SM w badaniu EEG

neurologiczne.pl & SM w badaniu EEGBadania elektrofizjologiczne układu nerwowego Badanie elektrofizjologiczne są badaniami, które informują o funkcjonowaniu układu nerwowego. Są one raczej uzupełnieniem badania klinicznego. Elektroencefalografia Elektroencefalografia ( EEG ) jest badaniem czynności bioelektryc ... Choroby wywołane przez priony .. badaniach laboratoryjnych stwierdzających obecność w płynie mózgowo - rdzenowym białka 14 - 3 - 3. Badanie EEG ( elektroencefalografia ) jest w większości przypadków charakterystyczne dla sCJD. Badania obrazowe tj. tomografia komp ... Encefalopatia wątrobowa .. badania laboratoryjne krwi ( transaminazy, bilirubina, amoniak ), EEG oraz badania obrazowe ( tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) w zasadzie wykluczające inne przyczyny zaburzeń świadomości. Leczenie encefalopatii wątro ...

Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. badania w celu określenia dokładnej lokalizacji struktur padaczkorodnych. Do badań tych należą EEG, rezonans magnetyczny głowy, pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ), pozytronowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu ( SPECT ) ... Krótkotrwałe zaniki świadomości .. badania EEG nic nie wykazały, podobnie jak rezonans magnetyczny.Nie miał żadnych urazów głowy, w dzieciństwie rozwijał się prawidłowo.Bardzo dziękuję za odpowiedz. Na podstawie tego krótkiego opisu, no i oczywiście elektronicznie ... Mioklonie związane z uszkodzeniem OUN .. badania,jak EEG i konsultację neurologiczną. W Pani przypadku ww objawy mogą być spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi, np. niskim poziomem Magnezu, częstym piciem kawy. Dlatego w pierwszym etapie warto zadbać o odpowiednie naw ...

Jak zdiagnozować padaczkę? .. badanie EEG, pozwala ono na wykrycie ogniska padaczkowego, jednak w niektórych przypadkach należy wykonać VIDEO - EEG 24 - godzinne. Po zdiagnozowaniu padaczki włącza się odpowiednie leczenie - leki przeciwpadaczkowe. Warto jednoc ... Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. badania EEG, które ostatnio mi zrobiono ( w czuwaniu ), napisano: RZ obecna. Na tym tle w okolicach czołowych widoczne są w grupach i krótkich seriach fale theta 5 - 6 Hz o ampl. do 100 uV narastające w HW( fale delta 2 - 3 Hz o a ... Zanik móżdżku i płatów czołowych .. badaniach, orzekli, że ma choroba to ataksja kończyn górnych i dolnych oraz zanik móżdżku i płatów czołowych. Badania, które miały miejsce to: EEG, EKG, RTG klp, RTG kręg oraz badanie KT mózgu. Czy ma choroba jest uleczalna i jeśl ...

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić z bezsennością? .. badania snu są przeprowadzane w Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, można wykonać tam całodobową analizę snu i zapis EEG. ... Drgawki nad ranem .. badania diagnostyczne. Warto zrobić badanie EEG lub nawet 24hEEG, pod kątem napadów padaczkowych i ewentualnych poważniejszych zaburzeń snu. Dalej należałoby wykonać jakieś badanie obrazowe, jak CT mózgu. Takie objawy mogą również ... Rytm wolnofalowy u dziecka z kłopotami szkolnymi .. badania EEG. Orzeczenie: Zapis o cechach niedojrzałości bioelektrycznej, z podwyższonym wskaźnikiem czynności wolnej w odprowadzeniach przednich mózgu. Badanie dotyczy dziecka w wieku 11 lat. Dziecko ma kłopoty szkolne - pisze bar ...

Parestezje i bóle głowy .. badania krwi i moczu, badania wzroku, tomografia komputerowa głowy, EEG, wszystkie one wyszły poprawnie z wyjątkiem EEG w którym odnotowano zmiany w okolicach przednioskroniowych oraz oraz uogólnione wyładowania napadowe. Ponadto ... Drżenia wewnątrz ciała i zawroty głowy .. badanie EEG jest dobre. Wydaje mi się, że drżenia wynikają z podrażnienia nerwów błędnych, które rozchodzi się w naczyniach krwionośnych. Proszę o pomoc ( zdiagnozowanie, badania, leczenie ), bo żyję w strasznych mękach. Opisane o ... Omdlenia przy padaczce na tle nerwowym .. badania tj. rezonans ,tomografia EEG ale nic nie wykazały, żadnych zmian, wszystkie wyniki były dobre. Leczy się już okuło 4 lat, najpierw prywatnie na trochę to pomogło. Niedawno zmieniła lekarza, który pozmieniał leki trochę cza ...

Silne bóle głowy, uciskowe wręcz drętwiejące .. badanie EEG: czynność podstawowa składa się z obfitej, nieregularnej czynności alfa 10 - 11 Hz i amplitudzie do 30uV, głównie z tylnych części mózgu. HV bez wpływu na zapis RZ wyrażona FS bez istotnego wpływu na zapis Co z niego w ... Ataki skurczów mięśni po udarze mózgu .. badanie EEG, gdy diagnoza się potwierdzi włączyć leczenie przeciwpadaczkowe. ... Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. Badania KT MR EEG EMG nie wykazały większych zmian ( tak jest na wypisie ). Od lekarza neurologa wiem, że mam uszkodzone nerwy V i VII ( nerw błędny chyba jeszcze ) oraz jakieś objawy miasteniczne. Obecnie biorę leki oraz chodzę n ...

Nadmierna senność .. badania laboratoryjne, jak cukier elektrolity i morfologia. Jeśli nie będzie odchyleń to dalej badanie EEG. ... Padaczka u nastolatka .. badaniu EEG stwierdzili że nie ma zmian w zapisie. Czy jest możliwe aby jednak była to padaczka? Każdy z lekarzy każdy ma coś innego do powiedzenia. Może powinnam zmienić szpital i szukać pomocy dla syna gdzieś indziej? W takim pr ... Zawroty głowy i migrena przy zespole kolagenoz z przewodzącym toczniem układowym .. badanie EEG: Czynność podstawową stanowi rytm o częstotliwości alfa 8 - 9 Hz. R.Z. obecna. FS i H nasilają zmiany. W zapisie zarejestrowano fale wolne theta i wysokonapięciowe alfa oraz poj. zespoły fala ostra - fala wolna theta o ...

Diagnostyka napadów rzekomopadaczkowych .. badanie EEG również prawidłowe. Badanie EEG było robione w czuwaniu. Cierpię też na migreny i mam niedobory magnezu. Leczę również dystonię toksyną botulinową i lekami rozluźniającymi mięśnie. Czy związku z tym to mogą być napady ... Drętwienie lewej reki oraz lewej części twarzy .. badanie krwi - tylko mam mało magnezu. Co to może być? Mam 31 lat. Takie objawy mogą występować a napadach migreny lub napadach padaczkowych. Należy zrobić badanie obrazowe głowy CT lub MRI, badanie EEG i wizyta u neurologa. Obecn ... Drętwienie tyłu głowy .. badania CT głowy oraz EEG. Czasem tak może objawiać się migrena. ...

Chwilowa utrata świadomości .. badanie EEG. ... Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? .. badania EEG: Zapis spoczynkowy składa się z niskonapięciowej czynności szybkiej w odprowadzeniah przednich mózgu oraz dominujacej w odprowadzeniach tylnomózgowych czynności alfa o częstotliwości 8 - 10/sek. i amplitudzie do 70 uV. ... Pajęczynówka lub oponiak w płacie czołowo-ciemieniowym .. badanie bez kontrastu ) 4 x 2 cm, nacieka na kość. Badanie będzie powtórzone za ok 3 mc. Brak jednoznacznej diagnozy. W EEG różnie: w HV delta, w spoczynku przed podanie leków fale theta do 7.3 Hz, po lekach w normie, HV nadal zmi ...

