Hyperintensywny

neurologiczne.pl & hyperintensywnyWypukliny zwężające otwór międzykręgowy .. hyperintensywne w obrazach T1 - i T2 - zależnych do różnicowania pomiędzy drobnym naczyniakiem, a ogniskiem przebudowy tłuszczowej. Co oznaczają wypukliny, które zwężają otwór międzykręgowy. Czy się to leczy? Zmiany w trzonach krę ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. hyperintensywne w obrazach T2, PD - zależnych i sekwencji FLAIR, które są niewidoczne w obrazach T1 - zależnych, nie ulegają wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku. Zmiany te mają charakter niespecyficzny, zapewne naczyniop ... Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. hyperintensywne w obszarach T2 zależnych i FLAIR zlokalizowane jest w centrum semiovale prawej półkuli mózgu - to opis rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego 15 letniej dziewczynki. W pozostałej części opisu wszystki ...

Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i hypointensywne w obrazach T1 zależnych - płynowe, nie wzmacniające się po podaniu środka kontrastującego - poszerzone przestrzenie Virchowa - obina; z dyskretnymi cechami gliozy wokół. Bar ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. hyperintensywne ogniska w czasie T2 zależnym i FLAIR o śred do 6 mm. układkomorowysymetryczny, nieposzerzony. Przeswtrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki baz zmian. Po podaniu kontrastu bez ... Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz hypointensywny w sekwencji T1, zlokalizowany w płacie potylicznym półkuli prawej. Rozsiane drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz słabo widoczne w obrębie istoty biał ...

Drobne ogniska hyperintensywne w istocie białej .. hyperintensywne w obrazach t2 - zaleznych - w istocie białej lewej okolicy czołowej oraz obustronnie do tyłu od rogów tylnych komór bocznych - do różnicowania pomiędzy zmianami demielinizacyjnymi a naczyniopochodnymi. Czy powinien ... Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne a bóle głowy .. hyperintensywne. Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne - naczyniopochodne. Torbiel szyszynki średnicy 10mm. Proszę o analizę wyniku rezonansu magnetycznego głowy, ponieważ każdy z odwiedzanych lekarzy mówi co innego, a poza tym n ... Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. hyperintensywne w czasie T2 - zależnym i w sekwencji FLAIR śr do 5m oraz delikatne podwyższenie intensywności sygnału także przy rogach potylicznych komór bocznych. Zmiany mogą odpowiadać zmianom o charakterze niedokrwiennym lub d ...

Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. hyperintensywnych w sekwencjach T2 - zależnych w istocie białej obu półkul mózgowych; ogniska przy trójkątach komorowych obecnie po prawej 6mm ( poprzednio 4mm ), po lewej 10mm ( poprzednio 7mm ). Sygnał struktur mózgowia w piętrz ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR - prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna. Poza tym nie stwierdza się zmian ogniskowych ani ognisk patologicznych wzmocnienia kontrastowego w obu półkulach mózgu i móżdżku. Układ komo ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. hyperintensywne w sekwencji FSE/T2 i flair ogniska demielizacyjne, zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono także w głębszych strukturach istoty białej, w centrum semiowale oraz w kleszczach mniejszych i większych. Niewielka śre ...

Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. hyperintensywne w T2 zal.obr. i hypointensywne w T1 zal. obr. i sekw.Flair nie wzmacniające się po kontraście - poszerzona przestrzeń okołonaczyniowa?, niewielka torbielka? lub co mniej prawdopodobne ognisko malacji? Innych zmian ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. hyperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych. Hypoplastyczny początkowy odcinek P1 tętnicy tylnej mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI opisane są zmiany niedokrwi ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. hyperintensywne w T2, FLAIR w istocie białej - dwa w lewym płacie czołowym na sklepiskości po 3mm, przy rogach potylicznychKB po lewej dwa 4x2mm i 9x3,5mm a po prawej jedno 6mm, drobne 2mm w prawej półkuli mózgu przy cz. środkowej ...

Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. hyperintensywnych w T2WI i hypointensywnych w T1WI. Powyższe zmiany są zlokalizowane głównie przykomorowo i w ciele modzelowatym; nie uległy one wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Obraz może odpowiadać ogniskom demielini ... Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym .. hyperintensywny w T2 zal.obr.i sekwencji Flair, hypointensywny w T1 zal.obr., nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu kontrastu. Ponadto w przedniej górnej części płata czołowego prawego widoczny obszar o nieco niższej ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. hyperintensywne o średnicy 2 mm o niespecyficznym charakterze. Cech wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Po kontraście w obrębie powierzchniowych partii płata ciemieniowego prawego podkorowo widoczne jest drobne naczynie, ...

Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymóz ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, poniedokrwienne? Nieznacznie poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe w istocie białych płatów ciemieniowych i potylicznych. P ... Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. hyperintensywne w sekwencji FSE/T2 i FLAR obszary demielizacyjne naczyniopochodnej, w tych okolicach widoczne są przestrzenie Virchowa Robina w sąsiedztwie naczyń w sekwencji SE/TI. Torbiel szyszynki o średnicy 7mm. Poszerzony zbi ...

