Zaburzenia nerwowe

neurologiczne.pl & zaburzenia nerwoweBadania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. zaburzenia snu, encefalopatii metabolicznych, stanów pourazowych, u pacjentów z zaburzeniami świadomości, chorych nieprzytomnych oraz przy bólach głowy ( głównie migrenowych ). Elektromiografia Elektromiografię ( EMG ) wykonuje si ... Miastenia .. zaburzenie przekaźnictwa nerwowo - mięśniowego, a w rezultacie osłabienie i męczliwość mięśni powstające w wyniku wysiłku. Przyczyną miastenii jest pojawienie się przeciwciał klasy IgG przeciwko receptorom dla acetylocholiny ( ACh ... Zespół Lamberta - Eatona .. zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego ) i jest chorobą autoimmunologiczną. Podobnie jak w miastenii dochodzi w niej do zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego. Jednak w zespole Laberta - Eatona pojawiają się przec ...

Zespół miasteniczny w zatruciu jadem kiełbasianym (botulizm) .. zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego Jad kiełbasiany Jad kiełbasiany jest toksyną wytwarzaną przez bakterie Clostridium botulinum ( pałeczki jadu kiełbasianego ). Toksyna może się znajdować w skażonej żywności, najczęśc ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzeniami odporności ( np. w AIDS, po przeszczepie ) i charakteryzuje się wówczas większą złośliwością. Za czynnik indukujący transformację nowotworową limfocytów B uważa się wirus Epsteina - Barr ( EBV ), choć przyczyna nie zo ... Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. zaburzeniem nerwowo - skórnym o podłożu genetycznym i dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Do objawów choroby należą zaburzenia widzenia, odwarstwienie siatkówki, zaćma, jaskra, nawet utrata wzroku, bóle i zawroty głowy, oczopl ...

Neuralgia nerwu trójdzielnego .. zaburzenie ukrwienia nerwu trójdzielnego. W niektórych przypadkach przyczyna bólu jest trudna do ustalenia. Objawy neuralgii nerwu trójdzielnego Nerwoból nerwu trójdzielnego występuje w postaci gwałtownego napadu kłującego lub pie ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzenia świadomości, udar niedokrwienny. Częstym powikłaniem jest wodogłowie. Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN opiera się przede wszystkim na badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego przez ... Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzenia widzenia, zaburzenia ruchu, mowy, zmiany w zachowaniu chorego. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów może trwać nawet 30 lat. W diagnostyce wykorzystywane są badania serologiczne, PMR, obrazowe. Leczenie obejmuje pr ...

Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. zaburzenia genetyczne. Gwiaździaki mogą lokalizować się w obrębie móżdżku, pnia mózgu, w międzymózgowiu i półkulach mózgowych, rdzeniu kręgowym. Możliwe umiejscowienie się rdzeniaków to móżdżek, a wyściółczaków w obrębie układu ko ... Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzenia widzenia ( ubytki pola widzenia, zaniewidzenie ), zaburzenia pamięci, wodogłowie. Oprócz badań obrazowych ( CT, MR ) powinny zostać wykonane badania hormonalne, które mogą ujawnić zaburzenia w funkcjonowaniu nadnerczy i ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. zaburzenia ruchu, bóle głowy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia koordynacji ruchowej, napady padaczkowe. Zmiany mnogie mogą być przyczyną otępienia. Diagnostyka wtórnych guzów OUN Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie zm ...

Encefalopatia mocznicowa .. zaburzeniem prowadzącym do upośledzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego w wyniku gromadzenia aromatycznych i rozgałęzionych aminokwasów, które w warunkach prawidłowych są usuwane do układu krwionośnego, a stąd przez fi ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. zaburzeniem ośrodkowego układu nerwowego związanym z gwałtownym wzrostem ciśnienia tętniczego, obecnie rzadko występującym. Do rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej dochodzi w wyniku utraty zdolności autoregulacji krążenia mózgowe ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu nerwów obwodowych .. zaburzeniem czucia a nawet zmian troficznych w obrębie skóry. Zespół wielonerwowy Zespół wielonerwowy jest wynikiem symetrycznego uszkodzenia wielu nerwów obwodowych, najczęściej w przebiegu zakażenia, zatrucia, zaburzenia metabol ...

