EEG zmiany

neurologiczne.pl & EEG zmianyBadania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. EEG ) jest badaniem czynności bioelektrycznej mózgu. Na głowie badanego umieszcza się specjalny czepek elastyczny z rozmieszczonymi odpowiednio elektrodami. Elektrody te odbierają zmiany różnicy potencjałów i zapisują je graficzni ... Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. EEG, które ostatnio mi zrobiono ( w czuwaniu ), napisano: RZ obecna. Na tym tle w okolicach czołowych widoczne są w grupach i krótkich seriach fale theta 5 - 6 Hz o ampl. do 100 uV narastające w HW( fale delta 2 - 3 Hz o ampl. do ... Parestezje i bóle głowy .. EEG, wszystkie one wyszły poprawnie z wyjątkiem EEG w którym odnotowano zmiany w okolicach przednioskroniowych oraz oraz uogólnione wyładowania napadowe. Ponadto w TK stwierdzono hypodensyjną zmianę o wymiarach 5x7 mm w zatoce pop ...

Omdlenia przy padaczce na tle nerwowym .. EEG ale nic nie wykazały, żadnych zmian, wszystkie wyniki były dobre. Leczy się już okuło 4 lat, najpierw prywatnie na trochę to pomogło. Niedawno zmieniła lekarza, który pozmieniał leki trochę czasu było dobrze ale od niedawna ma ... Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. EEG EMG nie wykazały większych zmian ( tak jest na wypisie ). Od lekarza neurologa wiem, że mam uszkodzone nerwy V i VII ( nerw błędny chyba jeszcze ) oraz jakieś objawy miasteniczne. Obecnie biorę leki oraz chodzę na fizykoterapi ... Padaczka u nastolatka .. EEG stwierdzili że nie ma zmian w zapisie. Czy jest możliwe aby jednak była to padaczka? Każdy z lekarzy każdy ma coś innego do powiedzenia. Może powinnam zmienić szpital i szukać pomocy dla syna gdzieś indziej? W takim przypadku, ...

Zawroty głowy i migrena przy zespole kolagenoz z przewodzącym toczniem układowym .. EEG: Czynność podstawową stanowi rytm o częstotliwości alfa 8 - 9 Hz. R.Z. obecna. FS i H nasilają zmiany. W zapisie zarejestrowano fale wolne theta i wysokonapięciowe alfa oraz poj. zespoły fala ostra - fala wolna theta o wyróżni ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. EEG głowy, gdzie wyszło Rz( + ). Wyniki badań sugerują zmianę naczyniowopochodną. Trzeba zweryfikować stronę, być może radiolog się pomylił, trzeba porównać zdjęcia nie opisy. Trudno zaproponować bardziej dokładne badania obrazowe ... Pajęczynówka lub oponiak w płacie czołowo-ciemieniowym .. EEG różnie: w HV delta, w spoczynku przed podanie leków fale theta do 7.3 Hz, po lekach w normie, HV nadal zmiany wysokonapięciowe fale wolne. Nie czuję się chora, czy jest szansa, że takie leki można odstawić jeżeli zmiany pojawi ...

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. EEG, które mówi: Dyskretne zmiany w odprowadzeniach skroniowych, gdzie rejestrują się grupy nieregularnych fal theta 5 - 7 c/s o amplitudzie tła. Kolejne natomiast: Badanie MR głowy, wykonane w sekwencjach FSE, FR FSE, DWI oraz FL ... Zmiany ciemieniowo-potyliczne po wstrząśnieniu mózgu .. EEG. Opis badania na wyniku raczej standard. Ale orzeczenie krótkie i brzmi: Zapis nieprawidłowy. Zmiany ciemieniowo - potyliczne. Co to oznacza? Opis jest zbyt krótki. Jednak należy pamiętać ze bóle głowy, zaburzenia pamięć i kon ... Zmiany uogólnione w EEG Czynność podstawowa alfa i beta nieregularna z licznymi nisko i średnionazpięciowymi falami theta 4 - 7 sek. występującymi we wszystkich odprowadzeniach. Reakcja OZ zaznaczona. W czasie HW zarejestrowano we wszystkich odprowadzeni ...

