Czaszka zmiany

neurologiczne.pl & czaszka zmianyGuzy czaszki .. czaszki to nic innego jak guzy tkanki kostnej, które można podzielić na guzy łagodne i złośliwe. Do zmian łagodnych należą przede wszystkim: kostniak, chrzęstniak i naczyniak, zaś do zmian złośliwych: przerzuty nowotworowe, chrzęs ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. czaszkowo, rzadziej w obrębie kanału kręgowego. Są to zmiany łagodne i powstają z komórek opony pajęczej. Oponiaki lokalizują się głównie w okolicy sierpa mózgu ( wypustka opony twardej przebiegająca w płaszczyźnie pionowej ), oko ... Zespół wklinowania .. czaszkowego. W przypadku guzów mieszczących się nadnamiotowo dochodzi do przemieszczenia zakrętu hipokampa do wcięcia namiotu móżdżku uciskając na pień mózgu. Objawy to bóle głowy, zaburzenia świadomości, oddechu, zmiany ciśnienia ...

Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. czaszki w MR bez zmian. Co to znaczy? zapomniałam dodać nie palę, nie piję, cholesterol poniżej normy. Proponuję wykonanie badania MRI odcinka szyjnego kręgosłupa, gdyż problemy z bólami dłoni mogą być spowodowane dyskopatią w tym ... Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. czaszki bez uchwytnych zmian pourazowych. Czy to poważne uszkodzenia? Opis badania CT nie pokazuje jakiś poważnych nieprawidłowości, zmiany malacyjne związane są z uszkodzeniem mózgu po urazie i są to zmiany stare, mogą powodować ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. czaszki oraz pogranicze potyliczno/szczytowe bz. Mózgoczaszka prawidłowa. Obraz zmian może odpowiadać chorobie SM. Mój neurolog powiedział, że trzeba czekać na typowe objawy SM, tj. rzut. Biorę od 2 miesięcy nilogrin, a głowa ciąg ...

Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. czaszki baz zmian. Po podaniu kontrastu bez patologicznego wzmocnienia. Obraz odpowiada zmianom demielinizacyjnym. Opis przemawia raczej za zmianami naczyniopochodnymi. Najpierw podejrzewano SM teraz już nie więc co to może być? N ... Hyperosteoza kości czołowej i cieniowych .. czaszki hyperosteoza kości czołowej i cieniowych, bez innych zmian. Odmiana budowy czaszki, jednak nie jest to obraz typowo patologiczny. ... Czy oponiak mózgu się powiększa? .. czaszki zmiana guzowata o charakterze oponiaka ścisłe łącząca się ze skrzydłem większym kości klinowej wymiary 17x13x19mm, a dzisiaj kolejne MR: oponiak wymiary 21x12x16mm. Czy on mi rośnie? Co znaczy słabo podwyższony sygnał w se ...

Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. czaszki bez zmian. Należy wykonać badanie MRI głowy celem dokładniejszej oceny zmiany. Taka zmiana może prowadzić do wodogłowia, jednak jeśli obecnie nie ma dolegliwości to należy wykonać kontrole radiologiczną za 3 miesiące. Zale ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. czaszki w MR bez zmian. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia. W kręgosłupie szyjnym: na poziomie od C4 do C5/C6 widoczne są w obrębie rdzenia kręgowego pasmowate strefy o podwyższonym sygnale w s ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację badania. Mam 25 lat, od 15 roku życia mam silne bóle głowy, pierwszy atak padaczki miałam w wieku 20 lat. Po porodzie ( osiem ...

Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. czaszki, komora III i IV bez widocznych patologii. Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Badanie było bez kontrastu. Mam 52 lata, od ponad 7 lat mam poważne problemy ze zdrowiem, stale postępujące i brak pełnej diagnozy ... Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. czaszki strony prawej obecne pojedyncze niewielkie sr do 4 mm hipperdensyjne struktury ( densyjnosc ok 70 - 80 j.H ) - zwapnienia? artefakty? mniej prawdopodobna zmiana ogniskowa poza tym wszystko bez zmian czy powinnam udać się d ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. czaszki prawidłowe - kompleksy nerwów VII i VIII bez zmian - przestrzeń pływowa przymózgowia prawidłowa Co oznacza pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli? Czy to początek SM lub innej chorob ...

Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. czaszki. Bardzo mi zależy na komentarzu tego opisu. Boję się, że jest to bardzo poważne uszkodzenie mózgu. Na podstawie opisu zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu okołokomorowym w okresie okołoporodowym. Spowolniony ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Kości pokrywy czaszki bez ... Niewielkie wzniesienie na główce dziecka powodujące nierówność czaszki .. czaszka, głowa. Czy to coś poważnego? Córka nie uderzyła się nigdzie i dobrze się rozwija. Nie ma problemów. Czy główka jeszcze się kształtuje i stąd to wzniesienie? Trudno odpowiedzieć nie widząc zmiany. Możliwe że jest to taki k ...

Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to rokuje na przyszłość? Ognisko prawdopodobnie pochodzenia naczyniowego, związanego z lokalnym niedokrwieniem mózgowia. ... Torbiele pajęczynówki i ognisko naczyniopochodne .. czaszki widoczne przestrzenie płynowe przymózgowe po stronie lewej ok. 10x23 mm, po stronie prawej ok. 9x22 mm - torbiele pajęczynówki, po za tym przestrzenie płynowe przymózgowe i rowki zakrętów nieposzerzone. Widoczne zmiany zap ... Niebolesny guz na czaszce .. czaszce nie przejąłem się nim ale nie wiem co to może być... Nie jest on zbyt duży Nie boli mnie lecz czuje ze go mam Bez badania trudno powiedzieć czy jest to zmiana skórna np. w postaci znamienia, zwłóknienia czy zmiana na podło ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. czaszkowych. Z związku z wyżej opisanym wynikiem, chciałabym prosić o interpretację, aby dowiedzieć się co oznaczają takie wyniki, co może być przyczyną i jakie są rokowania na dalsze leczenie. Wynik badania MRI głowy nie pokazuje ... Nowe zmiany we wodogłowiu .. czaszki z widocznym otworem po wprowadzeniu cewnika dokomorowego. Bardzo proszę o porównanie tych badań czy ja mam jakieś nowe zmiany we wodogłowiu i czy to coś poważnego i jakie powinno być moje dalsze postępowanie bardzo proszę ... Bóle głowy i oczodołów oraz zmiany zachowania po uderzeniu .. czaszki o beton ) codziennie bolała mnie głowa , więc wkoncu udałem się do neurologa , mialem zrobioną Tomografie oraz Rezonans , w głowie wszystko w porządku , Rezonans odcisnka kręgosłupa szyjnego wykazał lekkie uszkodzenie kręg ...

Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych oraz zaniki komorowe .. czaszki bez widocznych zlaman. Obecnosci nieprawidlowego gromadzenia kontrastu nie stwierdzam. WN: Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych. Zaniki komorowe. Obraz CT może być typowy dla wieku, kiedy to dochodzi do zaników ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. czaszki o zmniejszonej objętości zawiera hipoplatyczny móżdżek. Torbiel pajęczynówki porodkowo w tylnym dole czaszki łączy się ze światłem zbiornika wielkiego. Obwodowo w lewym płacie móżdżku hipodensyjny obszar o charakterze zmia ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. czaszki bez zmian. Przeprowadzono badanie rezonansem magnetycznym którego wynik jest następujący: Przestrzenie płynowe na sklepistości mózgowia w normie. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Intensywność sygnału z isto ...

Zniesiona lordoza i wielopoziomowa dehydratacja krążków szyjnych .. czaszkowo szyjne i rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych. Tkanki przykręgosłupowe prawidłowe. Bardzo proszę o wyjaśnienie mi, czy przy tym wyniku konieczna jest operacja? Z góry dziękuję za odpowiedź. Trudno mówić o operacji. Z tym ... Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. czaszka człowieka to puszka, w której niewiele znajduje się dodatkowego miejsca, to torbiel, która posiada opisane rozmiary wywołuje objawy uciskowe. Stąd kość czaszki w tym miejscu jest nieco cieńsza, a ucisk na płat czołowy i ci ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. czaszki nie stwierdza się istotnych zmian patologicznych Wnioski Obraz MR zmian w mózgowiu niejodnoznaczny. zaburzenia naczynioruchowe? badanie wykonane u 6 letniego chłopca po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych Wynik ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. czaszkowego, ani zmian pourazowych kości czaszki. Niedrożny lewy kompleks ujściowo - przewodowy. Poza przyścienne zgrubienia w dnie lewej zatoki czołowej, sitowiu - przewlekłe zmiany zapalne? Opisana zmiana na pograniczu płata czo ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy .. czaszki, wad wrodzonych, zmian naczyniowych ( np. udar, krwiak ). Badanie polega na wykonywaniu kolejnych zdjęć przekrojowych mózgu dzięki obracającej się wkoło lampy rentgenowskiej. Zdjęcia następnie komputer składa w całość i pr ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. czaszki w MR bez zmian. Przestrzen odpajeczynowkowa prawidłowej szerokosci. Obrzek błon sluzowych zatok szczekowych i klinowej. Prosze o pomoc czy to cos powaznego i co to znaczy. ...

Bóle skroni i guz w miejscu dawnego pęknięcia czaszki .. czaszki, badania nie wykazały żadnych zmian w mózgu. Ostatnio odczuwam częste, silne bóle głowy w okolicach skroni, zauważyłem, że pojawił się guz w miejscu pęknięcia czaszki. Mam problemy z koncentracją, nie mogę się na niczym sk ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. czaszki i w pniu mózgu.Układ komorowy nieposzerzony, bez przemieszczeń. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości. W prawej zatoce czołowej i w komórkach sitowia po stronie prawej widoczne są zmiany zapalne. czy ktoś m ... Częste odnawianie się guza craniopharyngioma .. czaszkogardlaka, guza wewnątrzczaszkowego. Jest to łagodna zmiana. Możliwe leczenie to właśnie operacja, można rozważyć radioterapię. Chemioterapia nie jest w tych wypadkach na tyle skuteczna, aby można ją stosować. Badania klinic ...

Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych ... Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. czaszki w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku MRI mózgu z kontrasrtem i informację czy należy się martwić, wiek 46 lat. Nie ma Pan większych powodów do obaw. Opisane zmiany naczyniopochodne wynikają np. z nadciśnienia, mi ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. czaszki uwiencznionych w trakcie badania nie stwierdza sie. Obraz zmiany w lewej polkuli mozgu niejednoznaczny moze odpowiadac skapodrzewiakowi. Dodam iz dopiero w opisie tej tomografii padlo stwierdzenie iz zmiana odpowiada skapo ...

Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych ... Artefakty metaliczne po embolizacji tętniaka mózgu .. czaszkowego nie stwierdzam w str gebokich obu polkul mozgu drobne ogniska malacji po str lewej wlk ok 10mm str srodkowe mozgu nieprzemieszczone kosci czaszki bez zmian zaniki korowo podkorowe Artefakty metaliczne są wynikiem zabie ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. czaszki, struktury okołosiodłowe i pogranicza czaszkowo - szyjnego bez widocznych zmian.Wklęsly zarys płata gruczołowego przysadki, w granicach normy fizjologicznej. Struktury oczodołów bez wyraźnych widocznych zmian. Przestrzenie ...

Badania przy zgrubieniu z tyłu głowy .. czaszki i struktury wewnątrzczaszkowe. Nie zobrazuje zmiany skórnej. Poza tym badanie jest dosyć drogie i raczej musiłby Pan wykonać je na własną rękę. ... Bóle głowy przy obwodowym porażeniu nerwu twarzowego .. czaszki bez zmian.nerwy VII i VIII niepogrubiałe.A przyznam że od 26 lutego do 15 marca strasznie bolała mnie głowa z tyłu w dolnej lewej części Opis MR wskazuje jedynie na przewlekłe zapalenie zatok, które może powodować opisane ... Rokowania przy krwiaku mózgu przy pękniętej podstawie czaszki po urazie .. czaszki. Brat leży w ciężkim stanie w szpitalu. Czy są szanse, że brat obudzi się i wróci do zdrowia? Jak długo może potrwać rekonwalescencja? Czy zmiany w mózgu mogą pozostać na zawsze? Stan jest na pewno ciężki, ważne są pierwsz ...

Wycięcie zainfekowanej kości czaszki po zaklipsowaniu tętniaka .. czaszkę i wyciąć kość. Co grozi mojemu mężowi? Czy jest to bezpieczne? Czym jest ten wyciek? Mogło dojść do zakażenia rany. Tomografia może nie zobrazować świeżych zmian, dlatego konieczny jest ponowny zabieg otwarcia i dokładne p ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. czaszkowych bez uchwytnych zmian morfologicznych. Układ komorowy w normie. Wnioski: Obrazy MR niejednoznaczne. Konieczna okresowa kontrola MR, pod kątem różnicowania w pierwszej kolejności z procesem demielinizacyjnym ( decyduje o ... Zwapniały oponiak .. czaszki bez zmian. Bardzo prosze o odpowiedż, czy wynik jest zły niepokojący czy inny? Lekarz neurolog który skierował mnie na badania jest nieobecny do 10 sierpnia stąd pytanie czy moge czekać czy zmienić lekarza Oponiaki są łago ...

Dziury w mózgu po urazie twarzowo-czaszkowym .. czaszkowego. Ostatnio wykryto u niego dziury w mózgu. Co to oznacza dla taty? Czy jest możliwe wyzdrowienie taty? Czy te zmiany w mózgu są odwracalne? Najlepiej przepisać wynik badania neuroobrazowego. Nie ma pojęcia takiego jak * ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