Padaczka toniczno-kloniczna spowodowana owinięciem pępowiny? .. zaburzeniami rozwojowymi układu nerwowego. Dlatego należy wykonać badanie obrazowe mózgu, aby wykluczyć przyczynę organiczną, jak guz mózgu. ... Upośledzenie umysłowe diagnozuje neurolog? .. zaburzeniami genetycznymi, metabolicznymi, chorobami układu nerwowego. Upośledzenie stwierdza się we wczesnym okresie dziecięcym. Zatem konsultacja neurologiczna może być istotna. ... Drgania powieki oka .. zaburzeniami elektrolitowymi, należy zrobić jonogram. Czasami tak objawiają się tiki nerwowe. W pierwszej kolejności należy wykonać badania kontrolne u lekarza rodzinnego, potem ewentualna wizyta u neurologa. ...

Drętwienie rąk po wstrząsie .. Zaburzenia czucia dłoni mogą być związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych, tzw. polineuropatia obwodowa, czasem dyskopatia szyjna i uszkodzenie korzeni nerwowych. Trzeba wykonać odpowiednie badania. ... Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? .. zaburzenia widzenia pod postacią błysków świetlnych i zawirowań powietrza, lekkie drżenie rąk, uczucie roztrzęsienia układu nerwowego, szybkie kurcze,szarpnięcia mięśni, lekkie mimowolne ruchy głową ręką itp.( niezbyt widoczne ), ... Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. zaburzenie akomodacji. Dno oka Opz ukł. o granicach wyrazistych, ale tkanka nerwowa na nich uniesiona, mogą to być złogi na tarczy. Skierowanie na USG gałek ocznych. Naczynia żylne trochę powiększone. Do obserwacji. Kontrola za ty ...

Lękliwość i nerwowość po udarze mózgu .. zaburzenia zachowania. Dlatego radzę skonsultować się w tej sprawie z neurologiem, być może odpowiednia farmakoterapia przyniesie rezultat. ... Zaburzenia czucia i emocji przy nadciśnieniu tętniczym o podłożu nerwowym .. zaburzenia depresyjne. Taki stan, jaki Pan opisuje, należy leczyć. ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. Zaburzenia nastroju, nerwowość, zaburzenia psychiczne mogą wynikać ze zmian zanikowych w płatach czołowych. Co do zmiany naczyniopochodnej to trudno powiedzieć, po podaniu kontrastu powinna się bardziej uwidocznić. To co mogę pora ...

Problemy z pamięcią i koncentracją, drżenia ciała oraz nadmierne pocenie .. zaburzenia układu nerwowego, czy jeszcze coś innego, do jakiego specjalisty się z tym udać. Prawdopodobnie objawy są spowodowane zaburzeniem lękowo - depresyjnym. Jednak warto zasięgnąć porady neurologa albo psychiatry. Trzeba pam ... Osłabione czucie opuszki palca u nogi .. Zaburzenie czucia w tej okolicy może pochodzić z uszkodzenia korzenia nerwowego L5, jednak wówczas zaburzenia czucia występowałyby również w innych okolicach kończyny dolnej. Można skonsultować się z neurologiem pod kątem dyskopat ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. zaburzenia widzenia oraz równowagi i nudności. Jestem bardziej nerwowa i *wybuchowa* nad czym nie mogę zapanować. Ciągłe zmęczenie, osłabienie i ogólne złe samopoczucie. Czy ta niewielka zmiana opisana na początku może mieć jakieś ...

Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej. Bardzo proszę o pomoc... W zasadzie obraz CT nie wykazuje większych nieprawidłowości. Pogrubiała błona śluzowa zatoki czołowej wskazuje na stan zapalny. Warto skonsultow ... Zastrzyki botulinowe na niedowład przy mózgowym porażeniu dziecięcym .. zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego. ... Neurologiczne podłoże alergii .. Zaburzenia immunologiczne podlegają kontroli układu nerwowego. Dlatego stres może nasilać dolegliwości, a Hydroxyzyna jest lekiem przeciwlękowym. Proponuję literaturę z zakresu zaburzeń psychosomatycznych, bo wiele chorób ma ścisł ...

Różnice między nerwobólami a reumatyzmem .. zaburzenie reumatologiczne, które faktycznie może być związane także ze stresem. Także w drugiej kolejności radzę skonsultować się z reumatologiem. ... Stany przedomdleniowe z przywoływaniem obrazów i zapachów z przeszłości .. zaburzenie na tle nerwowym, depresyjnym lub choroba neurologiczna. Warto o swoich obawach poinformować lekarza rodzinnego, który po wykonaniu podstawowych badań skieruje Państwa do odpowiedniego specjalisty. ... Brak siły i zapału w sytuacjach stresujących .. zaburzenia na tle nerwowym. Warto przede wszystkim udać się do lekarza rodzinnego, wykona podstawowe badania krwi, wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia hormonalne. ...

Odrętwienie prawej ręki i ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. zaburzenia czucia oznacza to prawdopodobnie, że zwyrodniałe krążki międzykręgowe wywołują ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe. Warto ten wynik badania skonsultować z lekarzem osobiście ( neurolog/neurochirurg ) i rozważyć le ... Nieprawidłowe ułożenie języka i bełkotanie a nerwica .. zaburzeniami mowy. Podejrzewam tło także nerwowe. Najlepiej skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub psychiatrą. ... Nagminne chrząkanie u dziecka .. zaburzenie na tle nerwowych, może suchość w gardle ( proszę podawać więcej płynów ), nie można też wykluczyć alergii. Przy najbliższej okazji najlepiej poradzić się pediatry. ...

Zaburzenia pamięci i nerwowość po wylewie tętniaka podpajęczynówkowego Mój tata miał wylew tętniaka podpajęczynówkowego. Tętniak został zaklipsowany. Po przebudzeniu okazało się, że ma niewładną prawą część ciała. Po rehabilitacji szybko doszedł do siebie. Obecnie chodzi bez problemów, je samodzielni ... Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych na poziomie lędźwiowym .. Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych - inne zaburzenia korzeni nerw. i splotów rdzeniowych* Opis badania: Osłabienie sygnału RF w obrazach T2 - zależnych i obniżenie wysokości tarczy międzykręgowej L5 - S1 - zmiany d ... Postępowanie przy nadpobudliwości kory mózgowej .. zaburzenie równowagi w postaci przewagi procesów pobudzenia nad procesami hamowania w korze mózgowej. Przez co komórki nerwowe łatwiej się pobudzają pod wpływem impulsu nerwowego. Leczenie to przyjmowanie leków wpływających na sta ...

Zażywanie leku Tegretol w ciąży .. zaburzenia płodności. W Pani przypadku, przy padaczce, należy zmienić Tegretol na lamotryginę. I już zacząć starać się o dziecko. Proszę także pamiętać o profilaktyce wad cewy nerwowej. Przed planowaną koncepcją należy przynajmnie ... Zwiększające się ciśnienie krwi przy nerwicy .. zaburzenia na tle nerwowym prowadzą do okresowego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego pomiar powinien odbywać się przynajmniej po 15 min. odpoczynku, w warunkach komfortowych, po wykluczeniu przyczyn stresogennych. Jeśli bę ... Zaniki pamięci przy stosowaniu Keppra .. zaburzenia pamięci, bóle i zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, drżenie, nerwowość, drażliwość. Warto takie objawy zgłosić lekarzowi prowadzącemu, który rozważy zmianę dawki lub leku. ...