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. badanie EEG, które mówi: Dyskretne zmiany w odprowadzeniach skroniowych, gdzie rejestrują się grupy nieregularnych fal theta 5 - 7 c/s o amplitudzie tła. Kolejne natomiast: Badanie MR głowy, wykonane w sekwencjach FSE, FR FSE, DWI ... Malformacja naczyniowa .. badania EEG. Wizytę u neurologa mam dopiero za kilka dni, a chciałabym poznać interpretację, lub chociaż czegokolwiek się dowiedzieć. Opis wyniku: W prawej półkuli móżdżku skupisko zwapnień. W otoczeniu nie uzyskano patologicznego ... Leczenie migreny na tle nerwowym .. badan EEG, rezonans i nic nie wykazało. Neurolog powiedział, że to migreny które prawdopodobnie są na tle nerwowym, przepisał mi lek, przez który miałam wrażenie, że po pewnym czasie powodował częstsze bóle głowy. Następnie brałam ...

Zmiany uogólnione w EEG .. badania. Zapis nieprawidłowy, zmiany uogólnione jednak trudno powiedzieć o czym świadczą. Nie jest to zapis typowy dla padaczki. Przy diagnozie trzeba uwzględnić objawy. ... Nagłe ćmienie w głowie .. badanie EEG i wywiad. Inną możliwością są zaburzenia internistyczne jak hipoglikemia, zaburzenia elektrolitowe. Zalecałbym też wykonanie badania obrazowego OUN jak CT lub MRI. ... Utrata przytomności i silne bóle głowy .. badanie EEG i nie wiem co ono oznacza. To mój wynik: Zapis z regularnym i symetrycznym rytmem fal alfa o częstotliwości 10Hz i amplitudzie 60uV.Rz - obecna. W odprowadzeniach skroniowych z przewagą strony prawej rejestrują się roz ...

Zapis o cechach nieprawidłowości pod postacią dość licznych fal theta .. badanie Eeg, zapis: W montażach powierzchniowych obserwuje się nieregularna , średnionapięciowa czynność alfa ok 10/s oraz niezbyt liczne fale theta 5 - 6/s głównie w tylnich okolicach. W przednich okolicach widoczne są liczne fal ... Ataki zaburzeń świadomości, wykrzywiania twarzy, tupania nogami, klaskania .. badanie EEG. ... Zapis z cechami podrażnienia skroni z prawostronną lateralizacją .. Badanie EEG - opis skąpy - może świadczyć o ognisku padaczkowym po stronie prawej. EKG - przebyte zmiany niedokrwienne serca. ...

Schizofrenia a padaczka skroniowa .. badaniach EEG : wyszło podrażnienie skroni z prawostronną lateralizacją, podejrzenie ogniska padaczkowego prawostronnego. Czy to tak zwana padaczka skroniowa? Czy to prawda, że zaburzenia poznawcze ( oraz podobne objawy schizofren ... Znaczenie badania EEG w diagnostyce padaczki .. badania EEG: Czy jest ono niezawodne w diagnozowaniu padaczki tzn. czy jeżeli w zapis EEG danej osoby jednoznacznie przemawia za padaczką u tej osoby, to ta osoba ma na pewno padaczkę, czy też może zdarzyć się sytuacja w której za ... Epilepsja a prawo jazdy .. badaniach EEG które miałem ostatnio przeprowadzone okazało się ze mam podejrzenia odnośnie epilepsji. Związku z tym mam też pytanie jak wygląda sytuacja z prawem jazdy czy w moim przypadku? Czy to co wspomniałem dyskwalifikuje mni ...

Padaczka a drżenia kończyn, silne i długotrwale bóle głowy .. Badanie EEG i rezonans wskazują na padaczkę. Po tym drugim napadzie bierze leki i przez okres jednego roku leczenia doszła do dawki dziennej Orfirilu 750 mg i jest włączany stopniowo Lamirine - obecnie 35 mg. W okresie zażywania l ... Wynik EEG a napięciowe bóle głowy .. badanie zrobione po raz kolejny, poprzednio w 2004r. wykazało zmiany patologiczne ), aktualny wynik: Opis badania: Badanie wykonano w czuwaniu. Zapis zróżnicowany przestrzennie. Czynność podstawowa, w okolicy ciemieniowo - polityc ... Drżenie kciuka i bóle głowy .. badania krwi i wszystko jest w normie. Ciśnienie również mam w granicach normy. Trzeba wykonać badanie EEG i wykluczyć napady padaczkowe. ...

Zawroty głowy po ataku padaczki .. badania EEG, leki przeciwpadaczkowe trzeba brać regularnie. Prawdopodobnie to są napady padaczkowe. Może warto wrócić do dawek przy których nie było napadów. ... Drżenie dłoni i rąk .. badania, m.in. EEG ze względu na drżenie dłoni. Drżenie dłoni utrzymuje się ok 3 lat ( mogło się wcześniej pojawić ale nie zwracałam na to uwagi ). Opis badania: Badanie wykonano w czuwaniu. Rytm podstawowy stanowi niskonapięciowe ... Drętwienie prawej części twarzy i szczękościsk .. badania, jak badanie neurologiczne, EEG, w razie potrzeby badanie CT głowy. Dobrze aby diagnostykę przeprowadził neurolog. ...

Stan śpiączki farmakologicznej .. badanie EEG głowy ( jak powinny wyglądać fale )? Śpiączka farmakologiczna nie stanowi problemu jeśli chodzi o wybudzenie, jednak zawsze ważne jest jaka była przyczyna wprowadzenia w śpiączkę. Prawdopodobnie mózg uległ uszkodzeniu, ... Nawracające bóle głowy i zawroty po wypadku samochodowym .. badanie EEG bo na NFZ trzeba czekać kilka miesięcy. Teraz czekam na wizytę u neurologa jeszcze ponad miesiąc i chciałam prosić o opis mojego wyniku jeśli to możliwe. zapis z dominującą czynnością spoczynkową alfa ok9c/s, ampl50 - ... Ból głowy w płacie czołowym prawej półkuli .. badanie EEG. Jednak dalsze decyzje diagnostyczne podejmuje się na podstawie osobistego zbadania chorego. ...

Opadający kącik ust .. badaniu neurologicznym bez uchybień. Z tego powodu byłem hospitalizowany w oddziale neurologii. Neurobrazowanie ( MR, angio MR ) nie wykazały nic. W EEG pewne zaburzenia po stronie lewej, ale ze względu na to, że nie pasowały do f ... Drętwienie lewej ręki i części twarzy u dziecka .. badania MRI i EEG, wyniki tych badan nie wykazały niczego niepokojącego. Czy spotkał się Pan z takim przypadkiem i ma przypuszczenia co to może być? Mogą to być napady padaczkowe, jedno badanie nie wyklucza padaczki, jednak w tym ... Zmiany uogólnione, pod postacią wyładowań fal theta, aktywowanych Hw .. badania: Czynność podstawowa EEG zróżnicowana przestrzennie. W odprowadzeniach ciemieniowo - potylicznych składa się z regularnego rytmu alfa 10 Hz o amplitudzie do 50 uV i z serii niskonapięciowego rytmu beta. R.z. obecna. Podcza ...

Padaczka a ognisko malacji pourazowej .. badanie EEG i wyjaśnić owe ognisko malacji. ... Nieprawidłowy zapis EEG a przeciwwskazania do wykonywania zawodu .. badanie pomocnicze, jeżeli stan zdrowia jest dobry, nie ma napadów padaczkowych, to nie powinno być to podstawą do leczenia. Wiele zależy jaki charakter pracy Pan wykonuje, jednak sam wynik badania EEG nie powinien być przeciwwska ... Zespół depresyjno paranoidalny a zaburzenia pamięci krótkotrwałej .. Badanie EEG i tomografia głowy nie wykazały zmian, ale od dłuższego czasu mam zaniki pamięci, nie pamiętam czy myłem głowę rano, nie wiem czy zamykałem drzwi, nie wiem jaki jest dzień tygodnia, nie pamiętam o czym mówiłem na począ ...

