Kurcz powiek dystonia

neurologiczne.pl & kurcz powiek dystoniaDystonie .. kurcz powiek, dystonia szyjna, kurcz pisarski ) oraz dystonię uogólnioną. Przyczyny dystonii Przyczyna dystonii nie została jeszcze do końca wyjaśniona. Rozpatruje się przyczyny genetyczne, a wtórne dystonie jako objaw różnych cho ...