Choroby mózgu

neurologiczne.pl & choroby mózguBadania obrazowe mózgu .. choroby. Badanie radiologiczne Badanie radiologiczne nie jest obecnie wykonywane rutynowo. Stosuje się je w celu ujawnienia zmian w kościach ( nowotworowych, złamań przy urazach, zwapnień ). Tomografia komputerowa Tomografia kompu ... Środkowa mielinoza mostu .. chorobą, w której dochodzi do symetrycznego uszkodzenia osłonek mielinowych włókien nerwowych w obrębie mózgu, szczególnie u podstawy mostu. Przyczyna mielinozy mostu jest niejasna. Głównym czynnikiem jest zbyt szybkie wyrównanie ... Stwardnienie rozsiane .. chorobą charakteryzującą się występowaniem licznych ognisk zapalno - demielinizacyjnych oraz blizn glejowych ( stwardnień ) w istocie białej ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia. Stwardnienie rozsiane najczęściej ro ...

Stwardnienie zanikowe boczne .. chorobą neurozwyrodnieniową dotyczącą zarówno górnego, jak i dolnego neuronu ruchowego, czyli dwóch komórek nerwowych przekazujących informacje o czynnościach ruchowych z mózgu do mięśni. Choroba występuje w wieku średnim a szczyt ... Choroba Parkinsona Choroba Parkinsona jest chorobą zwyrodnieniową struktur mózgu, szczególnie jąder podkorowych, czyli istoty szarej leżącej w głębi półkul mózgu. Dochodzi w niej do zaniku komórek dopaminergicznych istoty czarnej, który prowadzi do ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. Choroby wewnętrzne , Tom I. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 3 ) Medycyna Praktyczna Pediatria 2000/02: Przypadkowe urazy głowy u dzieci . ...

Wstrząśnienie mózgu .. Choroby wewnętrzne , Tom I. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 3 ) Medycyna Praktyczna Pediatria 2000/02: Przypadkowe urazy głowy u dzieci . ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. chorobę naczyń mózgu. W badaniach psychologicznych występuje pogorszenie pamięci, planowania i wykonywania zadań. W diagnostyce stosowana jest również skala Hachinskiego, która pozwala na różnicowanie otępienia naczyniopochodnego ... Choroba Alzheimera Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia i należy do chorób neurodegeneracyjnych mózgu. W Polsce liczbę chorych ocenia się na ok. 350 tysięcy. Częstość występowania choroby wzrasta wraz z wiekiem i u osób pomiędzy 65 ...

Udar mózgu .. choroby wynosi 70 lat. W Polsce obserwuje się prawie 60 tys. nowych zachorowań rocznie. Podział udarów mózgu: - niedokrwienny ( 80 proc. ) - krwotoczny ( krwotok śródmózgowy, krwawienie podpajęczynówkowe ) - żylny Czynnikami ryzyk ... Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. choroba samych naczyń wewnątrzmózgowych, napady padaczkowe. Objawy TIA mogą występować w postaci przemijającego braku widzenia na jedno oko, niedowładu kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy. Wystąpić mogą również zaburzenia ... Udar niedokrwienny mózgu .. chorobami małych naczyń, krwi i krzepnięcia, zatruciem. Objawy zależeć będą przede wszystkim od lokalizacji ogniska niedokrwiennego w mózgu. Zamknięcie przedniej tętnicy mózgu powoduje niedowład, zaburzenia czucia po stronie przec ...

Profilaktyka udaru mózgu .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Śpiączka .. choroby przytarczyc i nadnerczy, posocznica, leki sedatywne, narkotyki, leki psychotropowe, zatrucia, zaburzenia gospodarki jonowej i kwasowo - zasadowej, termoregulacji, zmiany zapalne mózgu, krwotok podpajęczynówkowy. Po 2 do 4 ... Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. chorobą nerwowo - skórną. Przyczyną schorzenia jest wrodzone zaburzenie rozwoju naczyń mózgowych podczas płodowego rozwoju mózgu. Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa cechuje się występowaniem płaskich znamion naczyniowych na skórz ...

