Podwyższony obraz T2 zależnych

neurologiczne.pl & podwyższony obraz T2 zależnychWykrzepiony tętniak .. podwyższony sygnał zarówno w obrazach TIRM jak i T2 - zależnych,w sekwencji TOFnie stwierdzono jednak w jego obrębie ewidentnego przepływu naczyniowego. Poza tym koła Willisa przedstawiają się prawidłowo. Wnioski obraz MR niejedno ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. podwyższonej intensywności sygnału we FLAIR i w obrazach T2 zależnych, izointensywnych w T1, niewzmacniających się po podaniu środka kontrastowego, bez cech restrykcji w DWI - naczyniopochodne. Układ komorowy nadnamiotowy ustawion ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza diagnozę Parkinsona? Raczej nie, bardziej prawdopodobny jest tzw. parkinsonizm na ...

Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. podwyższonej w obrazach T2 zależnych, oraz T2 FLAIR, obniżonej w obrazachT1 zależnych odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej. Co oznacza taki opis? Zmiany po przebytych incydentach naczyniowych ( małych udarach ). Istnieje ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewej półkuli mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zmian ogni ... Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewego płata czołowego. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się zmian w obrębie ciała modzelow ...

Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i flair przy rogu tylnym lewej komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka zmiana ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych zlokalizowanych w istocie białej, największe o średnicy do 5 mm. Półkule mózgu i móżdżku bez innych ognisk patologicznych. Bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Bardzo pros ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej półkoli mózgu odpowiadającej najpewniej zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu? Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgowia, jedn ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. podwyższonym sygnale w obrazach T2, PD, i FLAIR i obniżonym sygnale w T1 zależnych, po kontraście nie ulegają wzmocnieniu - obraz sugeruje zmiany naczyniopochodne. Poza tym w obrębie struktur mózgowia zmian nie wykazano. Układ kom ...

Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdż ... Drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w okolicy potylicznej .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać lekarza prywatnie, który przyjąłby mnie od ... Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. podwyższonego sygnału w obszarach T2 zależnych oraz flair w istocie białej obu półkul, wielkości do 3 mm. Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać z ...

Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. podwyższonej IS w obrazach t2 - zależnych i sekwencji tirm o śr. 1,2 cm zlokalizowanej w obrębie istoty białej na granicy prawego płata czołowo - ciemieniowego ( przy trzonie komory bocznej ) - zmiana naczyniopochodna / niedokrwie ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa. Uwa ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej półkul mózgu, głównie okołokomorowo wielkości do 10 mm, kilka mniejszych zmian w ciele modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można w ...

Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są rokowani ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego ...

Drobne niecharakterystyczne ognisko w okolicy potylicznej .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej*. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać lekarza pry ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych w istocie białej obu płatów czołowych. Czy może mi ktoś napisać o co w tym chodzi? Dwa lata temu miałem jedno ognisko hiperintensywne nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu. Proszę o ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, śr.4mm,zlokalizowane w lewym płacie ciemieniowym, o charakterze zmiany naczyniopochodnej.Nie można wyklucyć obecności mniejszych,słabo separujących się ogni ...

Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obszarach T2 - zaleznych Promieniście do opisanych ognisk wzdłuż włókien istoty białej widoczne są pasma hiperintynsywne w obrazach T2 - zależnych, hypointensywne w oszarach T1 - zależny ...

Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 zależnym oraz w sekwencji FLAIR, nie wykazujący cech ograniczonej dyfuzji, niewidoczny w obrazie T1 zależnym, bez cech wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego, z towarzyszącym ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych opisywane o średnicy 10mm,wykazuje konfigurację typową dla plamki demielinizacyjnej.W badaniu bieżącym widoczne drobne punktowe ogniska podwyższonego w obrazach T2 zależnych widocznie ... Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych,więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada zmianom o charakterze demielinizacji pierwotnej lub w ...

Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, izointensywne w T1. Nie ulega zwmocnieniu kontrastowemu ani restrykcji perfuzji w DWI - naczyniopochodne. Prawdopodobnie o podobnym charakterze ogniska ( sł ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demielinizacji pier ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmiano ...

Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. podwyższonej IS w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze naczyniopochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. podwyższonej IS w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym.Zmiany widoczne podkorowo obustronnie w okolicy zakrętu nabrzeżnego. Układ komorowy symetryczny, ciał ... Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencjiFLAIR, zlokalizowanych w płatach czołowych i lewym płacie ciemieniowym - najpewniej o charakterze naczynoipochodnym. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogn ...

Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji gradientowej zlokalizowane w istocie białej w tylnych częściach obu płatu czołowych z większą zmianą w płacie czołowym prawym &#8211* obraz jest niejedno ... Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. podwyższonego sygnału w obrazachT2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.Uwage z ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwienn ...

Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i FLAIR o śr.do 7mm. Podobne ,drobne nieliczne hyperintensywne ,zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych.Zmiany ustwione prostopadle do w stosunku do komór bocznych. Kształt z ...