Choroby naczyniowe

- pytania neurologiczne

Choroby naczyniowe
Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy Ponad dwa lata temu zaatakowała mnie nagła głuchota lewego ucha. Z czasem doszły mocne zawroty głowy. Następnie problemy z pamięcią, i mową oraz ataki z niedowładami. Miałam robiony rezonans i wykryto u mnie hipoplazję...
Anomalia naczyń mózgowia Brak sygnału przepływu z odcinka P1 tętnicy mózgu tylnej prawej z wypełnieniem odcinka dalszego przez tętnicę łączącą tylną. Proszę o interpretację powyższego wyniku badania rezonansu magnetycznego.
Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne W okolicy korowo-podkorowej obu płatów czołowych i w płacie skroniowym widoczne pojedyncze drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych....
Stan i powikłania po dwóch udarach mózgu Tata miał niedokrwienny udar mózgu prawej półkuli półtora roku temu. 2 lata wcześniej przebył udar lewej półkuli. Lekarze oceniają jego stan na wegetatywny. Ma założony cewnik i rurkę tracheostomijną. Przebył zapalenie...
Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia Badanie RM wykonano w obrazach T1-T2-zależnych, w płaszczyznach osiowych, czołowych i strzałkowych przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego oraz w sekwencji FLAIR. Przykomorowo w okolicy trójkąta LKB widoczne...
Tętniak móżdżku Podczas badania Rezonansu Magnetycznego wykryto u mnie tętniak móżdżku 4.5x3mm. Czy mam się martwić?
Angiopatia amuloidowa Zmarła mi siostra na toczeń rumieniowaty, niedawno zmarła mi matka, podejrzewano na początku wylew ale potem stwierdzono chorobę mózgową angiopatię amyloidowa (nieprzytomna, krwiak , niedowład rąk i nóg). Czy obie te...
Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną Wynik: Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE i FSE (obrazy T1- i T2- zależne) oraz FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. W podkorowej istocie białej prawego płata czołowego w warstwach podstawnych...
Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna Wskazaniem do MR były częste bóle głowy, otrzymałam następujący wynik badania MR: tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, z obecnością pojedynczej zmiany o podwyższonej IS w obrazach...
Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej Dwa miesiące temu w badaniu TK kontrastowym głowy wykryto u mnie obustronnie w komorach bocznych torbiele splotów naczyniastych ze zwapnieniami o wymiarach ok. 1.7x1.2 cm. Natomiast dzisiaj odebrałam wyniki MR głowy z...
Szersza przestrzeń Virchow-Robin Badanie TK mózgowia wykonano dwufazowo, w warstwach 2.5mm na tylny dół czaszki i 5mm na pozostałą część mózgowia. U podstawy struktur głębokich lewego płata skroniowego separuje się obszar hypodensyjny (do 5mm),...
Ognisko niedokrwienne mózgowia Po wykonanym rezonansie głowy dostałam wyniki których nie potrafię zinterpretować, Pani doktor powiedziała jedynie że wyniki są do wyjaśnienia jednak nie wiem czy jest czym się martwić. Opis wyniku mówi: Badanie...
Ognisko nieprawidłowego sygnału o etiologii naczyniowej lub zapalnej Oto mój wynik rezonansu głowy: na pograniczu ciała modzelowatego i głębokiej istoty białej lewego płata czołowego widoczne pojedyncze 3mm ognisko nieprawidłowego sygnału, które nie zdradza cech aktywności. W grę wchodzi...
Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna Miałam zrobiony rezonans głowy, w sekwencji SE w obrazach T1/ax/, T2 zależnych /sag, ax, cor/, flair/ax/ DWI/ax/ wynik brzmi następująco: w podkorowej istocie białej płatów czołowych obecne pojedyncze ogniska...
Niedokrwienie w okolicach kory mózgu Mam niedokrwienie w okolicach kory mózgu. Mam 30 lat. Czy to trzeba leczyć żeby nie zwiększało się ryzyko udaru?
Zmiany niedokrwienne mózgowia Mam zmiany niedokrwienne w okolicach kor mózgu, chciałabym zapytać czy z tym coś dalej należny robić? czy jest to normalne czy może niebezpieczne? czy należy brać leki?
Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu Nie wykazano ograniczenia dyfuzji. W obrazach Fair i T2 widoczna dwa punktowe naczyniopochodne niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej przy tylnych rogach komór bocznych, poza tym mózgowie o...
Drobne zmiany naczyniopochodne w prawym płacie czołowym Podkorowo w prawym płacie czołowym przy przednim zarysie wyspy drobne zmiany naczyniopochodne wielkości do 4 mm. Poza tym obraz MR mózgowia w normie. Układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo.
Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe W istocie białej i na pograniczu korowo-podkorowo obu półkul mózgu oraz w warstwie korowej prawej półkuli widocznych jest kilka rozsianych drobnych zmian ogniskowych, hiperintensywnych w czasie T2-zależnych i w...
Sygnał o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym Mam silne bóle głowy. Wróciłam z rezonansu magnetycznego z którego wyczytałam w opisie takie zdanie: Przykomorowo po stronie lewej widoczne pojedyncze dwumilimetrowe ognisko podwyższonej intensywności sygnału o...
Choroby naczyniowe: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |