Dystrofia wrodzona

neurologiczne.pl & dystrofia wrodzonaDystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. Dystrofia wrodzona Dystrofia wrodzona może się ujawnić już w życiu płodowym i jest chorobą dziedziczącą się w sposób autosomalny recesywny związaną z defektem genu dla białka merozyny. Do objawów należą: osłabienie i zanik mięśni ...