Uporczywy, psychogenny ból głowy w okolicy czołowej a leczenie akupunkturą .. Badania rezonansu nie wykazało żadnych zmian. To wyniki badań EEG. Wszystko było dobrze, tylko wyszło przyścienne zgrubienia błony śluzowej w zat. klinowej w linii pośrodkowej, w części komórek sitowych obustronnie, w lewej zatoce ... Zespoły fali ostrej z wolną, długoogniskową iglicą w wyniku EEG dziecka z padaczką .. badania EEG napisano: Badanie wykonano w czuwaniu, podczas leczenia, ok. 40 min. po napadzie. Przez cały czas trwania zapisu rejestruje się wysokonapięciową czynność wolną 2,5 - 4 Hz o amplitudzie do 250 uV, zespoły fali ostrej z ... Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. badanie rezonansem ani tomografia mózgu nie wykazała żadnych zmian, standardowe badania w gabinecie również nie wykazują objawów choroby, jedyną podstawą do diagnozy są niewielkie zmiany w badaniu EEG i występowanie drobnych atakó ...

Przebieg badania EEG u dziecka .. badanie EEG jak wygląda takie badanie? Opis takiego badania możesz przeczytać na http://www.neurologiczne.pl/badania_elektrofizjologiczne_ukladu_nerwowego.htm ... Napady mlaskania i nerwowego poruszania się podczas snu .. badanie EEG. EEG i tomografia komputerowa nic nie wykazały Dokładniejszym badaniem jest rezonans magnetyczny. dziękuje ... Ból i zawroty głowy, drętwienie kończyn i części twarzy oraz wymioty .. badanie trzeba będzie wykonać ( tomografia komputerowa, reoznans magnrtyczny ), dodatkowo EEG. Oczywiście radzę udać się na konsultację do neurologa. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Byłam u neurologa i wspominałam mu o tomografii gł ...

Wzmożona czynność beta w EEG .. badania EEG brzmią następująco: Zapis z dominującą czynnością podstawową alfa,20 do 50 uV,od 7,8 do 10,5 Hz układającą się wrzecionowato wyraźniejszą w okolicach tylnoskroniowo - ciemieniowo - potylicznych przemieszaną z falami be ... Mocne bóle głowy i guzek z tyłu głowy .. badania TK głowy oraz badania EEG nie stwierdził nic że zastawka nie działa i że jest wszystko OK. Ale jeszcze mnie nurtuje jedna rzecz i nie wiem co mam zrobić a mianowicie mam z tyłu głowy mały guzek pod włosami byłem w 6 klasie ... Kłopoty z nauką u dziecka przy nieprawidłowym zapisie EEG .. badanie eeg, pierwsze było 2 lata, ostatnie 3 miesiące temu. zapis jest nieprawidłowy, niestety, żaden neurolog nie potrafi wyjaśnić nam, o co chodzi i co ten zapis oznacza. więc może ktoś z Was pomoże?:( opis badania: obfity, sym ...

Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. badanie EEG głowy i nie wiem czy bym musiał je powtórzyć czy też nie ma takiej potrzeby.Proszę naprawdę mi doradzić co mam dalej zrobić. Zaburzenia koncentracji i pamięci mogą wynikać ze zmian wtórnych, powstałych na podłożu naczy ... Badania neuroobrazowe mózgu wykazujące hipofunkcję .. badaniu? Tak, możliwy jest prawidłowy wynik EEG. Badaniem, o które zapewne Pani chodzi jest PET, pozytronowa emisyjna tomografia. ... Zapis EEG o zmianach patologicznych miernego stopnia uogólnionych .. badanie są bóle glowy w okolicy czoła z przechodzeniem nad oczy oraz bardzo słaba pamięć. Opis badania: W zapisie dominuje nieregularna czynność fal alfa o amplitudzie 30 - 35 uV. Ponadto rejestruje się uogulnione serie fal theta ...

Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. badania EEG, co ono oznacza? Badanie EEG jest mało specyficzne, jednak Pani wynik jest nieprawidłowy i zaleciłbym badanie obrazowe jak CT lub MRI głowy. ... Duże polipowate zgrubienie błony śluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno-dolnym .. badanie EEG, ktore wykazalo zmiany napadowe, potem zostalem wyslany na zrobienie renozansu magnetycznego glowy. Wynik Duze polipowate zgrubienie blony sluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno - dolnym. Badanie MR glowy wykonano w s ... Skupisko zwapnień w móżdżku .. badania EEG. Wizytę u neurologa mam dopiero za kilka dni, a chciałabym poznać interpretację, lub chociaż czegokolwiek się dowiedzieć. opis wyniku: * w prawej półkuli móżdżku skupisko zwapnień. W otoczeniu nie uzyskano patologiczne ...

Zaburzenia wzroku, zawroty głowy, bóle głowy i bezsenność .. badania nic nie wykazały, wszystko w normie ( KT, EEG, ciśnienie, krew, mocz ). Stan taty co dzień był gorszy, tracił pamięć, ciągle coś szukał, miał omamy wzrokowe, momentami był w swoim świecie, nie kontaktował ze światem, nie p ... Czynność bioelektryczna z podwyższonym udziałem czynności wolnej theta .. badanie EEG. Po jego zrobieniu wyniki wyszly *niejasne*. W zwiazku z tym Neurolog poprosil mnie o powtorzenie badania z ta roznica ze po 24 godzinnej deprywacji snu. Mowiac szczerze nie mam pojecia dlaczego? Przeciez do badania EE ... Nieprawidłowy zapis EEG z czynnością napadową .. badania eeg. Od ok. 2 miesięcy mam drgawki bez utraty przytomności. Na początku dotyczyły tylko mięśni brzucha. Raz zdażyło się że drgał mi kciuk lewej ręki i kilka razy miałam takie dziwne skurcze w udzie ( jakby coś mi wewnątrz ...

Szkodliwość badania EEG w ciąży .. badanie EEG. Czy to badanie jest bezpieczne dla dziecka? Poza tym na wyniki muszę poczekać do poniedziałku, a chciałam sie dowiedzieć czy to co się działo ze mna podczas tego badania jest naturalne, czy może oznaczać jakieś niepra ... Rozpoznanie kliniczne synopce .. badania EEG .Nie mam narazie mozliwości wyjazdu do polski i pójscie do lekarza z tym wiec proszę o pomoc. Tak jest napisane : Rozpoznanie kliniczne SYNCOPE. W zapisie rejestruje się dość regularna czynność alfa ok.9 Hz. R.z. obecn ... Drgawki jednej strony ciała .. badania sa ok. Co moze dolegac mojemu dziecku? jakie jeszcze badania moge zrobic? Samo prawidłowe EEG nie wyklucza padaczki, jednakże wynik MR jest prawidłowy to faktycznie zmniejsza to prawdopodobieństwo jej występowania. Należy ...

Zmiany o charakterze ogniska fal theta w okolicy skroniowo-czołowej przy bólach głowy .. badanie EEG dało następujący wynik: W okolicy skroniowo - czołowej lewej rejestruje się zmiany o charakterze ogniska fal theta 6 - 7c/sek i 5 - 7c/sek oraz fal ostrych. Jeden raz zarejestrowano w okolicy skroniowej lewej uogólniaj ... Chwilowe zaniki świadomości przy padaczce .. badania EEG,otrzymuje leki,chodzimy do psychologa raz w miesiacu, wszystko super funkcjonuje.Przepraszam za pisownie ale pisze z Niemiec pozdrawia ... Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. badan eeg glowy, wykonywano je dwa razy,bo: zapis jest nieprawidlowy o zmianach zlokalizowanych w okolicach skroniowych po lewej stronie( skron srodkowa i tylna )pod postacia fal wolnych theta 4 - 5Hz o ampl. do 60 uV. Hyperwentyl ...