Zanik czucia od pasa w dół po operacji przepukliny kręgosłupa lędźwiowego .. zaburzenie czucia występowało przed operacją i dotyczyło tego samego obszaru ciała to może to być wynik przewlekłego ucisku. W przeciwnym razie mogło dojść do uszkodzenia korzeni nerwowych podczas operacji. Niestety trudno się wyp ... Zawroty głowy, złe samopoczucie oraz drżenie łydek i przedramion .. zaburzenia lękowe, nerwowe. ... Problemy z pamięcią, koncentracją, nerwowość i płaczliwość po zapaleniu mózgu .. Zaburzenia koncentracji i pamięci są wynikiem prawdopodobnie przebytego zapalenia mózgu. Co do zaburzeń nastroju to są one wynikiem najpewniej stresu i całej sytuacji. Może Pani poprosić o pomoc psychologa, np. wraz z mężem. Pomoc ...

Tiki nerwowe pod postacią napięć mięśni kończyn i głowy .. zaburzenia elektrolitowe, wysiłek fizyczny, tiki na tle psychogennym. Warto skonsultować się z lekarzem, jeśli ma Pan wątpliwości. ... Drętwienie rąk z wykluczeniem chorób kręgosłupa .. zaburzenia elektrolitowe lub ucisk zwyrodniałych krążków międzykręgowych na korzenie nerwowe. W Pani sytuacji po wykluczeniu tych przyczyn należy rozważyć nerwicę, lęk, które mogą powodować tego typu objawy, polineuropatie np. cuk ... Nerwowość i zaburzenia koncentracji przy czynności napadowej w EEG Mam pytanie martwie sie o moją mamę wynik z EEG wyszedł bardzo źle. Na wyniku pisze czynność napadowa ze zmianami ogniskowymi. Co to oznacza? dodatkowo dodam moja mam od dłuższego czasu bardzo jest nerwowa nie dociera do niej co s ...

Lucetam na zaburzenia pamięci przy padaczce .. zaburzenia pamięci. Lekarz przepisał mi Lucetam. Czy jest to skuteczny lek w leczeniu takich zaburzeń? Czy powoduje jakieś skutki uboczne? Działania uboczne mogą występować w postaci bólu głowy, senności, nerwowości. Proszę stosow ... Niedowład połowy ciała przy zanikaniu komórek nerwowych w mózgu .. zaburzenia równowagi, bóle głowy, siostra nie może mówić. Lekarze nie wiedzą jakie leczenie zastosować, na razie bierze leki na chorobę Parkinsona, ale nie pomagają jej. Na co choruje moja siostra? Jak można jej pomóc? Pani opis n ... Lek Notropil przy zaniku kory mózgowej .. zaburzenia pamięci. Lekarz zapisał mi Notropil. Mam 34 lata. Co to za lek? Jakie są jego skutki uboczne? Nootropil to piracetam, lek poprawiający metabolizm komórek nerwowych, nie u wszystkich osób występuje poprawa po jego stosow ...

Problemy z pamięcią przy chorobie serca .. zaburzenia pamięci związane z ważnymi datami może świadczyć o chorobie ośrodkowego układu nerwowego np. otępieniu. Warto skonsultować się z neurologiem osobiście, przepisze leki wpływające na pamięć. ... Zmiany w jądrach podkorowych po zatruciu tlenkiem węgla .. zaburzenia migracji kory, cechy dysplazji korowej. Czuję się dodrze, czy mogę spodziewać się jakiś komplikacji w przyszłości ze strony mojego układu nerwowego? Trochę boli mnie głowa i mam zmiany w EEG. Neuronie, Bardzo proszę nap ... Zaburzenia zmysłów, poczucie przyspieszenia czasu i uczucie lęku .. zaburzeniu zmysłów. W tym czasie odczuwam wszystko jakby z przyspieszeniem. Towarzyszy temu uczucie lęku. Czy to możne być coś poważnego? Czy powinnam zgłosić się do lekarza? Mogą to być zaburzenia na tle nerwowym. Można poradzić ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