Choroby wywołane przez priony .. chorobę Creutzfeldta - Jakoba, chorobę Gertsmanna - Strausslera - Scheinkera oraz śmiertelną bezsenność rodzinną. Są to choroby neurozwyrodnieniowe mózgu ( encefalopatie gąbczaste ), w których dochodzi do odkładania się nieprawidł ... Otępienie .. chorobą mózgu. Otępienie utrudnia zatem prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i zawodzie. Zaburzeniu ulegają pamięć ( początkowo zapamiętywanie ), myślenie, orientacja, pojmowanie, liczenie, zdolność do uczenia się, porównywa ... Omdlenia .. chorobami naczyniowymi mózgu Omdlenie związane z chorobami naczyniowymi mózgu może wystąpić na skutek zwężenia lub całkowitego zamknięcia tętnicy podobojczykowej, migreny, czy przemijającego napadu niedokrwienia. Leczenie omdleń O ...

Zespoły nerwów czaszkowych .. chorobowego w półkuli mózgu po przeciwnej stronie do występujących objawów ( udar, guz ). Zespół skrzydła kości skalistej Zespół skrzydła kości skalistej to zespół objawów wyrażających się, jako bóle okolicy skroniowej, oczodołu, ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. choroby metaboliczne, kiła czy choroba Alzheimera. Zespół wieńcowo - mózgowy to stan, w którym zmiany w mózgu są wynikiem choroby niedokrwiennej serca ( zawał mięśnia sercowego, ciężkie wady zastawkowe ). Zespół psychoorganiczny j ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. chorobie Parkinsona, po przedawkowaniu neuroleptyków, rzadziej zapalenia mózgu. ...

Neurochirurgiczne leczenie choroby Parkinsona Choroba Parkinsona jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, w której dominuje zanik istoty czarnej śródmózgowia, czego skutkiem jest niedobór dopaminy ( neuroprzekaźnika ). Dodatkowo występują zmiany w jądrach podkorowych, czyli jądrze ... Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. choroby można określić czy to SM czy Stward. Zanikowe Boczne? Jakie badania trzeba zrobić aby przekonać się czy to SM czy Stward. Zanik Boczne. Czy samo mrowienie rąk ( przy stwierdzonych zmianach demielinizacyjnych w mózgu i odci ... Zanik móżdżku i płatów czołowych .. choroba to ataksja kończyn górnych i dolnych oraz zanik móżdżku i płatów czołowych. Badania, które miały miejsce to: EEG, EKG, RTG klp, RTG kręg oraz badanie KT mózgu. Czy ma choroba jest uleczalna i jeśli tak to gdzie mogłabym si ...

Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. choroby, może ją skserować na swój koszt, ma prawo do swoich badań, ma prawo do konsultacji z innym specjalistą. Jeśli chodzi o leczenie stłuczenia mózgu i krwiaka to uzależnione jest to od objawów klinicznych i badań obrazowych j ... Leczenie jednostronnego kurczu twarzy .. choroby? Obecnie leki przepisane przez lekarza neurologa. Obawiam się że jest Pan na razie skazany na leczenie zachowawcze. W przypadku dystonii ogniskowej raczej nie stosuje się leczenia chirurgicznego stymulacją mózgu. Można ocz ... Krwotok podpajęczynówkowy .. choroba rozpoznana u mojej żony. W krwotoku podpajęczynówkowym ważne jest aby ustalić przyczynę tego krwawienia. Może być ono spowodowane tętniakiem, malformacją naczyniową naczyń mózgu. Dlatego trzeba dokładnie zdiagnozować przyc ...

Krwotok podpajęczynówkowy a udar mózgu .. chorobową. ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. choroba Devic - a, trzeba zrobić badanie prążków oligoklonalnych z płynu mózgowo - rdzeniowego oraz MRI rdzenia. ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. choroba, zmiana naczyniowopochodna może być spowodowana nadciśnieniem tętniczym lub też małym udarem mózgu. Nie jest to nic poważnego. ...

Badanie RM głowy bez kontrastu a z kontrastem przy chorobie naczyniowej Moje pytanie dotyczy badania RM głowy. Przyczyną dla której zostałam skierowana na takie badanie były epizody niedokrwienia mózgu oraz zaburzenia widzenia w jednym oku w postaci zaniewidzenia połowiczego ( ubytki w polu widzenia ) ... Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. choroby współistniejące się przyczyniły do tych zmian w mózgu? Opis badania MRI może sugerować SM ale nie nie można postawić takiej diagnozy. Trzeba wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego. Zmiany lipidowe mogą być związane z ... Śpiączka farmakologiczna przy nowotworze i terapii kardiologicznej .. chorobie nowotworowej leczenie jest jedynie objawowe - paliatywne. Śpiączka farmakologiczna ma za zadanie zminimalizować uszkodzenia mózgu, bo taka możliwość istnieje w przypadku poważnych zanurzeń kardiologicznych, jednak nie jes ...

