Mózgu badanie

neurologiczne.pl & mózgu badanieObjawy oponowe .. mózgu oraz krwotoku podpajęczynówkowego. Mogą one również występować w guzach wewnątrzczaszkowych i po przebytych urazach mózgu. Do najważniejszych i najczęściej badanych objawów należą: Sztywność karku - objaw ten polega na pojaw ... Badanie układu ruchu .. mózgu do mięśni ). Zaś przy jego obniżeniu możemy się spodziewać choroby móżdżku, polineuropatii ( schorzenia dotyczącego wielu nerwów jednocześnie ) czy wiądu rdzenia. Ważne jest jednak, aby rozróżnić przyczynę wzmożonego napięci ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. mózgu * podejrzenie krwotoku podpajęczynówkowego * stwardnienie rozsiane * choroba Creutzfeldta - Jakoba Przeciwwskazania punkcji lędźwiowej * zakażenie skóry nad kręgosłupem * wzmożone ciśnienie śródczaszkowe * guzy dolnego dołu ...

Badania obrazowe mózgu .. mózgu są obecnie niezbędnym narzędziem diagnostycznym uwidoczniającym budowę mózgu. Umożliwiają szybkie rozpoznanie choroby. Badanie radiologiczne Badanie radiologiczne nie jest obecnie wykonywane rutynowo. Stosuje się je w celu u ... Badania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. mózgu. Na głowie badanego umieszcza się specjalny czepek elastyczny z rozmieszczonymi odpowiednio elektrodami. Elektrody te odbierają zmiany różnicy potencjałów i zapisują je graficznie w postaci fali. Badanie trwa standardowo oko ... Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. mózgu. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) uwidacznia zmniejszony metabolizm w odpowiednich strukturach mózgu. Leczenie choroby Huntingtona Leczenie choroby Huntingtona opiera się wyłącznie na niwe ...

Złamania kości sklepienia czaszki .. mózgu. Diagnostyka złamań kości opiera się na badaniu rentgenowskim czaszki i tomografii komputerowej ( CT ). Leczenie w niepowikłanych złamaniach kości czaszki ( najczęściej przy złamaniach linijnych ) nie jest konieczne. W przyp ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. mózgu. Ponadto stwierdza się chorobę naczyń mózgu. W badaniach psychologicznych występuje pogorszenie pamięci, planowania i wykonywania zadań. W diagnostyce stosowana jest również skala Hachinskiego, która pozwala na różnicowanie ... Skąpodrzewiaki .. mózgu. Diagnostyka skąpodrzewiaków Objawy kliniczne skąpodrzewiaków zwykle są niecharakterystyczne. Podstawą rozpoznania są badania obrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym badaniem potw ...

Leczenie wodogłowia .. mózgu. Diagnostyka wodogłowia Podstawowym badaniem diagnostycznym jest tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ) głowy. Po wykluczeniu przeciwwskazań wykonywane jest nakłucie lędźwiowe. U wcześniaków i noworodków ... Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgu oraz przy stwierdzeniu obrzęku czy zmiany zapalnej w obrębie mózgu. Istotną rolę odgrywają badania wirusologiczne, w których wykrywa się antygeny wirusa oraz przeciwciała wytworzone przez organizm chorego przeciwko wirusom. ... Migrena .. mózgu ( obecność objawów neurologicznych, prawidłowe badania neurooborazowe ); - migrenowy zawał mózgu ( obecność objawów neurologicznych, w badaniach neuroobrazowych cechy udaru niedokrwiennego mózgu ); - drgawki aktywowane migre ...

Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej .. mózgu. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Nie uwidoczniono cech krwawienia śródczaszkowego. Jak należy rozumieć powyższe wyniki? Opis badania CT wyklucza obecność świeżego krwawi ... Ognisko w centrum semiovale w sekwencji T2 .. mózgu? Przednia część płata czołowego odpowiada za funkcje poznawcze, cechy osobowości; u osób praworęcznych ze tego typu funkcje odpowiada głównie przednia część lewego płata czołowego. W badaniu MRI wynik tylko w sekwencji T2 je ... Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. mózgu. O czym świadczy występowanie fal theta podczas czuwania? Co oznacza taki wynik? Taki wynik badania EEG mówi jedynie o pewnych zaburzeniach w funkcjonowaniu płatów czołowych. Może to bardziej świadczyć o zaburzeniach lękowyc ...

Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. mózgu i odcinku szyjnym rdzenia kręgowego ) może świadczyć o stwardnieniu zanikowym bocznym? W badaniu obrazowym w przypadku SM występują ogniska demielinizacyjne w istocie białej głównie okołokomorowo oraz w rdzeniu kręgowym. W p ... Napady padaczkowe po operacji oponiaka .. mózgu i ocenić czy oponiak został usunięty całkowicie i czy nie odrasta, badanie pokaże czy nie ma innych patologii w mózgu mogących wywoływać napady padaczkowe. Następnie warto również jeśli nie było to robione wcześniej zbadać p ... Torbiel koloidowa .. mózgu i w zależności od wielkości umówić się na konsultację z neurochirurgiem. Jeśli torbiel jest mała można wykonać kolejne badanie CT/MRI za 3 m - ce i zobaczyć czy się nie powiększa. ...

Obrzęk mózgu przy padaczce .. mózgu. Dodam że od 15 lat przyjmuję regularnie lek przeciwpadaczkowy. Mój lekarz prowadzący, który jest neurologiem trochę zlekceważył ten wynik badania. Na własne żądanie poprosiłem o badanie rezonansem ale trzeba dość długo czek ... Objawy wstrząśnienia mózgu .. mózgu? Po urazie głowy mogą występować różne objawy. Niepokojące są bóle głowy w odcinku szyjnym. Dobrze byłoby wykonać badanie Rtg kręgosłupa szyjnego i CT głowy. Drganie powieki nie jest objawem urazu głowy. ... Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. mózgu wraz z rezonansowym badaniem angiograficznym. O ile rozumiem sens badania MR, o tyle zastanawiam się w jakim celu Pani doktor zleciła dodatkowo angiografię? Nie mam i nigdy nie miałam niedowładów, zaburzeń mowy, wzroku itp. ...

