Mózgowie w czasie T2

neurologiczne.pl & mózgowie w czasie T2Anatomia układu nerwowego .. mózgowie i rdzeń kręgowy. Natomiast do układu nerwowego obwodowego zalicza się 12 par nerwów czaszkowych oraz nerwy rdzeniowe i stanowi on, tak jakby zespolenie pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a narządami zmysłowymi ( recepto ... Obwodowy układ nerwowy .. mózgowia. Ponadto połączone są z narządami zmysłów i służą do orientacji w przestrzeni, w procesie przyjmowania pożywienia, oddychania czy mówienia. Nerwy czaszkowe Nerw pierwszy ( I ) jest nerwem węchowym. Nerw drugi ( II ) to ne ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. mózgowy są najczęstszym uszkodzeniem mózgu po ciężkich urazach czaszkowo - mózgowych. Dotyczą wynaczynienia krwi. Stłuczenie mózgu obejmuje jedynie niewielkie i rozsiane w korze mózgowej wynaczynienie krwi, natomiast krwiak śródmó ...

Złamania podstawy czaszki .. mózgowych. Obejmują one kość czołową, sitową, klinową, skroniową lub potyliczną. Są często niezauważane na zdjęciach rentgenowskich. Prowadzą do rozerwania opony twardej i pajęczynówki ( blaszki opon mózgowo - rdzeniowych ), wycie ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych, czyli oponiaki ( łac. meningioma ) występują głównie śródczaszkowo, rzadziej w obrębie kanału kręgowego. Są to zmiany łagodne i powstają z komórek opony pajęczej. Oponiaki lokalizują się głównie w okolicy si ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. mózgową, rzadziej opony mózgowo - rdzeniowe czy sklepienie czaszki. Guzy dające przerzuty do OUN Do guzów pierwotnych dających przerzuty do OUN należą złośliwe nowotwory układowe. Najczęściej są to: czerniak ( 46 proc. ), rak płuc ...

Zespół wklinowania .. mózgowej z jej prawidłowego przedziału anatomicznego w wyniku znacznego zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku guzów mieszczących się nadnamiotowo dochodzi do przemieszczenia zakrętu hipokampa do wcięcia namiotu móżdż ... Powrót do pracy po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych. Już czuje się lepiej i wraca do zdrowia. Po jakim czasie będzie mógł wrócić do pracy biurowej? Odpowiedź nie jest prosta, gdyż jest uzależniona od tego w jakim stanie klinicznym jest pacjent. Zapalenie opon ... Torbiel przegrody przezroczystej a padaczka .. mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrz czaszkowe w badaniu TK przedstawiają się prawidłowo. Badanie TK wykonano w opcji podstawowej i po podaniu dożylnego środka cieniującego. Czy to powód do niepokoju? Torbiel przegrody przezro ...

Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. Mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przestrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Co to znaczy? zapomniałam dodać nie palę, nie pij ... Wysoki poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym po drenażu zewnętrznym .. mózgowo - rdzeniowym? Najpierw należy wykluczyć neuroinfekcję, wykonać ewentualny posiew płynu m - r, badania wirusologiczne, aby włączyć terapię celowaną. Czasami zakażenia są wywoływane przez drobnoustroje, oporne na leczenie st ... Wymiana układu drenującego przy wodogłowiu .. mózgowo - rdzeniowego powstał naturalnie przez odpływy oboczne. Sposób wykonania operacji może ocenić chirurg podczas zabiegu. Co to może oznaczać i czy musiał bym mieć wymieniony układ zastawkowy? Dodam jeszcze tyle że jak się ko ...

Diagnoza stwardnienia rozsianego .. mózgowe oraz zbiorniki podstawy symetryczne i poszerzone. Obecność nielicznych, różnej wielkości ognisk w istocie białej położonej trzykomorowo oraz w ciele modzelowatym. Pień mózgowy oraz móżdżek w normie. Podstawa czaszki oraz p ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. mózgowej z przewagą obu stron. Strefy i ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair zlokalizowane przykomorowo w obu półkulach mózgu z przewagą strony prawej odpowiadają leukoarajozie i zmianą naczyniowo pochodnym niedokrwienn ... Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Należy wykonać badanie MRI głowy cel ...

