FSE T1

neurologiczne.pl & FSE T1Torbiel oponowa .. FSE i frFS ( obrazy T1 i T2 - zależne ) oraz z saturacją tłuszczu, wpłaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Na poziomie L4/L5 widoczne jest niewielkie symetryczne uwypuklenie krążka międzykręgowego typu bulging disc nieznacznie ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. FSE w obrazach T1,T2 - zależnych oraz Flair w trzech płaszczyznach. W badaniu widoczny pojedynczy drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej na pograniczu ... Zwyrodnienie kręgosłupa a praca fizyczna .. FSE, obrazy T1, T2 zależne, przekroje poprzeczne, strzałkowe. W wyniku badania znajduję: W badaniu MR krążek międzykręgowy L5 - S1 o obniżonej wysokości i z obecnością pośrodkowo - dwubocznej przepukliny, uciskającej worek oponowy ...

Leczenie zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa .. FSE T2. Na poziomie C3 - C4 przepuklina podwięzadłowa centralnodwuboczna ograniczająca przednią rezerwę płynową rdzenia oraz redukująca miernie oba zachyłki boczne,w większym stopniu zredukowany zachyłek lewy. Na poziomie C4 - C5 ... Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. FSE, FRFSE, FSPGR, SE uzyskując obraz T1 i T2 zależne oraz FLAIR w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego. Podkomorowo w płacie skroniowym prawym wi ... Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. FSE T2, FLAIR i PD w topografii środka półolnego po stronie lewej, w płacie czołowym prawym oraz w sąsiedztwie rogu potylicznegokomory bocznej prawej. Czy to raczej zwykłe niedobory mikroelementów, czy jakaś poważna choroba neurol ...

Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. FSE, obrazy T1 - , T2 - zależne, w płaszczyznach strzałkowej i poprzecznej wykazało: - zniesienie lordozy szyjnej; - krążki międzykręgowe bez cech dehydratacji i przemieszczeń w odcinku C kręgosłupa; - zmiany zwyrodnieniowe w post ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. FSE, FLAIR, DWI, SSFP, w obrazach T1 i T2 zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Podkorowo w lewym płacie czołowym, pokorowo i w warstwach głębokich lewego płata skroniowego uwidoczniono 2 ogniska podwyższonej inten ... Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych ( glowa bez kontrastu ). W badaniu MR głowy w zakresie istoty białej podkorowej obu okolic czołowych uwidoczniły się po ...

Przepuklina krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowy .. FSE, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych i poprzecznych. W badaniu MR lędźwiowego odcinka kręgosłupa na poziomie L5 - S1 widoczna pośrodkowa lekko zbaczająca w lewo przepuklina krążka międzykręgowego uciskająca ... Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. FSE, FLAIR, DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych, w trzech płaszczyznach. Podano paramagnetyk. Stwierdza się obecność słabo separujących się ognisk, o podwyższonej intensywności w T2 i FLAIR, izointensywnych w T1, nie ulegających wzm ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. FSE/T2 i FLAIR. Podkorowo w płacie czołowym prawej półkuli mózgu ( w zakręcie czołowym górnym ) oraz w okolicy tylnej części trzonu komory bocznej lewej widoczne są dwa niewielkie ogniska demielinizacyjne ( większa ze zmian w lewe ...

Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zalezne ) oraz w sekwencji FLAIR i DWI - EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych. Badanie MR głowy wykazuje w istocie białej półkul mózgu obecność drobnych ognisk hiperintensywnych w ... Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego .. FSE , obrazy T1 i T2 zależne , przekroje poprzeczne i strzałkowe. Proszę o interpretację powyższego wyniku. Wiek 55 lat. Opis może sugerować zmianę naczyniową, jednak w opisie nie ma oceny zmiany po podaniu kontrastu. Zatem należy ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. FSE uzyskując obrazy T1 przed i po kontraście, T2, PD, zależne w trzech płaszczyznach oraz FLAIR w płaszczyźnie poprzecznej. W istocie białej obu półkul mózgu widoczne są dość liczne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2, P ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o skwencję FLAIR, DWI + podanie środka kontrastowego. W istocie białej w tylnej części torebki zewnętrznej po stronie prawej widoczne pojedyncze niespecyficzne ognisko podwyższonego sygnał ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. FSE, GRE, FLAIR uzyskując obrazy T1 T2 zależne w projekcjach strzałkowej, czołowej i poprzecznej, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastującego. Tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnał ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. FSE, w obrazach T1, T2/PD zależnych, w sekwencji FLAIR oraz w obrazach T1 zależnych po podaniu kontrastu. W środku półowalnym po str. lewej ognisko śr. ok. 6 mm hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR - prawdopodobnie zmia ...

Bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne .. Fse, obrazy T1,T2 zależne, Flair, skany w trzech podstawowych płaszczyznach ) za każdym razem wykrywano u mnie w obrębie białej obu półkul mózgowych bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne wielkości ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego .. FSE uzyskując obrazy T1 oraz T2 zależne w trzech podstawowych projekcjach. Badaniem objęto odcinek Th11/S3 kręgosłupa. Badanie MR pokazało pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej. Wysokość trzonów kręgowych zachowana, nierów ... Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. FSE, obrazy T1 i T2 zależne, FLAIR, skan w trzech podstawowych płaszczyznach, przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego ) W obrębie istoty białej obu półkul mózgowych widoczne są mnogie, umiejscowione głównie przykomorowo o ...

Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. FSE/T2 i flair ogniska demielizacyjne, zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono także w głębszych strukturach istoty białej, w centrum semiowale oraz w kleszczach mniejszych i większych. Niewielka średnicy 7mm torbiel szyszynki. ... Ognisko niedokrwienne mózgowia .. FSE i FAST uzyskując obraz T1, T2 oraz T2FLAIR bez i po podaniu środka kontrastowego w trzech płaszczyznach. Wykonano angio żylne. Nieznaczne pogrubienie oraz jednolite wzmocnienie opon mózgu - zmiany odczynowe po znieczuleniu? Wę ... Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. FSE ( obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. W podkorowej istocie białej prawego płata czołowego w warstwach podstawnych widoczne jest pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywn ...

Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. FSE( T2 - ax.cor.sag ), IRFSE( T2 - ax. ) oraz po podaniu magnevistu( T1 - ax.cor.sag. ) W rejonie zakrętu parahipokampalnego po stronie lewej widoczne krągłe ognisko śred. 6mm hyperintensywne w T2 zal.obr. i hypointensywne w T1 z ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa .. FSE, obrazy T1 - ,T2 - zależne, w płaszczyznach strzałkowej i poprzecznej, wykazało: - pogłębienie lordozy lędźwiowej - zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji krążków międzykręgowych w odcinku L kręgosłupa - tylne wypukliny ... Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. FSE/T2 i FLAR obszary demielizacyjne naczyniopochodnej, w tych okolicach widoczne są przestrzenie Virchowa Robina w sąsiedztwie naczyń w sekwencji SE/TI. Torbiel szyszynki o średnicy 7mm. Poszerzony zbiornik wielki z towarzyszącą ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i T2 - zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że w obrębie podkorowej istoty białej obu półkul mózgu i okołokomorowo stwierdzono obecność licznych, kilkumi ... Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. FSE I FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka ... Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. FSE I FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka ...

Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o sekwencję FLAIR W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych i prawego płata potylicznego widoczne są nieliczne,małe niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwen ... Czas utrzymywania się stanu zapalnego kręgosłupa lędźwiowego .. FSE w obrazach T2 zal W porównaniu do badania poprzedniego ( 01.11.2008 ) stwierdza się: - wzmocnienie kontrastowe opony twardej od poziomu Th12 ku dołowi - mniejsze, - wzmocnienie kontrastowe opony pajęczej rdzenia na poziomie Th ... Duże polipowate zgrubienie błony śluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno-dolnym .. FSE ( obrazy T1 - i T2 - zalezne ) oraz FLAIR w plaszczyznach poprzecznych i strzalkowych. Badanie: Glowa bez kontrastu Rowniez mam problemy z tarczyca, ostatnio robilem badanie krwi i niby wyszla juz w normie. Martwi mnie jednak ...

Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. FSE w obrazach T2 zal. , obrazach Flair , Fiesta i DWI uwidoczniono : - drobną ok.4 mm przestrzeń płynową w szyszynce wynikającą najprawdopodobniej z jej budowy do ew.dalszej kontroli - pojedyncze b.drobne ( punktowe ) obszary pod ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz sekwencji FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych, przed i po podaniu środka kontrastowego. Wykonano również sekwencją DWI - EPI. Badanie MR głowy wykazuje w sąsiedzt ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. FSE oraz FLAIR, DWI w płaszczyznach czołowych, strzałkowych i poprzecznych. Proszę o interpretację badania. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem, gdyż obraz CT jest za mało dokładny. ...

Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. FSE ( obrazy T1 - i T2 - zależne ), FLAIR oraz DWI w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. Badanie MR głowy wykazuje w lokalizacji szyszynki obecność przestrzeni płynowej okrągłego kształtu i średnicy do 0,9cm prze ... Ścierpnięcie stóp i dłoni przy zwyrodnieniach kręgosłupa lędźwiowego .. FSE T2, STIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych w warstwach o grubości 4 mm. Kręgosłup lędźwiowy zniesionej fizjologicznej lordozie wykazuje obniżenie wysokości tarcz międzykręgowych na poziomie L4/L5 oraz L5/ ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. FSE/T2 i FLaiR ogniska o charakterze demielinizacyjnym.Zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono w centrum semiovale oraz w kleszczach mniejszych i większych.Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej w granicach nor ...

Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1 i T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. W badaniu MR głowy w lewej okolicy potylicznej w zakresie istoty białej podkorowo widoczne pojedyncze, drobne ognisko ... Znaczny regres umysłu u nastolatka przy demielinizacji .. FSE/T2 i FLAIR obszary demielinizacji naczyniopochodne w tych okolicach są widoczne przestrzenie Virchowa Robina w sąsiedztwie naczyń w sekwencji SE/TI.Niewielka o średnicy 7mm torbiel szyszynki.W dolnej części czaszki poszerzony ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. FSE, Fiesta i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło dość liczne drobne przewlekłe ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrw ...

Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. FSE i FLAIR ), bez wzmocnienia kontrastowego, położone podkorowo w przystrzałkopwej części lewego płata czołowego - niespecyficzne. Poza tym nie stwierdzam innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia. Nie stwierdzam patologicznego ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. FSE, FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensywności sygnału ... Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. FSE obrazy ( T1 iT2 zależne )oraz FLAIR,w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych .W podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych obu półkul mózgu widoczne są drobne ( wielkości do 0.6 cm ) ogniska hiper intensywne ...

Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. FSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR DWI + ADC w trzech płaszczyznach. Przy rogu przednim lewej komory bocznej słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, podobnie w lewym srodku półowalnym, ... Bóle w okolicy kości ogonowej przy torbielach na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. FSE T1, FSE T2, STIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, osiowych, koronalnych w warstwach grubości 4mm i po kontraście. Spłycenie lordozy lędzwiowej, ze skolioza prawoboczną. Cechy dehydratacji krążka m/kręgowego na pozioma ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. FSE T2,i FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.( Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddzielające, zlewające si ...

Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. FSE T2,i FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.( Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddzielające, zlewające si ... Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. FSE i FLAIR* obrazy T1 i T2 - zależne w płaszczyznach osiowej i strzałkowej poszerzone o bad angio - MR uwidoczniło półkule mózgu i móżdżku bez widocznych zmian ogniskowych. Struktury pośrodkowe nieposzerzone, symetryczne. Kąty mo ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. FSE ( ax,sag,cor ), IRFSE ( ax ) oraz SE ( t1 ax, sag, cor po kontraście iv ) dwa drobne do 4 mm ogniska, hiperintensywne w obszarach T2 zależnych i sekw. IRFSE, niewidoczne w T1, bez cech wzmocnienia po kontraście podanym iv, lok ...

Zaostrzenia krawędzi trzonów, profuzja krążka i stenoza otworów międzykręgowych lędźwiowych .. FSE w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej bez podania środka kontrastowego wykazuje niewielkie boczne lewostronne skrzywienie oraz zmiany zwyrodnieniowe w postaci zaostrzeń krawędzi przednich trzonów kręgowych i obniżonego w ob ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. FSE, w płszczyznach poprzecznej, strzałkowej w obrazach T1, T2zaleznych i FLAIR oraz DWI w płaszcz. poprzecznej. Struktury mózgowia bez zmian patologicznych w obrazie MR. Przestrzenie przymózgowe nieposzerzone. Układ komorowy niep ... Dehydratacja, ekstruzja i protruzja kręgosłupa lędźwiowego .. FSE, FSE, w obrazach T1, T2 - zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Dehydratacja i obniżona wysokość krążków międzykręgowych L3/L4 i L4/L5. Na poziomie L3/L4 centralna, tylna ekstruzja skierowana doogonowo powoduje ...

Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. FSE( T2 ax.cor.sag. ), IRFSE( T2 ax. ) i po podaniu kontrastu iv. SE( T1 ax.cor. ) i wcześniejszych naświetlaniach stwierdzono obrzęk w płacie czołowym i przedniej części ciała modzelowatego. Poza tym morfologia, rozległość i loka ... Ekstruzja, protruzja i dehydratacja krążków lędźwiowych .. FSE, FSE, w obrazach T1, T2 - zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Dehydratacja i obniżona wysokość krążków międzykręgowych L3/L4 i L4/L5. Na poziomie L3/L4 centralna, tylna ekstruzja skierowana doogonowo powoduje ... Zwyrodnienia kręgosłupa lędźwiowego i esowate skrzywienie kręgosłupa piersiowego .. FSE, fr FSE w obrazach T1 i T2 - zależnych uwidoczniło zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych L3 - L4, L4 - L5 , L5 - S1 z towarzyszącym obniżeniem ich wysokości. Uwypuklenie krążka L3 - L4 typu bulging modelujące worek opo ...

Niejednorodny sygnał szpiku kośćca wskutek zwyrodnienia tłuszczowego .. FSE w obrazach T1 - i T2 - zależnych wykazuje na poziomie L5/S1 prawoboczną przepuklinę jądra miażdżystego krążka międzykręgowego, która uciska worek oponowy oraz korzenie prawego nerwu rdzeniowego S1. Na poziomie L4/5 centralno - ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