Zapis z cechami podrażnienia skroni z prawostronną lateralizacją .. EEG: Zapis z cechami podrażnienia skroni z prawostronną lateralizacją. EKG: Płasko ujemne załamki T w III odprowadzeniu. Badanie EEG - opis skąpy - może świadczyć o ognisku padaczkowym po stronie prawej. EKG - przebyte zmiany nied ... Wynik EEG a napięciowe bóle głowy .. EEG ( badanie zrobione po raz kolejny, poprzednio w 2004r. wykazało zmiany patologiczne ), aktualny wynik: Opis badania: Badanie wykonano w czuwaniu. Zapis zróżnicowany przestrzennie. Czynność podstawowa, w okolicy ciemieniowo - p ... Nieprawidłowe EEG, objawy niedotlenienia u dziecka .. EEG stwierdzono zmiany ciemieniowo czołowe lewostronne. Synek jest dzieckiem inteligentnym ale nadpobudliwym i ma problemy z koncentracją. W nocy wielokrotnie się budzi, czy takie wybudzanie w nocy może być atakiem,często zaraz po ...

Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. EEG dostał skierowanie na TK gdyż zapis nie mieścił się w granicach normy wiekowej: Obserwuje się zmiany ogniskowe w odprowadzeniach skroniowych lewych.... w czasie FS w odprowadzenich skroniowych i mniej wyraźnie skroniowo ciemie ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. EEG ... Codzienny silny ból głowy w okolicy czołowej .. EEG: zapis z zaznaczoną asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy czołowej. Cech napadliwości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmiany.Reakcja blokowania zaznaczona. Cz ...

Zmiany uogólnione, pod postacią wyładowań fal theta, aktywowanych Hw .. EEG zróżnicowana przestrzennie. W odprowadzeniach ciemieniowo - potylicznych składa się z regularnego rytmu alfa 10 Hz o amplitudzie do 50 uV i z serii niskonapięciowego rytmu beta. R.z. obecna. Podczas Hw i po jej zakończeniu, za ... Zapis o zmianach zlokalizowanych w okolicach centralno-skroniowo-cmieniowych obustronnie .. EEG, niestety do neurologa idę dopiero sporo po nowym roku gdyż nie stać mnie na wizytę prywatną. Jeśli to możliwe to chciałbym się dowiedzieć co wynika z takiego zapisu. Zapis może świadczyć o napadach padaczkowych, jednak wiele ... Drżenie i mrowienie rąk, zmiany ciśnienia, szumy i zatykania w uszach, brak oddechu, duszenie a padaczka .. EEG. Leczenie polega na przyjmowaniu leków. Obecnie wybór leków jest bardzo duży i trzeba udać się do neurologa który zajmuje się tą tematyką, odpowiedni dobór leków powinien pomóc. ...

Zespół depresyjno paranoidalny a zaburzenia pamięci krótkotrwałej .. EEG i tomografia głowy nie wykazały zmian, ale od dłuższego czasu mam zaniki pamięci, nie pamiętam czy myłem głowę rano, nie wiem czy zamykałem drzwi, nie wiem jaki jest dzień tygodnia, nie pamiętam o czym mówiłem na początku zdan ... Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. EEG. Zmiany w badaniu MR i CT występują najczęściej w padaczce wtórnej, wywołanej chorobą, np. wspomnianą neurotoksoplazmozą, która zostałaby zauważona w badaniach neuroobrazowych. W ciąży również mogą wystąpić napady padaczkowe, ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. EEG wyszło: Zapis nieprawidłowy z niewielkimi zmianami o charakterze nienapadowym, zlokalizowanymi w okolicach skroniowo - ciemieniowych obustronnie. Co to za choroba? I jak ją leczyć? Jak się pozbyć tego ucisku w głowie? Może jes ...

Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. EEG w kierunku diagnostyki padaczki. Generalnie poza tą zmianą robaka móżdżku opis jest prawidłowy. Czy ma Pani bardziej aktualniejszy wynik badania głowy? Nie mam innych wyników badań. Zastosuję się do sugestii badania i wykonam ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. eeg nie wykazało padaczki ani jakiś zmian neurologicznych, również prześwietlenie i tomografie kręgosłupa czy wiesz co ci dolega ja dodatkowo nie moge skupić myśli podczas trwania ataku wypowiadać się brakuje mi słów jakbym niemog ... Drętwienia rąk i nóg, bóle pleców oraz zachwiania równowagi .. EEG bo mówią,że to są jakieś zmiany padaczkowe:niewielkie zmiany tylnoskroniowe obustronne pod postacią występowania dość licznych,pojedynczych fal theta 5 - 5,5 Hz o ampl tła lub nieco wyższej oraz nielicznych,pojedynczych fal os ...

Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. EEG głowy i nie wiem czy bym musiał je powtórzyć czy też nie ma takiej potrzeby.Proszę naprawdę mi doradzić co mam dalej zrobić. Zaburzenia koncentracji i pamięci mogą wynikać ze zmian wtórnych, powstałych na podłożu naczyniowym. ... Zapis EEG o zmianach patologicznych miernego stopnia uogólnionych .. EEG glowy. Powodem dla którego zdecydowałam się na badanie są bóle glowy w okolicy czoła z przechodzeniem nad oczy oraz bardzo słaba pamięć. Opis badania: W zapisie dominuje nieregularna czynność fal alfa o amplitudzie 30 - 35 uV. ... Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. EEG, co ono oznacza? Badanie EEG jest mało specyficzne, jednak Pani wynik jest nieprawidłowy i zaleciłbym badanie obrazowe jak CT lub MRI głowy. ...

Duże polipowate zgrubienie błony śluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno-dolnym .. EEG, ktore wykazalo zmiany napadowe, potem zostalem wyslany na zrobienie renozansu magnetycznego glowy. Wynik Duze polipowate zgrubienie blony sluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno - dolnym. Badanie MR glowy wykonano w sekwencji ... Zmiany napadowe podczas hyperwentylacji .. EEG i wyszło że mam : OPIS:czynność podstawowa prawidłowa zróżnicowana przestrzennie , składająca się z fal alfa 11 - 13Hz o amplitudzie do 40 iV niskonapięciowych fal beta .RZ - obecna. FS*symetryczne wodzenie HV :,pdczashyperwen ... Zmiany napadowe w odprowadzeniach z głębszych partii mózgu .. EEG. Opis badania: Czynność z 10 - 11c/sek, dość obfita,dość regularna,nisko - i średnionapięciowa,symetryczna,synchroniczna,RZ obecna. W odprow. *trójkątnych* obustr. synchronienie występują masie grupy fal z ostwowierzchwocyh i ...

Napady drgawek podczas menopauzy .. EEG i rezonansu nie wykryły żadnych zmian ogniskowych w mózgu. Został wypisana do domu ze skierowaniem do poradni neurologicznej. Zostały porobione wszelkie badania. Został stwierdzona padaczka i leki Ornifil 500 z informacją iż m ... Zapis podejrzany o dyskretne zmiany w lewej okolicy czołowej .. EEG robiłem prywatnie. Chciałbym się dowiedzieć co ten opis znaczy. Opisywane zmiany nie powinny budzić niepokoju, o ile nie ma objawów klinicznych jak np. napady padaczkowe. Mogą się pojawić okresowo przy stosowaniu dużej ilości ... Zaostrzone fale alfa w okolicach skroniowo-potylicznych .. EEG. Wynik jest prawidłowy, subtelne zmiany w potylicy mogą być wariantem normy. ...

Zmiany o charakterze ogniska fal theta w okolicy skroniowo-czołowej przy bólach głowy .. EEG dało następujący wynik: W okolicy skroniowo - czołowej lewej rejestruje się zmiany o charakterze ogniska fal theta 6 - 7c/sek i 5 - 7c/sek oraz fal ostrych. Jeden raz zarejestrowano w okolicy skroniowej lewej uogólniające się ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. eeg bez zmian.W TK stwierdzono szeroki zbiornik wielki wymiary 41x19x28mm,struktury móżdżku prawidłowe dostosowane do poszeżonego zbiornika wielkiego.Z tego też powodu był skierowany na MRI. ( Opis ) Podkorowo w istocie białej,w o ... Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. eeg glowy, wykonywano je dwa razy,bo: zapis jest nieprawidlowy o zmianach zlokalizowanych w okolicach skroniowych po lewej stronie( skron srodkowa i tylna )pod postacia fal wolnych theta 4 - 5Hz o ampl. do 60 uV. Hyperwentylacja n ...

Bóle głowy, krwotoki z nosa i pogorszenie pamięci .. EEG głowy: Zapis nieprawidłowy z okresowo występującymi seriami ostrych fal alfa 8 - 11Hz o amplitudzie do 120mV w obu okolicach skroniowych z naprzemienną przewagą stron. Cech napadowości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmian ... Zapis z niewielkiego stopnia zmianami w odprowadzeniach skroniowo-potylicznych .. EEG głowy. Opis: Badanie prowadzono w stanie czuwania. Czynność podstawową stanowią nieregularne , symetryczne fale alfa o częstotliwości 9,5 - 10,k Hz, o amplitudzie 25 - 45 uV. Rz - zaznaczona. W odprowadzeniach skroniowo - poty ... Drżenia i przykurcze kończyn u młodej osoby .. EEG raz stwierdzono że mam w lewej półkuli *zabużenia iglica - fala wolna* w kolejnym w opisie jest *niewielkie zmiany po stronie lewej*. RTG kręgów szyjnych wykazało podejrzenie niewielkiej niestabilności kręgów szyjnych c4 - c5. ...

Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. EEG. Znacznego stopnia zmiany uogólnione, z max. amplitudy w okolicach skroniowo - czołowo - centralnych, pod postacią licznych, wybitnie narastających w czasie i po hw, grup lub serii synchronicznych, wysokowoltażowych fal delta ... Omdlenia, drgawki, przyspieszony puls, szybka męczliwość i krwotoki z nosa .. eeg - nie wykazało żadnych zmian ( wszystko w granicach normy ), tomograf i rezonans również były prawidłowe. Mimo to wprowadzono mi lek - Depakine 500. Od początku źle tolerowałam ten lek. Chodziłam *przymulona*, ospała, ogólnie ... Nieustający, silny i napięciowy ból głowy pomimo dobrych wyników badań .. EEG z zaznaczoną asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy czołowej. Cech napadliwości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmiany. Reakcja blokowania zaznaczona. Czynność ...

Omdlenia i drgawki w dojrzałym wieku .. EEG dwa razy stwierdziło wynik na pograniczu normy i dwa razy wynik wyszedł dobry, bez zmian napadowych. Neurolog twierdzi mimo tego, że mam padaczkę. Jak można to ostatecznie stwierdzić? Mam 43 lata. Czy to możliwe, żeby na padac ... Zapis nieprawidłowy z obecnością fal ostrych w tyłogłowiu .. EEG z obecnością fal ostrych w tyłogłowiu oraz krótkich uogólnionych wyładowań fal ostrych i theta z nasileniem zmian w czasie HV. Czy to coś poważnego? Wyniki badań dodatkowych - wszystkich - interpretuje się w odniesieniu do obj ... Zmiana leków przeciwpadaczkowych na gorsze .. EEG wyszło źle. Od czasu zmiany leków siostra ma silne bóle głowy i problemy z pamięcią. Czy powinna wrócić do poprzednich leków? Ona nie wywoływały takich skutków ubocznych. Niestety przy padaczce z częstymi napadami zaburzenia p ...

Leczenie hipomelanozy ITO u dzieci .. eeg głowy jesli wyjda w nim jakies zmiany( a jest to badanie poprzedzajace padaczke ) to juz wtedy trzeba leczyc zeby nie doszło do padaczki.Z tego co zrozumiałam choroba sama w sobie jest nieuleczalna, leczy sie tylko padaczki i ... Wpływ gorączki na zmiany w zapisie EEG przy omdleniach .. EEG? W ciągu roku wystąpiły u mnie dwa omdlenia. Tomografia komputerowa wyszła w porządku, ale w EEG wyszły zmiany chorobowe. Badanie to zostało wykonane podczas gorączki i w czasie zapalenia dróg moczowych. Czy zapis badania jest ... Zmiany w okolicy skroniowo-ciemieniowo-potylicznej pod postacią fal theta w EEG .. EEG. W badaniu wyszły niewielkie zmiany w okolicy skroniowo - ciemieniowo - potylicznej; występują fale wolne theta i delta. Co to badanie oznacza dla męża? Czy to coś poważnego? ...

Uogólnione zmiany napadowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. EEG, który dziś otrzymałem, jest wrażliwy na HV, wykazuje uogólnione zmiany napadowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu. Bardzo się martwię tym orzeczeniem. Co to może być? Czy jeszcze jakieś badania powinienem zrobić? ... Konieczność snu u dziecka w trakcie badania EEG .. EEG w śnie wyszło ze zmianami napadowymi. Słyszałam, że dziecko nie powinno spać podczas EEG ponieważ wynik nie jest miarodajny. Czy to prawda? Bratanica ma 3 lata. Właściwie decyzja o przeprowadzonym badaniu należy do doświadczon ... Zmiany w okolicy skroniowo-potylicznej w EEG EEG wykazało u mnie zmiany w prawej okolicy skroniowo - politycznej z tendencją do uogólniania się. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? EEG było robione, bo lekarz podejrzewa u mnie padaczkę. Zapis może wskazywać na padaczkę ...

Czas pojawienia się kolejnego napadu po toniczno-klonicznym ataku padaczki .. EEG z tego ataku jest nieprawidłowy ze zmianami napadowymi. Czy powinnam się spodziewać kolejnego ataku i w jakim czasie może on wystąpić? Niestety trudno przewidzieć kiedy może wystąpić kolejny napad padaczkowy. Należy przede wsz ... Codzienne zawroty głowy z mroczkami przed oczami i szybkim biciem serca .. EEG, a w jego oznaczeniu jest napisane: Zapis podejrzany w kierunku zmian zlokalizowanych. Wskazane badanie kontrolne. Co to znaczy? Czy jestem chory na padaczkę? Niestety nie można ocenić takiego badania, bez większych szczegółów ... Bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym wyniku EEG .. EEG, które wykazało liczne zaostrzone fale theta w okolicy czołowej. Zmiany te występują w sposób synchroniczny. Co oznacza wynik badania? Co jest mojej mamie? ...

Zmiany w EEG w okolicach centralno-skroniowo-ciemieniowych u dziecka Bardzo proszę o interpretację wyniku. Wizytę mamy za kilka tygodni, jeżeli będzie to konieczne pójdziemy prywatnie. Zapis wykonano w czasie snu spontanicznego. Cechy bioelektryczne snu są wyrażone. Zapis o zmianach zlokalizowanych ... Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka .. EEG wystąpiły zespoły fal ostrych z wolna, iglice. O czym to świadczy? Czy dziecko ma padaczkę? Jak można temu zaradzić? Tak, opis wskazuje na padaczkę, która może być wynikiem zmian w mózgu związanych z asymetrią układu komoroweg ... Zmiany w okolicy centralno-ciemieniowej w badaniu EEG .. EEG, które wykazało zmiany niewielkiego stopnia w okolicy centralno - ciemieniowej z przewagą prawostronną oraz liczne artefakty biologiczne. O czym to świadczy? Co mi jest? Niestety opis badania nie jest jednoznaczny. Należy dokł ...

Nawracające bóle głowy przy zgrubieniu na poziomie pogranicza tętnicy szyjnej .. eeg prawidłowe. prosze o jakies informacje czy ból moze być powiazany z tym wynikiem? co to może byc Trudno mi na chwilę obecną powiedzieć czy ból jest związany ze zmianą stwierdzoną w badaniu obrazowym. Należy wykonać sugerowane ... Leczenie farmakologiczne tików ruchowych .. EEG wykazało niewielkie rozsiane zmiany bez napadowości. Dalsza opieka ambul. Leczenie Iporelem. W razie braku poprawy do rozważenia leczenie Haloperidolem. Czy dziesięciolatkowi nie zaszkodzi Iporel? Pani dr zupełnie zlekceważyła ... Nieregularna czynność alfa z odprowadzeń ciemieniowo-potylicznych .. EEG Hv nieco akcentowała zmiany* Bardzo proszę o interpretację bo wizyta dopiero za tydzień ...