Zmiany niedokrwienne mózgowia .. Choroba niedokrwienna mózgowia jest dość częsta w populacji pow. 50 r.z. Małe zmiany niedokrwienne nie są groźne ale zwiększają ryzyko wystąpienia dużego udaru mózgu. ... Ryzyko dziedziczenie wodogłowia syna na jego dzieci .. chorobę. W naszym przypadku lekarze mówili że nastąpiła niezgodność genetyczna. Jakie badania przeprowadzić? Wodogłowie jest tylko objawem, zawsze jest przyczyna, jak guz mózgu, niedrożność układu komorowego czy anomalie rozwojowe ... Zamazany obraz a jamistość rdzenia kręgowego .. chorobom rdzenia kręgowego. Warto zrobić badanie obrazowe mózgu i rdzenia kręgowego. Jednak postawienie diagnozy w oparciu tylko o ww objawy jest niemożliwe. Proponuję konsultację neurologiczną. ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. Choroba ma charakter postępujący. Nie wiem jakie objawy występują u Pani, dlatego proszę napisać coś więcej na ich temat. Poza tym ile ma Pani lat i na co choruje. Czy w rodzinie ktoś miał podobne problemy? To wyniki badań moje ta ... Stały niedobór sodu po wylewie krwi do mózgu .. choroba spowodowana wypłukiwaniem się sodu. Jest to bardzo rzadki przypadek dlatego proszę o pomoc lub konsultacje? Czy zna ktoś taki przypadek? i co może być jego przyczyną?? Prawdopodobnie jest to pozorna utrata sodu związana z ... Stały ból po lewej stronie z tyłu głowy .. choroby nowotworowej ośrodkowego układu nerwowego. Dobrym rozwiązaniem jest jednak wykluczenie wszelkich potencjalnych zmian ogniskowych w mózgu, które mogą powodować taki ból. ...

Krwiak mózgu po wypadku .. choroba serca, być może to przyczyna urazu. drogi *NEURONIE* - poniewaz tylko ty byles tak mily i zechciales mi odpowiadac,i mniemam,ze jestes lekarzem,osmielam sie wiec miec wielka prosbe do CIEBIE...czy moglbys mi przetlumaczyc ... Zanik korowo-podkorowego mózgowia .. chorob sie charakteryzuje i jakie są jej objawy . Mam chorobę niedokrwienną serca i mam nadciśnienie tętnicze. Prosiła bym o uzyskanie odpowiedzie. Dziękuję i Pozdrawiam Zanik komórek nerwowych mózgu jest naturalną koleją starzeni ... Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. choroba lokomocyjna z dzieciństwa. Lekarz zalecił rezonans. W załączniku scan z mojego badania MR. Czy ten opis oznacza, że miałem małe udary mózgu? Czy oznacza to, że jestem dużo bardziej podatny na wylewy i udary niż inni ludzie ...

Psycholog z Warszawy zajmujący się osobami po udarze mózgu .. choroby i podstawowe informacje dotyczące opieki nad takim pacjentem. ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy Dostałam skierowanie na badanie TK głowy. Na czym polega to badanie? Jak wygląda? Jakie nieprawidłowości mózgu wykazuje? Tomografię komputerową głowy wykonuje się najczęściej celem diagnostyki: guza mózgu, chorób kości czaszki, wa ... Zmniejszenie ryzyka ponownego udaru mózgu u dziecka .. chorobę małych naczyń ( vasculitis ), zaburzenia w krzepnięciu krwi. Warto kontrolnie wykonywać profil lipidowy, morfologię, układ krzepnięcia i skonsultować możliwość dalszej diagnostyki. ...

Bóle głowy i omdlenia przy kumulowaniu się impulsów nerwowych w jednej części mózgu .. choroba? Prawdopodobnie chodzi o padaczkę, ale z tego opisu nie mam 100% pewności. Rozumiem, że Pani kolega wie, na co choruje? Najlepiej spokojnie porozmawiać z nim o Pani obawach. Jeśli poda Pani więcej danych klinicznych postar ... Opóźnione pojawienie się skutków udaru mózgu .. choroby znacznie mniej kompensuje niedowład? Warto także udać się do lekarza i wykonać kontrolne badania. Trudno mi w tej chwili powiedzieć czy przypadkiem nie doszło do kolejnych zmian niedokrwiennych. ... Uleczalnośc zgąbczenia mózgu .. chorobę neurozwyrodnieniową tj. choroba Creutzfeldta - Jakoba. Tak proces jest postępujący i jak dotąd brak skutecznego leczenia przyczynowego. istnieje możliwość zahamowania tej choroby ? Trudno mówić tu o hamowaniu procesu choro ...

Depresja po embolizacji tętniaka mózgu .. chorobie, ale siostra nie chce się leczyć. Co powinnam zrobić, aby jej pomóc? W depresji duże znaczenie ma wsparcie rodziny. Najlepiej porozmawiać z siostrą, okazać wsparcie i chęć pomocy. Jeżeli jest taka możliwość to wybrać się ... Wstydliwość i samotniczy tryb życia przy przebytym zapaleniu mózgu .. choroba w okresie niemowlęcym daje jakieś skutki w przyszłym życiu.,tz w dorosłym życiu.??Nadmieniam że dziecko jest już dorosłe ,dobrze się uczy.Ale np prowadzi życie taki bardziej samotniczy.Jest skryte ,wstydliwe. ... Możliwe konsekwencje niewielkiego zaniku korowego mózgu .. choroby Alzheimera? Wizytę u neurologa mama ma dopiero za miesiąc, ale nie wiem, czy może nie powinna tego przyspieszyć z powodu tego wyniku. Czy to coś poważnego? Niewielki zanik kory mózgowej może być związany z wiekiem i wcale ...

Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. chorobą? Czy można to wyleczyć lub usunąć operacyjnie? Torbiel pajęczynówki jest zmianą łagodną. Zwykle nie zwiększa swoich rozmiarów. Jeśli jednak dochodzi do jej powiększenia i uciska na sąsiednie okolice mózgu należy rozważyć j ... Najdokładniejsze badanie mózgu .. chorobowych, wyniku badania neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno tworzyć ranking badań. Warto pokazać się lekarzowi i opowiedzieć o swoich dolegliwościach. Wówczas zaplanuje on stosowną diagnostykę. ... Pogorszenie wzroku, torbiel szyszynki i wysięk w stawie po wirusowym zapaleniu mózgu .. chorobą? ...

Dziedziczność tętniaka mózgu .. chorobie? Brak jasnych danych na temat dziedziczności. Takie ryzyko jednak istnieje. Jeśli ma Pani obawy, można zgłosić to swojemu pediatrze, który rozważy konieczność diagnostyki w tym kierunku. Myślę jednak, że dziecko jest jesz ... Sport po udarze mózgu u dziecka .. chorobach naczyń ( na podłożu autoimmunologicznym ), układzie krzepnięcia. Możliwość nawrotu oczywiście istnieje. Ważna jest zatem profilaktyka i dalsza diagnostyka. Powrót do normalnej aktywności jest możliwy, jednak po około 3 - ... Przyczyny neuroinfekcji u dziecka .. choroby? Jak przebiega leczenie? Duże znaczenie ma przyczyna neuroinfekcji ( najczęściej wirusowa, bakteryjna, grzyby ). Czy występują powikłania w postaci zapalenia mózgu. A także czy występuje odpowiedź na leczenie. Chorobę wykr ...

Znaczenie diagnostyczne odczynu globuinowego Nonne-Apelta .. choroby neurologicznej? Odczyn globulinowy Nonne - Apeltaw stosowany jest w diagnostyce białka w płynie mózgowo - rdzeniowym. Jego wzrost występuje w chorobach zapalnych, guzach mózgu, stwardnieniu rozsianym. Zatem wynik testu jed ... Różnice między afazją i otępieniem naczyniowym .. choroby? Na czym polegają? Jak przebiega leczenie? Afazja to zaburzenie mowy, w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy mózgu. Otępienie naczyniowe to ogólne obniżenie sprawności umysłowej tj. zaburzenia koncentracji, pamięci, funkcji poz ... Poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. chorobami przewlekłymi. ...

Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. chorobowe, zwyrodnienie kręgosłupa z uciskiem na worek oponowy, nerwy rdzeniowe, być może także na naczynia kręgowe. Poza tym zmiany naczyniopochodne w mózgu mogą powodować drganie głowy. Należy także wykluczyć zaburzenia elektrol ... Możliwe skutki zmiany naczyniopochodnej w mózgu .. chorobę otępienną czy też naczyniową malformację. Wszystko zależy od charakterystycznych cech zmiany niedokrwiennej. ... Zawroty głowy i oczopląs pionowy .. choroby pnia mózgu, chorób demielinizacyjnych, występować w zatruciach lub objawem glejaka nerwu wzrokowego. Także możliwości jest wiele. Na pewno zostanie wykonany MR głowy, co pozwoli przybliżyć rozpoznanie. ...

Świąd pośladków, pleców i rąk po zapaleniu mózgu .. choroby towarzyszy jej świąd pośladków, pleców i rąk. Żona ma dopiero 37 lat i bardzo jej to przeszkadza. Oprócz tego ma też niedowład kończyn. Świąd pojawił się od razu w dniu zachorowania i utrzymuje się do dziś. Z czego może to ... Wzmożone napięcie mięśni i liczne torbiele w mózgu u niemowlęcia .. choroby? Czy są jakieś rehabilitacje dla takich dzieci? Czy dziecko wyzdrowieje? Ma 4 miesiące. Wzmożone napięcie mięśniowe jest prawdopodobnie związane ze zmianami w mózgu. Szkoda, że nie przepisała Pani wyniku CT głowy. Należy r ... Powiększona jama Vergi w wyniku tomografii komputerowej .. choroby? Nie jest to nic groźnego, a jedynie wariant anatomiczny, tzw. dodatkowa komora mózgu. Częściej obserwuje się ją u dzieci, zwykle zanikają samoistnie. ...

Światło w lewej komorze mózgu a padaczka .. choroby? Nie bardzo wiem, co rozumie Pani pod pojęciem światło, ponieważ nie jest to określenie medyczne. W związku z tym trudno mi coś podpowiedzieć. Nie mniej jednak to, o czym Pani wspomina może być przyczyną padaczki. ... Epilepsja wywołana niedotlenieniem mózgu podczas narkozy .. choroba w związku, z którą była Pani operowana mogła wpłynąć na objawienie się objawów padaczki. ... Leczenie i skutki wirusowego zapalenia mózgu .. choroba sama się ograniczy lub podane leki okażą się skuteczne. Jednak trudno to przewidzieć, należy obserwować odpowiedź na podane leki, czy występuje poprawa, dlatego najpewniejsze informacje uzyska Pani od lekarzy prowadzących. ...

Zapalenie opon mózgowych a zapalenie mózgu .. chorował na zapalenie płuc, stwierdzono przy tym zapalenie opon mózgowych. Często traci przytomność, mówi od rzeczy. Słyszałam, że podobne objawy występują przy zapaleniu mózgu. Czy to możliwe, żeby mój syn na to chorował? Jakie i ... Zaniki pamięci, drżenie rąk oraz zawroty i bóle głowy po zapaleniu mózgu .. choroby. Może to po prostu inne schorzenie. Objawy, które u mnie występują to: zaniki pamięci, drętwienia, trzęsące się ręce, zawroty głowy, bóle głowy, kłopoty z koncentracją, z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, szybkie męcze ... Leczenia zaników pamięci po opryszczkowym zapaleniu mózgu .. chorobie zaniki pamięci, a dokładniej problemy z pamięcią krótkotrwałą. Jakie leki powinnam zażywać? Najlepiej skonsultować się z neurologiem, aby przepisał Pani leki poprawiające metabolizm komórek nerwowych tj. piracetam ( lna r ...

Neurolog z Warszawy od udaru mózgu .. chorobą i który poprowadziłby mojego męża. Do tej pory lekarzom nie udało się go zdiagnozować, są tylko podejrzenia. Czy próbowała Pani w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego w Warszawie? http://www.ipin.edu.pl/wordp ... Problemy z pamięcią, koncentracją, nerwowość i płaczliwość po zapaleniu mózgu .. chorobą która miałam dodam jeszcze ze na przeswietleniach nie ma zadnych uszczerbków.Ja bardzo przezywam ta sytuacjie i cały czas sie stresuje mam juz tego powoli dosyc moz powiedział ze nigdy sie z nimi nie pogodzi bo go obrazili ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu a stwardnienie rozsiane .. chorobą. Nie ma większych powodów do zmartwień, jeśli nie występują niepokojące objawy. ...

Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. chorobami przewlekłymi. ... Brak kontaktu z chorym z obrzękiem mózgu .. choroby? Leki anestetyczne mogą jeszcze byc dostępne w organizmie lub śpiączka jest teraz wynikiem urazu. Na chwilę obecną pewnie za wcześnie, aby mówić o rokowaniu. Należy przyjąć postawę wyczekującą. ... Długotrwałe bóle głowy, drętwienie ręki .. choroby? Czy to może być guz mózgu? W Pani przypadku mogły nałożyć się dwie jednostki chorobowe. Czy MR i rt dotyczyły odcinka szyjnego kręgosłupa? Myślę, że nie ma potrzeby ich powtarzania. Można rozważyć jeszcze wykonanie badani ...

Zwapnienie splotów naczyniówkowych mózgu .. chorobie, a w internecie niewiele mogę znaleźć. Co to jest? Poza tym chciałbym uzyskać wyczerpujące informacje na ten temat. Nie tylko o samej choroby, ale i o jej skutkach oraz leczeniu. Nie są to zmiany patologiczne, a tworzące ... Rokowania przy bakteryjnym ropnym zapalenie mózgu .. chorował w domu po stwierdzeniu przez internistę, że to przeziębienie ). Bo badaniach diagnoza - bakteryjne ropne zapalenie mózgu. Jak go dotykano otwierał na chwilę oczy, reagował. W piątek rano nie reagował, leżał i czasem miał ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. chorobie : rak piersi Nieliczne, drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo ...

Bóle głowy, zaburzenia pamięci i niedowład ręki po udarze .. chorowałem na niedokrwienny lewostronny udar mózgu. Po 6 miesiącach już prawie wyzdrowiałem. Pozostał mi jedynie silny ból głowy, problemy z pamięcią oraz niedowład prawej ręki. Co powinienem zrobić? Czy to są trwałe skutki mojej ... Sposoby leczenia leukoarajozy .. choroba? To pojęcie radiologiczne. Oznacza ono rozlane zmiany w istocie białej mózgu ( najpewniej niedokrwienne ), które lokalizują się głównie wokół komór mózgu. Leczenie uzależnione jest od zaawansowania zmian, stanu ogólnego, w ... Zwapnienie w sierpie mózgu u dziecka .. choroba dla jego życia? Czy trzeba go gdzieś leczyć? Syn ma osiem lat. Sierp mózgu to wypustka opony twardej oddzielająca półkule mózgu. Jej zwapnienie nie wymaga leczenia. Pojawiać się może wraz z wiekiem, bez klinicznych następs ...

Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. choroba błyskawicznie postąpiła , że na dzień dzisiejszy nie chodzi, nie porusza ręką i ze zdrowiem psychicznym jest kiepsko.Niech pani poszuka sobie dobrego neurologa i ponownie zrobi badania i rezonans.WAŻNE ... Leczenie ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia .. choroby. Skąd się bierze? Jak ją się leczy? Jak będzie przebiegał rozwój choroby? Czy jest szansa na jej całkowite wyeliminowanie? Do kogo najlepiej się udać? Brat ma dopiero 24 lata. ... Niedowład połowy ciała przy zanikaniu komórek nerwowych w mózgu .. chorobę układu nerwowego z zanikaniem komórek nerwowych w mózgu. Siostra ma niedowład lewej strony ciała, zaburzenia równowagi, bóle głowy, siostra nie może mówić. Lekarze nie wiedzą jakie leczenie zastosować, na razie bierze leki ...

Rehabilitacja osoby po udarze pnia mózgu .. chorobą. Rehabilitacja może trwać długo, a objawy w całości nie znikną. Należy się z tym liczyć. Dodatkowe infekcje mogą dekompensować stan chorego. Dlatego ważna jest prawidłowa higiena, zmiana cewników, odpowiednie leczenie prof ... Zmiany hiperintensywne w lewej półkuli oraz w prawym konarze mózgu .. choroby towarzyszące. ... Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu .. choroba? Czy objawy jej znikną? Jak przebiega leczenie? Jest to choroba wirusowa wywołana wirusem opryszczki HSV - 1. Nieleczona może prowadzić do poważnych konsekwencji, nawet śmierci. Powstałe ubytki neurologiczne mogą występowa ...