Podejrzenie o SM po badaniu MR .. mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia. W kręgosłupie sz ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. mózgowia zmian nie wykazano. Układ komorowy symetryczny, bez przemieszczeń. W obrębie skory głowy widoczne dwie owalne zmiany o niskim sygnale we wszystkich czasach ok 15mm - najprawdopodobniej włókniaki. Obraz MRI odpowiada zabur ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. mózgowej w normie. Kompleksy nerwów czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację badania. Mam 25 lat, od 15 roku życia mam silne bóle głowy, pierwszy atak padaczki miałam ...

Zaburzenia widzenia a problemy naczyniowe .. mózgowa jest obustronnie poszerzona od 0,5 - 1,0cm. Mam 56 lat. Czy oba wyniki stwierdzają taką samą zmianę którą nie powinnam się niepokoić? Czy powinnam to co jakiś czas kontrolować? Badania MRI raczej nie budzą poważnego niepok ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, bez uchwytnych zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Dożylna iniekcja paramagnetyku nie ujawniła wewnątrz czaszkowych ognisk niep ... Torbiel pajęczynówki w obrębie dołu tylnego czaszki .. mózgowia w obrębie dołu tylnego czaszki stwierdzono torbiela pajęczynówki w wymiarze strzałkowym 15mm. Co to oznacza? czy jest duży? Torbiel pajęczynówki zwykle wymaga obserwacji, jeśli jest bardzo duża lub narasta, albo powoduje ...

Zespół częściowo pustego siodła .. mózgową w dnie. Poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe. Układ komorowy nieposzerzony. Złącze czaszkowo - kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo pow ... Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. mózgowa prawidłowej wielkości. Skrzyżowanie wzrokowe nieuciśnięte. Dodam że od 2 lat mam zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze ( przyjmuje leki ). W czasie diagnozowania nadciśnienia miałem wykonaną angio - tomografię głowy w celu w ... Stan psychiczny po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. mózgowego, stłuczenia mózgu dwóch krwiaków śródmózgowych i krwiaka blisko móżdżku cały czas był przytomny ale przebywał na OIOM na neurologii. Parę dni temu wyszedł ze szpitala, jego rodzina powiedziała że krwiaki się wchłonęły ob ...

Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. mózgowia wykonano dwufazowo, w warstwach 2.5mm na tylny dół czaszki i 5mm na pozostałą część mózgowia. U podstawy struktur głębokich lewego płata skroniowego separuje się obszar hypodensyjny ( do 5mm ), niewzmacniający się. Obraz ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. mózgowie oraz struktury tylnego dołu czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stw ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. mózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu angio MR w obrębie dużych tętnic koła Willisa nie stwierdza się tętniaka, ani innej malformacji naczyniowej. Co oznacza ten wynik? Czy te jego omdlenia mogą mieć związe ...

Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. mózgowie bez widocznych zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to rokuje na przyszłość? Ognisko prawd ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. mózgowia nie widać, układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo, struktury tylnego dołu czaszki w normie, zbiorniki podstawy wolne, poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych w okolicy podstawy mózgu. Objawy są tyle dokuczli ... Drobna torbielka cavum Vergae .. mózgowej i mózgowia, prawie wszystkie wyniki ma w normie oprócz trzech: - drobna torbielka cavum Vergae - okrężny przerost śluzówki w prawej zatoce szczękowej - niewielka torbielka w tylnym dole czaszki 12 x 10mm z impresją na bla ...

Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki .. mózgowe ( największy został usunięty ) oraz duże uszkodzenie mózgu, pęknięcia oczodołów, stłuczenie płuc a z opony mózgowej wycieka płyn mózgowo - rdzeniowy ( czeka go kolejna operacja )... Jakie jest zagrożenie? Czy są znane przy ... Drżenie lewej ręki podczas wykonywania czynności .. mózgowo - rdzeniowego. ... Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. mózgowych i od tamtego czasu zaczęły sie moje problemy m.in* silne bóle głowy wręcz migreny, nie mogłam robić tzw fikołków na w - fie a do dziśiaj nie mogę mieć głowy moniżej poziomu ciała bądz być długo pochylona ku ziemi. Po tym ...

Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. mózgowego.Na oknie kostnym kości czaszki z widocznym otworem po wprowadzeniu cewnika dokomorowego. CT głowy - 22.03.2010 - Tomograf Komputerowy Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony, bocznie nieprzemieszczony z cewnikiem w świetl ... Ból głowy po udarze .. mózgowych, wzrost ciśnienia śródczaszkowego. ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Przeprowadzono badanie rezonansem ma ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. mózgowie ): Badanie wykonano w 3 płaszczyznach w sekwencji SE i TSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR, DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W porównaniu do poprzedniego badania MR, widoczna nowa zmiana o ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy Problem jest taki, że miałam objawy neurologiczne już kilka lat, ale teraz są jakieś dziwne. Przede wszystkim nie pamiętam tego, czego robiłam. Generalnie kład ... Zawroty głowy po uderzeniu w tył głowy .. mózgowia, ponieważ mam czasami zawroty głowy. Oto wynik badania: TK mózgowia nie wykazuje uchwytnych zmian. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. W okolicy podwyściółkowej komory IV, po stronie prawej zwapnienie o śr. 3mm. Ko ...

Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. mózgowo - rdzeniowych.Płynu mózgowo - rdzeniowego nie miałam nigdy badanego a dowiedziałam się że nato teraz i tak już za późno.Neurolog podczas badania stwierdził brak odruchów brzusznych.Dodam,że w badaniu krwi płytki krwi mam p ... Padaczka lekooporna po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. mózgowym ( wypadek samochodowy ). ma padaczkę lekooporna i leczenie nie daje efektów. Jesli ktoś zna jakieś ośrodki leczenia padaczki zagranicą to bardzo proszę o kontakt. ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. mózgowiu nie stwierdza się Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony Kątymostowo - mżdżkowe wolne W kośccu czaszki nie stwierdza się istotnych zmian patologicznych Wnioski Obraz MR zmian w mózgowiu niejodnoznaczny. zaburzenia nacz ...

Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. mózgowe w normie. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez zmian ogniskowych i pourazowych. Nie uwidoczniono cech krwawienia wewnątrzczaszkowego. Krwiak podskórny w okolicy czołowo - nosowej po stronie prawej. Zostałem wypisany w poni ... Skoki prolaktyny przy gruczolaku przysadki mózgowej .. mózgowej. Od pewnego czasu obserwuję skoki prolaktyny. W tym momencie jest poniżej normy. Czy to normalne? Co można zrobić, żeby poprawić ten stan? Powinna Pani zgłosić się do endokrynologa. Może dawka stosowanego leku jest nieodp ... Mierna atrofia mózgowia przy kłopotach z pamięcią .. mózgowia. Mój lekarz powiedział, że to normalne. Czy faktycznie tak jest? Od pewnego czasu mam kłopoty z pamięcią, a mam dopiero 40 lat. Czy ma to jakiś związek z tą atrofią mózgowia? Atrofia mózgowia to zanik tkanki mózgowej. Moż ...

Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu i zwapnienie w szyszynce .. mózgowia i zbiorniki płynowe wewnątrz czaszkowe bez uchwytnych odchyleń od stanu prawidłowego. Chciałem sie dowiedziec czy to cos groznego i co z tym dalej powinienem zrobic Tworzenie się zwapnień w wymienionych miejscach nie jest ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. mózgowia w normie. Złącza czaszkowo - kręgosłupowe w normie. Zatoki przynosowe zasadniczo prawidłowo powietrzne. Hyperstosis frontalis. Bardzo proszę o wyjaśnienie co oznacza opis, na czym może polegać leczenie i do lekarza jakiej ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Przestrzen odpajeczynowkowa prawidłowej szerokosci. Obrzek błon sluzowych zatok szczekowych i klinowej ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. mózgowo - rdzeniowych i struktur podstawy czaszki. Jak można zdiagnozować taki wynik?proszę o szybko informację Badanie wykonano po urazie, udarze czy z innego powodu? Bez tego trudno mi zinterpretować wynik badania. Badanie było ... Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. mózgowo - rdzeniowych i struktur podstawy czaszki. Badanie było wykonane z powodu omdlenia rok temu.Omdlenie objawiło się światełkami w oczach,straciłam przytomność na ok 5 - 10min.w trakcie utraty przytomności mało co nie przegry ... Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. mózgowia oraz niewielkiego korowego zaniku móżdżku - poza tym obraz mózgowia i wewnątrz czaszkowych przestrzeni płynowych jest w badaniu TK prawidłowy - badanie w oknie kostnym wykazało pogrubienie śluzówki w przedniej części zato ...

