Wielomówność otępienie

neurologiczne.pl & wielomówność otępienieOtępienie czołowo - skroniowe .. wielomówność przy ubogim słownictwie ). Postępująca afazja bez płynności mowy charakteryzująca się brakiem płynnej mowy spontanicznej przy prawidłowym jej rozumieniu, występują agramatyzmy, trudności w pisaniu i czytaniu oraz obja ...