Problemy z koncentracją przy patologicznym zapisie EEG .. badania: Czynnosc podstawowa nieregularna, utworzona z czynnosci alfa9 - 19,5 Hz do 50 - 70 uV w odprowadzeniach ciemieniowo potylicznych i powtracanych licznie, glownie nad przednim obszarem mozgu, niskonapieciowych fal wolnych t ... Konieczność rezonansu magnetycznego u niemowlęcia z podejrzeniem padaczki .. badanie EEG konieczny był rezonans magnetyczny ale się zepsuł. Muszę dodać że syn dostał się tam z podejrzeniem padaczki. Zastosowano do leczenia leki, które dostaje do dzisiaj. Gdy przebywał w szpitalu czuł się dużo lepiej po zas ... Ataki napinania i wymachiwania kończynami, wykrzywiania twarzy i ślinotoku .. badanie EEG i o rozpoznaniu powinien decydować neurolog. Trzeba również wykonać badanie MRI głowy. ...

Drżenia i przykurcze kończyn u młodej osoby .. badaniu ogólnym ( dotknij nosa, pukanie w kolano, przerysowanie stopy ) nie stwierdził nic niepokojącego. Rezonans głowy wykazał tylko że mam polipa w lewej zatoce szczękowej. W dwukrotnym EEG raz stwierdzono że mam w lewej półkul ... Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. badania ciągłe pomiary saturacji ( SO2 ) utrzymywały się średnio w granicach 97 - 98 %, osiągając na krótko 99 - 100% w czasie i po hw oraz najniższe wartości, 90 - 94% podczas stymulacji stroboskopowej. Częstość rytmu serca ( HR ... Ciągłe bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. badania: W zarysie widoczna jest liczyna, niezbyt regularna czynność 9 - 13Hz do 40 - 60 - 65 uV, najlepiej wyrazona w tylnych odprowadzeniach mózgu, przetykana czynnością beta. W odprowadzeniach przednich dominuje czynność beta. ...

Wieloletnie migreny i częste napięcia mięśni karku i szyi .. badania tj. EEG czy rezonans magnetyczny głowy? Jeśli nie to taką właśnie diagnostykę należałoby przeprowadzić. Jakie leki dotychczas Państwo stosowali? Coś innego oprócz Nurofenu? dziękuję za odpowiedź,żona zażywala rownież Keton ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. badania obrazowego głowy, może uda mi się powiedzieć coś więcej. jeżeli chodzi o zapis EEG to jest prawidłowy, mam prawostronny niedowład kończyn i prawostronne stłuczenie czaszkowo mózgowe też od prawej strony, nie mam stwierdzon ... Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. badaniu mózgu rezonansem magnetycznym szpary sylwiusza porzerzone w stosunku do wieku. w badaniu eeg obustronne zaburzenia skroniowe Może to oznaczać np. zanik części kory mózgowej, takie ukształtowanie mózgu nieprzejawiające się ...

Napinanie mięśni u dziecka podczas oglądania bajek .. Badanie EEG nic nie wykazało. Co to może być? Czy może to być nerwica dziecięca? Córka ma rok. Myślę, że nie ma Pani powodu do obaw. Jeśli córka ma rok to albo miała albo dopiero będzie mieć kontrolną wizytę u pediatry. Można wówc ... Nasilające się ataki padaczki .. badania kontrolne tj. eeg i MR głowy. ... Drętwienie ręki, nogi, twarzy i języka .. badania muszę przeprowadzić, by być pewną? Wymienione przez Panią objawy mogą wskazywać na padaczkę. Radzę skonsultować się z neurologiem, zostaną wykonane niezbędne badania tj. EEG i badanie obrazowe głowy. Jeden napad padaczkowy ...

Wiarygodność badania EEG wykonywanego podczas infekcji organizmu .. badanie niewiarygodne, jeżeli synek w czasie jego wykonywania miał infekcję organizmu i zażywał lek Bactrim? Czy powinnam powtórzyć badanie? Oczywiście przed badaniem należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach. Także myślę ... Skróty Hv i Rz w opisie EEG .. badania? Podczas badania EEG badany musi wykonać pewne czynności tj. szybkie i głebokie oddychanie przez kilka minut lub patrzenie na jasne i migające światło. Zatem HW to skrót od hiperwentylacji, czyli szybkiego i głębokiego odd ... Depakine na bóle głowy .. badania na własną rękę? Pani objawy mogą wskazywać na klasterowe bóle głowy lub migrenę. Bóle głowy, szczególnie nie poddające się leczeniu farmakologicznemu powinny być dalej diagnozowane. Warto wykonać EEG i MR głowy. Proszę sko ...

Wpływ gorączki na zmiany w zapisie EEG przy omdleniach .. Badanie to zostało wykonane podczas gorączki i w czasie zapalenia dróg moczowych. Czy zapis badania jest wiarygodny? ... Zmiany w okolicy skroniowo-ciemieniowo-potylicznej pod postacią fal theta w EEG .. badania EEG. W badaniu wyszły niewielkie zmiany w okolicy skroniowo - ciemieniowo - potylicznej; występują fale wolne theta i delta. Co to badanie oznacza dla męża? Czy to coś poważnego? ... Drętwienie i drżenie kończyn oraz zanik mięśni .. badania powinien się udać? nie jestem lekarzem ale gdy ja miałem objawy drgawek i napięć, drętwienia, to skierowano mnie na EEG głowy ...

Konieczność snu u dziecka w trakcie badania EEG .. Badanie EEG w śnie wyszło ze zmianami napadowymi. Słyszałam, że dziecko nie powinno spać podczas EEG ponieważ wynik nie jest miarodajny. Czy to prawda? Bratanica ma 3 lata. Właściwie decyzja o przeprowadzonym badaniu należy do doś ... Utraty przytomności, szczękościsk i wykręcanie rąk przy prawidłowym EEG .. badania - ale niby wszystko jest w porządku. Obawiam się żeby to się jednak nie powtórzyło. Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Czy to rzeczywiście mogą być ataki padaczkowe, czy może coś innego? Z opisu wynika, zwłaszcza opisu sto ... Zmiany w okolicy skroniowo-potylicznej w EEG .. badaniem neuroobrazowym. Radzę osobiście skonsultować się z neurologiem. ...

Ataki bezwładu, przewracania oczami, wymiotów i zapadania w sen .. badaniu EEG. Tydzień potem zemdlal w przedszkolu. EEG mamy powtórzyć po 2 - 3 mies. jesli ataki się nie powtórzą. Czas pokarze. coś wiem na ten temat.mój 11 letni syn jest epileptykiem.do tego ma torbiel podpajęczynowy.mieszkamy w ... Dredy jako przeszkoda w badaniu EEG .. badaniach EEG? W badaniu EEG zamocowana elektroda musi mieć kontakt ze skórą głowy. Dlatego jeśli dredy uniemożliwiają taki kontakt to nie da się prawidłowo przeprowadzić badania. ... Niekontrolowane ruchy zbieżne i rozbieżne oczu .. badania, które wskażą przyczynę? Czy jest to niebezpieczne dla jego wzroku? Czy to mogą być objawy padaczki? Jak to sprawdzić? Tak takie objawy mogą wskazywać na padaczkę. Najlepiej wykonać w tym kierunku diagnostykę, czyli EEG ( ...

Badania diagnozujące padaczkę .. badania, czy nic jej nie jest. Dziecko od pewnego czasu nie może spać, często płacze i przez to nie można było przeprowadzić badania EEG. Czy nie ma jakiegoś innego, zastępczego badania, które można by było przeprowadzić zamiast E ... Codzienne zawroty głowy z mroczkami przed oczami i szybkim biciem serca .. badanie EEG, a w jego oznaczeniu jest napisane: Zapis podejrzany w kierunku zmian zlokalizowanych. Wskazane badanie kontrolne. Co to znaczy? Czy jestem chory na padaczkę? Niestety nie można ocenić takiego badania, bez większych sz ... Atak szczękościsku i zesztywnienia .. Badanie EEG wyszło dobrze. Niedawno miała drugi atak ze szczękościskiem i sztywnością całego ciała. Czy siostra ma padaczkę? To może być padaczka. Jedno prawidłowe EEG przy podejrzeniu padaczki nic nie oznacza. Należy wówczas wyko ...