Długotrwałe bóle głowy i zaburzenia koncentracji po wstrząsie mózgu .. chorobą przewlekłą lub stosowanymi lekami. ... Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. choroba uleczalna? Czy są jakieś utrudnienia wynikające z chorowania na nią? Zespół Dyka - Davidoffa - Massona wiąże się z hemiatrofią mózgu z hipetrofią kości czaszki i zatok stwierdzanych w badaniach obrazowych głowy. Uwagę zwra ... Szanse na wyleczenie osoby w śpiączce z obrzękiem mózgu .. choroba przewlekła, która przyczyniła się do utraty przytomności w wannie. ...

Przejściowe ataki niedokrwienne TIA .. choroba? Czym grozi? Jak przebiega leczenie? TIA, czyli przemijający atak niedokrwienny wywołany jest przerwą w dopływie tlenu do mózgu. Czynników mogących powodować taki stan jest wiele: zakrzepy w naczyniach zaopatrujących mózg, ... Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym .. chorobę? ... Pogarszający się wzrok po udarze mózgu .. choroby oczu. A dopiero w następnej kolejności przyczyn neurologicznych. ...

Zmiany rozrostowe po niedotlenieniu mózgu .. choroby nowotworowej, może to być ognisko pierwotne lub przerzut. Watro z wynikiem niezwłocznie udać się do lekarza. Zostanie Pan przyjęty na oddział w celu dalszej diagnostyki. ... Leczenie wirusowego zapalenia móżdżku .. chorobie. Jak wyglądało leczenie? Czy długo dochodzi się do siebie po tej chorobie? Brat znajduje się w stanie ciężkim ( tak mówią lekarze ). Ma 35 lat. Będę wdzięczna za wszelkie informacje na temat zapalenia mózgu. ... Szanse na cofnięcie otępienia po zawale serca z niedotlenieniem mózgu .. chorował , nie brał rzadnych lekarstw )Obudził sie po dwóch dniach, ale ma problemy z pamiecią.Wszystkich poznaje ,wie jak się kto nazywa za chwile coś mówi od rzeczy, wszystkie podstawowe czynności umie zrobić tylko nie wie jak s ...

Atak drgania rąk i skurczów ciała przy prawidłowym EEG .. chorobę o różnej etiologii, charakteryzującą się występowaniem napadów padaczkowych, będących wyrazem zaburzeń czynności mózgu. Padaczkę rozpoznaje się w przypadku wystąpienia co najmniej dwóch napadów padaczkowych w okresie 5 lat ... Wiarygodność badania EEG i tomografii mózgu przy autyzmie inteligentnym .. chorobie? Czy są jakieś badania, które zaleca się chorym na autyzm w przypadku podejrzenia uszkodzenia mózgu? Możliwe, że wykonane badania są prawidłowe. Lepszym badaniem będzie MR głowy, zamiast CT. Jednak wszystko zależy od stan ... Leczenie zaniku mózgu w młodym wieku .. choroba ( oprócz tarczycy,cukrzycy i braku witamin ) może jakieś zmiany hormonalne?Codziennie trace nadzieje ze to minie bo juz tak dlugo trwa,a świat jest dla mnie coraz bardziej *za mgłą*coraz bardziej *odplywam*.A bardzo chce w ...

Śpiączka po zakrztuszeniu .. chorował na raka krtani. Podczas ostatniej wizyty w szpitalu, tata zakrztusił się i zapadł w śpiączkę. Ma uszkodzoną dużą część mózgu, nie oddycha samodzielnie. Czy tata ma szansę wrócić do zdrowia? Niestety nie potrafię odpowiedz ... Pneumokokowe zapalenie opon mózgowych u dziecka .. chorowała na pneumokokowe zapalenie opon mózgowych z ropnym zapaleniem mózgu. Od tamtej pory ma padaczkę, jest karmiona sondą. Nie rozwija się. Czy jest w Polsce jakaś klinika zajmująca się takimi problemami? Czy to, że nie ma pop ...