W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. hyperintensywne, średnicy 1,5 mm, które uległy pełnej saturacji w sekwencji FLAIR, co przemawia za ich płynowym charakterem ( przestrzenie okołonaczyniowe ), Ciało modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po podaniu kontrastu n ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR zlokalizowane są podkorowo w oby płatach czołowych. Nie stwierdza się zmian ogniskowych w móżdżku, w ciele modzeloatym i pniu mózgu. Nerwy VII i VIII oraz okolice kątówmostowo - mó ... Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. hyperintensywne w czasie T2 - zależnym i w sekwencji FLAIR śr, do 5m oraz delikatne podwyższenie intensywności sygnału takze przy rogach potylicznych komór bocznych.mam też torbiel pajęczynówki 40na20na23mm ale nie stwierdza sie z ...

Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn .. hyperintensywne w obr. T2 zal. i sekw. Flair, hypointensywne w obr. T1 zal.; dość liczne, rozsiane ogniska o śr. 9 mm o takiej samej morfologii sygnału obecne w wieńcach promienistych i podkorowej istocie białej płatów czołowych i ... Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. hyperintensywne sfery - zmiany naczyniopochodne? ( w wyniku znak zapytania umieścił radiolog ) również w stwierdzeniu zaburzeń mielinizacji. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. uklad komorowy nieposzerzony , symetry ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. hyperintensywnym sygnale w obrazach T2 - zależnych - odpowiadającą w pierwszym rzędzie ognisku niespecyficznej demielinizacji ( być może naczyniopochodnej ). Poza tym sygnał tkanki mózgowej prawidłowy. W DWI nie ujawniono ogranicz ...

Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR zmiany ogniskowe. Największe zmiany w prawej półkuli mózgu w okolicach rogu przedniego komory bocznej 9mm, w okolicy rogu tylnego 11mm, w lewej półkuli w okolicy trójkąta komory bo ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. hyperintensywne ( w obrazach T2 - zależnych i FLAIR ) zmiany ogniskowe o charakterze zmian diemielinizacyjnych. Zmiany w większości drobne, wokół rogów przednich i tylnych zlewają się w większe obszary o rozmytych zarysach. Liczne ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. hyperintensywne wokół opisanych przestrzeni płynowych mają niejasny charakter nie można wykluczyć obrzmienia istoty białej wokół nich. W obrębie opisanych obszarów nie stwierdza się wzmocnienia kontrastowego. Innych zmian patologi ...

Znaczny regres umysłu u nastolatka przy demielinizacji .. hyperintensywne w sekwencji FSE/T2 i FLAIR obszary demielinizacji naczyniopochodne w tych okolicach są widoczne przestrzenie Virchowa Robina w sąsiedztwie naczyń w sekwencji SE/TI.Niewielka o średnicy 7mm torbiel szyszynki.W dolne ... Zmiany demilinizacyjne w centrum semiovale .. hyperintensywne w centrum semiovale, zmiany demilinizacyjne. Za kilka tygodni mama ma powtórzyć badanie. Co może wtedy wykazać? Co jest mojej mamie? Będzie to badanie kontrolne oceniające czy opisane w poprzednim badaniu zmiany ul ... Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. hyperintensywne w T2 zal.obr. i sekwencji Flair, izointensywne w T1 zal.obe. sred. 5 - 8mmmm odpowiadające zmianom naczynioowym. Innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Co to jest, czy mam się martwić? czy n ...

Ogniska demielizacyjne w torebce zewnętrznej i istocie białej płata czołowego .. hyperintensywne ogniska demielizacyjne wielkości ok. 3mm. Pojedyńcze dwumilimetrowe ognisko demielizacyjne w istocie białej prawego płata czołowego na sklepistości. Istota szra zakrętu Hipokampa pogrubiała powodująca zniekształcen ... Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych, wielkości 3mm nie wykazujące wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego - zmiana niespecyficzna:naczyniopochodna?,demielinizacyjna?,poinfekcyjna?.Innych zmian ogniskowy ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych odpowiadające najpewniej drobnej zmianie naczyniopochodnej . Układ komorowy ustawiony pośrodkowo ,asymetryczne - nieco szerszy trzon komory bocznej prawej. Czy jest możliwość otrzymania pr ...

Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych, maksymalnie wlk.4mm, nie wskazuje wzmocnienia po podaniu paramegnetycznego środka kontrastowego - zmiany niespecyficzne naczyniopoczodne lub demielizacje. Obszar siodła i nadsiodłowy praw ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. hyperintensywne w sekwencji Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy asymetryczny, nieucisnię ... Ból głowy i zaniewidzenie w jednym oku .. hyperintensywne ) wieksze niz 5 milimetrow o charakterze uszkodzenia istoty bialej. Mam nadzieje ze dostane szybla odpowiedz, z gory dziekuje i pozdrawiam. Są to najpewniej zmiany demielinizacyjne naczyniopochodne lub związane z S ...

Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym płata .. hyperintensywny w czasie T2 - zależnym i w sekwencji FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach 16x 9 mm. Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. Co to oznacza? Niestety infor ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. hyperintensywny w czasie T2 - zależnym i w sekwencji FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach obecnie 16x 9 mm.Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. W czasie T1 - zależnym ... Mrowienie ciała przy ogniskach hyperintensywnych w wieńcu promienistym .. hyperintensywne w wieńcu promienistym, odpowiadającej niecharakterystycznej demielinizacji. Od pewnego czasu mam mrowienie w lewej części ciała, mam gorące uszy, często mam złe samopoczucie. O czym świadczą te objawy? Co powinnam ...

Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. hyperintensywne, ulegające saturacji w sekwencji Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normie. Nie znaleziono żadnej patologi, a stwierdzone zmiany okołonaczyniowe ( hiperintensywne ) nie mają wię ... Ognisko hyperintensywne, izointensywne i hypointensywne po operacji guza .. hyperintensywne ognisko w obrazach T1 zależnych i hypointensywne w T2 zależnych p śr 14mm ,ulega wzmocnieniu po dożylnym podaniu kontrastu. Wokół guza lokalny ogrzęk grubosci 18mm .W trójkącie lewej komory bocznej izointensywne og ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR ogniska,niektóre hypointensywne w obrazach T1 - zależnych. Największe ognisko w lewym zakręcie przedśrodkowym o ś 10 mm. Pojedyncze ognisko o podobnej morfologii zlokalizowane jest ...

Ogniska hyperintensywne które mogą odpowiadać zmianom demielinizacyjnym w przebiegu stwardnienia rozsianego .. hyperintensywne które mogą odpowiadać zmianom demielinizacyjnym w przebiegu stwardnienia rozsianego. Nie chce jednak stawiać diagnozy. Gdzie będę mogła uzyskać prawidłową diagnozę? Powinna Pani zostać skonsultowana w większym ośro ... Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. hyperintensywne ogniska w obrębie podkorowej substancji mózgu w okolicy czołowej. Mają charakter naczyniopochodny. Co oznacza to badanie? Co mi jest? Mój tata w wynikach miał tak samo . Minął rok a ta choroba błyskawicznie postąpi ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 - zależnym, nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego - najprawdopodobniej zmiany bliznowate na tle poniedokrwiennym, możliwe pochodzenie pozapalne lub podemielinizacyjne. Drobn ...

Migrena z aurą, podwójne widzenie, mroczki przed oczami i drętwienie kończyn .. hyperintensywne podkorowo w obu płatach czołowych i polipowate zgrubienie śluzówki w zatokach szczękowych. Czy ten wynik tłumaczy moje dolegliwości? Należy udać się do laryngologa, bóle głowy częściowo mogą wynikać z przewlekłego ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. hyperintensywnych ognisk* największe w lewej półkuli, maksymalenj wielkości 8,0 mm. Ogniska te nie uległy wzmocnieniu kontrastowemu ( faza wczesna i opóźniona ). Prawidłowe zróżnicowanie korowo - podkorowe mózgu. Ciało modzelowate ... Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym .. hyperintensywne. Dziecko ma porażenie mózgowe. Co to oznacza dla dziecka? Czy wynik badania wskazuje też na inną chorobę? ...

Hyperintensywne ognisko podkorowe w górnej części płata czołowego .. hyperintensywne ognisko podkorowe flair, w górnej części płata czołowego. Prawdopodobnie zmiany są naczyniopochodne. O czym świadczy to badanie? Czy to coś poważnego? Może to być zmiana naczyniopochodna typu niedokrwiennego spowod ... Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. hyperintensywne ,zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych.Zmiany ustwione prostopadle do w stosunku do komór bocznych. Kształt zmian ,sposób ich ułożenia przemawia za zmianami o charakterze demielinizacyjnym .Ponad to w o ... Torbielka pajęczynówki w tylnym dole czaszki .. hyperintensywnymi zmianami uszkodzenia istoty białej i drobna torbiel pajęczynówki w czaszce. O czym świadczy wynik tego badania? Czy to coś poważnego? Wynik musi ocenić osobiście neurolog. W zależności od tego jakie objawy występ ...

Wyleczenie stwardnienia rozsianego w początkowym stadium choroby .. hyperintensywne, obrazy T2 zależne w istocie białej. Czy wynik tego badania i mój objaw mogą świadczyć o stwardnieniu rozsianym? W zasadzie trudno się wypowiedzieć nie widząc dokładnego wyniku badania a także samego obrazu. Można ... Przyparcie przysadki do siodła tureckiego wskutek poszerzenia zbiornika nadsiodłowego .. hyperintensywne w czasie T2 zaleznym i FLAIR - zm. niespecyficzna. Poszerzenie zbiornika nadsiodłowego powoduje przyparcie przysadki do siodła tureckiego.* Opisane ognisko hiperintensywne jest niewielkie i pojedyncze zatem jeśli b ... Punkcikowate ogniska o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych .. hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencjach FLAIR o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych. Nieznaczna glioza przykomorowa w okolicach rogów przednich płatów czołowych. To jest już mój 3 - ci rezonans. Czy wynik j ...