Hipoplazja tętnicy mózgu .. mózgu przedniej, o szer. 1,3 mm ( prawa o szer. 2,5 mm ). Badanie zostało zlecone ze względu na nasilone bóle głowy mające charakter bólu migrenowego ( bólowi towarzyszą często wymioty ). Chciałabym się dowiedzieć na czym polega w ... Rytm wolnofalowy u dziecka z kłopotami szkolnymi .. mózgu. Badanie dotyczy dziecka w wieku 11 lat. Dziecko ma kłopoty szkolne - pisze bardzo wolno, boi się odpowiadać na lekcji bo myśli że źle.Boi się ośmieszania. W domu odpowiada śmiało. Brak wiary w swoje umiejętności dotyczy tyl ... Płyn lub ślina po usunięciu guza móżdżkowo-rdzeniowego .. mózgu najlepiej rezonans magnetyczny oraz badanie laboratoryjne płynu, który wycieka. ...

Silne bóle głowy, uciskowe wręcz drętwiejące .. mózgu. HV bez wpływu na zapis RZ wyrażona FS bez istotnego wpływu na zapis Co z niego wynika? Jeżeli przebyty był uraz to należy w pierwszej kolejności wykonać badanie obrazowe jak Tomografia. W Pani przypadku bardzo możliwy jest ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. mózgu zmian nie uwidoczniono. W związku z powyższym mam pytanie. Czy powyższy wynik badania jest w normie, czy też wymaga wprowadzenia leczenia farmakologicznego? Małe, stare zmiany naczyniopochodne świadczyć mogą o przebytym miko ... Badania diagnozujące ból głowy po uderzeniu .. mózgu mogą występować przewlekłe bóle głowy, brak jest swoistego leczenia, niekiedy pomocne są leki przeciwdepresyjne. ...

Dyskopatia lędźwiowa a ataki drgawkowe z utratą mowy .. mózgu. Przy tylu przebytych operacjach i utrzymujących się ciągle objawach może dochodzić to objawów lękowych, ale aby postawić takie rozpoznanie trzeba najpierw wykonać wcześniej zalecane badania. ... Rozpoznanie migreny .. mózgu. Będąc u neurologa usłyszałam że mam migrenę, jednak badania nie potwierdziły tego. Czy jest możliwe to abym miała te bóle na tle nerwowym, czy może powinnam zbadać się pod kątem raka? Czy jest możliwe zachorowanie na ta cho ... Kłopoty z pamięcią i kojarzeniem .. mózgu. Trzeba też wykonać podstawowe badania laboratoryjne: morfologia, jony. ...

Bolesne skurcze ręki .. mózgu, badanie EEG celem wykluczenia napadów padaczkowych. Ważne jest czy było kontrolne badanie obrazowe kręgosłupa szyjnego po operacji, to też jest ważne. ... Zmiana o cechach malacji w mózgu .. mózgu. Co to oznacza? Mam lat 29. Malacja sama w sobie to tyle co rozmiękanie mózgu zwykle występujące po udarach. Jednak ze względu na Panie młody wiek proponuję wykonanie badania MRI głowy gdyż moim zdaniem potrzebna jest bardzi ... Jamy malacyjne po wstrząśnieniu mózgu .. mózgu. Ostatnie badanie rezonansem magnetycznym wykazało jamy malacyjne. Chciałabym się dowiedzieć co to jest i czy to jest grzane w późniejszym rozwoju dziecka. Syn ma 10 lat. Jamy malacyjne mogły powstać w miejscu ognisk stłucze ...

Krwotok podpajęczynówkowy .. mózgu. Dlatego trzeba dokładnie zdiagnozować przyczynę. Czasem jest to krwawienie samoistne. Trzeba wykonać badanie angio CT lub angiografię. ... Zbaczanie języka a pęknięcie kręgosłupa .. mózgu, zatem trzeba wykonać badania obrazowe mózgowia jak MRI lub CT. ... Opadająca powieka oka .. mózgu i/lub badanie Rtg kl. piersiowej. ...

Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. mózgu. Dziś mam przed sobą wynik badania rezonansu magnetycznego: Badanie MR OUN w sekwencjach TSE, FLASH, w obrazy T1,T2 zależne, FLAIR w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz T1 zależnych po podaniu środka kontr ... Uporczywe bóle głowy od kilku lat .. mózgu, czy o może być to? Jeśli byłoby to krwawienie podpajęczynówkowe z tętniaka to widoczne powinno być w badaniu CT. Niepęknięty tętniak nie powinien dawać takich objawów. Oczywiście warto poczekać na badanie angio - MRI. Jedna ... Badanie rezonansu magnetycznego głowy przy zażywaniu leków rozszerzających naczynia .. mózgu ( nocne objawy dezorientacji w otoczeniu ) oraz powtarzające się epizody zaniewidzenia połowiczego w jednym oku ( ubytki w polu widzenia ). Obecnie zażywam leki rozszerzające naczynia. Czy tego typu leki nie będą wpływać na ...

Malformacja naczyniowa .. mózgu, proponuję wykonanie badania MRI z kontrastem albo angi - MRI. ... Badanie RM głowy bez kontrastu a z kontrastem przy chorobie naczyniowej .. mózgu oraz zaburzenia widzenia w jednym oku w postaci zaniewidzenia połowiczego ( ubytki w polu widzenia ) falowanie obrazu oraz incydent całkowitego zaniewidzenia. Badanie RM głowy miało być przeprowadzone z kontrastem ( tak było ... Zmiany ciemieniowo-potyliczne po wstrząśnieniu mózgu .. mózgu. Ból głowy czasem jeszcze się pojawia. Zalecono EEG. Opis badania na wyniku raczej standard. Ale orzeczenie krótkie i brzmi: Zapis nieprawidłowy. Zmiany ciemieniowo - potyliczne. Co to oznacza? Opis jest zbyt krótki. Jednak ...

Tętniaki szerokopodstawne .. mózgu są te tętniaki? Mam 60 lat, niskie ciśnienie krwi, nie palę. Mam zawroty głowy, szumy uszne. Tętniaki leczy się albo operacyjnie neurochirurgicznie lub przez embolizację wewnątrznaczyniowo. Warto zweryfikować wynik badania b ... Stałe wyczuwanie tętna serca w lewym uchu .. mózgu. Czy moje dolegliwości mają jakiś związek? Cały czas jestem na leku przeciwzakrzepowym. Trzeba wykonać badanie Dopplera tętnic szyjnych oraz kręgowych i sprawdzić czy nie ma krytycznych zwężeń. Warto też sprawdzić czy nie ma ... Utrata przytomności i silne bóle głowy .. mózgu. Badanie EEG jest mało precyzyjne i nie pokazuje przyczyny zaburzeń. ...

