Asymetria L5 S1

neurologiczne.pl & asymetria L5 S1Jamistość rdzenia kręgowego .. asymetrię. Najczęściej dochodzi do zaburzenia czucia bólu i temperatury. Z czasem może dołączyć się utrata czucia wibracji i położenia części ciała. Pojawia się osłabienie mięśni kończyn a odruchy własne mięśni wygasają. Mięśnie r ... Stwardnienie zanikowe boczne .. asymetrię. Czas trwania choroby wynosi zwykle od 2 do 4 lat. Diagnostyka stwardnienia zanikowego bocznego W diagnostyce SLA największe znaczenie ma badanie EMG ( elektromiografia mięśni ) oraz ENG ( elektroneurografia, czyli badan ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. asymetrii jąder podstawnych ( skupienia istoty szarej w półkulach mózgu ). Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea jest wyłącznie objawowe, które zmniejsza nasilenie tików i polega na stos ...

Choroba Parkinsona .. asymetryczne. Diagnostyka choroby Parkinsona Rozpoznanie choroby Parkinsona, szczególnie w początkowym jej okresie sprawia wiele trudności ze względu na brak powszechnie obowiązujących kryteriów diagnostycznych. Badania obrazowe t ... Mioklonie .. asymetryczne i pojawiają się jako pojedynczy epizod bądź w postaci serii. Mioklonie dzielą się na mioklonie spoczynkowe i zamiarowe ( podczas wykonywania czynności ruchowej ). Ponadto mogą być wyzwalane przez bodźce dźwiękowe, świ ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu nerwów obwodowych .. asymetryczne bóle okolicy krocza, krzyżowej, zaburzenia czucia, osłabienia siły mięśniowej, zniesienie odruchu skokowego, zaburzenia zwieraczy. ...

Nierówne, asymetryczne źrenice .. asymetrii źrenic może być wiele, trudno jednoznacznie odpowiedzieć ana to pytanie. Czasami jest to spowodowane zmianami w mózgu, czasem w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego, czasem zmianami w szczytach płuc, u niektórych osób jest ... Asymetria układu komorowego .. asymetria układu komorowego - róg skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. poza tym obraz ukladu komorowego i przestrzeni plynowych okołomózgowych prawidłowy Wyczytałam, że takie asymetrie dotyczą dzieci a ja mam 26 lat. Co pra ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. Asymetryczne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkej na tylnych sklepistościach lewego płata potylicznego w następstwie odcinkowego zaniku kory mózgowej z przewagą obu stron. Strefy i ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Fla ...

Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. asymetryczny - nieco szerszy po stronie lewej. Okienko trepanacyjne w łusce kości skroniowej lewej, słabo widoczna szczelina złamania w łusce kości potylicznej po stronie prawej. W oknie kostnym bez cech destrukcji. Proszę o wyjaś ... Początki choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego .. asymetryczne. Wymiar AP kanału kręgowego wynosi 12mm, w odcinku C5 - C6C7 węższe 9 ok. 10mm ). Krawędzie w/w trzonów zaostrzone. Przestrzeń wolna poziomów C5C6iC6C7 wynosi ok 6mm. Nie stwierdza się wyraźnych zmian morfologicznych ... Ogniska w płacie skroniowym .. asymetrię rogów skroniowych komór bocznych ( po stronie lewej nieco szarszy ) powyższe ognisko może być wynikiem *wychdzenia z warstwy* , nie można jednak wykluczyć obecności niespecyficznego ogniska demielinizacyjnego. Poza tym s ...

Nieprawidłowe EEG, objawy niedotlenienia u dziecka .. asymetrią ułożenia. W zapisie EEG stwierdzono zmiany ciemieniowo czołowe lewostronne. Synek jest dzieckiem inteligentnym ale nadpobudliwym i ma problemy z koncentracją. W nocy wielokrotnie się budzi, czy takie wybudzanie w nocy mo ... Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. asymetrycznie poszerzona z zaokrąglonym rogiem czołowym gł.12,5mm. Wskaźnik komorowo - półkulowy 0,47 poza tym układ komorowy nieposzerzony. Grubość płaszcza mózgowego po str. lewej 17mm w okol. potylicznej 19,8 Lewy splot naczyni ... Poszerzenie trójkąta komorowego .. asymetria komór bocznych - trójkąt lewej komory bocznej szerszy od prawego 2 )przyścienne pogrubienie śluzówki w zatokach szczękowych i sitowiu z przewagą po stronie prawej. Czy mam się obawiać w/w rzeczy? Co one w ogóle oznaczają ...

Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. asymetryczny - szersza komora boczna po lewej stronie. Poszerzony zbiornik wielki. Od 6 dni mam bardzo silne bóle głowy, ból jest wędrujący po całej głowie, jednakże skupia się na czubku głowy, potylicy i stronie prawej. Wystąpiły ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. asymetrii. 5. Torbiel przegrody przezroczystej szer.5 mm. 6. Ciało modzelowate widoczne w całości. 7. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości, zachowane bruzdy mózgowe. 8. Migdałki móżdżku powyżej linii otworu wielki ... Codzienny silny ból głowy w okolicy czołowej .. asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy czołowej. Cech napadliwości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmiany.Reakcja blokowania zaznaczona. Czynność podstawowa zdomin ...

Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. Asymetria tt. kręgowych prawa dominująca wydłużona w końcowym odcinku modeluje w niewielkim stopniu powierzchnie przednia pnia mózgu. Poza tym naczynia tętnicze mózgowia o prawidłowym przebiegu o zachowanym przepływie bez przewęże ... Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka .. asymetria półkul mózgowych, wyraźnie mniejsza półkula mózgowa po lewej stronie. W obrębie korowo podkorowo widoczne są mnogie przestrzenie o sygnale płynu, jamy malacyjne po przebytym procesie niedotleniowo niedokrwiennym, najpewn ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. asymetria w objętości zakrętów hipokampa, ze zmniejszeniem się zakrętu lewego. Dyskretnie poszerzone przestrzenie płynowe zakrętów w płatach czołowych. Szerokość komory III dochodzi do 9mm, norma to 7mm. Proszę o interpretację teg ...

Utrata wagi, ból nóg i utrata mięśni w nogach a stwardnienie boczne zanikowe .. asymetryczne nerwów o charakterze neuropatii aksonalnej, głownie ruchowej w obu nerwach pośrodkowych, z cechami demielizacji na poz. ksobnym i nieznaczne w częściach dystalnych w n. strzałkowym prawym. Nerw piszczelowy pr. obecny ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. Asymetria tt. kręgowych, dominująca prawa. Poszerzenie przestrzeni płynowych przymózgowych w obszarze nadnamiotowym, zwłaszcza w okolicach czołowo ciemieniowych. Patologicznego wzmocnienia po podaniu kontrastu nie uwidoczniono. Ba ... Uporczywy, psychogenny ból głowy w okolicy czołowej a leczenie akupunkturą .. asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy czołowej. Cech napadliwości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmiany. Reakcja blokowania zaznaczona. Czynność podstawowa z dom ...

Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. asymetrią szerokości komór bocznych, lewa szersza komora III - 12mm, wsk. Huckmanna - 69 mm. W prawej półkuli mózgu i strukturach podnamiotowych zmian nie wykazano. Stan po kraniektromii lewostronnej. Mężczyzna ma 40 lat. Trudno n ... Możliwe choroby objawiające się nierównością źrenic .. Asymetrię najbardziej widać w sztucznym świetle, raczej o mniejszym natężeniu. W świetle dziennym oraz mocniejszym świetle sztucznym obie źrenice mają jednakowy mały rozmiar. Jakichś innych niepokojących objawów nie mam. Jedynie j ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. asymetrie mięsni po lewej stronie, jakby lewa strona począwszy od karku była krótsza od prawej strony ciała, ok 2 lat temu poczułem jakby opadło mi prawe ramię oraz poczułem dziwne mrowienia po prawej stronie ciała i czułem się ja ...

Choroby prowadzące do asymetrii twarzy u nastolatków .. asymetrii twarzy u młodzieży? ( jeśli nie jest to choroba Perego Romberga ) jak można przeciwdziałać postępującej asymetrii? Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc nie czuję się kompetentny aby odpowiedzieć na to pytanie. ... Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. Asymetria układu komorowego - róg skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy. dodam, że miałam robione badanie prolaktyny. Nie byłam jeszce u leka ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. asymetrią komór bocznych względem linii pośrodkowej - prawidłowe przestrzenie płynowe przymózgowe. Byłam z wynikiem u neurologa powiedział ze to nic takiego sie nie dzieje ze moge miec słabe naczynia jednak ne uspokoiło mnie to do ...

Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. asymetryczne światła prawej komory boczne - wyniki zmian malacyjnych prawej półkuli i/lub asymetrycznych zaników podkorowych.* Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Nie napisał Pan jaki jest stan ogólny dziecka, czy jest to ... Asymetryczna przepuklina lędźwiowo-szyjna, modelująca worek oponowy .. asymetryczna centralno lewoboczna przepuklina modelująca worek oponowy i lwey korzeń nerwowy, zwężająca wymiar strzałkowy kanału kr egowego do 0,87 cm. na poziomie L3/L4 płaska wypuklina. Mam przy tym, osłabione mięsnie nóg, ogran ... Układ komorowy nieznacznie poszerzony w zakresie komór bocznych .. Asymetria splotów naczyniówkowych oba nieznacznie szersze z przewagą strony lewej, oba o podwyższonym echu.* Proszę o wyjaśnienie co to oznacza i czym może grozić. Wizytę u neurologa mamy niestety dopiero za dwa miesiące. Dziękuję ...

Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. asymetrii.Szerokośc komory III w częsci tylnej ok 11 mm,wymiar dwuczołowy komór bocznych ok 48 mm. Wodociąg mozgu słabo widoczny,podejrzenie zwężenia. Komora IV prawidłowa.Ciało modzelowate nieco uniesione,trzon szerokości 4 - 5 m ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. asymetryczną budowę sklepienia czaszki. Układ komorowy nieprzemieszczony, trzony obu komór bocznych są dyskretnie szersze ( do 12 - 13mm ). Dyskretne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej w obu okolicach czołowych i na sklepi ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. asymetria szerokości komór bocznych - prawa nieco szersza. Elektroencefalogram: Zapis niskonapięciowy, ubogofalowy ( dominuje we wszystkich odprowadzeniach czynność wolna ), fale alfa skąpe okresowo rejestrują się w odprowadzeniac ...

Postępy rozpoczynającego się wodogłowia .. asymetrii.Szerokośc komory III w częsci tylnej ok 11 mm,wymiar dwuczołowy komór bocznych ok 48 mm. Wodociąg mozgu słabo widoczny,podejrzenie zwężenia. Komora IV prawidłowa.Ciało modzelowate nieco uniesione,trzon szerokości 4 - 5 m ... Promieniujący ból w potylicy i powiększone węzły chłonne na głowie .. asymetryczna? Czy te guzki potyliczne, to norma? Jestem zdenerwowany i przerażony. Od ciągłego macania tego miejsca dorobiłem się bólu całej głowy. Proszę, niech ktoś coś napisze... Pani Kamilo, nie mogę wykluczyć, że opisane zmia ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. asymetryczny, lewa komora nieco szersza - w granicach wariantu rozwojowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości mozgu i w tylnej jamie nieposzerzona.* Wykryta zmiana jest niewielka i najprawdopodobniej jest zmianą naczyni ...

Wyraźna asymetria potencjałów nerwowych nerwów łokciowych .. asymetrie potencjałów nerwowych nerwów łokciowych na niekorzysc lewej strony co może swiadczyc o nieduzym uszkodzeniu tego nerwu... Czy rehabilitacja pomoże?? Przede wszystkim musi zostać rozpoznana przyczyna uszkodzenia nerwu łok ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. asymetrią od strony lewobocznej, bez ewidentnych zmian, - wsk ewentualne badanie celowane w cienkich warstwach. Poza tym mózgowei bez innych zmian, bez ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego. Układ kom ... Nieustający, silny i napięciowy ból głowy pomimo dobrych wyników badań .. asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy czołowej. Cech napadliwości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmiany. Reakcja blokowania zaznaczona. Czynność podstawowa z dom ...

Asymetria ułożeniowa ciała u niemowlęcia .. asymetrię ułożeniową ciała. Jak należy to leczyć? Czy uda się całkowicie wyleczyć dziewczynkę? Lekarz pediatra powinien Państwa skierować do specjalisty, który pokaże jak ćwiczyć z dzieckiem, jak motywować do prawidłowego ułożenia ... Problemy w nauce chodzenia u dziecka przy złych wynikach CK i ASPAT .. asymetria w tej kwestii. Na pewno warto osobiście konsultować się z neuropediatrą. ... Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. asymetrii w obrębie hipokampów i płatów skroniowych* - polipowaty przerost błony śluzowej w dolnej ścianie zatoki szczękowej prawej. Wniosek: 1. Bardzo nasilone zmiany o charakterze najprawdopodobniej naczyniopochodnym w obrebie o ...

Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka .. asymetrie napięcia mięśniowego. W badaniu EEG wystąpiły zespoły fal ostrych z wolna, iglice. O czym to świadczy? Czy dziecko ma padaczkę? Jak można temu zaradzić? Tak, opis wskazuje na padaczkę, która może być wynikiem zmian w móz ... Nawracające bóle głowy przy zgrubieniu na poziomie pogranicza tętnicy szyjnej .. asymetrię zmian w stosunku do strony lewej wskazane angio MR poza tym tk bez zmian. eeg prawidłowe. prosze o jakies informacje czy ból moze być powiazany z tym wynikiem? co to może byc Trudno mi na chwilę obecną powiedzieć czy ból ... Ból i mrowienie głowy przy zakrzepicy zatoki poprzecznej .. asymetrie platow potylicznych z powiekszeniem lewego, przemieszczenie zatoki prostej i splywu zatok na prawo oraz wciskanie sie lewej tetnicy w pien mozgu z jego odksztalceniem odcinkowym i przemieszczeniem w prawo. dodatkowo w 2 ...

Konsekwencje asymetrii naczyń żylnych w mózgu .. asymetrię naczyń żylnych w mózgu. Konsultację lekarską mam dopiero za miesiąc, a wynik mnie niepokoi. Czy ta asymetria może być przyczyną mini udaru mózgu? Jeśli nie, to jakie ryzyko może nieść za sobą? Może to być odmiana anatomi ... Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. Asymetria komór bocznych - szersza lewa. Wszystko inne bez zmian. Mam 43 lata. Proszę o interpretację wyniku, czy wymaga to leczenia i jakie są rokowania. Czy może to mieć coś wspólnego ze zdiagnozowaną u mnie polineuropatią czuci ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. asymetryczny, nieucisnięty i nieprzemieszczony względem linii pośrodkowej, jego wielkość w granicach normy. Pozostałe wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe w granicach normy. Bardzo proszę o przełożenie tego na prosty język, co t ...

Przestrzeń przymózgowa na granicy normy u dziecka .. asymetryczny z szerszą komorą boczną. Co jej jest? Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Wcześniejsze badanie wykazało przestrzeń przymózgową na granicy normy. Trudno mi ocenić, nie widząc obu wyników badań, nie mając bliżs ... Asymetria komór bocznych i zaokrąglone rogi czołowe u dziecka .. asymetrię komór bocznych i rogi czołowe zaokrąglone. W obrębie splotów naczyniowych widoczne torbiele podwyściółkowe. Dziecko rozwija się do tej pory prawidłowo, czy może mieć to jednak negatywny wpływ na jego rozwój w przyszłości ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. Asymetria komór bocznych - nieco szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia ). ...

Widoczna asymetria komór bocznych u dziecka .. asymetrię komór bocznych. Co to oznacza? Czy powinnam przyspieszyć wizytę u specjalisty? Jeśli asymetria jest znaczna to należy skonsultować się ze specjalistą. Nie napisała Pani kiedy planowana jest wizyta. Jeśli jednak u dziecka ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. Asymetria komór bocznych - szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia ). Proszę o interpretację wyniku. W zasadzie opis badania nie wyjaśnia przyczyny demielinizacji, czyli czy jes ... Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. asymetria komór bocznych - znacznego stopnia poszerzenie komory prawej. W wieku 1,5 - 2 lat miał 3 - 4 napady drgawkowe w czasie wysokiej gorączki. Trwały one ok 2 - 3 minuty po czym zapadał w sen. Leków żadnych nie braliśmy. Osta ...

Stała pozycja dziecka podczas snu .. asymetrii ruchów czy napięcia mięśni to nie jest to żadną patologią. Jeśli jednak dziecko śpi tylko na jednym boku, podczas zabawy, przebierania występują inne niepokojące objawy tj. asymetria ruchów, wzrost spadek napięcia mięśni ... Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy czołowej. Cech napadliwości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmiany.Reakcja blokowania zaznaczona. Czynność podstawowa zdomin ... Poszerzona przestrzeń przymózgowa i zmiany poniedotlenieniowe u niemowlęcia .. asymetria ciała i zlecił rehabilitację. Dziecko w chwili narodzin otrzymało pkt w skali Apgar ( lekarze stwierdzili, że mała ilość punktów jest wynikiem braku płaczu ), w dniu wypisu ze szpitala dziecko otrzymał 9 pkt. W dniu dzis ...

Asymetryczne komory boczne u noworodka i słabe trzymanie główki .. asymetryczne komory boczne, lewa jest szersza. Czy ta asymetria niesie za sobą jakieś skutki uboczne w rozwoju córki? Z czym ona się wiąże i czym jest spowodowana? Pediatra powiedział, że jak na jej wiek, to dziecko słabo trzyma g ... Walka z asymetrycznym uśmiechem po porażeniu nerwu twarzowego .. asymetrycznego uśmiechu. Podczas uśmiechu, gdy jeden z kącików ust się podnosi, drugi niestety pozostaje na swoim miejscu. No, może odrobinkę się *rozszerza*. Bardzo proszę o poradę, co jeszcze mogę zrobić aby poprawić ten stan? Z ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. asymetria komór bocznych - znacznego stopnia poszerzenie komory prawej. W wieku 1,5 - 2 lat miał 3 - 4 napady drgawkowe w czasie wysokiej gorączki. Trwały one ok 2 - 3 minuty po czym zapadał w sen. Leków żadnych nie braliśmy. Osta ...

Nieskuteczność rehabilitacji przy porażeniu nerwu twarzowego .. asymetryczną twarz, widać to podczas uśmiechu, boję się, że z wiekiem będzie coraz gorzej. Mam 29 lat. Byłam rehabilitowana, jednak to mi nie pomogło. Co powinnam zrobić? Czy można przywrócić twarz do normalności? Duże znaczenie m ... Stłuczenie płatów czołowych i płata skroniowego po urazie głowy .. Asymetria układu komorowego, róg czołowy węższy. Co to dla mnie oznacza? Co powinienem zrobić? Czy to coś poważnego? Przy takich wynikach powinien Pan przebywać pod obserwacją, najlepiej w szpitalu. Leczenie jest objawowe. Występu ... Napięciowe bóle głowy, omdlenia i mrowienia ręki .. asymetria szerokosci rogow czolowych komor bocznych z przewaga swiatla komory prawej.Rezerwa plynowa podpajeczynowkowa zachowana...Przyscienne zgrobienie blony sluzowej zatok szczekowych.Czy ten wynik jest prawidlowy ? Dziękuję za ...

Ciągnący ból po prawej stronie szyi nad obojczykiem .. asymetria wyrostków poprzecznych trzonów kręgowych w odcinku szyjnym. Jeden z nich po stronie prawej powoduje ucisk na przebiegający w sąsiedztwie mięsień. Ja również mam ból prawej strony szyi, tak jak opisuje koleżanka powyżej c ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. asymetryczny zanik mózgu - większy po stronie prawej. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To wynik badania mojej mamy - 56 lat. Dodam, że mama na przykurcz lewej dłoni, jest ogólnie spowolniona i zapomina się, wykonując c ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. asymetrią - nieco szersza komora boczna po stronie prawej, nieco szerszy róg skroniowy po stronie lewej. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe.. Struktury tylnojamowe o prawidłowej intensywności sygnałów. Po dożylnym podaniu środk ...

Przetrwała tętnica płodowa ciała modzelowatego .. asymetrię tętnic kręgowych i szeroką tętnicę odchodzącą od tętnicy łączącej przedniej. Tętnica płodowa i gałąź tętnicy przedniej mózgu są bez zmian. Czy operacja może pomóc? Czy zaszkodzi? Jest to trudna sytuacja, raczej operacja ... Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. asymetria twarzy. Przyczyna nie została poznana. Objawy to niedowład lub porażenie połowicze, padaczka, zaburzenia mowy czy upośledzenie umysłowe. Leczenie jest zatem objawowe. ... Kość ciemieniowa większa od kości czaszki i twarzy .. asymetrię ocenił lekarz rodzinny. Można rozważyć wykonanie CT głowy, ale najpewniej nie będzie to konieczne. Jeśli brak objawów to najpewniej pozostanie Pan pod obserwacją. ...

Wzmożone napięcie mięśniowe lewej strony ciała .. asymetrię napięcia mięśniowego. W takim przypadku zostanie zalecona rehabilitacja, a objawy powinny szybko ustąpić. ... Brak przegrody przezroczystej i asymetria komór bocznych .. asymetria komór bocznych? Czy to stanowi dla dziecka zagrożenie? W zasadzie przebieg może być różnorodny, zależy od współistniejących wad. Jeśli jest to tylko brak przegrody przezroczystej - wada izolowana - to może ona przebiegać ... Bóle w dole pleców przy skoliozie lędźwiowej .. asymetrycznie przewężona* Co to oznacza gdzie się dalej udać . pozdrawiam Przy takim opisie rtg warto skonsultować się z ortopedą osobiście. Najlepszym rozwiązaniem jest dla Pana rehabilitacja, na którą zapewne skieruje ortopeda. ...