Bóle potylicy i utrata przytomności

neurologiczne.pl & bóle potylicy i utrata przytomnościJamistość rdzenia .. bóle głowy, utraty przytomności. Gdy jamistość współistnieje z zespołem Arnolda - Chiari pierwszym etapem leczenia jest odbarczenie szczytowo - potyliczne, celem odbarczenia migdałków móżdżku i ułatwienie cyrkulacji płynu mózgowo ...