Układ komorowy mózgu

neurologiczne.pl & układ komorowy mózguWodogłowie .. układu komorowego mózgu. Wodogłowie dzieli się na wodogłowie zamknięte, komunikujące i normotensyjne. Wodogłowie zamknięte Wodogłowie zamknięte to najczęściej występujący rodzaj wodogłowia. Spowodowane jest zablokowaniem odpływu p ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Czy jest możliwość otrzymania prostej interpretacji tego badania? Powyższy opis MRI sugeruje ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu. Najprawdopodobniej przebyła Pani mał ... Obrzęk mózgu przy padaczce .. Układ komorowy symetryczny wąski oraz spłycenie rowków mózgowych może przemawiać za niewielkim obrzękiem mózgu. Dodam że od 15 lat przyjmuję regularnie lek przeciwpadaczkowy. Mój lekarz prowadzący, który jest neurologiem trochę zl ...

Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana. Kości pokrywy czaszki bez uchwytnych zmian pourazowych. Czy to poważne uszkodzenia? Opis badania CT nie pokaz ... Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. Układ komorowy mózgu nie poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Zmiana spowodowana zaburzeniami krążenia mózgowego. Nie ma swoistego leczenia tego typu zmian. Warto kontrolować ciśnienie tętnicze oraz lipidy. ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. układu komorowego prawidłowa. Prawidłowy obraz MR pnia mózgu. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach obu półkul mózgu prawidłowej szerokości. Pół roku temu trafiłam do innego szpitala na kontrolę, po podaniu kontrastu n ...

Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu. ... Zespół częściowo pustego siodła .. Układ komorowy nieposzerzony. Złącze czaszkowo - kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Cechy hyperostosis frontalis. Proszę o interpretację badania MR mózgu. Badanie było wykonane z powo ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo, symetryczny, nieuciśniety. Zbiorniki podstawy mózgu w normie. Wydaje mi się ze wyniki są dobre. Zmiana może być pochodzenia niedokrwiennego mózgowia, zależy też jakie są objawy kliniczne. ...

Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Zaznaczone zmiany śluzówkowe w sitowiu lewym. Wnioski: Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR,DW w istocie białej obu półkul mózgu. Mam 34 lata. Na podstawie op ... Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. Układ komorowy poszerzony bez przemieszczeń. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa. Zmiany zapalne błony śluzowej zatok szczękowych i sitowia. Badanie zostało wskazane ze względu na częste bóle prawego oka, z zaburzeniem widze ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Kości pokrywy czaszki bez zmian strukturalnych i pourazo ...

Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu, komora IV prawidłowe. Szczeliny móżdżku pogłębione. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowych przyśrodkowych części półkul móżdżku po stronie prawej średni ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo, struktury tylnego dołu czaszki w normie, zbiorniki podstawy wolne, poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych w okolicy podstawy mózgu. Objawy są tyle dokuczliwe,że nie potrafię n ... Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. Układ komorowy poszerzony z asymetrią szerokości komór bocznych, lewa szersza komora III - 12mm, wsk. Huckmanna - 69 mm. W prawej półkuli mózgu i strukturach podnamiotowych zmian nie wykazano. Stan po kraniektromii lewostronnej. M ...

Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Lekarz kierujący neurolog powiedziała, że nie ma dla mnie lekarstwa. Mam 68 lat. Niestety jeżeli doszło do zaawansowanych zaników kory mózgu i móżdżku to jest to stan nieodwracalny ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. układają się prostopadle do układu komorowego.Całość obrazu MR odpowiada licznym szerokim przestrzeniom okołonaczyniowym Virchow - Robin.Mniejszą ilość zmian tego typu widać również w podkorowej istocie białej na sklepistości,prze ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiono pośrodkowo, symetryczny, bez cech ucisku. Zbiorniki podstawy mózgu bez zmian. Nie stwierdza się zmian w przebiegu uwidocznionych w badaniu nerwów czaszkowych. Z związku z wyżej opisanym wyniki ...

Krwiak mózgu w płacie czołowym i obrzęk mózgu .. układu komorowego na stronę lewą 10mm,komora czwarta w normie, w okolicach czołowych widoczne pęcherzyki powietrza.Bez ewidentnych cech uszkodzeniaOUN, CZY PACJENT ROKUJE POPRAWĘ I JAK TO TEORETYCZNIE MOŻE PRZEBIEGAC( 2tyg. po poj ... Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. układ komorowy, wąski* drugi wynik *układ komorowy bardzo waski* 3 wynik *ukad komorowy bardzo wąski i dośc waskie zbiorniki podstawy. nie widzimy ognisk patologicznych. Wnioski; Obraz CT mózgu moze odpowiadac pseudotumor cerebri. ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Rezerwa objętościowa w poziomie foramen magnum zachowana. Rezonans zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli g ...

Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Rezerwa objętościowa w poziomie foramen magnum zachowana. Rezonans zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli g ... Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny bez przemieszczeń. W zachyłku zębodołowym lewej zatoki szćżćekowej owalna struktura o gęstości gęstopłynowej - polip? torbiel? * Badanie dotyczy mężczyzny 56 lat Z tego co wyczytałem to te ... Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Zmian ogniskowych w strukturze mózgu nie wykazano zarówno przed jak i po wzmocnieniu kontrastowym. Pogrubiała błona śluzowa zatoki czołowej po stronie lewej. Wnioski: j.w. Rozpoznan ...

Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Wnioski: Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie z drobnym ogniskiem podostrego udaru w prawej półkuli mózgu. Niestety na podstawie samego opisu nie da się za wiele ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUI ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUI ...

Ryzyko kalectwa przy powiększonych przestrzeniach mózgu u niemowlęcia .. układu komorowego. To może być wodogłowie, które na początku będzie obserwowane i w zależności od tego czy będzie ono postępować podjęte zostanie właściwe leczenie ( operacyjne? ). ... Przyczyny powstania wodogłowia u osoby dorosłej .. układu komorowego mózgowia ( w przebiegu niewydolności żylnej, zakrzepu ), rzadziej: nadprodukcja płynu mózgowo - rdzeniowego, w przebiegu guza mózgu ( objawy ucisku ), urazu głowy, krwawienia podpajęczynówkowe, zapalenia opon móz ... Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. kompleksy nerwów VII i VIII nie poszerzone. okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. śladowe zmiany zapalne w ...

Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu .. Układ komorowy bez przemieszczeń bocznych, nieprzemieszczony. Wąska jama przegrody przezroczystej, wariant rozwojowy układu komorowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości półkul mózgu miernie poszerzona, cechy niewielkie ... Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. Układ komorowy nadnamiotowy w dużym stopniu poszerzony szerokość komory III 11 mm symetryczny nie przemieszczony. gęstość tkankowa pnia mózgu i półkul móżdżku prawidłowa komora IV poszerzona. cech krwawienia śródczaszkowego nie st ... Przestrzeń przymózgowa na granicy normy u dziecka .. układ komorowy mózgu, asymetryczny z szerszą komorą boczną. Co jej jest? Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Wcześniejsze badanie wykazało przestrzeń przymózgową na granicy normy. Trudno mi ocenić, nie widząc obu wyników ...

Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo, bez cech ucisku. Zbiornik podstawy mózgowia niezmienione. Pień mózgu i rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych. Wn. Zmian rozrostowych w mózgowiu nie uwidoczniono. Naczyniopochodne ogn ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Intensywność sygnałów ze struktur tylnojamowych ( pień mózgu, móżdżek ) prawidłowa. Niewielkie, przyścienne pogrubie ... Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. Układ komorowy bez przemieszczeń. Zbiorniki podstawy i struktury tylnego dołu czaszki w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku MRI mózgu z kontrasrtem i informację czy należy się martwić, wiek 46 lat. Nie ma Pan większych po ...

Możliwe konsekwencje poszerzonych centralnych części komór bocznych .. układu komorowego mózgu wskazuje na wodogłowie. Jeśli powiększenie jest nieznaczne, może to być cecha wrodzona. Warto skonsultować wynik z neurologiem osobiście, ponieważ będzie mógł zbadać Pana neurologicznie i powiązać wynik bad ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Niewielki zanik korowy na sklepistościach półkul mózgu i większego stopnia zanik korowy móżdżku. Wynik badania jest prawidłowy. Niewielki zanik korowy związany jest z ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieposzerzony, symetryczny. Prawidłowy obraz struktur pnia mózgu. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach półkul mózgowia prawidłowej szerokości. zawartość siodła tureckiego i oczodołó ...

Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. układ komorowy ,głównie w zakresie komór bocznych z zaokrąglonymi rogami czołowymi,obraz może sugerować niewielkiego stopnia wodogłowie normotensyjne. Wynik eeg :w okolicach tylnych mózgu rejestruje się napadowo liczne 1 - 2 sekun ... Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. układ komorowy nieposzerzony, położony pośrodkowo. W głowie jądra ogoniastego drobne ogniska o charakterze bliznowatym, poza tym zmian ogniskowych nie stwierdza się. Badanie angio KT koła tętniczego mózgu nie wykazuje cech malform ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych, w tym kompleksy nerwów VII i VIII niezmienione. W badaniu po podaniu paragmagne ...

Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Patologicznego wzmocnienia kontrastowego śródczaszkowego nie stwierdzono.* ... Zaniki korowe oraz zwapnienia w szyszynce, sierpie mózgu i komorach bocznych .. Układ komorowy nadnamiotowy,symetryczny,nieposzerzony. Co to oznacza? ... Schorzenia w obrębie naczyń mózgu przy skłonności do zakrzepicy .. układ komorowy z nieznacznie poszerzoną prawą komorą? Czy jeżeli mam skłonności do zakrzepicy, mogę cierpieć na to schorzenia w obrębie naczyń mózgu? Tak, skrzeplina może zlokalizować się w obrębie naczyń mózgowia. Możliwe, że nud ...

Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. Układ komorowy bez cech ucisku i przemieszczeń, nieco niesymetryczny - prawa komora boczna szersza od lewej nieco asymetryczny zanik mózgu - większy po stronie prawej. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To wynik badania ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. Układ komorowy nadnamiotowy nie poszerzony, z niewielką asymetrią - nieco szersza komora boczna po stronie prawej, nieco szerszy róg skroniowy po stronie lewej. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe.. Struktury tylnojamowe o prawi ... Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony. Struktury tylkojamowe oraz pień mózgu w normie. Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych obu komór bocznych śr. ok. 1cm, torbiel szyszynki śr. ok. 1cm. Mam 48 lat. Bard ...