Dziedziczenie epilepsji w przypadku bardzo słabych i rzadkich ataków u matki .. badanie EEG wykazało, że mam padaczkę. W swoim życiu miałam tylko dwa omdlenia, a mimo to lekarz powiedział, że diagnoza jest pewna. Moje omdlenia wyglądały tak, że dusił mnie kaszel, a potem zwyczajnie mdlałam. Żadnych drwawek it ... Napad zbliżony do ataku padaczki po spożyciu alkoholu .. badania w kierunku padaczki EEG, MR? Jeden napad padaczkowy nie musi oznaczać od razu padaczki. ... Bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym wyniku EEG .. badania EEG, które wykazało liczne zaostrzone fale theta w okolicy czołowej. Zmiany te występują w sposób synchroniczny. Co oznacza wynik badania? Co jest mojej mamie? ...

Przebudzenia podczas snu z zaburzeniami świadomości u dziecka .. badania EEG dziecka 2 - letniego. Opis badania: Badanie wykonano w senności i śnie spontanicznym z wybudzeniami. Cech bioelektryczne senności i snu są wyrażone. Zapis zmodyfikowany niskonapięciową czynnością szybką. W FS wykonanej ... Dominacja czynności alfa i pojedyncze fale teta w wyniku EEG .. badania eeg: wiek 28lat W zapisie dominuje czynność alfa 10 - 11 Hz o ampl.20 - 70 uv i prawidłowym rozkładzie przestrzennym w przednich częściach mózgu przemieszczana z seriami fal beta. W okolicachskroniowych widoczne są pojedyn ... Nadpadatliwość w EEG .. badanie EEG, wyszła mi nadpadatliwość. Co to za schorzenie? Jak się je leczy? Czy jest groźne? ...

Treningi biofeedback i badanie EEG w Lublinie .. badania EEG? Tzw. neurofeedback polega na wytwarzaniu właściwych fal elektromagnetycznych przez mózg, dzięki specjalnemu programowi komputerowemu, możliwe jest ćwiczenie wytwarzania odpowiednich fal w mózgu, co poprawia koncentrac ... Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka Badania wykazały, że moje dziecko ma niesymetryczne komory mózgowe, zaburzony rozwój psychoruchowy i asymetrie napięcia mięśniowego. W badaniu EEG wystąpiły zespoły fal ostrych z wolna, iglice. O czym to świadczy? Czy dziecko ma p ... Zmiany w okolicy centralno-ciemieniowej w badaniu EEG .. badanie EEG, które wykazało zmiany niewielkiego stopnia w okolicy centralno - ciemieniowej z przewagą prawostronną oraz liczne artefakty biologiczne. O czym to świadczy? Co mi jest? Niestety opis badania nie jest jednoznaczny. Nal ...

Problemy w nauce jako skutek częstych narkoz w okresie niemowlęcym .. badania obrazowe głowy, eeg ). ... Drętwienie prawej strony twarzy i zaniki pamięci .. badanie MR. Co mi jest? W zasadzie należy jeszcze poczekać na wynik MR i ewentualnie powtórzyć EEG. To mogą być objawy padaczki, zaburzeń naczyniowych np. TIA, migreny. ... Leczenie farmakologiczne tików ruchowych .. Badaniem neurologicznym nie stwierdzało się objawów ogniskowego uszkodzenia OUN. Wykonane EEG wykazało niewielkie rozsiane zmiany bez napadowości. Dalsza opieka ambul. Leczenie Iporelem. W razie braku poprawy do rozważenia leczeni ...

Nocne napady płaczu i zapatrywanie się w jeden punkt u dziecka .. badanie EEG wykazało napady podczas hiperwentylacji. O czym to świadczy? Co powinnam zrobić? Skoro wynik badania EEG jest nieprawidłowy ( ewentualnie badanie powtórzyć ), należy wykonać badania dodatkowe i rozpocząć leczenie po up ... Powierzchniowy sen i opóźniony rozwój mowy u dziecka .. badania należy wykonać, aby stwierdzić tę chorobę? Przede wszystkim należy zgłosić się do neurologa. Wykonać EEG, czasami 2 - krotnie. Co do badań obrazowych głowy to decyduje lekarz. ... Bóle i zawroty głowy przy patologicznym zapisie EEG u osoby z nerwicą .. Badanie EEG wykazało niewielkie obustronne zmiany w okolicach ciemieniowo - skroniowych tylnych z cechami napadowymi. Leczę się u psychiatry, mam nerwicę. Czy te złe wyniki są powiązane z moją chorobą? Co oznaczają? Czy mam padacz ...

Nieprawidłowy zapis EEG u dziecka .. badanie EEG podczas snu, które wykazało fale ostre z zastępową falą ostrą i zespoły wolnej fali. Im głębszy sen, tym zmiany większe. Co oznacza to badanie? Czy dziecko może mieć padaczkę? Co powinnam zrobić? Córka ma 5 lat. Taki z ... Badania neuroobrazowe mózgu do wykrywania hipofunkcji półkul mózgowych .. badania? W zasadzie EEG odzwierciedla zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Radzę ewentualnie powtórzyć badanie EEG. Można wykonać badanie tj. PET, które ocenia metabolizm mózgu, jednak badanie jest bardzo kosztowne i wykonywane tylko w ... Utarty przytomności ze szczękościskiem przy prawidłowych wynikach EEG .. Badania EEG wyszły prawidłowe. W próbie tężyczkowej wyszło zwężenie prawej tętnicy szyjnej i tachykardia serca. Czy to jest przyczyna moich dolegliwości? Co powinnam zrobić? Ważną informacją jest zakres zwężenia tętnicy szyjnej. J ...

Konieczność stałego przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. badania, przeswietlenie głowy nic nie wykazało, EEG równiez. Lekarz stwierdził, ze to definitywnie epilepsja, przepisał mi leki które, przyjmowałam przez pół roku, potem przestałam, chcac sprawdzic czy epilepsja powróci, brak czas ... Zaniki pamięci i problemy z podejmowaniem decyzji .. Badanie EEG jest w normie. Co może być przyczyną mojego stanu zdrowia. Co powinnam zrobić? Warto wykonać jeszcze badania obrazowe głowy np. MR. Takie objawy mogą być związane z choroba otępienną. ... Zaburzenia snu u niemowlęcia przy braku wrzecion snu .. badania oprócz EEG wykonać? Oprócz powtórnego EEG można wykonać badanie obrazowe głowy. Nie napisała Pani jak długo problem występuje. Prawdopodobnie to przejściowe zaburzenie. ...

Rozmazywanie się obrazu, pieczenie oczu i ucisk w skroniach .. badanie dna oka, pole widzenia, wszystko ok - kardiologa - wszystko ok - neurologa - Tomografia głowy z kontrastem, rezonans głowy z kontrastem, EEG, krew na boreliozę, badanie neurologiczne, zrobiłem RTG kręgosłupa i czekam na wy ... Bóle głowy i drętwienia lewej połowy ciała .. Badanie EEG, które robiłam, wykazało prawidłową czynność alfa i rozsianie fal ostrych, bez czynności napadowej. Co oznacza to badanie? Co mi jest? Można jeszcze wykonać MR głowy. W EEG nie ma większych zmian. ... Zmiany zlokalizowane o cechach napadowości w okolicach potylicznych .. badanie EEG, które wykazało niewielkie zmiany o cechach napadowości okolic potylicznych, nasilane podczas hiperwentylacji. Czy mam padaczkę? Co oznacza ten wynik? Może to oznaczać padaczkę. Ważny jest cały zapis, charakter zaobser ...

