Zespół Eatona

neurologiczne.pl & zespół EatonaZespół Lamberta - Eatona Zespół Lamberta - Eatona ( LEMS, Lambert - Eaton myasthenic syndrome ) należy do zespołów miastenicznych ( chorób przebiegających z zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego ) i jest chorobą autoimmunologiczną. Podobnie jak ...