Nie do klipsowanie tętniaka

neurologiczne.pl & nie do klipsowanie tętniaka



Krwotok podpajęczynówkowy .. klipsowanie lub wewnątrznaczyniowe zamykanie tętniaków przy użyciu tytanowych sprężynek wprowadzanych przez mikrocewnik do tętniaka i powodujących zakrzep krwi w jego świetle z wtórnym jego zamknięciem ( tętniaki workowate ). Inną ... Agresja i silne napady złości po krwotoku podpajęczynówkowym .. klipsowaniu tętniaka, kiedy to często dochodzi do ucisku płata czołowego. Proponuję wsparcie farmakologiczne oraz odpowiednią psychoterapię. ...