Sztywnienie nóg i upadki podczas napadów lęku .. mózgowe porażenie dziecięce ( teraz mam 22 lata ). Czy te lęki są z nim związane? Byłam u neurologa, który przepisał mi Paromerck. Już po pierwszej tabletce objawy nasiliły się ( nie mogłam chodzić, czułam okropne sztywnienie ). C ... Zmiana naczyniopochodna przy mikrogruczolaku przysadki mózgowej .. mózgowej stwierdzono u mnie około 9 lat temu. Od tamtego czasu przyjmuję lek Norprolac. Dzisiaj odebrałam kolejne badanie, w którego opisie pojawiła się informacja o zmianie naczyniopochodnej. Co to może oznaczać? Czy może mieć to ... Przyczyna zaniku kory mózgowej .. mózgowej. Od jakiegoś czasu jest pobudzona, ma problemy z równowagą, jest drażliwa, ostatnio pojawiły się problemy z mową. Czy przyczyną tych dolegliwości jest zanik kory? Co dalej może się stać? Co jest przyczyną zaniku kory? ...

Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. mózgowego, kości czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zato ... Oczopląs i utrata przytomności u niemowlaka .. mózgowych w obu okolicach czołowych do 6 mm z poszerzeniem bruzd mózgu o charakterze rozwojowym. Zmian ogniskowych nie wykazano. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w normie. Lekarze nic konkretnie ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. mózgowego, kości czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zato ...

Obojętność po urazie czaszkowo-mózgowym .. mózgowy. Zauważyłem od jakiegoś czasu obojętność na wszystko dookoła mnie. Czy to minie? Co powinienem zrobić? Taka obojętność może być wynikiem zmęczenia i przepracowania. Najlepiej trochę odpocząć i zacząć uprawiać sporty, zmien ... Nieustanne bóle głowy od dzieciństwa .. mózgowego, krwiak. Ból głowy trwa cały czas, z różnym nasileniem. Często powoduje blokadę myślenia. W rodzinie kilka osób choruje na nowotwór i padaczkę. Czy to możliwe, że ja również jestem chory na któreś z tych schorzeń? Czy wy ... Bóle i zawroty głowy po wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego .. mózgowo - rdzeniowego. Od tego czasu mam bardzo silne bóle głowy i zawroty, nasilające się podczas wysiłku. Lekarz przepisywał mi tylko lek przeciwbólowy. Czy moje dolegliwości są jakoś związane z wyciekiem płynu mózgowego? Wyciek ...

Zmiany izointensywne w mózgowiu .. mózgowia mojej córki. Ne wiem co znaczy wynik. A do lekarza z córką mam dopiero na 29 lipca. Czy powinnam się martwić. Co powinnam zrobić. MRI przeglądowe mózgowia wykonano dwufazowo w trzech czasach w sekw. SE Zmiany obserwowane ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. mózgowo - rdzeniowego i ewentualnie powtórzyć badanie MR głowy za jakiś czas i porównać z opisanym powyżej. ... Zwapniały oponiak .. mózgowia nie wykazuje zmian ogniskowych. W lewej okolicy ciemieniowej, przysierpowo zwapnienie o średnicy 10mm, mogące odpowiadać zwapniałemu oponiakowi.Układ komoroy nieposzerzony.Kościec czaszki bez zmian. Bardzo prosze o odpowi ...

Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. Kompleksy nerwów VII i VIII - ych nieposzerzone. W zasadzie torbiel pajęczynówki powinna zostać jeszcze skonsultowana z neurochirurgiem. Jest ona sporych rozmiarów, choć bezobjawowa jak P ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. mózgowej. pozostałe przestrzenie płynowe mózgu w granicach prawidłowych. Nie stwierdzono objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie stwierdza się ognisk patlogicznego wzmocnienia po po ... Bóle głowy przy poszerzeniu komory czwartej .. mózgowo - rdzeniowego i zastosowanie odpowiedniego leczenia ( operacyjnego ). Na ten czas zapewne jednak będzie to leczenie zachowawcze ( farmakologiczne ). ...

Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. mózgowia w okolicach czolowo - ciemieniowych, umiarkowany zanik podkorowego mózgowia i niewielkiego zaniku korowego móżdżku. Poza tym obraz mozgowia i wewnątrz czaszkowych przestrzeni płynowych jest w badaniu tk prawidlowy. Po pod ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