Choroby naczyniowe

- pytania neurologiczne

Choroby naczyniowe
Drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul W mojego 22 letniego syna występuje drętwienie prawej ręki i nogi i uczucie nierównej ciepłoty. Ostatnio przeszedł wiele infekcji w tym zakażenie Coli, a 4 lata temu wypadek na rowerze z upadkiem na głowę. Lekarka...
Drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w okolicy potylicznej W wynikach rezonansu magnetycznego głowy mam napisane m. in.: drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2-zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza...
Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego Badanie wykonano przed i po podaniu kontrastu, bez powikłań w porównaniu z badaniem poprzednim obraz mózgowia podobny: W okolicy czołowe lewej obszar malacji poudarowej z poszerzeniem przymózgowej przestrzeni płynowej....
Ogniska demielinizacyjne z okresu okołoporodowego Podkomorowo w lewym płacie czołowym kilka łączących się ze sobą ognisk najpewniej desmielinizacyjnych. Zmiany te nie ulegają wzomocnieniu kontrastowemu. Poza tym obszar podwyższonego sygnału T2, FLAIR w okolicy rogów...
Tętnica szyjna ze zmianami miażdżycowymi Mąż miał udar 9 miesięcy temu, wykonałam teraz badanie dopplerowskie tętnic: Widoczne odcinki tętnic szyjnych wspólnych, wewnętrznych i zewnętrznych bez zmian morfologicznych. Tętnice kręgowe: prawa 4mm, lewa 4mm bez...
Nielogiczne zachowanie przy krwiaku śródmózgowym Mój tata po raz 3 leżał w szpitalu po poważnym urazie głowy. Za pierwszym razem wszystko wróciło do normy, po 2 nie miało szans, ponieważ po pierwsze opuścił szpital za wcześnie, po drugie - po 2 tygodniach upadł znowu...
Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej Badanie wykonano w przekrojach osiowych warstwami o grubości 3mm i 8mm. Podłużne, hipodensyjne ognisko w strukturach podkorowych wyspy lewej półkuli mózgu, najpewniej o etiologii naczyniowej niedokrwiennej. Jama...
Zmiana niedokrwienna w istocie białej Badanie głowy wykonane w sekwencji FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o skwencję FLAIR, DWI + podanie środka kontrastowego. W istocie białej w tylnej części torebki zewnętrznej po stronie prawej widoczne...
Zaburzenia krążenia mózgowego Moja mama ma 53 lata. Od jakiegoś czasu ma dość mocne bóle głowy, zawroty głowy. Neurolog skierował ja na rezonans głowy. Oto wynik: Badanie wykonano w SE, FSE uzyskując obrazy T1 przed i po kontraście, T2, PD, zależne...
Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym Drobny naczyniak żylny widoczny w płacie ciemieniowym prawym biegnący od trójkąta komory bocznej prawej na obwód i rozgałęziający się pajeczykowato w strukturach korowo-podkorowych tego płata. Podobna zmiana widoczna w...
Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu Co znaczy: mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej półkoli mózgu odpowiadającej najpewniej zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu?
Zaburzenia krążenia a bóle głowy, zaburzenia widzenia i słuchu Jestem pacjentką kardiologiczną tzn. choruję na arytmię serca. Mam 57 lat. Jestem po ablacji. Miałam kilka epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA). Doppler tętnic szyjnych nie wykazał patologicznych zwężeń....
Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i PD-zależnych w istocie białej obu półkul mózgu głównie podkorowo w płatach czołowych i ciemieniowych, nie ulegające wzmocnieniu. W okolicy trójkąta lewej...
Drobne ogniska hyperintensywne w istocie białej Dostałem wynik badania MRI w którym opisano: trzy drobne ogniska hyperintensywne w obrazach t2-zaleznych - w istocie białej lewej okolicy czołowej oraz obustronnie do tyłu od rogów tylnych komór bocznych - do...
Stałe wyczuwanie tętna serca w lewym uchu Mam problemy z sercem tzn. często rożnego rodzaju zaburzenia od przyspieszania, potykania oraz zatrzymywania. Często mam ciśnienie rozkurczowe wysokie od 100-108 przy skurczowym od 128-140. W lewym uchu ciągle nawet w...
Rehabilitacja po udarze niedokrwiennym Dwa tygodnie temu tata przeszedł udar niedokrwienny lewostronny, ma niewładna prawa rękę i nie może mówić choć próbuje. Tydzień przebywał na oddziale neurologiczno-udarowym, został przewieziony na oddział...
Ból o lewej stronie szyi a zaburzenia krążenia Od 9 miesięcy jestem na ciągłym leczeniu z powodu napadowego migotania przedsionków oraz z występowaniu incydentów niedotlenia mózgu. Jestem po ablacji, ale przed następną. Od jakiegoś czasu pojawia się u mnie ból w...
Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair Nieregularny obszary hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz hypointensywny w sekwencji T1, zlokalizowany w płacie potylicznym półkuli prawej. Rozsiane drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz...
Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego W obrębie istoty białej przykorowej części prawego płata skroniowego, na poziomie warstw górnokomorowych , widoczne jest ognisko niedokrwienne wielkości ok 6 mm. Pojedyncza, punktowa zmiana ogniskowa tego rodzaju...
Tętniaki szerokopodstawne Trzy szerokopodstawne tętniaki: na bocznej ścianie jamistego odcinka LICA o wymiarach 2,2x2,1mm, na przyśrodkowej ścianie LICA na poziomie wyrostka pochyłego tylnego 3x3,2mm, na tylnej ścianie RICA w okolicy odejścia...
Choroby naczyniowe: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |