Patologia mózgu

neurologiczne.pl & patologia mózguBadania obrazowe mózgu .. patologiczne tj. guzy wewnątrzczaszkowe, krwawienia, ogniska niedokrwienne, obrażenia powstałe w czasie urazu, tętniaki i inne zmiany naczyniowe bądź też stany zapalne i zwyrodnieniowe. Czułość badania można zwiększyć poprzez poda ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. patologicznych, współruchów, zrywnych skurczów mięśni, osłabieniem odruchów brzusznych. Zespół wzgórzowy cechuje się brakiem czucia, bólem, zaburzeniami ruchu po jednej stronie ciała ( przeciwnej do uszkodzenia ), typowym ułożenie ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. patologie. ...

Napady padaczkowe po operacji oponiaka .. patologii w mózgu mogących wywoływać napady padaczkowe. Następnie warto również jeśli nie było to robione wcześniej zbadać poziom stężenia leków przeciwpadaczkowych w surowicy krwi, aby ocenić czy mieszczą się w zakresie terapeuty ... Obrzęk mózgu przy padaczce .. patologie. Dobrze jest jeszcze porównać to badanie z poprzednim i zobaczyć czy jest różnica. Zarys bruzd jest tylko wskazówką pośrednią o obrzęku. Jeśli Pana stan zdrowia się nie zmienił w ostatnim czasie, to nie ma powodu do niep ... Zwapnienie w sierpie mózgu .. patologia, jakie mogą być jej przyczyny i następstwa. Zwapnienia w sierpie mózgu mogą pojawiać się wraz z wiekiem. Nie stanowi to powodu do niepokoju. ...

Brak gorączki po ukąszeniu przez kleszcza .. patologicznym drobnoustrojem. Borelioza przenoszona jest przez kleszcze, ale nie przy każdym ukąszeniu. Oczywiście w takiej sytuacji wzrasta ryzyko zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. Należy obserwować swój ... Zbaczanie języka a pęknięcie kręgosłupa .. patologią mózgu, zatem trzeba wykonać badania obrazowe mózgowia jak MRI lub CT. ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. patologicznego wzmocnienia. Obraz odpowiada zmianom demielinizacyjnym. Opis przemawia raczej za zmianami naczyniopochodnymi. Najpierw podejrzewano SM teraz już nie więc co to może być? Nadmieniam że w potencjałach wzrokowych wywoł ...

Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. patologicznego wzmocnienia struktur mózgu. Mam takie objawy jak drętwienie rąk i nóg, byłam u lekarza i miałam robione prześwietlenie kręgosłupa - jest bardzo skrzywiony - lekarz stwierdził, że drętwienie rąk i nóg jest spowodowan ... Malformacja naczyniowa .. patologicznego wzmocnienia. Malformacja naczyniowa. Konieczna dalsza diagnostyka. W opisie badanie CT a nie EEG, wysunięto podejrzenie naczyniaka mózgu, proponuję wykonanie badania MRI z kontrastem albo angi - MRI. ... Przyczyny zmian naczyniopochodnych w mózgu .. patologia? Zmiana naczyniopochodna to nic poważnego, może być spowodowana nadciśnieniem tętniczym albo małym niedokrwieniem mózgu. ...

Zmiany płynowe o etiologii naczyniowej w mózgu .. patologicznego wzmocnienia badanych struktur po kontraście. Oprócz tego bez zmian i w normie, symetrycznie, nieposzerzone itp. Ani słowa o krwawieniach. Odczuwam bóle głowy około 3 razy w miesiącu ( podejrzewano migreny ). Jak bar ... Utrata przytomności i silne bóle głowy .. patologicznymi w okolicach skroniowych z przewagą strony prawej bez czynności napadowej. Chciałabym wiedzieć co oznacza ten wynik. Wynik jest nieprawidłowy, trzeba wykonać badane CT mózgu. Badanie EEG jest mało precyzyjne i nie po ... Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. patologii. Układ komorowy mózgu nie poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Zmiana spowodowana zaburzeniami krążenia mózgowego. Nie ma swoistego leczenia tego typu zmian. Warto kontrolować ciśnienie tętnicze oraz lipidy. ...

Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. patologicznej intensywności sygnału nie stwierdza się. Szerokość układu komorowego prawidłowa. Prawidłowy obraz MR pnia mózgu. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach obu półkul mózgu prawidłowej szerokości. Pół roku tem ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. patologicznych wzmocnienia kontrastowego w obu półkulach mózgu i móżdżku. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Chciałabym dodać, że w ciągu roku pogorszył mi si ... Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. patologicznej intensywności sygnału podnamiotowo nie stwierdza się. Wniosek: rozsiane enzymy ogniskowe mózgu najprawdopodobniej o charakterze demielinizacyjnym ( 8 ognisk nadnamiotowo ). Opis może świadczyć o SM, jednak trzeba wyk ...

Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. patologicznego gromadzenia kontrastu w tkance mózgowej. Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo, symetryczny, nieuciśniety. Zbiorniki podstawy mózgu w normie. Wydaje mi się ze wyniki są dobre. Zmiana może być pochodzenia niedokrw ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Kości pokrywy czaszki bez zmian strukturalnych i pourazowych. Proszę o interpretację wyniku badania wykonanego podczas mojego niedawnego pobytu w szpitalu. Na tym samym a ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. patologicznych w obrębie mózgowia nie widać, układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo, struktury tylnego dołu czaszki w normie, zbiorniki podstawy wolne, poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych w okolicy podstawy mózgu ...

Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. patologicznego wzmocnienia nie uwidoczniono. W istocie białej nadpodmiotowo w obu półkulach mózgu głównie w centrum semiovale, w corona radiata, podkorowo uwidoczniono liczne ogniska hiperintensywne w sekwencji FLAIR/T2 w pierwsze ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. patologicznego wzmocnienia sygnału, Przestrzenie płynowe w normie, Wskazana obserwacja kliniczna i kontrola MR. Czy ktoś z państwa zna interpretacje tego wyniku? Pozdr Dodam jeszcze miałem nastepujące objawy: od kilku lat obserwuj ... Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. patologicznych rozsianych w odprowadzeniach przednich mózgu. Bardzo proszę o pomoc w interpretacji tego badania EEG, co ono oznacza? Badanie EEG jest mało specyficzne, jednak Pani wynik jest nieprawidłowy i zaleciłbym badanie obra ...

Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. patologicznych. Wnioski; Obraz CT mózgu moze odpowiadac pseudotumor cerebri.* po każdym z tych badań kiedy byly złe trafiałam na oddział dostawalam manitol, dexaven i inne dolegliwosci na jakies miesiąc odchodziły. Przy okazji tez ... Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu i zwapnienie w szyszynce .. patologią. U większości osób z wiekiem szczególnie szyszynka ulega fizjologicznemu zwapnieniu. zapomniałem dodac ze mam 25 lat:( ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. patologicznego wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego Uklad komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony Bardzo proszę o wyjaśnienie wyniku badania MRI Opisane zmiany o podwyższonej intensywności mogą wskazywać na zmiany de ...

Zaokrąglenie rogów przednich komór bocznych mózgu u dziecka .. patologii, może być wynikiem porodu. Należy jednak obserwować zmiany w kierunku ewentualnie mogącego tworzyć się wodogłowia. ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. patologicznego wzmocnienia intensywności sygnałów. Wnioski: Drobna zmiana degeneracyjno - demielinizacyjna, naczyniopochodna w mózgowiu. Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej w obszarze nadnamiotowym. często czuję się zmęczon ... Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie uwidoczniono. Niewielki zanik podkorowy mózgu z przewagą w prawej półkuli. Układ komorowy bez przemieszczeń. Zbiorniki podstawy i struktury tylnego dołu czaszki w normie. Bardzo prosz ...

Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. patologicznych, większych odchyleń od normy. Wykluczono boreliozę, SM, miastemię, zakrzepicę i udar mózgu. Określono stan zdrowia jako dobry. Zastosowano leczenie farmakologiczne, rehabilitację ( od lutego ) bez żadnych efektów. C ... Zwapnienie splotów naczyniówkowych mózgu .. patologiczne, a tworzące się z wiekiem i występujące u wielu osób bez przełożenia klinicznego. Także nie ma powodu do zmartwień. ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. patologicznej intensywności sygnału nad - i podnamiotowo nie stwierdza się. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieposzerzony, symetryczny. Prawidłowy obraz struktur pnia mózgu. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach pó ...

Bóle i zawroty głowy a ryzyko nawrotu krwiaka w mózgu .. patologii. Nie mniej jednak będzie trzeba to sprawdzić. ... Przyczyny i leczenie zwapnienia w sierpie mózgu .. patologią. Takiego stanu zatem się nie leczy. Jest to zmiana przewlekła. ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmoiżonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfologia sygnału opon mózgowo - rdzeniowych prawidłowa. Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego. Obustronnie ...

Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Poza tym: Pozostałe struktury mózgowia prawidłowe, bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Patologicznego wzm ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