Bóle i zawroty głowy przy patologicznym zapisie EEG u osoby z nerwicą .. EEG wykazało niewielkie obustronne zmiany w okolicach ciemieniowo - skroniowych tylnych z cechami napadowymi. Leczę się u psychiatry, mam nerwicę. Czy te złe wyniki są powiązane z moją chorobą? Co oznaczają? Czy mam padaczkę? Opis ... Nieprawidłowy zapis EEG u dziecka .. EEG podczas snu, które wykazało fale ostre z zastępową falą ostrą i zespoły wolnej fali. Im głębszy sen, tym zmiany większe. Co oznacza to badanie? Czy dziecko może mieć padaczkę? Co powinnam zrobić? Córka ma 5 lat. Taki zapis moż ... Badania neuroobrazowe mózgu do wykrywania hipofunkcji półkul mózgowych .. EEG odzwierciedla zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Radzę ewentualnie powtórzyć badanie EEG. Można wykonać badanie tj. PET, które ocenia metabolizm mózgu, jednak badanie jest bardzo kosztowne i wykonywane tylko w niektórych przypadka ...

Bóle głowy i drętwienia lewej połowy ciała .. EEG, które robiłam, wykazało prawidłową czynność alfa i rozsianie fal ostrych, bez czynności napadowej. Co oznacza to badanie? Co mi jest? Można jeszcze wykonać MR głowy. W EEG nie ma większych zmian. ... Zmiany zlokalizowane o cechach napadowości w okolicach potylicznych .. EEG, które wykazało niewielkie zmiany o cechach napadowości okolic potylicznych, nasilane podczas hiperwentylacji. Czy mam padaczkę? Co oznacza ten wynik? Może to oznaczać padaczkę. Ważny jest cały zapis, charakter zaobserwowanych ... Bóle głowy przy zmianach zlokalizowanych podczas Hv w zapisie EEG .. EEG głowy, a zapis tego badania wykazuje zmiany zlokalizowane podczas Hv. Wizytę u lekarza mam dopiero za miesiąc. Co to może być? Na czym mogą polegać te zmiany? Proszę przepisać cały wynik badania. HV to skrót od hiperwentylacji ...

Quo ad epi w wyniku EEG .. EEG głowy. Badanie pokazuje zmiany w odprowadzeniach czołowo - skroniowo - centralnych z tendencja do uogólniania się. Rozpoznanie quo ad epi. O czym świadczy to badanie? Czy przyjaciółka ma padaczkę? ... Zmiany w okolicach centralno-skroniowo-politycznych u dziecka .. EEG mojego synka 5 letniego.Jeśli to możliwe to chciałbym się dowiedzieć co wynika z takiego zapisu. Zapis wykonano w czuwaniu, zmodyfikowany przez artefakty biologiczne. Czynność podstawowa w okol. ciemieniowo - potylicznych skła ... Częste omdlenia i bóle głowy przy niewielkich zmianach w płatach skroniowych .. EEG wykazało niewielkie zmiany w płatach skroniowych i pojedyncze fale, nasilające się w czasie Hv. Co oznacza wynik badania i moje objawy? Co mi jest? ...

Bóle głowy, zmiany w mimice twarzy i prądowe kłucia w głowie .. EEG : czynność podstawową stanowi rytm alfa o dominującej częstotliwości fal 8,5 - 9,0 c/sek oraz 10,5 - 11,5 c/sek i amplitudzie od 30 uV do 55 uV z domieszką czynności beta w odprowadzeniach przednich oraz zgrupowanych w serie f ... Wyładowania fali wolnej i ostrej z wolną jako zmiany nieprawidłowe w EEG .. EEG. Wykazały: uogólnione wyładowania fali wolnej 3 - 4 Hz, fali ostrej z wolną do 400 UV - Zapis nieprawidłowy. Co to oznacza dla mojego dziecka? Czy trzeba zrobić jeszcze jakieś badania? ... Bóle głowy i kręgosłupa, zawroty głowy i dwojenie się widzianego obrazu .. EEG wyszło poprawnie. Czy badanie rezonansem może wykazać zmiany jedynie w mózgu czy w kręgosłupie także? Nie rozumiem stwierdzenia: OBS zespołu rozsianego. OBS to obturacyjny oddech senny, a co do reszty to co Pan miał na myśli? ...

Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. EEG: zapis z zaznaczoną asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy czołowej. Cech napadliwości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmiany.