Wynik MR mózgu

neurologiczne.pl & wynik MR mózguBadanie układu ruchu .. wynikać z uszkodzenia układu piramidowego lub pozapiramidowego ( układy ruchu, przekazujące informacje o czynnościach ruchowych z mózgu do mięśni ). Zaś przy jego obniżeniu możemy się spodziewać choroby móżdżku, polineuropatii ( s ... Krwiak podtwardówkowy .. wyniku ciężkich urazów głowy. Przyczyną krwawienia jest rozerwanie żył zespalających mózgu, które stanowią połączenie pomiędzy powierzchniową częścią kory i zatokami żylnymi opony twardej. Na utworzenie się krwiaka podtwardówkoweg ... Otępienie naczyniopochodne .. wyniku uszkodzenia mózgu spowodowanego zmianami naczyniowymi. Stanowi zaledwie 10 - 20 proc. chorób otępiennych i rozwija się bezpośrednio po incydencie naczyniowym. Nieprawidłowości układu naczyniowego wynikają najczęściej ze zmi ...

Krwotok podpajęczynówkowy .. wyniku bezpośredniego wynaczynienia krwi do mózgu. Do przyczyn krwotoku podpajęczynówkowego należą: płeć żeńska, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi ( np. hemofilia, nieprawidłowe stosowanie leków ), angiopatia amyl ... Obrzęk mózgu .. wynikiem zmniejszenia ilości płynu zewnątrzkomórkowego w tkance mózgowej, który gromadzi się wewnątrzkomórkowo. Powstaje wskutek kwasicy ketonowej, niedokrwienia, niedotlenienia tkanki mózgowej. Dziej się tak, ponieważ w wyniku ni ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. wyników w nauce. Diagnostyka guzów mózgu u dzieci W diagnostyce guzów mózgu u dzieci wykorzystywane są badania obrazowe tj. rezonans magnetyczny ( MR ), rzadziej tomografia komputerowa ( CT ). W wyjątkowych tylko przypadkach przep ...

Afazja .. wynikającym z uszkodzenia mózgu. Ośrodek mowy mieści się w półkuli dominującej w tylnej części zakrętu czołowego dolnego w płacie czołowym, gdzie znajduje się ruchowy ośrodek mowy ( Broki ). Jego uszkodzenie powoduje afazję ruchow ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. wyniku utraty zdolności autoregulacji krążenia mózgowego przez nagły wzrost ciśnienia tętniczego do wartości przekraczających zdolności kompensacyjne. W rezultacie zwiększa się przepływ krwi w krążeniu naczyniowym mózgu i wzrasta ... Zespoły naprzemienne .. wynikiem jednostronnego uszkodzenia pnia mózgu w przebiegu chorób naczyniowych, guza czy procesy zapalnego objawiającego się, jako osłabienie siły mięśniowej po stronie przeciwnej do uszkodzenia. Zespoły naprzemienne występują w p ...

Zespół Korsakowa .. wyniku uszkodzenia struktur mózgu odpowiedzialnych za procesy zapamiętywania i przechowywania pamięci tj. zakręt hipokampa, zakręt zębaty, międzymózgowie i jądro migdałowate. Do uszkodzenia prowadzą zmiany naczyniowe, uraz, krwoto ... Zespół wklinowania .. wyniku znacznego zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku guzów mieszczących się nadnamiotowo dochodzi do przemieszczenia zakrętu hipokampa do wcięcia namiotu móżdżku uciskając na pień mózgu. Objawy to bóle głowy, zabur ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. wynikiem choroby niedokrwiennej serca ( zawał mięśnia sercowego, ciężkie wady zastawkowe ). Zespół psychoorganiczny jest zaburzeniem, w którym obserwowane są zaburzenia pamięci, logicznego myślenia, orientacji, emocji. Jest charak ...

Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. wynikiem uszkodzenia układu pozapiramidowego, szczególnie istoty czarnej. Charakteryzuje się obecnością wzmożonego napięcia mięśniowego, spowolnieniem bądź bezruchem, drżeniem spoczynkowym, pochyloną postawą ciała, monotonnej i pr ... Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej .. wyniki? Opis badania CT wyklucza obecność świeżego krwawienia śródczaszkowego. Uwidoczniona jest jedna bardzo mała zmiana naczyniopochodna, więc po przebytym niewielkim udarze mózgu. Lokalizacja w tylnej odnodze torebki wewnętrzne ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. wynikają inne patologie. ...

Ognisko w centrum semiovale w sekwencji T2 .. wyniku MRI głowy: W istocie białej prawego płata czołowego ( centrum semiovale ) obszar podwyższonego sygnału sekwencji T2 zależnej. I za jakie funkcję odpowiada dany obszar mózgu? Przednia część płata czołowego odpowiada za funkc ... Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. wynik? Taki wynik badania EEG mówi jedynie o pewnych zaburzeniach w funkcjonowaniu płatów czołowych. Może to bardziej świadczyć o zaburzeniach lękowych - depresyjnych. Oczywiście najważniejsze są objawy kliniczne i jeżeli występuj ... Ogniska hipodensyjne w tylnej odnodze torebki wewnętrznej .. wyniku małego udaru przebytego przed kilkoma miesiącami od badania CT. Jednak jeśli występują u Pani jakieś deficyty neurologiczne można jeszcze wykonać badanie MRI mózgu. ...

Obrzęk mózgu przy padaczce .. wyniku niepokoi mnie zapis: Układ komorowy symetryczny wąski oraz spłycenie rowków mózgowych może przemawiać za niewielkim obrzękiem mózgu. Dodam że od 15 lat przyjmuję regularnie lek przeciwpadaczkowy. Mój lekarz prowadzący, któr ... Hipoplazja tętnicy mózgu .. wynik, który brzmi: hipoplazja lewej tętnicy mózgu przedniej, o szer. 1,3 mm ( prawa o szer. 2,5 mm ). Badanie zostało zlecone ze względu na nasilone bóle głowy mające charakter bólu migrenowego ( bólowi towarzyszą często wymioty ... Rytm wolnofalowy u dziecka z kłopotami szkolnymi .. wyniku badania EEG. Orzeczenie: Zapis o cechach niedojrzałości bioelektrycznej, z podwyższonym wskaźnikiem czynności wolnej w odprowadzeniach przednich mózgu. Badanie dotyczy dziecka w wieku 11 lat. Dziecko ma kłopoty szkolne - pi ...

Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. wyników badań mąż ma cały czas leżeć, nie wolno mu wstawać gdyż chodzi o płyn wewnątrzmózgowy aby nie wypłynął. Chciałam skonsultować przeprowadzone badania TK z innym lekarzem powiedziano mi, że badania te są dla potrzeb szpitala ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. wynik badania jest w normie, czy też wymaga wprowadzenia leczenia farmakologicznego? Małe, stare zmiany naczyniopochodne świadczyć mogą o przebytym mikorudarze. Jeśli nie ma objawów klinicznych nie stosuje się leczenia. U niektóry ... Blokada nóg przy chodzeniu po schodach u osoby z padaczką .. wynik dobry. Jakie zrobić badania? Co może być przyczyną? Czy próbowano zdiagnozować przyczynę padaczki, czy jest to tzw. padaczka idiopatyczna? Należy wykonać kilka badań, MRI mózgu, MRI rdzenia kręgowego trudno powiedzieć w jaki ...

Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. wyniku badania diagnostycznego mojej żony. Oto on: Tomografia rezonansu magnetycznego głowy wykonana ze wzmocnieniem kontrastowym wykazuje w istocie białej obu półkul mózgu obecność kilku ognisk o średnicy do 5mm, hiperintensywnyc ... Poprawa funkcjonowania mózgu przy padaczce .. wynika, że są to napady częściowe, może w ich trakcie dochodzić do niedotlenienia hipokampa, struktury odpowiedzialnej za pamięć. Obecnie stosowane leki p/padaczkowe powinny zahamować występowanie napadów. Jeśli tak nie jest trzeb ... Zmiana o cechach malacji w mózgu .. wynik: Niejednorodna zmiana o cechach malacji o wym. 21x11mm w obrębie hipokampa po stronie prawej ciągnąca się wyżej wzdłuż sierpa mózgu. Co to oznacza? Mam lat 29. Malacja sama w sobie to tyle co rozmiękanie mózgu zwykle występu ...

Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. wynik nie potwierdza SM. Oczywiście rozpoznanie zależy od objawów klinicznych oraz badania płynu mózgowo - rdzenioego. ... Torbiel koloidowa komory mózgu .. wynik był taki sam, usłyszałam więc, że nie mam się czym martwić, ponieważ z torbielami raczej nic się nie dzieje. Jednak w 2008 roku ( po ok. 7 latach przerwy ) zostałam skierowana na kontrolne badanie MR głowy, niestety okazało ... Dezorientacja po przebudzeniu .. Wynik TK głowy to: umiarkowane zaniki korowe w obrębie obu półkul mózgu oraz symetryczne zwapnienia w obrębie jąder podkorowych obu półkul mózgu. Czy ma to jakiś związek ze zdarzeniami? Czy zdarzenia które miałam to TIA ( przemija ...

Diagnoza stwardnienia rozsianego .. Wynik tomografii komputerowej przedstawia się następująco: Zaznaczone zaniki korowe. W lewej półkuli mózgu, na poziomie trzonu komory bocznej słabo wysycone ognisko hypodensyjne śr. ok. 5 mm, charakteru naczyniopochodnego. Poza ty ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. wyniku MRI. Mój 14 letni syn z powodu silnych bólów głowy miał wykonany rezonans magnetyczny wynik. Badanie wykonano w sekwencjach SE, tse W CZASACH t1 - t2 - ZALEŻNYCH DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowegow trz ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. Wynik: mnogie drobne ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza diagnozę Parkinsona? Raczej nie, bardziej prawdopodo ...

Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? Wynik badania EEG: Zapis spoczynkowy składa się z niskonapięciowej czynności szybkiej w odprowadzeniah przednich mózgu oraz dominujacej w odprowadzeniach tylnomózgowych czynności alfa o częstotliwości 8 - 10/sek. i amplitudzie do ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. wynikiem po rezonansie magnetycznym? Nie jest to poważna choroba, zmiana naczyniowopochodna może być spowodowana nadciśnieniem tętniczym lub też małym udarem mózgu. Nie jest to nic poważnego. ... Nagła utrata równowagi .. wynik tomografu nie wykrył żadnych zmian w mózgu. Tata ma nadal wysokie ciśnieni a nigdy nie miał nadciśnienia. Jest po zawale, 3 lata temu nie przepisano mu żadnych leków na nadciśnienie ponieważ miał 120/90. Dziś zrobili mu USG ...

Duże zwapnienie w sierpie mózgu .. wyniku badania stwierdzono duże zwapnienie w sierpie mózgu. Co oznacza to określenie i jakie leczenie jest zalecane? Zwapnienia sierpa mózgu nie jest wskazaniem do żadnego leczenia. Może to tego dochodzić wraz z wiekiem. ... Zmiany ciemieniowo-potyliczne po wstrząśnieniu mózgu .. wyniku raczej standard. Ale orzeczenie krótkie i brzmi: Zapis nieprawidłowy. Zmiany ciemieniowo - potyliczne. Co to oznacza? Opis jest zbyt krótki. Jednak należy pamiętać ze bóle głowy, zaburzenia pamięć i koncentracji mogą występ ... Krwiak na mózgu u dziecka .. wynikiem czego był krwiak o średnicy 5 cm na 6 i grubości 1 cm. W szpitalu leżał 3 tyg, musiał cały ten czas leżeć i leżał, gdy wychodziliśmy krwiak był mniejszy o połowę. Minęło już 5 miesięcy od wyjścia ze szpitala a syn czasami ...

Czy oponiak mózgu się powiększa? .. wynik: w obrębie dołu środkowego czaszki zmiana guzowata o charakterze oponiaka ścisłe łącząca się ze skrzydłem większym kości klinowej wymiary 17x13x19mm, a dzisiaj kolejne MR: oponiak wymiary 21x12x16mm. Czy on mi rośnie? Co zna ... W siepie mózgu ogniskowa wyspa ektoniczna tkanki tłuszczowej .. wyniku badania widnieje m.in. zapis: w siepie mózgu ogniskowa wyspa ektoniczna tkanki tłuszczowej oraz ognisko skostnienia w sierpie mózgu. Proszę o pomoc w interpretacji. Zmiany takie nie stanowią problemu klinicznego. Może to by ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgowia, jednak nie jest to wskazanie do leczenia. ...

Zaburzenia krążenia mózgowego .. wynik: Badanie wykonano w SE, FSE uzyskując obrazy T1 przed i po kontraście, T2, PD, zależne w trzech płaszczyznach oraz FLAIR w płaszczyźnie poprzecznej. W istocie białej obu półkul mózgu widoczne są dość liczne ogniska o podwyżs ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. wynik rezonansu magnetycznego jest taki: kilka drobnych ognisk o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz poje ... Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym .. wynik: w T2 zmiany demielinizacyjne, rozsiane w istocie białej niespecyficzne, o śr. do 8mm w ilości ok. 13, móżdżek, pień mózgu, komory mózgu bez zmian. Czy to należny rozpatrywać pod kątem SM? Jeśli chodzi o SM to trzeba zrobić ...

Zaburzenia pamięci po stłuczeniu płatów czołowych .. wyniku którego doznał ( poza innymi bardzo licznymi obrażeniami ) stłuczenia mózgu zwłaszcza płatów czołowych. Do dziś przebywa w szpitalu na rehabilitacji, miesiąc był na OIOM - ie, tydzień w śpiączce farmakologicznej, stan był b ... Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. wyniki badania MR głowy w sekwencji SF,SFE w obrazach T1/ax/,T2/sag,ax,cor/,irFSE/ax/ oraz DWI/ax/ Cechy umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgu i móżdżku. W nadkomorowej istocie białej obu półkul mózgu obecne pojedyncze d ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. wynik taki sam. Następnie MR głowy. Oto opis: W strukturach głębokich prawej półkuli mózgowia ( istota biała środka półowalnego,głowa jadra ogoniastego, gałka blada, skorupa, wzgórze ) strefy podwyższonego sygnału w obrazach T2, F ...

Glioza w płacie czołowym .. wyniku z badania rezonansu magnetycznego. Zmiana w lewym płacie czołowym może odpowiadać przebytym niedokrwieniu mózgu. Jednak aby dokładnie ocenić zmianę potrzebne jest podanie kontrastu. ... Rezonans po operacji guza mózgu skąpodrzewiaka .. wynik rezonansu jest dobry. Oto wynik badania: Stan po zabiegu operacyjnym i RTH z powodu guza płata skroniowego lewego. Loża pooperacyjna o wielkości 20x18 mm, bez cech wznowy miejscowej. W śródkościu i blaszce wewnętrznej kości ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. wyniki kontrolnej tomografii. Do konsultacji trzeba poczekać. Bardzo uprzejmie proszę o interpretację. Zbiornik płynu podczepcowo otworu po kraniektomii o wym. 32x8 mm/ krwiak. Niewielka blizna korowo podkorowa prawego płata skron ...

Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. wynik badania ( rezonans mag. mózgu z kontrastem ), mam 47 lat. Proszę o interpretację mojego wyniku: Badanie MR głowy wykonano aparatem niskopolowym 0,3 T, w sekwencjach SE i FSE, w obrazach T1, T2/PD zależnych, w sekwencji FLAIR ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. wynik RM dziecka 14 lat. Czy wynik jest dobry? Czy te zmiany mogą występować od urodzenia. Neurolog twierdzi że nic się nie dzieje w mózgu. U dziecka następuje regres umysłowy od 2 lat, ponadto dziecko sprawia kłopoty wychowawcze, ... Zespół Hornera po wypadku .. wynikiem urazu mózgu? Czy mogę próbować go leczyć? a jeśli tak to u lekarzy jakich specjalności? Główne przyczyny zespół Hornera to uszkodzenia odcinka szyjno - piersiowego rdzenia, rzadziej mózgowia. Zespół leczy się usuwając prz ...

Zwapnienie na sklepistości mózgu w okolicy sierpa a zaburzenia pamięci świeżej .. wyniku napisane jest: Poza zwapnieniami na sklepistości mózgu w okolicy sierpa tomografia komputerowa głowy w granicach normy. Co oznacza owo zwapnienie? Co mogło być tego przyczyną i co może ono powodować? Mam 20 lat. Zwapnienie ... Stan i powikłania po dwóch udarach mózgu .. Wyniki badania krwi i moczy wychodzą prawidłowo. Co robić? Po dwóch dużych udarach mózgowie jest poważnie uszkodzone, jednak w takich przypadkach potrzebna jest codzienna pielęgnacja i rehabilitacja. Szansa na całkowite wyzdrowien ... Anomalia naczyń mózgowia .. wyniku badania rezonansu magnetycznego. Opis pokazuje anomalię naczyń mózgowia, gdzie hipoplastyczna lub całkowicie niedrożna jest jedna z tętnic tylnych mózgu jednak krążenie kompensowane jest przez t. łączącą tylną. ...

Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. wynikiem lokalnego niedokrwienia mózgowia, nie jest wskazaniem do leczenia, jedynie zwiększa ryzyko udaru mózgu. ... Początki choroby Alzheimera Wynik TK: w strukturach głębokich obu półkul mózgu drobne hypodensyjne ogniska naczyniopochodne oraz drobne hypodensyjne ognisko najpewniej o tym samym charakterze w prawej okolicy skroniowo - potylicznej. Moja mama cierpi na powa ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. wyniku badania wykonanego podczas mojego niedawnego pobytu w szpitalu. Na tym samym aparacie miałem robione TK głowy dwa lata temu, bez żadnych zmian. Co to jest za zmiana i jakie są jej objawy? Co jest jej przyczyną? Co z tym dal ...

Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. wyniki mogą oznaczać? Czy może to być guz w mózgu? Warto wykonać badanie obrazowe mózgowia. W tym wieku objawy są bardzo trudne w interpretacji, jednak o badaniu CT powinien zdecydować neurolog dziecięcy. ... Miesięczny ból głowy .. wynikające z procesów rozrostowych tj. guz mózgu, uraz głowy, zapalenie naczyń. Najlepiej udać się do lekarza, który na podstawie dokładniejszych informacji będzie mógł więcej na ten temat powiedzieć. ... Ryzyko guza mózgu przy bólach głowy, nadmiernej potliwości i niepewnym chodzie .. wynik i wszystko bylo normalnie.ostatnio znowusz niekiedy mnie lekko glowa boli albo kluje w niektorych miejscach ale to chwilowo dotego czuje sie jakos niekiedy dziwnie typu jak bym byl wypity.do tego bola mnie niekiedy oczy jak ...

Poród po pęknięciu naczyniaka podpajęczynkownego .. wyniku ,których wystąpil lewostronny niedowład lekarz mówiąże to był niedokrwienny udar mózgu ale ja w to nie wierzę ,obecnie jestem po jednym nzświetlaniu tego co zostało nie zostało poklejone, czekam na następne naświetlanie, ... Zmniejszenie wielkości jednej źrenicy .. wynikać z takiej Pana urody, jeśli występuje od urodzenia. W innym wypadku najlepiej zgłosić się do neurologa, ponieważ może to być niepokojący objaw np. guza mózgu. ... Zwapnienia w obrębie splotów naczyniówkowych oraz szyszynki .. wynik otrzymałam w badaniu Ct głowy Taki wynik jest jak najbardziej prawidłowy. Zwapnienia w obrębie wymienionych struktur mózgu tworzą się u każdego człowieka. ...

W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. wyniku? Pozdr Dodam jeszcze miałem nastepujące objawy: od kilku lat obserwuje u siebie asymetrie mięsni po lewej stronie, jakby lewa strona począwszy od karku była krótsza od prawej strony ciała, ok 2 lat temu poczułem jakby opadł ... Skuteczność chemioterapii przy guzie oligodendroglioma .. Wynik histopatologiczny to: oligodendroglioma. Czy po tym leczeniu mąż będzie całkowicie wyleczony? Oligodendroglioma, czyli skąpodrzewiak jest złośłiwym guzem mózgu. Jednak cechuje się dosyć dobra odpowiedź na chemioterapię. Jedn ... Rehabilitacja przy encefalopatii niedotleniowej .. wyniku niedotlenienia mózgu doszło prawdopodobnie do nieodwracalnych zmian w mózgu. W opisie znajduje się zbyt mało informacji klinicznych, aby móc powiedzieć coś więcej na ten temat. Ośrodek rehabilitacji może być dobrym rozwiąza ...

Solarium po wirusowym zapaleniu mózgu i rdzenia .. Wyniki rezonansu są bardzo dobre, bez żadnych zmian ogniskowych : ) Nic mi nie dolega, jestem ogólnie zdrowa. Moje pytanie dotyczy korzystania z solarium? Czy już mogę, czy jeszcze się wstrzymać? Myślę, że przy zachowaniu umiaru i ... Powracające wymioty i bóle z tyłu głowy .. wynikiem zmian w mózgu ( pochodzenia ośrodkowego ). Jeśli podczas ostatniej wizyty nie wykonano badań obrazowych głowy ( tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) to warto poprosić lekarza o skierowanie na takie badanie. Inną ... Zmiana malacyjna w mózgu przy migrenowych bólach głowy .. wynikiem stłuczenia, krwiaka lub niedokrwienia. Raczej nie jest to przyczyną dolegliwości. W migrenie podstawową rolę odgrywa nadmierna reaktywność neuronów. Czym grozi i jakie następstwa mogą być - odnośnie malacji niedokrwienia, ...

Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki .. wyniku którego stwierdzono Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki, liczne krwiaki śródmózgowe ( największy został usunięty ) oraz duże uszkodzenie mózgu, pęknięcia oczodołów, stłuczenie płuc a z opony mózgowej wycieka płyn m ... Naczyniak żylny w obrębie prawej półkuli móżdżku .. wyniki z MRI głowy w których stwierdzono naczyniaka żylnego w obrębie prawej półkuli móżdżku i prawobocznej części robaka móżdżku uchodzacy najpewniej do żyły wielkiej mózgu również mi go wykryto. :( co robić?! boję się! Nikt nie ... Krwiak mózgu w płacie czołowym i obrzęk mózgu .. wynika z opisu badania oprócz obrzęku, który jest wynikiem urazu, brak cech uszkodzenia mózgu. Charakteropatie są wynikiem ognisk krwotocznych. Jeśli obrzęk będzie prawidłowo leczony i zacznie ustępować, można liczyć na znaczną po ...

Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. Wyniki krwi mam dobre, tarczyca również w porządku, ciśnienie także,czekam na rezonans magnetyczny bo dostałam skierowanie, nie wiem czy jest to związane z neurologia czy może z zapaleniem zatok które raz miałam, czy może też z mi ... Krwiak mózgu okolicy korowo-podkorowej lewego styku potyliczno-ciemieniowego .. wynik tak małego krwiaka. Niestety proces wchłaniania się krwiaka może być powolny. narazie sie uspokoiło nie mdleje ... juz mniej boli ją głowa ... poczekam do lipca wtedy zrobię jej rezonans mam nadzieje ze ten krwiak sie zmniej ... Badania neuroobrazowe mózgu wykazujące hipofunkcję .. wynik elektrocefalografii w przypadku stwierdzenia hipofunkcji w innym badaniu? Tak, możliwy jest prawidłowy wynik EEG. Badaniem, o które zapewne Pani chodzi jest PET, pozytronowa emisyjna tomografia. ...

Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. wynik jest nieprawidłowy i zaleciłbym badanie obrazowe jak CT lub MRI głowy. ... Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. wynik *układ komorowy bardzo waski* 3 wynik *ukad komorowy bardzo wąski i dośc waskie zbiorniki podstawy. nie widzimy ognisk patologicznych. Wnioski; Obraz CT mózgu moze odpowiadac pseudotumor cerebri.* po każdym z tych badań kied ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. wyniki Badań,kompletnie nie rozumiem co z nich wyniki,prosze o proste przetłumaczenie.Nie wiem czy to coś poważnego? Badanie wykazuje w istocie białej okołokomorowej,zwłaszcza w sąsiedztwie tylnych części komór bocznych,obszary hi ...

Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. wyników badania KT u miesięcznego dziecka ( niedotlenienie okołoporodowe ) oraz jakie mogą być rokowania. Czy w tym przypadku te uszkodzenia mózgu mogą się jeszcze pogłębiać? Badanie przeprowadzono bez środka cieniującego. Badanie ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. wyniku: *Nie stwierdza się zmian ogniskowych w mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV, III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemi ... Zmiany napadowe w odprowadzeniach z głębszych partii mózgu .. wynik EEG. Opis badania: Czynność z 10 - 11c/sek, dość obfita,dość regularna,nisko - i średnionapięciowa,symetryczna,synchroniczna,RZ obecna. W odprow. *trójkątnych* obustr. synchronienie występują masie grupy fal z ostwowierzchwo ...

Krwiak mózgu po wypadku .. wyniki badań będą lepsze. Czy po zabiegu wykonano kolejne badania obrazowe i ma Pani do nich dostęp? Bardzo proszę je napisać, może uda mi się coś więcej na ten temat napisać. bardzo dziekuje za odpowiedz,w tej chwili wiem juz tro ... Padaczka przy torbieli mózgu .. wyniku badania. Reszta jest prawidłowa. Syn przyjmuje depakine chronosphere w dawce 2 razy dziennie po 350 oraz topamax 25 mg rano 2 tabletki wieczorem 3 tabletki. Po tych lekach syn jest osowiały i troszkę otępiały wszystkie czyn ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. wynikających z tego, co mam w głowie? No właśnie, a oto co wykryła tomografia: Poniżej jądra soczewkowatego lewej półkuli mózgu niewielki hypodensyjny obszar mogący mieć charakter naczyniopochodny. Poza tym badane struktury mózgow ...

Pogorszona widoczność w oku przy torbieli szyszynki .. wynik rm,leczyłam się na oddz. zakaznym na wirusowe zapalenie mózgu - a 84 - wynik*torbiel szyszynki./sin/ mam pogorszoną widoczność w lewy oku,wysięk w kolanie mi pozostał.wszystko po lewej stronie. ... Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. wyniku: *Wysoko przyt płacie czołowym oraz częsciowo w styku czołowo - ciemieniowym lewym nieregularna przestrzeń płynowa o wym 50mmx52mm70mm, sąsiadująca część płata czołowego i ciemieniowego o cechach zaniku - najbardziej torbie ... Lekki ucisk i oszołomienie po urazie głowy .. wynikiem wstrząśnienia mózgu. Dla pewności lepiej skonsultować się z lekarzem. Tymczasem radzę dużo odpoczywać, nie przemęczać się czytaniem czy oglądaniem telewizji. witam wszystkich mam brata w wieku 23 lat od 4 tygodni leży w s ...

Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. wyników moich badań: *W obu półkulach mózgu w istocie białej wokół komór bocznych, ale również na granicy korowo - podkorowej widoczne liczne, hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR zmiany ogniskowe. Największe zmiany w ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. wyników mojej mamy, która ma 57 lat. Badanie mózgowia w sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez wzmocnienia kontrastowego. W zakresie istoty białej mózgu stwierdza się liczne ogniska wysokos ... Silne bóle głowy przy zanikach korowych mózgu i móżdżku .. wyniku tomografii wyszło mi że mam zaznaczone zaniki korowe mózgu oraz niewielkie zaniki korowe móżdżku. niestety wizytę u neurologa mam dopiero na marzec.... i chciałabym zapytać się o poradę i o interpretacje wyniku mojej TK. Dz ...

Leczenie stomatologiczne przy stosowaniu Polocard po udarze mózgu .. wyniki: MR głowy. W lewej półkuli mózgu widoczna strefa nieprawidłowych sygnałów z przewagą zmian obrzękowych,obejmująca częściowo wyspę,hipokampa i przyśrodkową część płata potylicznego.;Obraz w pierwszej kolejności przemawia za ... Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. wynikami badań. Będę wdzięczna za odpowiedzi. Rezonans magnetyczny mózgu. W strukturach głębokich półkuli prawej mózgu obszar 5mm o charakterze poszerzonej przestrzeni okołonaczyniowej. Poza tym wszystko w porządku. EEG. Znacznego ... Ciągłe bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. wynik, proszę o pomoc!!! W zasadzie opis badania nie precyzuje co może być przyczyną bólu głowy, eeg jest badaniem tylko pomocniczym. Fale alfa odpowiadają w mózgu za relaks, kreatywność. U Pani mają one nieprawidłowe cechy, co ws ...

Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. wyników RM ponieważ wizytę u neurologa mam za 3miesiące i nie wiem czy mam się martwić wynikiem. Oto wynik: W lewej półkuli mózgu w istocie białe podkomorowo lewego płata czołowego widoczne pojedyncze ognisko hiperintensywne w obr ... Ryzyko guza mózgu przy braku odczuwania emocji .. wynik był ujemny. Także zacząłem myśleć czy to guz uciska mi jakiś części mózgu. Udałem się na tomografię, albo rezonans, nie pamiętam już, no ale na ile można im wierzyć, na tyle wyszło że u mnie wszystko gra i nie mam się czego ... Bóle i zawroty głowy, napady gorąca i zimna po dawnym wstrząsie mózgu .. wyników badań lekarz rodzinny skieruje Panią do odpowiedniego specjalisty. Takie objawy mogą wskazywać na zaburzenia endokrynologiczne i niekoniecznie wiązać się z przebytym urazem. ...

Skróty Hv i Rz w opisie EEG .. wynik jest prawidłowy. Są one istotne, sprawdza się reakcje mózgu na te bodźce i analizuje, na jakie zaburzenia wskazują. ... Szanse na powrót do świadomości po całkowitym odkorowaniu mózgu .. wyniku niedotlenienia. Trudno powiedzieć ile taki stan może potrwać, im dłużej tym rokowanie jest gorsze. Wszystko zależy od stanu klinicznego chorego, przyczyny. Na pewno należy zapewnić chorej dobrą opiekę i rehabilitację, co mo ... Niewielkie i niepowiększające się plamy w mózgu .. wynik badania. Na pewno nie określono w nim zmian jako *plamy*. Radzę udać się do Instytutu Psychiatrii i Neurologii, tam istnieje możliwość wykonania dokładniejszej diagnostyki Pani męża. Jeśli stan istotnie pogorszy się znajduje ...

Bóle kręgosłupa i nóg, drętwienie rąk i omdlenia po udarze mózgu .. wynikać ze zmian zwyrodnieniowych. Nie wykluczone, że należy także wykonać badania obrazowe głowy celem diagnostyki utraty przytomności i uderzeń gorąca. Trudno mi w tej chwili powiedzieć czy objawy są ze sobą powiązane. ... Zawał w móżdżku z uszkodzoną półkulą mózgu .. wynik nieprawidłowy. Poza tym bezwzględnie zakaz palenia, dieta lekkostrawna. ... Opóźnione pojawienie się skutków udaru mózgu .. wyniku którego ma lekki niedowład prawej strony. Od kilku miesięcy bardziej zarzuca prawą nogą niż wcześniej i bardzo pogorszyło mu się pole widzenia. Lekarka powiedziała, że mogą to być skutki udaru. Czy to możliwe, aby prawie po ...

Możliwe konsekwencje niewielkiego zaniku korowego mózgu .. wynik tomografu. Czy niewielki zanik korowy mózgu, jaki był tam wymieniony, może być początkiem np. choroby Alzheimera? Wizytę u neurologa mama ma dopiero za miesiąc, ale nie wiem, czy może nie powinna tego przyspieszyć z powodu t ... Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu i zwapnienie w szyszynce .. wyniki TK. w opisie badania napisali mi : zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu. Zwapnienie w szyszynce. Poza tym struktury mózgowia i zbiorniki płynowe wewnątrz czaszkowe bez uchwytnych odchyleń od stanu prawidłowego. Chciał ... Drobna struktura odpowiadająca torbieli szyszynki a ryzyko guza mózgu .. wynikiem należy jeszcze udać się do lekarza, który zlecił badanie. Potwierdzi jeszcze rozpoznanie, a Pan będzie spokojniejszy. ...

Najdokładniejsze badanie mózgu .. wyniku badania neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno tworzyć ranking badań. Warto pokazać się lekarzowi i opowiedzieć o swoich dolegliwościach. Wówczas zaplanuje on stosowną diagnostykę. ... Drgawki u osoby w śpiączce wskutek niedotlenienia przy przebitym płucu .. wynikiem np. uszkodzenia mózgu, działaniem ubocznym leku, skutkiem zaburzeń elektrolitowych. Warto zapytać lekarzy opiekujących się bezpośrednio bratem jaka może być ostateczna przyczyna. ... Uciskający ból po prawej stronie czubka głowy .. wynikiem zbyt wysokiego lub niskiego ciśnienia tętniczego. Kolejną przyczyną może być zmęczenie lub stres, klasterowy ból głowy czy migrena. Ostateczną przyczyną mogą być nieprawidłowe zmiany w mózgu tj. naczyniak, torbiel pajęczy ...

Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu Wynik rezonasu: mnogie drobne ogniska gliozy - najpewniej naczyniowo pochodnej w przebiegu mikroangiopatii, zlokalizowane w istocie białej obu półkul mózgu. drobne ogniska gliozy w pniu mózgu układ komorowy prawidłowej szerokości, ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. wyniku badania MRI Opisane zmiany o podwyższonej intensywności mogą wskazywać na zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne. Warto wynik badania skorelować z występującymi objawami. Lekarz sam przede wszystkim musi obejrzeć klis ... Ogniska hiperintensywne w okolicy loży po guzie mózgu .. wyniku, dodam, że jestem po operacji guza mózgu prawego płata czołowego, a to wynik badania kontrolnego: w istocie białej płata czołowego prawego, w okolicy loży po guzie widocznych jest kilka ognisk hiperintensywnych w T2 i flair ...

Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym .. wynik był następujący korowo - podkorowe zaniki półkul mózgu i móżdżku.nie stwierdzono obecności zmian w mózgowiu w obu fazach badania.układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,nie uciśnięty,poszerzony adekwatnie do zaników. bardzo ... Dominacja czynności alfa i pojedyncze fale teta w wyniku EEG Witam, bardzo prosze o interpretację badania eeg: wiek 28lat W zapisie dominuje czynność alfa 10 - 11 Hz o ampl.20 - 70 uv i prawidłowym rozkładzie przestrzennym w przednich częściach mózgu przemieszczana z seriami fal beta. W oko ... Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. wyniku. mam 30 lat, od 15 leczę się na epilepsję,. Rezonans był wykonany w związku z zawrotami głowy, które ustały po betasercu. oto wnioski z wyniku: w prawej półkuli mózgu, w prawym płacie czołowym od strony dolno - bocznej z ob ...

Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka .. wynikiem zmian w mózgu związanych z asymetrią układu komorowego. ... Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu .. wyniku. Opis badania MRI głowy prawidłowy. ... Zaniki korowo-podkorowe u młodej osoby .. wyniku którego doznałam wstrząśnienia mózgu. Wykonano mi tomografię, która wykazała zaniki korowo - podkorowe. Dotarłam do informacji, że takie zmiany występują u ludzi, którzy chorują na Alzheimera. Ja mam 23 lata, skąd więc u mn ...

Dziedziczność tętniaka mózgu .. wyniku pęknięcia tętniaka. Mam dwuletnią córeczkę. Czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że nasza córeczka mogła odziedziczyć tętniaka po tacie? Jak mogę zapobiec tej chorobie? Brak jasnych danych na temat dziedziczności. Takie ryzy ... Różnice między afazją i otępieniem naczyniowym .. wyniku uszkodzenia ośrodka mowy mózgu. Otępienie naczyniowe to ogólne obniżenie sprawności umysłowej tj. zaburzenia koncentracji, pamięci, funkcji poznawczych. Jedno zaburzenie nie wyklucza drugiego. Otępienie naczyniowe jest chor ... Poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. wynik badania rezonansu magnetycznego jest napisane, że mam poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości. Jeszcze nie byłem z tym wynikiem u lekarza, więc chciałbym zapytać, co to oznacza? Czy to coś bardzo złego ...

Konsekwencje asymetrii naczyń żylnych w mózgu .. wynik mnie niepokoi. Czy ta asymetria może być przyczyną mini udaru mózgu? Jeśli nie, to jakie ryzyko może nieść za sobą? Może to być odmiana anatomiczna i nie wiązać się z żadnymi powikłaniami. Jeśli chodzi o udary to są one zwią ... Badania neuroobrazowe mózgu do wykrywania hipofunkcji półkul mózgowych .. wynik elektrocefalografii w przypadku stwierdzenia hipofunkcji w przypadku innego badania? W zasadzie EEG odzwierciedla zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Radzę ewentualnie powtórzyć badanie EEG. Można wykonać badanie tj. PET, które o ... Poszerzenie zbiornika wielkiego mózgu w części górnej .. wyników badania MRI głowy wynik nieznaczne poszerzenie zbiornika wielkiego mózgu w części górnej - odmiana rozwojowa ...

Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. Wynik ten tłumaczy problemy z pamięcią. Można stosować leki nootropowe wpływające na poprawę metabolizmu komórek nerwowych oraz poprawiające ukrwienie mózgu. Jednak nie będzie istotnej poprawy. Zmiany są nieodwracalne. ... Zawroty głowy i oczopląs pionowy .. wynikiem choroby pnia mózgu, chorób demielinizacyjnych, występować w zatruciach lub objawem glejaka nerwu wzrokowego. Także możliwości jest wiele. Na pewno zostanie wykonany MR głowy, co pozwoli przybliżyć rozpoznanie. ... Czas trwania paraliżu i zaburzenia świadomości po udarze mózgu .. wyników badań obrazowych głowy to będą one pomocne. Ważne znaczenie ma właściwa rehabilitacja i stymulacja do ruchu, zapobieganie odleżynom, prawidłowe żywienie, leczenie obecnych chorób przewlekłych. To wszystko na pewno wpłynie ...

Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. wyniku jestem w szoku że wyszły takie ogniska problemów ze wzrokiem nie mam, badanie neurologiczne ok.A czy te ogniska które mam są rozłożone typowo jakw SM?i czy 10 ognisk to dużo? Mam zrobić jeszcze badanie na bolerioze z krwi o ... Świąd pośladków, pleców i rąk po zapaleniu mózgu .. wynikać? Czy są jakieś sposoby na wyleczenie tego schorzenia? Świąd może mieć wiele przyczyn. Może być w tym przypadku związany z przebytą infekcją wirusową lub stosowanymi lekami. Należy tą dolegliwość zgłosić neurologowi, który ... Bóle i zawroty głowy oraz mroczki przed oczami po wysiłku fizycznym .. wynikać z zaburzonego dopływu krwi do mózgu. Przyczyny są najczęściej kardiologiczne ( zaburzenia rytmu serca, wady zastawkowe, naczyniowe ). Warto udać się wpierw do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania. ...

Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. wynik : * W badaniu uwidoczniono w okołokomorowej istocie białej mózgu, w okolicy rogu potylicznego komory bocznej lewej, pojedyncze, hyperintensywne w sekwencji Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o c ... Wzmożone napięcie mięśni i liczne torbiele w mózgu u niemowlęcia .. wyniku CT głowy. Należy rozpocząć rehabilitację maluszka, najpierw pod okiem specjalisty, potem samemu w domu. Przynosi to dobre efekty, dosyć szybko. nie przejmuj sie moja córka po urodzeniu miala wykryte napięcie mięsniowe trafi ... Ból głowy, drętwienie dłoni, duszności i napady lęku po urazie głowy .. wyniku którego doznałem krwiaka mózgu. Trzy tygodnie leżałem w szpitalu i lekarze po jakimś czasie stwierdzili, że wszystko jest w porządku. Po tym zdarzeniu zaczął mnie nękać okropny ból głowy, który z czasem narastał. Doszło do ...

Woda w płucach przy podejrzeniu opryszczkowego zapalenia mózgu .. wynikiem zapalenia płuc, niewydolnością serca. Niestety nie znając dokładniejszych informacji nie jestem w stanie powiedzieć jakie jest ostateczne rozpoznanie, zapalenie mózgu jest poważnym zagrożeniem życia. ... Sposoby na uspokojenie mózgu po wstrząsie .. wyniki? Należy unikać napojów pobudzających, dużo odpoczywać i dobrze wysypiać. Jeśli zaburzenia będą występować nadal, należy rozważyć leczenie farmakologiczne. ... Zaokrąglenie rogów przednich komór bocznych mózgu u dziecka .. wyniki badań. Nie musi to oznaczać żadnej patologii, może być wynikiem porodu. Należy jednak obserwować zmiany w kierunku ewentualnie mogącego tworzyć się wodogłowia. ...

Zwapnienie w sierpie mózgu i jego skutki dla zdrowia .. wyniku badania tomografii komputerowej, które dzisiaj miałem przeprowadzone, napisali o drobnym zwapnieniu w sierpie mózgu. CO to oznacza? Czy mojemu zdrowiu ( a może życiu ) coś zagraża? Jak się leczy takie zwapnienie i czy może ... Odzyskanie zdolności mówienia po udarze mózgu .. wyniku czego przestała mówić. Jak dużo ludzi odzyskuje zdolność mówienia w takim przypadku? Kiedy powinna się zacząć nauka mówienia i jak powinna wyglądać rehabilitacja mamy? Naukę mówienia najlepiej rozpocząć od razu. Rehabilitac ... Problemy z pamięcią, koncentracją, nerwowość i płaczliwość po zapaleniu mózgu .. wynikiem prawdopodobnie przebytego zapalenia mózgu. Co do zaburzeń nastroju to są one wynikiem najpewniej stresu i całej sytuacji. Może Pani poprosić o pomoc psychologa, np. wraz z mężem. Pomoc rodziny jest bardzo ważna, także naj ...

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. wyniku MRI mózgu z kontrasrtem i informację czy należy się martwić, wiek 46 lat. Nie ma Pan większych powodów do obaw. Opisane zmiany naczyniopochodne wynikają np. z nadciśnienia, miażdżyczy czy cukrzycy. Najlepiej kontrolować ciś ... Ryzyko wstrząsu mózgu po uderzeniu w wyniku wypadku samochodowego Niedawno mój tata uczestniczył w stłuczce samochodowej, nie miał zapiętych pasów. Siedział dość daleko od deski rozdzielczej, fotel był maksymalnie odsunięty. Jechał 50 km/h. Czy przy takim uderzeniu mogło dojść do wstrząśnienia m ... Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. wynik: umiarkowane korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku wyrażone poszerzeniem przymózgowych przestrzeni płynowych.W istocie białej obu półkul mózgu w warstwach górnokomorowych i podszczytowych rozsiane liczne , słabo wyrażone hypo ...

Problemy z mową i nieskoordynowane ruchy po śpiączce w wyniku urazu .. wynik urazu i powikłań z nim związanych ( krwiak mózgu ). Pana kolega wymaga jeszcze obserwacji. ... Rola mówienia do chorego w śpiączce .. wyniku zawału doszło do niedotlenienia mózgu, a w rezultacie śpiączki. Zatem zależy ona w dużej mierze od rozległości uszkodzenia mózgu. ... Brak kontaktu z chorym z obrzękiem mózgu .. wynikiem urazu. Na chwilę obecną pewnie za wcześnie, aby mówić o rokowaniu. Należy przyjąć postawę wyczekującą. ...

Czas rekonwalescencji po operacji guza mózgu .. wynik badania histopatologicznego, stan ogólny. Niestety nie mogę dać odpowiedzi na Pani pytanie. ... Napięcia mięśni kończyn u osoby w śpiączce .. wynikiem najpewniej uszkodzenia mózgu, wskutek urazu lub udaru. Przykurcze mogą być wynikiem właśnie tego. O podaniu leków decyduje lekarz prowadzący, rehabilitacja powinna być nadal stosowana, na efekty należy jeszcze poczekać. ... Jama w istocie białej mózgu i poszerzenia przestrzeni okołonaczyniowych okolic potylicznych .. wynik MR. Badanie wykazało obecność jamy w istocie białej mózgu w lewej okolicy czołowej, poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe potylicy. Lekarze, u których byłam nie wiedzą co oznacza jama w istocie białej. Nie wiem co mam robi ...

Długość trwania obrzęku mózgu po wypadku .. wyniku razu, infekcji OUN. Obrzęk mózgu powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego co jest zagrożeniem życia, objawia się jako szereg ubytków neurologicznych, m.in zaburzenia świadomości. ... Drobne ogniska niedokrwienne w niemych obszarach mózgu .. wynikiem już mikroniedokrwienia. Podwyższony cholesterol prowadzi do nasilenia rozwoju miażdżycy. Proces ten zaczyna się już w okresie dziecięcym, a zbyt duży poziom cholesterolu w krwi w stosunku do normy nasila proces. Najczęsts ... Zaniki mózgowia i ognisko malacji pozawałowej .. wyniku badania tomografii komputerowej mojego taty stwierdzono nasilone zaniki mózgowia, zwapnienie związane z sierpem mózgu po stronie lewej, najpewniej zwapniały oponiak i ognisko malacji pozawałowej w głowie jądra ogoniastego p ...

Artefakty metaliczne po embolizacji tętniaka mózgu .. wynikiem zabiegu embolizacji. Dobrą informacją jest brak krwawienia. Zmiany malacyjne to określenie procesu rozmiękania, rozpadu martwych tkanek w mózgu. Ostatecznie ocenić wynik badania powinien jeszcze specjalista w oparciu o st ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. Wynik badania jest prawidłowy. Niewielki zanik korowy związany jest z procesem starzenia się organizmu. Zmiany naczyniopochodne mogą wynikać z nadciśnienia tętniczego, miażdżycy czy cukrzycy i w takiej postaci nie sa powodem do zm ... Hipodensyjna zmiana poniedokrwienna i niewielki zanik korowy mózgu .. wyniku brak większych nieprawidłowości. Zanik korowy najpewniej jest proporcjonalny do wieku, opisana zmiana poniedokrwienna jeśli nie ma przełożenia klinicznego nie jest niczym niepokojącym. Leczenie ma na celu zmniejszenie czynn ...

Ból głowy, zaburzenia widzenia, równowagi i apetytu po zanurkowaniu .. wynik wstrząśnienia mózgu. Radzę skonsultować się z neurologiem osobiście, który najpewniej zleci wykonanie badania obrazowego głowy. W tej chwili trudno ustalić przyczynę. ... Bóle głowy przy hipoplazji tętnicy przedniej mózgowej .. wyniku napisano o wariancie rozwojowym w postaci hipoplastycznego odcinka tętnicy przedniej mózgowej prawej. Chciałam się dowiedzieć, czy hipoplastyczna tętnica może być przyczyną bólów głowy? Hipoplazja tętnicy przedniej mózgu je ... Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. Wynik eeg :w okolicach tylnych mózgu rejestruje się napadowo liczne 1 - 2 sekundowe grupy fal theta 6Hz o ampl do 50uV o zaostrzonym rysunku z tendencją do uogólniania.HV nasila te zmiany.Fst bez wpływu na zapis.Xapis eeg nieprawi ...

Szybkość postępowania otępienia przy zaniku tkanki podkorowej mózgu .. Wynik - ognisko hipotensyjne 1*2*1*2 oraz zanik tkanki podkorowej. W rozmowie z lekarzem usłyszałam,że należy spodziewać się zmian w zachowaniu społecznym, abnegacji, pogarszania pamięci, kłopotów z poruszaniem się. Jestem wprost ... Bóle i zawroty głowy a ryzyko nawrotu krwiaka w mózgu .. wynikiem patologii. Nie mniej jednak będzie trzeba to sprawdzić. ... Przyczyny udaru mózgu .. Wynik badania nie podaje przyczyny udaru, najpewniej etiologia niedokrwienna związana z niestabilną blaszką miażdżycową. Ważną informacją jest występowanie czynników ryzyka. ...

Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. wynikiem : Dwa pojedyncze małe ogniska o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji gradientowej zlokalizowane w istocie białej w tylnych częściach obu płatu czołowych z większą zmianą w płacie czołow ... Palenie papierosów i picie alkoholu przy torbieli w mózgu .. wyniku zdwojenia pajęczynówki. Alkohol i palenie papierosów istotnie nie powinny bezpośrednio wpływać na torbiel pajęczynówki. Nie mniej jednak na to dowodów. ... Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. wyniku. W badaniu TK stwierdza się w skorupie jądra soczewkowatego lewego lakunę naczyniową 8x6mm. Ponadto nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu i móżdżku.Układ komorowy nie poszeżony,symetryczny bez przemieszc ...

Leczenie wieloogniskowych naczyniowych uszkodzeń mózgu .. wynikiem rozległej miażdżycy naczyń lub nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy. Wszystko zależy na co Pani choruje. Zmiany te są niestety nieodwracalne, jeśli występują ubytki neurologiczne to większość z nich może pozostać. Należy ... Trudności w odczuwaniu emocji .. wyniki w nauce i mam większą odporność na ból. Czy to może być jakiś uraz mózgu? Słyszałem, że przyczyną może być płat czołowy. Czy takie zmiany są odwracalne? Jeśli w ostatnich 4 latach miał miejsce uraz głowy to możliwe, że ma o ... Renta przy padaczce i torbieli mózgu .. wynika, że rokuje Pan na poprawę zdrowia, stąd renta raczej nie wchodzi w grę. ...

Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. wyniku, którego treść zacytuję niżej. Przesłanką do wykonania badania MRI głowy bez podania i z podaniem środka cieniujacego oraz z opcją angio były długotrwałe bóle głowy powtarzające się co około pół roku od kilku lat i leczone ... Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. wynik mojego badania MR, brzmi: Badanie MR wykazuje przykomorowo, w obrębie istoty białej prawej półkuli mózgu, w warstwach górnokomorowych drobne ognisko hiperintensywne w sekwencji FILAR i obrazach T2 - zależnych, nieulegające w ... Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. wynikach miał tak samo . Minął rok a ta choroba błyskawicznie postąpiła , że na dzień dzisiejszy nie chodzi, nie porusza ręką i ze zdrowiem psychicznym jest kiepsko.Niech pani poszuka sobie dobrego neurologa i ponownie zrobi badan ...

Agresja i zaburzenia świadomości po urazie mózgu .. wynikiem obrzęku mózgu i krwiaka. Ważne jest leczenie przyczynowe i objawowe. W sumie Państwo nie mają zbytnio możliwości pomocy, oprócz wsparcia, zapewnienia niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby w szpitalu dla chorego i uzbro ... Schorzenia w obrębie naczyń mózgu przy skłonności do zakrzepicy .. wynikiem poszerzenia prawej komory mózgu, co świadczyć może o tworzeniu się wodogłowia. Dobrze, aby pozostawała Pani pod obserwacją neurologa. ... Samoistny zanik jamy przegrody przezroczystej i poszerzenia komór .. wynik jest podmieniony? PS. Zajrzałem na płytę od MRI i na nie których zdj. mózgu mam intensywnie białe plamki. Co to jest? Czy ta **rurka** na zdjeciu to wlasnie jama przegrody przezroczystej? http://img713.imageshack.us/i/captur ...

Rokowania przy zaburzeniu świadomości i mowy po groźnym upadku .. wyników badań. Nie wątpliwie uraz był poważny, uraz głowy i krwiak mogły spowodować uszkodzenie mózgu z licznymi ubytkami neurologicznymi, które częściowo mogą pozostać. O wszystkie szczegóły należy pytać lekarzy prowadzących. ... Mrowienie głowy po embolizacji naczyniaka w mózgu .. wynik zaburzeń jonowych, może miejscowej reakcji alergicznej, infekcji grzybiczej. Warto obejrzeć dokładnie tą okolicę, zgłosić się ewentualnie do lekarza poz i wykonać podstawowe badania krwi. ... Dodatkowe badania przy ognisku hyperdensyjnym w mózgu .. Wynik ( kliszę badania ) powinien osobiście przeanalizować neurolog. Za mało tu danych, aby można było powiedzieć coś więcej. ...

Dziury w mózgu od marihuany .. wynikiem marihuany. ... Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. wyniku rmi. Opis jest następujący: W istocie białej podkorowej płatów czołowych obu półkul mózgu oraz prawego płata ciemieniowego widoczne są pojedyncze ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej, największe średnicy 6mm ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. wyniku rezonansu magnetycznego żony: Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych efektu masy. Nadnamiotowo w istocie białej głębokiej i podkorowej mózgu, widoczne w obrazach FLAIR, co najmniej 5 hyperintensywnych ognisk* największe w ...

Gliotyczne ogniska degeneracji naczyniopochodnej po udarze mózgu .. wynik. W tylnej części zakresu unaczynienia środkowej tętnicy mózgu po stronie lewej w korowej i podkorowej istocie białej widoczne są bardzo dyskretne gliotyczne, a drobne ogniska degeneracji naczyniopochodnej widoczne są również ... Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. wynikające z chorowania na nią? Zespół Dyka - Davidoffa - Massona wiąże się z hemiatrofią mózgu z hipetrofią kości czaszki i zatok stwierdzanych w badaniach obrazowych głowy. Uwagę zwraca znaczna asymetria twarzy. Przyczyna nie zo ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. wyników MRI mojej mamy, lat 64, która doświadczyła nagłej głuchoty lewego ucha. Bardzo niepokoję się opisem: Badanie uwidoczniło ogniska naczynio - pochodne w istocie białej obu pólkul mózgu. Niejasne ognisko wzmocnienia kontrasto ...

Poszerzone zanikowe rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. wyniki badania MR i pojawia się w nich zapis, że mam poszerzone zanikowe rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości. Co to oznacza? Czeka mnie leczenie? Jeśli tak, jak ono będzie wyglądać? Jeśli zmiany są adekwatne do wieku to w z ... Podwójne widzenie i paraliż nerwu twarzowego po operacji guza mózgu .. wyniku operacji? Należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem, który wykonywał operację na tzw. wizytę kontrolną, powtórną jeśli jedna już miała miejsce. Trudno wypowiadać mi się na ten temat nie znając dokładnie szczegółów ... Niedokrwienie tylnego płata mózgu .. wynik CT głowy. Na tą chwilę trudno cokolwiek powiedzieć, nawet nie napisała Pani czy występują odchylenia w badaniu neurologicznym, z jakimi dolegliwościami Pani mama zgłosiła się do neurologa. ...

Zaburzenia świadomości, prężenie się i drgawki po wirusowym zapaleniu mózgu .. wyników badań. Nie jestem w stanie nic powiedzieć o stanie córki. Jednak opisane objawy nie rokują najlepiej. ... Ryzyko guza mózgu przy omdleniach .. wynikach badań, które zostały wykonane omdlenie było spowodowane najpewniej spadkiem ciśnienia tętniczego, infekcją lub reakcją sytuacyjną. ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki wskutek obrzęku mózgu po operacji guza mózgu .. wynika, że stan jest ciężki. Należy leczyć obrzęk mózgu. Ponadto Pani mama wymaga kompleksowego leczenia, także kardiologicznego. ...

Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym .. wynik badania wskazuje też na inną chorobę? ... Mnogie ogniska demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. wyniki MR mnogie ogniska demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu okołokomorowe i podkomorowe w mniejszej ilości. Bez objawów i dokładnych informacji trudno powiedzieć jaka jest etiologia zmian. Należy przede wszystkim w ... Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. wyniku badania, reszta wygląda ok, to znaczy napisane bez zmian. *w skanach poprzecznych w FLAIR pogłębiona bruzda imituje ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu* co to znaczy? bo jak poczytałam w necie różne rzeczy to zacz ...

Transport osoby po urazie pnia mózgu .. wyniku którego ma uszkodzony pień mózgu. Znajduje się teraz w Krakowi, chciałbym go przenieść do szpitala w Bydgoszczy. Czy jest to możliwe w jego stanie? Czy grozi mu jakieś potencjalne niebezpieczeństwo podczas podróży? W jaki s ... Zmiany rozrostowe po niedotlenieniu mózgu .. wyniku. Jest napisane w nim że W okolicy czołowo skroniowej lewej w fazie pokontrastowej ujawniły się dwa obrączkowate ogniska o wymiarach 12/8mm oraz 19/11mm mogące odpowiadać zmianom rozrostowym. Mam pytanie czy te ogniska to je ... Zmiany podrażnieniowe w potylicy z powodu nierozwiniętego mózgu .. wynik badania i diagnoza lekarza? Wszystko zależy od wieku, najpewniej nie musi mieć to wielkiego przełożenia klinicznego i objawy mogą nie występować żadne. Samym wynikiem eeg nie można się sugerować. ...

Dziury w mózgu po urazie twarzowo-czaszkowym .. wynik badania neuroobrazowego. Nie ma pojęcia takiego jak *dziury w mózgu*, zatem nie wiem co dokładnie ma Pani lub lekarz na myśli. Niestety zmiany mogą być nieodwracalne. ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. wyników MRI głowy. Badanie wyknan aparatem GE EchoSpeed 1,5T. w istocie białej lewej półkuli mózgu wokół rogu czołowego komry bocznej lewej widoczne pojedyncze nieprawidłowe ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i ... Szanse na cofnięcie otępienia po zawale serca z niedotlenieniem mózgu .. wynikających z niedotleniania może także się utrzymać. Na ile jest to możliwe należy ćwiczyć pamięć. ...

Zniekształcone rogi czołowe komory bocznej mózgu .. wynika ona z tego, że dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie. ... Bóle i zawroty głowy oraz drętwienia połowy ciała po urazie .. wynik przebytego wcześniej urazu. Warto udać się do neurologa, wykonać także MR głowy. Należy wykluczyć choroby demielinizacyjne, choroby kręgosłupa, a także zmiany pourazowe w mózgu. ... Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. wyniku badania. Zmiany jednak w obrazie MR mogą sugerować np. SM. Warto jednak wyjaśnić jeszcze przyczynę poszerzenia układu komorowego mózgu. ...

Otwieranie oczu i poruszanie ręką w śpiączce .. wyniku niewydolności krążenia doszło do niedokrwienia i niedotlenienia mózgu. Należy ustalić stopień ich nasilenia i lokalizację. Na pewno lekarze opiekujący się bezpośrednio Pani tatą będą w stanie udzielić więcej informacji. Do ... Silny ból przy obrzęku mózgu .. wynikiem obrzęku mózgu. Należy leczyć przyczynowo. W takiej sytuacji typowe leki przeciwbólowe mogą nie być skuteczne. ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