Negatywne skutki tomografii komputerowej głowy .. mózgu, badaniem krwi wykluczył tarczycę, powiedział, ze wg niego jest to migrena oczna( ponieważ córka czasem cierpi na dotkliwe bóle głowy ), ale na wszelki wypadek wypisał skierowanie na tomografię komputerową głowy. Poczytałam ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. mózgu ( utrata świadomości, słabe samopoczucie, prawie omdlenie ), choruje na kamicę nerkową. Czy wynik ten może dowodzić SM u tej osoby? Jakie badania można jeszcze wykonać aby to potwierdzić lub wykluczyć? Ten wynik może sugerow ... Cienki hipoplastyczny płat ciała modzelowatego z szczelinowatą strefą płynową .. mózgu niewielkie hiperintensywne w obrazach T2 zależnych ogniska mogące odpowiadać demielnizacji. Czy to jest bardzo groźne bo do lekarza mam dopiero wizytę mam za miesiąc. Należy wykonać badanie MRI po kontraście, gdyż tak można ...

Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym .. mózgu, komory mózgu bez zmian. Czy to należny rozpatrywać pod kątem SM? Jeśli chodzi o SM to trzeba zrobić badanie z kontrastem i wtedy ocenić. Czasami silne zmiany niedokrwienne, które mogą być w migrenie dają zmiany w MRI ale to ... Rozpoznanie padaczki przy jednym napadzie .. mózgu - śpiączka, obrzęk mózgu ). Czasem drży mi całe ciało, ale bez utraty przytomności. Dwa lata leczono mnie lekami przeciwpadaczkowymi, ale lekarz nie wspomniał, że mam padaczkę. Chociaż wypytywał o objawy padaczkowe. W badani ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. mózgu. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony, nie uciśnięty. Struktury tylnej jamy czaszki, komora III i IV bez widocznych patologii. Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Badanie było bez kontrastu. Mam 52 ...

Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. mózgu? Opis badania MRI może sugerować SM ale nie nie można postawić takiej diagnozy. Trzeba wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego. Zmiany lipidowe mogą być związane z niedoczynnością tarczycy. Jednak nie powinno mieć to wpł ... Rezonans po operacji guza mózgu skąpodrzewiaka Wizytę u lekarza prowadzącego mam dopiero za 2 tygodnie. Chciałbym wiedzieć czy wynik rezonansu jest dobry. Oto wynik badania: Stan po zabiegu operacyjnym i RTH z powodu guza płata skroniowego lewego. Loża pooperacyjna o wielkości ... Wypuklenie i ból głowy .. mózgu? Nie to nie jest guz mózgu. Może to być zmiana podskórna lub wywodząca się z kości, dobrze wykonać badanie CT głowy. ...

Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. mózgu z kontrastem ), mam 47 lat. Proszę o interpretację mojego wyniku: Badanie MR głowy wykonano aparatem niskopolowym 0,3 T, w sekwencjach SE i FSE, w obrazach T1, T2/PD zależnych, w sekwencji FLAIR oraz w obrazach T1 zależnych ... Zespół częściowo pustego siodła .. mózgu. Badanie było wykonane z powodu uporczywych bólów głowy. Jestem kobietą i mam 65 lat. Zespół pustego siodła może stanowić wskazanie do leczenie operacyjnego o ile są objawy kliniczne jak zaburzenia widzenia lub hormonalne. W ... Niedokrwienie w okolicach kory mózgu .. mózgu. Mam 30 lat. Czy to trzeba leczyć żeby nie zwiększało się ryzyko udaru? Ognisko niedokrwienne zwiększa ryzyko udaru w przyszłości, dlatego warto wprowadzić profilaktykę; zmiana stylu życia na aktywny, badania laboratoryjne - ...

Nawracające bóle głowy i zawroty po wypadku samochodowym .. mózgu. Od tego momentu co jakiś czas mam bóle głowy i zawroty. Zrobiłam sobie nie dawno prywatnie badanie EEG bo na NFZ trzeba czekać kilka miesięcy. Teraz czekam na wizytę u neurologa jeszcze ponad miesiąc i chciałam prosić o opi ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. mózgu w normie. Wydaje mi się ze wyniki są dobre. Zmiana może być pochodzenia niedokrwiennego mózgowia, zależy też jakie są objawy kliniczne. W przypadku wątpliwości trzeba wykonać badanie MRI mózgowia. ... Nieoperacyjnym guz okolicy potylicznej i rogu potylicznego komory bocznej mózgu .. mózgu. W pół roku temu pobrano biopsję i wykonano odbarczenie głowy ( do dziś niedowład prawostronny i afazja ) z badania histopatologicznego nie udało się postawić rozpoznania,obraz kliniczny sugeruje złośliwą postać glejaka. Syn ...

Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI opisane są zmiany niedokrwienne mózgowia. Odmiana anatomiczna ukrwienia mózgowia, bez znaczenia klinicznego. ... Anomalia naczyń mózgowia .. mózgu tylnej prawej z wypełnieniem odcinka dalszego przez tętnicę łączącą tylną. Proszę o interpretację powyższego wyniku badania rezonansu magnetycznego. Opis pokazuje anomalię naczyń mózgowia, gdzie hipoplastyczna lub całkowicie ... Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. mózgu. Poza tym mózgowie o prawidłowej strukturze bez zmian ogniskowych. Układ komorowy poszerzony bez przemieszczeń. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa. Zmiany zapalne błony śluzowej zatok szczękowych i sitowia. Badanie zo ...

Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. mózgu? Warto wykonać badanie obrazowe mózgowia. W tym wieku objawy są bardzo trudne w interpretacji, jednak o badaniu CT powinien zdecydować neurolog dziecięcy. ... Zawroty głowy przy zmianie pozycji podczas leżenia lub przy wstawaniu .. mózgu najlepsza jest w oparciu o zdjęcia. Taki obraz najpewniej jam płynowych może być związany z zaburzeniem krążenia płynu mózgowo rdzeniowego lub wadami rozwojowymi. Warto wykonać też badanie MRI odcinka szyjnego oraz pokazać z ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. mózgu. Objawy są tyle dokuczliwe,że nie potrafię normalnie funkcjonować. Czy winny może być kręgosłup szyjny? Mam 20 lat. Takie objawy mogą być spowodowane dyskopatią szyjną ale trzeba wykonać badanie MRI odcinka szyjnego. Dalej w ...

Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. mózgu nie wykazała żadnych zmian, standardowe badania w gabinecie również nie wykazują objawów choroby, jedyną podstawą do diagnozy są niewielkie zmiany w badaniu EEG i występowanie drobnych ataków, chciałabym wiedzieć czy w takie ... Utrata wzroku po wstrząśnieniu mózgu .. mózgu na skutek wypadku nastąpiła utrata wzroku, i już prawie tydzień wzrok nie wraca? Rezonans magnetyczny był robiony i nic nie wykazało badanie. W przypadku wstrząśnienia mózgu dochodzi głównie do zaburzania pamięci, równowagi ... Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. mózgu, ale rdzieniu kręgowym czy w pojedyńczym nerwie czy tez zespole nerwów - czyli nerwach obwodowych. Niestety neurolog z nfz nie zechciał zlecic mi badania przewodnictwa nerwowego, twierdząc ze mpd zostało stwierdzone lata tem ...

Falujący obraz i widzenie połowiczne w prawym oku .. mózgu i jego czasowym odwracalnym niedokrwieniem. Należy skontaktować się z neurologiem, ale wcześniej skontrolować czynność serca , no Holter. Objawy wzrokowe mogą wynikać z jaskry ale też z niedokrwienia. Warto wykonać badanie D ... Badania neuroobrazowe mózgu wykazujące hipofunkcję Witam! Jakie metody neuroobrazowania mogą wykazać hipofunkcję jednej z półkul mózgowych??? Czy możliwy jest prawidłowy wynik elektrocefalografii w przypadku stwierdzenia hipofunkcji w innym badaniu? Tak, możliwy jest prawidłowy wy ... Czas utrzymywania się stanu zapalnego kręgosłupa lędźwiowego .. mózgu i rdzenia. W 13 lutego 2010 miałam kolejny rezonans kręgosłupa. Opis badania: Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE w obrazach T1 zal przed i po podaniu kontrastu oraz w sekwencji FSE w obrazach T2 zal W ...

Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. mózgu. po 3 latach trafiłam do CZD lekarz wtedy stwierdził po badaniu TK *układ komorowy, wąski* drugi wynik *układ komorowy bardzo waski* 3 wynik *ukad komorowy bardzo wąski i dośc waskie zbiorniki podstawy. nie widzimy ognisk pa ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. mózgu mogą się jeszcze pogłębiać? Badanie przeprowadzono bez środka cieniującego. Badanie wykazało rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka. Szczegóły poniżej. *Dół tylny czaszki o zmniejszonej objętości zawiera hipoplatyczny móż ... Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. mózgu ( w badaniu brak danych na ten temat ). Czy poród dziecka odbywał się siłami natury? Czy podczas porodu doszło do powikłań? Na pewno w tym wypadku dziecko wymaga specjalnej opieki psychologicznej, psychiatrycznej i neurologi ...

Rozpoznanie kliniczne synopce .. mózgu. Na pewno należy konsultować się bezpośrednio z lekarzem, oprócz badań laboratoryjnych czy obrazowych wymagane jest badanie neurologiczne. ... Przykurcze nóg uniemożliwiające chodzenie na wyprostowanych nogach .. mózgu i rdzenia kręgowego, rtg różnych odcinków kręgosłupa, dwukotne badania krwii i niczego się nie doszukano. enzym CK w normie, wyniki rezonansów czyste. Miała pewne objawy neurologiczne - clonus po odgięciu stopy w górę ale po ... Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. mózgu ze zmianami napadowymi we śnie.Badanie Rezonansu Magnetycznego /16.10/2007/Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony,przestrzenie podpajęczynówkowe w okolicach czołowych i ciemieniowych miernie poszerzone,pozostałe praw ...

Napady drgawek podczas menopauzy .. mózgu. Został wypisana do domu ze skierowaniem do poradni neurologicznej. Zostały porobione wszelkie badania. Został stwierdzona padaczka i leki Ornifil 500 z informacją iż mógł być to jednak jednorazowy atak. Po wizycie u endokry ... Padaczka przy torbieli mózgu .. mózgu. Na pewno torbiel może być przyczyną padaczki. Dziękuję za odpowiedź.W tylnym dole czaszki między półkulami móżdzku drobna torbiel pajęczynówki o wymiarach 12 na 18 mm. Tak dokładnie jest napisane w wyniku badania. Reszta je ... Ubytki w polu widzenia i falowanie obrazu oraz bóle głowy .. mózgu - ocena rytmu - Holter oraz badanie ECHO serca i ocena frakcji wyrzutowej. ...

Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. mózgu skoro to nerwica to nić nie powinno sie dziać w mózgu.Poprzednie badania rezonansowe nie ukazywały zadnych zmian dopiero 2 tygodnie temu coś nowego powstało w rezonansie.Co to moze być? SM,MIKRO UDARY,BORELIOZA,A MOZE WYSOKI ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. mózgu znajdują się opisane zmiany. Czy to cały opis badania czy tylko fragment? Z jakiego powodu wykonano badanie MR? Czy występują jakieś niepokojące objawy? A wreszcie ile dziecko ma lat? Te informacje być może pozwolą powiedzie ... Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. mózgu. Poza tym w dwufazowym badaniu TK głowy nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózkgu i móżdżku. W drugiej fazie badania bez patalogicznych ognisk wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, symetry ...

Skąpy rysunek bruzd i zakrętów przy dużym wodogłowiu u noworodka .. mózgu? Faktycznie, wskaźnik Evansa jest dość spory, norma do 30%. Świadczy to o dużym wodogłowiu. Wynik badania mówi również o licznych zmianach powstałych po krwawieniu do mózgu. Nie oznacza to jednak, że nie ma mózgu. Brak bruzd ... Diagnostyka narkolepsji .. mózgu?zależy mi szczegolnie na przebadaniu pod kontem narkopepsji i ewentualnych guzów.o jakie skierpowanie poprosic? bede wdzieczna za pomoc pozdrawiam miałam na myśli narkolepsje oczywiście W kierunku narkolepsji zapewne zostani ... Ryzyko przerzutu raka płaskonabłonkowego przy utratach świadomości .. mózgu? Nie można wykluczyć, że nie są to przerzuty, tak może być. Należy wykonać badania obrazowe głowy. ...

Chwilowa utrata pamięci po urazie szczęki .. mózgu, pęknięcia podstawy czaszki, powstania krwiaka. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Syn następnego dnia ( po moich namowach ) udał się do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz wykonał jakieś podstawowe badania neurologiczne i zaleci ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUID,EP 2D DIFF3 TRA,po kontraście T1 SE SAG,T1 SE TRA Sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy.Nie uwidoczniono ognisk patologicznego ... Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. mózgu rezonansem magnetycznym szpary sylwiusza porzerzone w stosunku do wieku. w badaniu eeg obustronne zaburzenia skroniowe Może to oznaczać np. zanik części kory mózgowej, takie ukształtowanie mózgu nieprzejawiające się patologi ...

Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUID,EP 2D DIFF3 TRA,po kontraście T1 SE SAG,T1 SE TRA Sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy.Nie uwidoczniono ognisk patologicznego ... Zmiany demilinizacyjne w centrum semiovale .. mózgu wykazało ogniska hyperintensywne w centrum semiovale, zmiany demilinizacyjne. Za kilka tygodni mama ma powtórzyć badanie. Co może wtedy wykazać? Co jest mojej mamie? Będzie to badanie kontrolne oceniające czy opisane w poprz ... Sytuacje wymagające badania rezonansu z kontrastem .. mózgu ( np. sprawdza się unaczynienie guza ). ...

Ryzyko guza mózgu przy braku odczuwania emocji .. mózgu? Powinienem zrobić jakieś badania? Mam takie same objawy jak ty, w skrócie chyba nie da się lepiej tego opisać jak ty to zrobiłeś. Męczy mnie to już jakiś czas i też zacząłem myśleć czy coś mi nie jest, badałem się w kierunk ... Tętniące bóle głowy po wysiłku fizycznym .. mózgu poprzez badanie neurologiczne i badanie obrazowe głowy. Stąd na początek warto udać się do lekarza rodzinnego, który skieruje do neurologa. Takie bóle głowy mogą wskazywać również na migrenę bez aury, którą także należy wzią ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy .. mózgu wykazuje? Tomografię komputerową głowy wykonuje się najczęściej celem diagnostyki: guza mózgu, chorób kości czaszki, wad wrodzonych, zmian naczyniowych ( np. udar, krwiak ). Badanie polega na wykonywaniu kolejnych zdjęć prze ...

Bóle migrenowe głowy po wstrząsie mózgu .. mózgu z krwiakiem. Od pewnego czasu odczuwam silne bóle głowy, a niedawno powróciły także nudności i zawroty. Czy może to mieć związek z przeżytym wstrząsem, czy też można to potraktować jako silne bóle migrenowe? Jakie badania po ... Uogólnione zmiany napadowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. mózgu. Bardzo się martwię tym orzeczeniem. Co to może być? Czy jeszcze jakieś badania powinienem zrobić? ... Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. mózgu należy rozważyć jej operacyjne usunięcie. Warto raz na rok wykonać badanie kontrolne. Jeśli występują wymienione wyżej objawy, możliwe, że torbiel powiększa się i warto wykonać badania kontrolne. W tym celu najlepiej wyjaśni ...

Najdokładniejsze badanie mózgu .. mózgu jest najlepsze, tomografia komputerowa z kontrastem czy rezonans magnetyczny? Wybór techniki obrazowania zależy od objawów chorobowych, wyniku badania neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno tworzyć ... Nadpobudliwość i opóźnienie w nauce mówienia u dziecka po wirusowym zapaleniu mózgu .. mózgu. Obecnie ma 5 lat. Jest nadpobudliwe, nie mówi. Badania neurologiczne nic nie wykazały. Ma stary zrost w lewej półkuli mózgu. Co jej jest? Do jakiego specjalisty powinnam się udać po pomoc? Może najlepszym rozwiązaniem jest ... Ogniska hiperintensywne w okolicy loży po guzie mózgu .. mózgu prawego płata czołowego, a to wynik badania kontrolnego: w istocie białej płata czołowego prawego, w okolicy loży po guzie widocznych jest kilka ognisk hiperintensywnych w T2 i flair o charakterze naczyniopochodnym. Za odpow ...

Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym .. mózgu i móżdżku.nie stwierdzono obecności zmian w mózgowiu w obu fazach badania.układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,nie uciśnięty,poszerzony adekwatnie do zaników. bardzo proszę o konsultację i o pokierowanie co dalej robić ... Ból głowy po lekkim urazie bez utraty przytomności .. mózgu? czy powinnam zrobić jakieś badania? Powinien zbadać Panią lekarz. Z tego co Pani opisuje nie jest to nic groźnego, nie jest to też wstrząśnienie mózgu. Głowa może boleć 3 - 4 dni. Doraźnie można stosować apap. ... Treningi biofeedback i badanie EEG w Lublinie .. mózgu, co poprawia koncentrację, pamięć ( np. u dzieci z ADHD, po urazach, w padaczce ). http://www.eeg - biofeedback.com.pl/index.php?mod=osrodki http://www.biofeedback.lublin.pl/ ...

Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu .. mózgu miernie poszerzona, cechy niewielkiego zaniku korowego mózgu. To opis badania MRI. Od jakiegoś czasu mam drżenie głowy. Proszę o interpretację wyniku. Opis badania MRI głowy prawidłowy. ... Utrata widzenia w jednym oku po zastrzyku z botoxu .. mózgu. Wszystko jest już w porządku, ale pozostały zaburzenia równowagi i wzroku. Okulista doradził wstrzykiwanie botoxu. Początkowo była poprawa, ale po ostatnim zastrzyku, ojciec stracił wzrok. Badania nie wykazują niczego niepo ... Rezerwa objętościowa migdałków móżdżku .. mózgu, w tym np. migdałków móżdzku do otworu wielkiego, gdzie dochodzi do ich wklinowania i ucisku na rdzeń przedłużony, a w rezultacie zgonu. Być może występuje u Pana nieco podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i stąd badanie ...

Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. mózgu mogą powodować drganie głowy. Należy także wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, niedokrwistość wykonując podstawowe badania krwi. ... Bóle głowy nasilające się po wysiłku fizycznym .. mózgu widoczne owalne ognisko hypodensyjne o średnicy około 6mm. W fazie badania wykonanej warstwami 3 milimetry obwodowa część zmiany ma niższą gęstość niż część centralna - charakter opisywanego ogniska niejasny ( przebyta zmian ... Badania neuroobrazowe mózgu do wykrywania hipofunkcji półkul mózgowych .. mózgu. Radzę ewentualnie powtórzyć badanie EEG. Można wykonać badanie tj. PET, które ocenia metabolizm mózgu, jednak badanie jest bardzo kosztowne i wykonywane tylko w niektórych przypadkach. ...

Stwardnienie rozsiane bez objawów klinicznych .. mózgu, które mogą mieć przyczynę demielinizacyjną lub naczyniową. Badanie powtórne ( po siedmiu miesiącach ) po potwierdziło. Wyniki wskazują na stwardnienie rozsiane, ale ze względu ma brak objawów klinicznych nie rozpoczęto u mn ... Bóle i zawroty głowy oraz mroczki przed oczami po wysiłku fizycznym .. mózgu. Przyczyny są najczęściej kardiologiczne ( zaburzenia rytmu serca, wady zastawkowe, naczyniowe ). Warto udać się wpierw do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania. ... Przestrzeń przymózgowa na granicy normy u dziecka .. mózgu, asymetryczny z szerszą komorą boczną. Co jej jest? Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Wcześniejsze badanie wykazało przestrzeń przymózgową na granicy normy. Trudno mi ocenić, nie widząc obu wyników badań, nie mają ...

Ryzyko uszkodzenia błędnika przy zawrotach głowy po wypadku .. mózgu, które ustąpią po 7 - 14 dniach od urazu. W celu zdiagnozowania uszkodzenia błędnika konieczna jest dalsza diagnostyka. Także należy stosować się do zaleceń lekarza i poczekać na zaplanowane badania. ... Sposoby na uspokojenie mózgu po wstrząsie .. mózgu. Psychotesty wyszły dobrze, ale badanie EEG wykazało fale theta. Zalecono mi uspokojenie mózgu przez abstynencję i sport. Co jeszcze mam zrobić, by poprawić swoje wyniki? Należy unikać napojów pobudzających, dużo odpoczywać ... Zaokrąglenie rogów przednich komór bocznych mózgu u dziecka .. mózgu. Co to znaczy dla niego? Co powinnam zrobić? czy jest niebezpieczne? Jak powinno wyglądać leczenie? Należy wykonać kontrolne badanie za 2 - 3 miesiące i porównać oba wyniki badań. Nie musi to oznaczać żadnej patologii, może ...

Ogniska degeneracyjne w obrębie istoty białej w zapisie rezonansu magnetycznego .. mózgu; Nie ulegają wzmocnieniu po środku cieniującym, nasilone zmiany zapalne w sitowiu. Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Jak mogę temu zaradzić? Zmiany degeneracyjne mogą mieć pochodzenie naczyniowe, związane np. z mi ... Przebycie udaru mózgu bez objawów Od pewnego czasu mój tata ma kłopoty z pamięcią. Badanie EEG było prawidłowe. Lekarz neurolog, który rozmawiał z tatą, zapytał go jak się czuje po udarze. Tata nie przechodził udaru. Tata nie miała żadnych objawów udaru, czuje się ... Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. mózgu i móżdżku o prawidłowej strukturze, bez zmian ogniskowych widocznych badaniu TK. układ komorowy prawidłowej szerokości, symetrycznie nie przemieszczony. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa prawidłowa. Pobolewa mnie głowa, mam ...

Agresja podczas lunatykowania .. mózgu np. mikroudaru. W takiej sytuacji konieczne jest badanie neurologiczne i obrazowe głowy. ... Brak koordynacji ruchowej po zapaleniu opon mózgowych .. mózgu przebytego przed laty. Samo zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych nie doprowadziłoby do takich zaburzeń. Czy w ostatnim czasie wykonano badania obrazowe głowy? ... Bóle głowy i kręgosłupa, zawroty głowy i dwojenie się widzianego obrazu .. mózgu czy w kręgosłupie także? Nie rozumiem stwierdzenia: OBS zespołu rozsianego. OBS to obturacyjny oddech senny, a co do reszty to co Pan miał na myśli? Najlepiej jeśli przepisze Pan wynik badania. Jeżeli wykonano jedynie MR gło ...

Konieczność kontrolnych badań po niedotlenieniu mózgu u noworodka .. mózgu. W pierwszych miesiącach życia przeszedł spas i zapalenie płuc, nie ruszał nogami. Dzięki rehabilitacji dziecko zaczęło rozwijać się normalnie. Niedługo skończy dwa lata. Czy powinnam pójść z nim na jakieś badania? Zapewne n ... Czas rekonwalescencji po operacji guza mózgu .. mózgu? Czy chory wraca do pełnego zdrowia? Pani Karino, każdego pacjenta należy traktować indywidualnie, szczególnie w przypadku operacji mózgu znaczenie ma lokalizacja i zakres operacji, wynik badania histopatologicznego, stan og ... Długotrwałe bóle głowy, drętwienie ręki .. mózgu? W Pani przypadku mogły nałożyć się dwie jednostki chorobowe. Czy MR i rt dotyczyły odcinka szyjnego kręgosłupa? Myślę, że nie ma potrzeby ich powtarzania. Można rozważyć jeszcze wykonanie badania obrazowego głowy. Objawy mo ...

Asymetryczne komory boczne u noworodka i słabe trzymanie główki .. mózgu. Przyczyną są urazy okołoporodowe ( np. krwawienie ). Dziecko powinno być pod obserwacją, za około miesiąc, dwa należy powtórzyć badanie. Opisana zmiana powinna się samoistnie wycofać. ... Poruszanie głową, otwieranie oczu i zaciskanie dłoni w śpiączce a zespół zamknięcia .. mózgu. Przez pierwsze 7 dni utrzymywany był w stanie śpiączki farmakologicznej, leki odstawiono jednakże tatko śpi nadal, wydolnośc oddechowa jest słaba, toteż ciągle przebywa na OIOMIE pod respiratorem. Po badaniu mózgu ( nazywa ... Zawroty głowy i nudności po urazie głowy .. mózgu. Po tygodniu wszystkie objawy minęły, w tym bóle głowy i nudności. Ostatnio powróciły zawroty głowy i nudności. Długo pracuję przed komputerem. Czy to może być przyczyna moich dolegliwości? Na jakie badania powinienem się zg ...

Stłuczenie pnia mózgu bez całkowitej utraty nieprzytomności i prostowania mięśni .. mózgu. Czytałam, że objawia się on całkowitą nieprzytomnością i prostowaniem mięśni. Mama nie ma takich objawów. Czy to może być stłuczenie pnia mózgu? Niestety bez osobistego badania nie można tego stwierdzić. Najpewniej jednak p ... Jednorazowy ból głowy po uderzeniu w głowę .. mózgu? Czy powinienem pójść na jakieś badania? Wszystko zależy od typu urazu. Po niewielkim urazie bóle głowy mogą występować. Jeśli brak zawrotów głowy, nudności i wymiotów, zaburzeń pamięci, utraty przytomności wystarczy doraźni ... Artefakty metaliczne po embolizacji tętniaka mózgu .. mózgu. Ostatecznie ocenić wynik badania powinien jeszcze specjalista w oparciu o stan ogólny chorego. ...

Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu Jakiś czas temu mąż obudził się z dziwnymi objawami. Zachowywał się tak jakby był pod wpływem alkoholu. Mówił niewyraźnie i miał zawroty głowy. Badania wykazały udar niedokrwienny. Badania krwi, echa serca nie wykazały żadnych zmi ... Badania przy zgrubieniu z tyłu głowy .. mózgu i głowy to to samo badanie? Tak chodzi o jedno i to samo badanie. Najlepiej udać się w wpierw do lekarza, być może to zmiana skórna, tłuszczak lub włókniak czy powiększony węzeł chłonny. Badanie CT pokazuje jedynie kości cza ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. mózgu. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach półkul mózgowia prawidłowej szerokości. zawartość siodła tureckiego i oczodołów bez cech patologii. Proszę o interpretację moich wyników. Na podstawie samego opisu badania n ...

Bóle i zawroty głowy a ryzyko nawrotu krwiaka w mózgu .. mózgu, badanie tomografem wykazało, ze krwiak się wchłonął. Od niedawna syn narzeka na bóle głowy w miejscu krwiaka mimo, że nie miał żadnego urazu. Czasami ma zawroty głowy. Lekarz stwierdził, że to ból oczu. Czy krwiak mógł się ... Wodogłowie i torbiel przy zespole Dandy-Walkera .. mózgu i wodogłowie. Czy mogę zajść w ciążę? Jakie badania powinnam wykonać przed ciążą? Czy istnieje zagrożenie mojego życia lub dziecka? Co powinnam zrobić, aby nie nastąpiły komplikacje? Najlepiej osobiście skonsultować się najp ... Obrzęk obu półkul mózgowych po zawale z niedotlenieniem mózgu .. mózgu. Jest pod respiratorem. Badania wykazały obrzęk obu półkul mózgowych, obniżenie densyjności móżdżku i uciśnięte komory boczne. Czy ciocia ma szansę wyzdrowieć? Stan jest poważny. Duże znaczenie w rokowaniu ma ustępowanie obr ...

Drętwienie kończyn, plątanie się języka i agresja .. mózgu niepowiększające się od kilku lat. Lekarz twierdzi, że to pozostałość po przebytych chorobach. Co jest mężowi? Dlaczego tak trudno postawić diagnozę? Niestety i tu trudno mi coś podpowiedzieć. Bez wyniku badania obrazowego n ... Nieustanny ból głowy a tętniak mózgu .. mózgu? Od trzech miesięcy boli mnie głowa, ciągle w tym samym miejscu. Ból czuję przez całą dobę. Czy to możliwe, że mam tętniaka? Jakie badania zrobić, aby to sprawdzić? Aby wykluczyć tętniaka należy wykonać angio - CT lub angio ... Przyczyny udaru mózgu Badanie MR głowy Sekwencje SE,FSE,FLAIR obrazy T21 i T2 zależne badanie angio - MR Przebyte zmiany naczyniopochodne w lewj okolicy skroniowo - potylicznej,obejmujące głównie korę mózgową ( obszar unaczynienia lewj PCA ) Drobne prz ...

Bóle głowy po urazie bez wstrząśnienia mózgu .. mózgu. Od wczoraj boli mnie głowa, nie mogę się skupić. Lekarz przepisał mi Ketanol, jednak on nic nie pomaga. Co powinnam zrobić? Na jakie badania powinnam się udać? Takie objawy mogą występować przez 7 - 14 dni. Są one typowe dl ... Ogniska popromienne, obrzękowe po radioterapii guza ślinianki przyusznej .. mózgu co zostało wykluczone po badaniach w tym kierunku ). Ok. 9 lat temu mama miała usuwanego guza mieszanego przyusznicy prawej i przeprowadzono u niej radioterapię. Po konsultacji onkologicznej i badaniu PET stwierdzono, że zmi ... Bóle głowy i senność a tętniak mózgu u nastolatka .. mózgu przez którego niedawno zmarł. Od pewnego czasu mam bóle głowy, czuję się senny. Jakie badania mogą wykazać czy mam tętniaka? Słyszałem, że wielu młodych ludzi umarło z powodu niewykrytego tętniaka. Jakie jest prawdopodobieńs ...

Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. mózgu w okolicy czołowej. Mają charakter naczyniopochodny. Co oznacza to badanie? Co mi jest? Mój tata w wynikach miał tak samo . Minął rok a ta choroba błyskawicznie postąpiła , że na dzień dzisiejszy nie chodzi, nie porusza ręką ... Diagnostyka opóźnienia emocjonalnego u dziecka z niedotlenieniem .. mózgu? Niedotlenienie okołoporodowe mogło wpłynąć istotnie na zaburzenie psychoruchowe dziecka. Najlepiej skonsultować się z pediatrą, który po wstępnym badaniu i zebraniu wszystkich niezbędnych informacji zadecyduje czy konieczna ... Zwapniały oponiak przy kości czołowej i zwapnienia w sierpie móżgu .. mózgu, a także migdałki móżdzku schodzą nisko - widoczne na poziomie otworu wielkiego - co to wszystko oznacza? Zwapnienia opisane w badaniu mogą być kostniakiem lub oponiakiem, czyli zmianą łagodną, które w Pani przypadku są małe ...

