Nogi akatyzji

neurologiczne.pl & nogi akatyzjiAkatyzja .. nogi na nogę, wiercenia się na krześle, wykonywaniu kilku kroków, występowaniem chodu z rytmicznymi krokami, skubaniem pościeli. Objawy akatyzji powstają w rezultacie encefalopatii ze splątaniem, choroby Parkinsona, zespołów otępi ...