Bóle głowy przy zmianach zlokalizowanych podczas Hv w zapisie EEG .. badania wykazuje zmiany zlokalizowane podczas Hv. Wizytę u lekarza mam dopiero za miesiąc. Co to może być? Na czym mogą polegać te zmiany? Proszę przepisać cały wynik badania. HV to skrót od hiperwentylacji. Niestety określenie *z ... Stwierdzenie padaczki mimo dobrych wyników EEG .. badanie EEG jest prawidłowe i CT. Lepszym badaniem w tej sytuacji było by MR głowy. EEG warto powtórzyć. ... Fale ostre w odprowadzeniach skroniowo-ciemieniowych obustronnie .. badanie EEG. Zarejestrowano w nim fale ostre w odprowadzeniach skroniowo - ciemieniowych obustronnie. Co to oznacza dla mnie? Czy to coś poważnego? Czy powinienem wykonać jakieś dodatkowe badania? Najlepiej dodatkowo wykonać MR gł ...

Moczenie nocne u dziecka przy leczeniu z użyciem Timonil .. badaniu EEG głowy nastąpiła poprawa, bo nie ma fal napadowych. Syn sporadycznie moczy się w nocy ( ma 8 lat ). Czy takie długie zażywanie leku nie obciąża innych organów. Może udać się z nim do nefrologa. Dziecko nie ma problemów ... Migrenowe bóle głowy oporne na leki przeciwbólowe .. badania tj. MR głowy, EEG. ... Quo ad epi w wyniku EEG .. Badanie pokazuje zmiany w odprowadzeniach czołowo - skroniowo - centralnych z tendencja do uogólniania się. Rozpoznanie quo ad epi. O czym świadczy to badanie? Czy przyjaciółka ma padaczkę? ...

Stwierdzenie epilepsji na podstawie EEG bez ataków padaczki .. badanie EEG jednoznacznie wskazuje epilepsję? Nie można powiedzieć, że na pewno Pani choruje, ponieważ nie wystąpił żaden napad padaczkowy. Dlatego wymaga Pani obserwacji. ... Sposoby na uspokojenie mózgu po wstrząsie .. badanie EEG wykazało fale theta. Zalecono mi uspokojenie mózgu przez abstynencję i sport. Co jeszcze mam zrobić, by poprawić swoje wyniki? Należy unikać napojów pobudzających, dużo odpoczywać i dobrze wysypiać. Jeśli zaburzenia bę ... Silne bóle głowy i brzucha wraz z wymiotami i sennością .. Badania neurologiczne, okulistyczne niczego nie wykazały. Co powinnam zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Co to może być za choroba? Objawy mogą wskazywać na migrenę lub klasterowe bóle głowy. Można jeszcze wykonać EEG i/lub Mr głowy ...

Częste omdlenia i bóle głowy przy niewielkich zmianach w płatach skroniowych .. Badanie EEG wykazało niewielkie zmiany w płatach skroniowych i pojedyncze fale, nasilające się w czasie Hv. Co oznacza wynik badania i moje objawy? Co mi jest? ... Przebycie udaru mózgu bez objawów .. Badanie EEG było prawidłowe. Lekarz neurolog, który rozmawiał z tatą, zapytał go jak się czuje po udarze. Tata nie przechodził udaru. Tata nie miała żadnych objawów udaru, czuje się dobrze. Czy to możliwe, żeby mieć udar a go nie ... Nieprawidłowe eeg u dziecka, mioklonie, karbamazepina i jej późniejsze skutki .. badania EEG. W wieku czterech lat - wynik prawidłowy. W wieku sześciu lat : Zapis wykonany w czuwaniu. Zapis nieprawidłowy. We wszytkich odprowadzeniach obserwuje się czynność 9c/sek. o amp. do 70uV przemieszane z czynnością 5c/se ...

Badania diagnozujące ADHD poza EEG .. Badanie EEG wychodzi prawidłowo. Czy mogę to sprawdzić innym badaniem? Jakim? Samo EEG nie jest wystarczające. Należy wykonać szereg testów psychologicznych i na podstawie wywiadu prawidłowo rozpoznać występowanie ADHD. W takiej s ... Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. Badanie EEG prawidłowe - nic nie wykazano. Obecnie synek przyjmuje Depakine. Czy po powyższym opisie mogę być pewna że jest to padaczka?? Czy to poszerzenie prawej komory mózgu miało wpływ na pojawienie się padaczki? Niestety nie ... Morfologia krwi przy wykrywaniu padaczki .. badania - rezonans głowy i EEG. Czy morfologia krwi może pomóc lekarzowi w wykryciu epilepsji? Nie, morfologia nie przyczyni się do rozpoznania padaczki. Wykonano prawidłowe podstawowe badania, czyli EEG i MR. ...

Wykrycie początków padaczki podczas badania EEG .. badanie EEG może wykryć początki padaczki? Lekarz powiedział, że mam początki tej choroby, ale badanie wyszło w porządku. Jak mam to rozumieć? W jakim czasie powinnam powtórzyć badanie? Badanie można powtórzyć za 6 - 12 miesięcy. ... Obniżenie progu drgawkowego w zapisie EEG .. Badanie jest nieprawidłowe. Nie oznacza to jednak, że choruje Pan na padaczkę czy inną chorobę neurologiczną. U niektórych osób występuje nieprawidłowy zapis EEG, tak samo jak niektóre osoby z padaczką mają prawidłowe EEG. Problem ... Wyładowania fali wolnej i ostrej z wolną jako zmiany nieprawidłowe w EEG .. badania EEG. Wykazały: uogólnione wyładowania fali wolnej 3 - 4 Hz, fali ostrej z wolną do 400 UV - Zapis nieprawidłowy. Co to oznacza dla mojego dziecka? Czy trzeba zrobić jeszcze jakieś badania? ...

Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. badania : Wyniki badań EEG: zapis z zaznaczoną asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy czołowej. Cech napadliwości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmiany.Reakcja bl ... Liczne zespoły fal ostrych w EEG u dziecka .. badanie EEG. Badanie wykazało liczne zespoły fal ostrych - wolnych i synchronicznych. Czy wynik ten może świadczyć o czymś poważnym? Co powinnam zrobić? Wynik badania może wskazywać na padaczkę. Najlepiej z wynikiem EEG skonsultow ... Ryzyko powtórzenia jednorazowego ataku padaczki .. badania? W przypadku wystąpienia jednego napadu padaczkowego nie rozpoznaje się jeszcze padaczki. Najlepiej wykonać diagnostykę w tym kierunku, eeg, mr głowy, a także badania ogólne krwi ( morfologia, glukoza, jony ). ...

Chwilowe utraty przytomności a padaczka .. badanie EEG, jednoznacznie na to nie wskazywało. Córka nie ma typowych ataków padaczki, występują jedynie chwilowe utraty przytomności, pojawiające się kilkanaście razy dziennie. Oprócz tych dolegliwości, córka nie ma innych objaw ... Przewaga rytmów beta i ślady fal alfa w EEG .. badanie EEG, które wykazało zapis spoczynkowy niskonapięciowy, z przewaga rytmów beta i śladami fal alfa w odprowadzeniach potylicznych. Co to oznacza dla mnie? Czy to są prawidłowe wyniki? ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. Badanie EEG przytoczę opis: *Badanie w czuwaniu, przy oczach otwartych czynności bioelektryczna niezróżnicowana przestrzennie. Przy oczach niezamkniętych widoczna asymetria czynności bioelektrycznej w odprowadzeniach ciemieniowo - ...

