Tomografia komputerowa pet

neurologiczne.pl & tomografia komputerowa petChoroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym w postaci poszerzenia komór bocznych mózgu. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) uwidacznia zmniejszony metabolizm w odpowiednich strukturach mózgu. ... Drżenie samoistne .. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny nie wykazują odchyleń od stanu prawidłowego. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmiany w móżdżku. W rozpoznawaniu drżenia samoistnego istotn ... Postępujące porażenie nadjądrowe .. tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym stwierdza się zanik mostu, śródmózgowia oraz płatów skroniowych. Badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmniejszony metabolizm w tych strukturach mózgu. ...

Choroba Parkinsona .. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny wykluczają jedynie inne jednostki chorobowe. W badaniu PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje obniżenie metabolizmu w obrębie kory czołowej i wzgórza. Najistotniejs ... Otępienie czołowo - skroniowe .. tomografia komputerowa ( PET ) oraz emisyjna tomografia pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w płatach czołowych i skroniowych. Wykonywane są również badania psychologiczne. Leczenie otępienia czołowo ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) oraz badaniu czynnościowym przy pomocy pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okoli ...

Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny oraz w niektórych przypadkach w celu ostatecznego rozpoznania biopsja mózgu i pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie zachowawcze obejmuje stosowanie kortykosteroidów zmniejs ... Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ), pozytonowa tomografia emisyjna ( PET ), angiografia mózgowa. Leczenie naczyniakowatości twarzowo - mózgowej Leczenie naczyniakowatości twarzowo - mózgowej obejmuje chirur ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ), rzadko tomografia komputerowa pojedynczego fotonu ( SPECT ) czy pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie padaczki Dobór odpowiedniego leku przeciwpadaczkowego o ...

Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. tomografia komputerowa ( PET ) lub tomografia komputerowa pojedynczego fotonu ( SPECT ). Ponadto powinna zostać wykonana punkcja lędźwiowa w celu oceny płynu mózgowo - rdzeniowego. Leczenie guzów mózgu u dzieci Podstawą leczenia g ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. tomografia emisyjna ( PET ), pozytronowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu ( SPECT ), rzadziej stosowana tomografia komputerowa oraz badanie mowy i pamięci. W sytuacjach, kiedy możliwe jest zlokalizowanie obszaru mózgu odpow ...