Zmiany czaszki

neurologiczne.pl & zmiany czaszkiGuzy nerwów czaszkowych .. zmiana łagodna powstająca z osłonki nerwu, głównie jego gałęzi przedsionkowej. Rozrost guza jest powolny i odbywa się w przewodzie słuchowym wewnętrznym oraz w okolicy kąta mostowo - móżdżkowego powodując przemieszczenie struktur ... Guzy czaszki .. zmian łagodnych należą przede wszystkim: kostniak, chrzęstniak i naczyniak, zaś do zmian złośliwych: przerzuty nowotworowe, chrzęstniakomięsak, kostniakomięsak, włókniakomięsak. Kostniak ( łac. osteoma ) jest guzem dojrzałym, zbud ... Zespół wklinowania .. zmiany ciśnienia tętniczego, objaw Babińskiego, a nawet zgon. Przy guzach zlokalizowanych podnamiotowo przemieszczeniu ulegają migdałki móżdżku do otworu wielkiego czaszki uciskając na rdzeń przedłużony. Inną przyczyną wklinowania ...

Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. zmian ogniskowych. Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana. Kości pokrywy czaszki bez uchwytnych zmian pourazowych. Czy to poważne uszkodzenia? Opis b ... Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. zmian nie uległa wzmocnieniu kontrastowemu. Powyższy obraz nie jest jednoznaczny, ale nie można wykluczyć pierwotnego procesu demielinizacyjnego. Zaznaczone poszerzenie układu komorowego i wewnątrz czaszkowych przestrzenii płynowy ... Hyperosteoza kości czołowej i cieniowych .. zmian. Odmiana budowy czaszki, jednak nie jest to obraz typowo patologiczny. ...

Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. zmianą naczyniowo pochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Torbiel podpajęczynówkowy średnicy 3cm i głębokości 1,5 cm na tylno - dolnoprzyśrodkowych sklepistościach lewej pó ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia. W kręgosłupie szyjnym: na poz ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Dożylna iniekcja paramagnetyku nie ujawniła wewnątrz czaszkowych ognisk nieprawidłoweo wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono objawów MR wzmożone ...

Krótkotrwałe bóle w okolicach czubka głowy .. zmian w czaszce. ... Zespół częściowo pustego siodła .. zmian ogniskowych. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe. Układ komorowy nieposzerzony. Złącze czaszkowo - kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Cechy hyperostosis frontalis. Prosz ... Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. zmian, dodam, że nie podawano mi żadnego kontrastu a badanie MR miało potwierdzić wcześniejsze wyniki TK które brzmiały: w przedniej cześć środkowego dołu czaszki strony prawej obecne pojedyncze niewielkie sr do 4 mm hipperdensyjn ...

Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. zmian, bez cech obrzęku - struktury tylnego dołu czaszki prawidłowe - kompleksy nerwów VII i VIII bez zmian - przestrzeń pływowa przymózgowia prawidłowa Co oznacza pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym pr ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. zmiana naczyniopochodna. Poza tym mózgowie oraz struktury tylnego dołu czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Ognisk patologicznego ... Niewielkie wzniesienie na główce dziecka powodujące nierówność czaszki .. zmiany. Możliwe że jest to taki kształt główki, jednak może dobrze aby główkę obejrzał pediatra. ...

Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to rokuje na przyszłość? Ognisko prawdopodobnie pochodzenia na ... Niebolesny guz na czaszce .. zmiana skórna np. w postaci znamienia, zwłóknienia czy zmiana na podłożu kostnym. Radzę bezpośrednio skonsultować się z lekarzem. Aha dziękuję ale w sumie wydaję mi się ze jak dotknę palcem ze to jak by czaszka była taka górka jak ... Zawroty głowy, wymioty, ból głowy i oczu oraz niesmak w ustach po upadku .. zmiany pourazowe ( krwiak? ). Niepokojące są bóle głowy, wymioty i zawroty głowy, które wskazują na wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. ...

Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. zmiany hipodensyjne.Nie stwierdza się cech świeżego krawawienia domózgowego.Na oknie kostnym pokrywy czaszki z widocznym otworem po wprowadzeniu cewnika dokomorowego. Chciałem się dowiedzieć czy będę musiał mieć wykonany zabieg op ... Zawroty głowy po uderzeniu w tył głowy .. zmian. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. W okolicy podwyściółkowej komory IV, po stronie prawej zwapnienie o śr. 3mm. Kości czaszki bez widocznych patologii. Czy wynik budzi jakieś niepokojące obawy? Wynik CT jest prawidł ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. zmian patologicznych w obrębie obu kątów mostowo - móżdżkowych. Przewody słuchowe wewnętrzne symetryczne, bez obecności masy patologicznej. Struktura ucha wewnętrznego - obustronnie drożne. Wynik badania nie wyjaśnia przyczyny nie ...

Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. zmian patologicznych w tym ognisk demielizacyjnych, ani cech procesu wypierającego w mózgowiu nie stwierdza się Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony Kątymostowo - mżdżkowe wolne W kośccu czaszki nie stwierdza się istotnych zm ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Pozostałe przestrzenie płynowe poza układme komorowym nieposzerzone. Nie uwidoczniono patologicznych zwapnień. Nie uwidoczniono krwawienia śródczaszkowego, ani zmian po ... Torbiel pajęczynówki w środkowym dole czaszki i torbiel szyszynki .. zmiarów torbieli, ważne jest także jaka jest korelacja opisanych w wyniku zmian z objawami. ...

Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Przestrzen odpajeczynowkowa prawidłowej szerokosci. Obrzek błon sluzowych zatok szczekowych i klinowej. Prosze o po ... Bóle skroni i guz w miejscu dawnego pęknięcia czaszki .. zmian w mózgu. Ostatnio odczuwam częste, silne bóle głowy w okolicach skroni, zauważyłem, że pojawił się guz w miejscu pęknięcia czaszki. Mam problemy z koncentracją, nie mogę się na niczym skupić. Mam 20 lat. Co powinienem zrobić ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. W czasie T1 - zależnym zmiana obecnie nie jest widoczna. Poza tym innych zmian w OUN nie stwierdza się w tym także w tylnym dole czaszki i w pniu m ...

Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. zmian centrale obszary rozpadowe i drobne zwpanienia.okolo 10 zmian wielkosci od 1,2 cm do 3,5 centymetra. Uklad komorowy bez przemiestrzen, zbiorniki podstawy nie sa zacisniete. Uwidoczniony kosciec bez zmian ogniskowych. To wyni ... Ból głowy rozciągający się od tyłu czaszki do skroni .. zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa. ... Badania przy zgrubieniu z tyłu głowy .. zmiana skórna, tłuszczak lub włókniak czy powiększony węzeł chłonny. Badanie CT pokazuje jedynie kości czaszki i struktury wewnątrzczaszkowe. Nie zobrazuje zmiany skórnej. Poza tym badanie jest dosyć drogie i raczej musiłby Pan wy ...

Bóle głowy przy obwodowym porażeniu nerwu twarzowego .. zmian.Wynik MRI - pogrubiała śluzówka prawej zatoki szczękowej i lewej klinowej,struktury tylnego dołu czaszki bez zmian.nerwy VII i VIII niepogrubiałe.A przyznam że od 26 lutego do 15 marca strasznie bolała mnie głowa z tyłu w do ... Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu i móżdżku.Układ komorowy nie poszeżony,symetryczny bez przemieszczeń.Kości czaszki w normie. Co to jest lakuna i czy jest to groźne? Jest to niewielka jamka najpewniej poudarowa, czyli ognis ... Rokowania przy krwiaku mózgu przy pękniętej podstawie czaszki po urazie .. zmiany w mózgu mogą pozostać na zawsze? Stan jest na pewno ciężki, ważne są pierwsze dni od urazu. Jeśli krwiak nie narasta, szanse oczywiście są. Proszę się jednak liczyć z tym, że mogą występować trwałe ubytki neurologiczne, zal ...

Leczenie torbieli pajęczynówki w tylnej dolnej części czaszki .. zmiana złośliwa, zatem jej usunięcie ograniczone jest do niektórych sytuacji. ... Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. zmian ogniskowych, ani cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie ujawniono. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. struktury tylnej jamy czaszki o prawidłowym sygnale. Układ komorowy w całości poszerzony ( ... Wycięcie zainfekowanej kości czaszki po zaklipsowaniu tętniaka .. zmian, dlatego konieczny jest ponowny zabieg otwarcia i dokładne przyjrzenie się okolicznym tkankom. Wtedy będzie można powiedzieć jakie jest rokowanie. ...

Wypuklenie po trepanacji czaszki .. zmiana? Co można zrobić? W takiej sytuacji należy konsultować się z lekarzem prowadzącym. Nie widząc rany pooperacyjnej nie jestem w stanie nic wiążącego dla Pani powiedzieć. Tak czy inaczej, jeśli zauważyła Pani zmiany, stan ogól ... Zwapniały oponiak .. zmian ogniskowych. W lewej okolicy ciemieniowej, przysierpowo zwapnienie o średnicy 10mm, mogące odpowiadać zwapniałemu oponiakowi.Układ komoroy nieposzerzony.Kościec czaszki bez zmian. Bardzo prosze o odpowiedż, czy wynik jest zł ... Dziury w mózgu po urazie twarzowo-czaszkowym .. zmiany w mózgu są odwracalne? Najlepiej przepisać wynik badania neuroobrazowego. Nie ma pojęcia takiego jak *dziury w mózgu*, zatem nie wiem co dokładnie ma Pani lub lekarz na myśli. Niestety zmiany mogą być nieodwracalne. ...

Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. Zmiany mają niejednoznaczny charakter, mogą odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym. Móżdżek, pień mózgu, ciało modzelowate, prawidłowe. Układ komorowy ustawiony w osi, symetryczny, prawidłowej szerokości. Torbiel pajęczynówki w tyl ... Torbielka pajęczynówki w tylnym dole czaszki .. zmianami uszkodzenia istoty białej i drobna torbiel pajęczynówki w czaszce. O czym świadczy wynik tego badania? Czy to coś poważnego? Wynik musi ocenić osobiście neurolog. W zależności od tego jakie objawy występują u Pani. Jeśli ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. zmian ogniskowych. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe. Układ komorowy nie poszerzony. Złącze czaszkowo - kręgusłopowe przedstawiają się prawidłowo. zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Proszę o pomoc, co to za ognisko ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