Czynność podstawowa niskonapięciowa w badaniu EEG .. badanie EEG, w którym wyszła czynność podstawowa niskonapięciowa z domieszką niskonapięciowej szybkiej. Reakcja zatrzymania wyrażona w zapisie bez patologicznych grafoelementów. Co oznacza taki opis? Czy mój mąż jest poważnie chor ... Częste upadnie i potykanie się .. badanie EEG, jednak ( córka ma zaleczoną padaczkę, ataki nie występują od ponad 15 lat. ) zostaliśmy zapewnieni ,że nie nastąpiło żadne pogorszenie choroby. W tym momencie córka niedługo kończyć będzie 21 lat. Nie skarżyła się na ... Bóle głowy, utraty przytomności, drętwienie ręki i karku po urazie .. badanie EEG i tomografia wychodzą prawidłowe, skoro tak źle się czuję? Najlepiej wykonać rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Pani dolegliwości są najpewniej wynikiem zmian pourazowych kręgosłupa, które są częste przy tego typu wypadk ...

Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. badania morfologii, OB, białka CRP, dno oka, eeg, tomografia zatok, tomografia głowy, badanie stawu skroniowo żuchwowego, badanie tarczycy nie wykazały zmian. Natomiast wynik rezonansu magnetycznego całkiem sporo. Czy mogłabym pro ... Częste zawroty głowy przy padaczce .. badania: EEG, TK wykazały zmiany padaczkowe. Czy to możliwe, aby objawy mojej siostry były objawami padaczki? Nie można wykluczyć takiej możliwości. Jeśli ma Pani taką możliwość proszę przepisać wynik CT. ... Nerwowość i zaburzenia koncentracji przy czynności napadowej w EEG .. badanie komputerowe głowy Więcej będzie można powiedzieć po badaniu CT. Na razie wynik EEG nie wyjaśnia przyczyny dolegliwości. Nie można zatem ustalić przyczyny zmian w EEG. ...

Obustronne wodzenie rytmów przy różnych częstotliwościach błysków .. Badanie EEG wykazało, że w fotostymylacji przy różnych częstotliwościach błysków, rejestrowane jest obustronne wodzenie rytmów. Co to oznacza dla mnie? Co powinienem zrobić? ... Wykrzywianie głowy, dziwne ruchy oczu i sztywnienie u dziecka .. Badania niczego nie wykazały. Czy to może być nerwica? Co należy zrobić, aby to sprawdzić? Jakie badania dotąd wykonano? Czy diagnozowano dziewczynkę w kierunku padaczki? Wykonano EEG, badanie neurologiczne? Jeśli wykonano tylko b ... Otępienie, zaburzenia wzroku, cierpnięcie kończyn, punktowy ból głowy i drżenie mięśni .. Badania takie jak EEG, rezonans, tomografia i badania krwi bez zarzutu. Pod jakim kątem mogę jeszcze zrobić badania, żebym mogła się dowiedzieć co mi jest i leczyć. Można wykluczyć borelioze ( oznaczyć przeciwciała ), lepszym bada ...

Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego Badanie MRI mózgu wykazało umiarkowanie poszerzony układ komorowy ,głównie w zakresie komór bocznych z zaokrąglonymi rogami czołowymi,obraz może sugerować niewielkiego stopnia wodogłowie normotensyjne. Wynik eeg :w okolicach tylny ... Utrata przytomności, wywracanie gałek ocznych i sztywność ciała .. badania należy wykonać by to sprawdzić? Tak to mogą być objawy padaczki, należy skonsultować się z neurologiem. Podstawą jest wywiad ( np. objawy ) oraz wykonanie EEG i MR głowy. Jeśli był to jeden epizod na jego podstawie trudno ... Serie fal wodnych u małego dziecka w zapisie EEG .. badaniu EKG i TK brak zmian. W badaniu EEG pojawiają się w zapisie serie fal wolnych, uogólnione zmiany napadowe. Jak mogę rozumieć ten opis? Niestety opis powinien interpretować osobiście neurolog. Czasami mimo rozpoznanej padacz ...

Fale theta w odprowadzeniach czołowych i skroniowych .. badanie EEG pod kątem padaczki. Wykazało zmiany w odprowadzeniach czołowych i skroniowych i fale theta. O czym świadczy to badanie? Co mam robić? Fale theta występują najczęściej w czasie medytacji, transu, hipnozy czy intensywneg ... Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy .. badany w szpitalu pod kątem wstrząśnienia mózgu. Nie doznał urazu czaszki. Wyniki EEG i TK wyglądają następująco: EEG Zapis w czuwaniu, prawidłowo zorganizowany przestrzennie, z dominującą czynnością alfa 9,8 Hz o ampl. do 80 uV w ... Sposoby leczenia przepukliny krążka .. badanie EEG. Na odcinku piersiowym wykazało przepuklinę krążka międzykręgowego i ucisk na worek oponowy. Jak mogę wyleczyć to schorzenie? Czy mogę mieć operację? O leczeniu ( rehabilitacja czy operacja ) ostatecznie decyduje neuro ...

Depakine na chwilowe zawieszenia świadomości u dziecka .. Badanie EEG wykazało uogólnione stany napadowe, grupy fal wolnych. Lekarz przepisał lek Depakine. Czy powinnam podawać dziecku taki lek, skoro padaczka nie została jednoznacznie stwierdzona? Czy dziecko może po prostu się zamyślać ... Sposoby na definitywne ustalenie braku padaczki .. badanie eeg i jeśli wszystko wyszłoby dobrze to miałam odstawić tabletki. Ale poszłam do innego neurologa a ten kazał mi brać tabletki przez 2 lata jeszcze i powiedział też że nie mogę iść na wybrany przez mnie kierunek czyli elek ... Koszt badania EEG .. badanie EEG? Czy badanie EEG jest płatne czy refundowane? Badanie eeg może być refundowane, jeśli ma Pani skierowanie lub płatne ( bez skierowania i szybszy termin ). Należy udać się do lekarza POZ, który skieruje Panią do neurolo ...

Rozbieżne wyniki EEG przy atakach padaczki .. Badania EEG i tomografia były w porządku. Po kolejnych atakach, badania również były w porządku. Po ostatnim ataku badania już nie były dobre, przepisano córce leki, ale nie powiedziano jednoznacznie że to padaczka. Czy powinna br ... Skutki uboczne stosowania Valprolek u dziecka .. badaniu EEG, które wykazało napady uogólnione. Jakie mogą być skutki u tak małego dziecka? A może są bezpieczniejsze leki na tę chorobę? Lek może być stosowany u dzieci. Jeśli chodzi o działania uboczne to najczęściej występują on ... Niekorzystne zmiany w EEG przy zażywaniu marihuany .. Badanie EEG wykazało niekorzystne zmiany. Kilka lat temu przez dość długi okres czasu brałem marihuanę. Czy to może być przyczyna tych zmian? Czy można w jakiś sposób doprowadzić do prawidłowego stanu? ...

Depakine Chrono przy podejrzeniu padaczki .. badania tomografu i EEG. Wyniki z EEG były niepokojące i lekarz powiedział, że nie wie dokładnie, co to jest, ale podejrzewa jakiś rodzaj padaczki. Przepisał mi lek Depakine Chrono. Jeszcze go nie zaczęłam przyjmować. Chciałabym s ... Rozsiane fale ostre oraz uogólnione wyładowanie fal ostrych w EEG .. badanie EEG, okazało się, że jest nieprawidłowe. Zdiagnozowano rozsiane fale ostre oraz wyładowania tych fal co 3 sekundy. Co oznacza dla mnie to badanie? ... Wiarygodność wyniku badania EEG u niemowlęcia .. badania EEG? Córka ma teraz niecały rok, czy w przypadku podejrzenia padaczki badanie EEG będzie wiarygodne nawet w tym wieku dziecka czy też lepiej poczekać, aż dziecko będzie starsze? W takim wieku również wykonywane jest badani ...

