Pozytronowa emisyjna tomografia

neurologiczne.pl & pozytronowa emisyjna tomografiaBadania obrazowe mózgu .. Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa ( PET ), choć jest bardzo kosztownym badaniem to pozwala na uwidocznienie ukrwienia i metabolizmu badanych struktur. Służy badaczom nie tylko ... Otępienie czołowo - skroniowe .. pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) oraz emisyjna tomografia pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w płatach czołowych i skroniowych. Wykonywane są również badania psychologiczne. Leczenie otępie ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okolicy czołowej i zwojach podstawy mózgu. Ostateczne potwierdzenie choroby dostarczają dan ...

Diagnostyka choroby Alzheimera .. pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okolicy ciemieniowej i skroniowej. Oznaczyć również można stężenie A - beta - amyloidu i bi ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie zachowawcze obejmuje stosowanie kortykosteroidów zmniejszających obrzęk mózgu. Inną metodą jest radioterapia i chemioterapia. Chłoniaki charakteryzują się chemiowrażliwością, szcze ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie padaczki Dobór odpowiedniego leku przeciwpadaczkowego oparty jest m.in. na podstawie typu napadów padaczkowych, stanu ogólnego chorego, działań niepożądanych leków. Początkowo stos ...

Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ), pozytronowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu ( SPECT ), rzadziej stosowana tomografia komputerowa oraz badanie mowy i pamięci. W sytuacjach, kiedy możliwe jest zlokalizowanie obszaru ... Badania neuroobrazowe mózgu wykazujące hipofunkcję .. pozytronowa emisyjna tomografia. ...