Podwyższony sygnał w sekwencji T2

neurologiczne.pl & podwyższony sygnał w sekwencji T2Ognisko w centrum semiovale w sekwencji T2 .. podwyższonego sygnału sekwencji T2 zależnej. I za jakie funkcję odpowiada dany obszar mózgu? Przednia część płata czołowego odpowiada za funkcje poznawcze, cechy osobowości; u osób praworęcznych ze tego typu funkcje odpowiada głów ... Wykrzepiony tętniak .. podwyższony sygnał zarówno w obrazach TIRM jak i T2 - zależnych,w sekwencji TOFnie stwierdzono jednak w jego obrębie ewidentnego przepływu naczyniowego. Poza tym koła Willisa przedstawiają się prawidłowo. Wnioski obraz MR niejedno ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez ...

Czy oponiak mózgu się powiększa? .. podwyższony sygnał w sekwencji Flair? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy rośnie bo pomiary są podobne. Proponuję konsultację neurochirurgiczną pod kątem leczenia operacyjnego. ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. podwyższonym sygnale w sekwencjach T2zależnych i w sekwencji z supresją tkanki tłuszczowej na odcinku dł. ok. 26mm najprawdopodobniej o charakterze zmian demielenizacyjnych. Krążki międzykręgowe, trzony kręgowe na wszystkich badan ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianie niedokrwiennej ewentualnie demienilizacyjnej. Bez cech świeżego niedokrwienia w sekw DWI. Nie stwierdza się nieprawidłowego wzmocnienia k ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdż ... Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego .. podwyższony w sekwencji STIR bez wzmocnienia kontrastowego Nie stwierdzono zniekształcenia trzonu kręgu C7 Ponadto w sekwencji Stir widoczny jest podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obra ...

Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka ... Dyskopatia w odcinku piersiowym kręgosłupa .. podwyższony sygnał w sekwencji T2 zależnej na długości około 1,5 cm. Widoczne wzmocnienie w obrębie rdzenia kręgowego w tym miejscu po podaniu środka kontrastowego. Proszę o przybliżenie laikowi zawartych tu informacji. Czy odpowi ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. podwyższonego sygnału w sekwencji T1 oraz FLAIR 2. Scienczała warstwa korowa w obrębie obu półkul mózgowych z obniżeniem intensywności sygnałów istoty białej - stopień mielinizacji jak w przypadku 35 - 36 tygodniu życia. 3. Mielin ...

Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa. Uwa ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. podwyższony sygnał w sekwencji T2 zależnej na długości około 1,5 cm. Widoczne wzmocnienie w obrębie rdzenia kręgowego w tym miejscu po podaniu środka kontrastowego w obrębie substancji białej okołokomorowej pojedyncze ogniska o po ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są rokowani ...

Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego .. podwyższony sygnał w sekwencji T2 zależnej na długości około 1,5 cm. Widoczne wzmocnienie w obrębie rdzenia kręgowego w tym miejscu po podaniu środka kontrastowego. Lekarze nie mają skrystalizowanego zdania czy mam uszkodzenie ner ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny, zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe st ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego ...

Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. podwyższonego sygnału w sekwencjach z długim TR, nie wzmacniające po dożylnym podaniu kontrastu. Obraz MR niejednoznaczny - ogniska niespecyficznej demielinizacji? Wskazana kontrola MR. Poza tym sygnał istoty szarej i białej prawi ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom niedokrwiennym ewentualnie demienilizacyjnym. Reszta w normie. To jest wynik mojego męża. Lekarz, który go skierował na MRI głowy skoment ...

Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone ... Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone ...

Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obszarach T2 - zaleznych Promieniście do opisanych ognisk wzdłuż włókien istoty białej widoczne są pasma hiperintynsywne w obrazach T2 - zależnych, hypointensywne w oszarach T1 - zależny ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny - zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe s ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 zależnym oraz w sekwencji FLAIR, nie wykazujący cech ograniczonej dyfuzji, niewidoczny w obrazie T1 zależnym, bez cech wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego, z towarzyszącym ...

Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmiano ... Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencjiFLAIR, zlokalizowanych w płatach czołowych i lewym płacie ciemieniowym - najpewniej o charakterze naczynoipochodnym. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogn ... Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji gradientowej zlokalizowane w istocie białej w tylnych częściach obu płatu czołowych z większą zmianą w płacie czołowym prawym &#8211* obraz jest niejedno ...

Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. podwyższonego sygnału w obrazachT2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.Uwage z ... Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych badanie wykonano w sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych Badanie wykonano w sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata ...

Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane .. podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwienn ... Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym MR mózgowia + C i.v Badanie wykonano w sekwencjach SE T1 - ax,sag.cor. przed i po kontraście, TSE T2 - ax.sag. i cor. oraz longTR/FLAIR T2 - ax Przy podstawie w prawym placie czolowym, w istocie białej widoczne owalne ognisko podw ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