Zmiany izointensywne w mózgowiu .. mózgu &#8211* nie wykazują progresji. Mózgowie bez innych zmian ogniskowych w wykonanym badaniu. Układ komorowy bez cech wodogłowia, nieprzemieszczony, o zaznaczonych rogach potylicznych komór bocznych jak poprzednio. Co oznac ... Niskonapięciowa czynność fal beta w badaniu EEG .. mózgu rejestruje się niskonapięciową czynność fal beta. Czy mam jeszcze zrobić jakieś badania? Co do wyniku badania to nie ma większych zastrzeżeń. Fale alfa i beta są prawidłowe. Jednak nie wyklucza to padaczki. Można jeszcze wyk ... Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych i układ komorowy położony pośrodkowo .. mózgu. Opis brzmi: tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych, układ komorowy położony pośrodkowo. Co to oznacza? Czy to coś poważnego? Wynik badania jest prawidłowy. Nie ma w nim powodów do niepokoju. Ponieważ nie napisała Pani jaki by ...

Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. mózgu - większy po stronie prawej. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To wynik badania mojej mamy - 56 lat. Dodam, że mama na przykurcz lewej dłoni, jest ogólnie spowolniona i zapomina się, wykonując codzienne czynności. ... Dodatkowe badania przy ognisku hyperdensyjnym w mózgu U mojej 15letnij córki po badaniu tomografem głowy stwierdzono ognisko hyperdensyjne. Co to może oznaczać? Czy jest to niebezpieczne? Czy powinna wykonać dodatkowe badania? Wszystko zależy jaka jest lokalizacja zmiany. Wynik ( kli ... Zaniemówienie i osowiałość przy podejrzeniu udaru mózgu .. mózgu. Od tamtego czasu ma niedowład lewej strony. Niedawno zachorował na zapalenie płuc i miał operacje na staw. Niedawno trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Po badanach nie stwierdzono u niego udaru. Jednak od momentu powro ...

Dziury w mózgu od marihuany .. mózgu? Czy jest jakieś badanie, które może to wykryć? Pytam, bo bo kilka razy zapaliłem marihuanę i od tego czasu co jakiś czas mam mdłości. Nie odczuwam żadnych problemów z nauką ani zaników pamięci, ale kolega ostatnio nastraszy ... Silne bóle głowy i nudności podczas leżenia .. mózgu. Co powinnam zrobić? Czy to może być coś poważnego? To może być wynik zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Warto ustalić najpewniejszą przyczynę i wykonać badania tj. rtg odcinka szyjnego. Inną przyczyną mogą ... Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. mózgu z hipetrofią kości czaszki i zatok stwierdzanych w badaniach obrazowych głowy. Uwagę zwraca znaczna asymetria twarzy. Przyczyna nie została poznana. Objawy to niedowład lub porażenie połowicze, padaczka, zaburzenia mowy czy ...

Konieczność zastawki komorowo-otrzewnowej przy wodogłowiu .. mózgu. Obawiam się operacji i zastanawiam czy faktycznie jest ona konieczna. Ból i zawroty głowy są wynikiem wodogłowia. Czy MR głowy wykonano raz czy także zostało badanie powtórzone kontrolnie np. po miesiącu? W Pani przypadku p ... Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym Niedawno moje dziecko miało robione badanie MR głowy. Okazało się, że po obu stronach rogów czołowych komór bocznych pojawiły się ogniska hyperintensywne. Dziecko ma porażenie mózgowe. Co to oznacza dla dziecka? Czy wynik badania ... Zwapniały oponiak .. mózgu, najczęściej. Charakterystyczne dla nich są występujące w ich obrębie zwapnienia. Wynik badania powinien ocenić jeszcze neurochirurg. Także można skonsultować się bezpośrednio z nim. ...

Zmiany podrażnieniowe w potylicy z powodu nierozwiniętego mózgu Niedawno robiłem badanie EEG. Wykazało napadowe zmiany podrażnieniowe w potylicy. Lekarz powiedział, że przyczyną jest nie do końca dobrze rozwinięty mózg. Co mi jest? Co oznacza dla mnie wynik badania i diagnoza lekarza? Wszystko ... Długotrwałe ból głowy i mały guz na głowie po wypadku .. mózgu i byłam ogólnie potłuczona. Minęło już tyle czasu od wypadku, a ja nadal miewam bóle głowy i mam małego guza. Czy to może mieć jakiś związek z wypadkiem? Czy powinnam zrobić jakieś badania? ... Dziury w mózgu po urazie twarzowo-czaszkowym .. mózgu. Co to oznacza dla taty? Czy jest możliwe wyzdrowienie taty? Czy te zmiany w mózgu są odwracalne? Najlepiej przepisać wynik badania neuroobrazowego. Nie ma pojęcia takiego jak *dziury w mózgu*, zatem nie wiem co dokładnie ma ...

Schorzenia diagnozowane za pomocą USG mózgu Niedawno u mojego dziecka ( wiek niemowlęcy ), przeprowadzono badanie USG mózgowia. Co można się z takiego badania dowiedzieć? Kiedy stosuje się takie badanie? Takie badanie wykonywane jest u większości niemowlaków w związku z nie ... Wiarygodność badania EEG i tomografii mózgu przy autyzmie inteligentnym .. mózgu i wyszły prawidłowo. Czy to możliwe przy takiej chorobie? Czy są jakieś badania, które zaleca się chorym na autyzm w przypadku podejrzenia uszkodzenia mózgu? Możliwe, że wykonane badania są prawidłowe. Lepszym badaniem będzi ... Szanse na wyleczenie pacjenta w śpiączce z urazem mózgu .. mózgu. Czy są jakieś szanse, że z tego wyjdzie? Czy jakieś badania pozwalają stwierdzić na pewno, że osoba w śpiączce wkrótce się obudzi i będzie możliwy je powrót do zdrowia? Nie ma takich badań. Badaniem obrazowym można stwierdz ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