Borelioza a ogniska demielinizacyjne w mózgu

neurologiczne.pl & borelioza a ogniska demielinizacyjne w mózguOgniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. borelioze, toksoplazmozę, a przeciwciała jądrowe ujemne. W SM ognisko powinno się wzmocnić po kontraście, a tutaj tak się nie stało. Jednak zmiany w badaniu potencjałów wzrokowych mogą sugerować proces demielinizacyjny, jednak inn ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. boreliozę, natomiast w rezonansie zaszły zmiany demielinizacyjne. Cytuję: w istocie białej obu półkul mózgu, głównie okołokomorowo i w centrum semivale widocznych około 10 ognisk hiperintensywnych w sekwencji PD i T2 zależnej o mo ...