Niskonapięciowa czynność fal beta w badaniu EEG .. badania? Co do wyniku badania to nie ma większych zastrzeżeń. Fale alfa i beta są prawidłowe. Jednak nie wyklucza to padaczki. Można jeszcze wykonać MR głowy, powtórzyć EEG, choć może tak być, że będą one prawidłowe. ... Nawrót padaczki w czasie ciąży .. badania EEG były w porządku i lekarz stwierdził, że jestem zdrowa. Ataki powróciły, gdy byłam w ciąży i to ze zdwojoną siłą. Od tej pory czuję się strasznie, chwieję się na nogach, kręci mi się w głowie i często się zapatruję. Czy ... Drętwienia ręki i ust przy zmianach zlokalizowanych podczas Hv .. badanie EEG. Chciałabym zasięgnąć porady o zapis badania, który mnie trochę zaniepokoił. Napisane jest w wyniku, że Hv aktywuje grupy fal wolnych w odprowadzeniach czołowo - skroniowo - centralnych. Zapis ze zmianami podczas Hv. C ...

Wiarygodność wyniku EEG w diagnostyce padaczki .. badanie EEG jednoznacznie stwierdza padaczkę? Nie, samo EEG może być prawidłowe, ważne są występujące objawy, ewentualne zmiany w badaniu MR głowy. U niektórych osób z nieprawidłowym EEG padaczka nie występuje. ... Nerwica wskutek urazu głowy .. badania wykluczają bądź potwierdzają, że powodem nerwicy są zmiany neurologiczne? EEG i tomografia wyszły poprawnie. Można jeszcze wykonać MR, ale małe jest prawdopodobieństwo, że nerwica ma związek z przebytym urazem. Radzę skupi ... Diagnostyka uszkodzenia układu limbicznego .. badanie EEG jest w stanie wykryć schorzenia związane z tym układem? Jeśli nie, czy jest w szpitalach wykonywane jakieś inne badanie w tym kierunku? ...

Liczne ruchy gałek ocznych, częste mruganie i brak apetytu .. badania EEG wykazały liczne ruchy gałek ocznych i mrugania. Dodatkowo córka ma zaburzenia apetytu, trudności w relacjach oraz problemy z koncentracją. Ma 17 lat. Co oznacza wynik badania EEG? Czy córka z tego wyjdzie? Co powinniśm ... Przyczyny niedokładnego wyniku badania EEG .. badanie EEG. Nie wyszło dokładnie, dlatego powtarzam je. Mam podejrzenie padaczki. Pracuję dużo przy komputerze, uprawiam wiele sportów. Na badanie przyszedłem na czczo i czekałem około 6 godzin. Czy to mogło mieć wpływa na badani ... Zmiany w okolicach skroniowo-czołowych w badaniu EEG .. badania EEG, które wykazało, że podczas czuwania rejestruje się stosowną dla wieku czynność podstawową. W okolicach skroniowych zwłaszcza po lewej stronie znajdują się pojedyncze i w grupach fale. Podczas snu w okolicach skroniowo ...

Bóle głowy po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych .. badania eeg miałam bardzo dobry, rezonans magnetyczny również. Lekarz mówił że nigdy już mogę nie mieć ataków i że jestem młoda i nie powinnam brać tak długo silnych leków bo nie miałam typowej padaczki. ... Zmiany w okolicy skroniowej w EEG przy dysfunkcji oun .. badanie EEG, które wykazało zmiany w lewej części skroni. Oprócz tego w testach neuropsychologicznych wystąpiły dysfunkcje OUN niewielkiego stopnia. Czy wynik EEG można łączyć z wynikiem testów? Tak, jak najbardziej zapis EEG jest ... Hypersynchronia zasypiania o charakterze napadowym .. badanie? Czy dziecko jest chore ( ma 14 lat )? W zasadzie wynik badania musi osobiście zinterpretować neurolog, wiążąc go z objawami jakie występują u syna. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że zapis EEG mógł być nieprawidłowy, a ...

Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. Badania robione do tej pory nic nie wykazały, wliczając w to badania krwi, pełny profil tarczycy, EEG po bezsennej nocy. Otrzymałem wynik badania Rezonansem Magnetycznym, ale wizytę mam dopiero za miesiąc. Czy mógłbym prosić o pom ... Wpływ marihuany na zmianę w falach mózgowych w zapisie EEG .. Badania wykonane w szpitalu zarejestrowały zmianę w falach mózgowych. Czy przyczyną tych zmian mogła być marihuana? Być może to nie była czysta marihuana, ale z dodatkami chemicznymi, które także mają negatywny wpływ na stan zdrow ... Słabo wyrażona czynność w półkuli lewej w EEG .. badaniu EEG brzmi: Słabo wyrażona czynność w półkuli lewej, niskonapięciowy. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu, co to jest i czy stanowi to jakieś zagrożenie dla życia? Niestety nie napisała Pani nic więcej odnośnie objawów. Zatem trud ...

Zmiany podrażnieniowe w potylicy z powodu nierozwiniętego mózgu .. badanie EEG. Wykazało napadowe zmiany podrażnieniowe w potylicy. Lekarz powiedział, że przyczyną jest nie do końca dobrze rozwinięty mózg. Co mi jest? Co oznacza dla mnie wynik badania i diagnoza lekarza? Wszystko zależy od wieku, ... Regularne bóle głowy i wymioty u dziecka .. badanie dna oka, EEG i rezonans magnetyczny głowy, ale żadne z badań nie wykazało zmian patologicznych czy innych nieprawidłowości. Czy takie bóle mogą mieć inne niż neurologiczne podłoże? Możliwe, że to wynik migreny. Jeśli wynik ... Przygotowanie dziecka do badania EEG głowy .. badanie należy umyć dziecku włosy. W przeddzień badania powinno być położone spać nie wcześniej niż o północy, a rano obudzone nie później niż ok. czwartej, a badanie powinno być umówione po godz 12. Przed badaniem dziecko powinno ...

Atak drgania rąk i skurczów ciała przy prawidłowym EEG .. badania oprócz EEG? Można wykonać jeszcze MR głowy. Może być tak, że mimo prawidłowego EEG i MR głowy występuje padaczka. Leczy się przede wszystkim objawy, same wyniki badań są tu raczej pomocą. Padaczkę diagnozuję się po atakach ... Nieprawidłowy zapis podczas hv w badaniu EEG u dziecka Mój syn ma złe wyniki EEG głowy, które wykazało nieprawidłowy zapis podczas hv. Co to znaczy? Czy mój syn ma padaczkę? Nie miał żadnych ataków, jedynie bardzo krótkie bezdechy podczas snu. Hv oznacza hiperwentylację. Czyli podczas ... Zwiększająca się częstotliwość napadów padaczki podczas snu .. badania powinnam wykonać? czy konieczna jest zmiana leków? Jeśli objawy się nasiliły to tym bardziej należy zweryfikować leczenie, zmienić leki lub dawkowanie dotychczasowych leków. Można powtórzyć badanie eeg, w zależności jakie ...

Wiarygodność badania EEG i tomografii mózgu przy autyzmie inteligentnym .. badania EEG i TK mózgu i wyszły prawidłowo. Czy to możliwe przy takiej chorobie? Czy są jakieś badania, które zaleca się chorym na autyzm w przypadku podejrzenia uszkodzenia mózgu? Możliwe, że wykonane badania są prawidłowe. Lepsz ... Picie alkoholu przy padaczce bez przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. badanie EEG. jeżeli będzie wszystko dobrze odstawiam leki na dobre. a jeśli wynik będzie zły to się chyba załamię.. Życzę powodzenia, ale z atakami to nic pewnego. I z tego, co się orientuję, to leczenie padaczki trwa, co najmniej ... Wygląd prawidłowego badania EEG .. badanie EEG? ...

Aura w czasie EEG z prawidłowym wynikiem badania .. badania EEG miałem chwilową aurę. Do ataku nie doszło, choć czułem się tak, jak zazwyczaj przed atakiem. Wynik EEG wyszedł prawidłowy. Czy to możliwe, aby EEG nie wykazało żadnych zmian w organizmie pomimo aury? Badanie EEG nie je ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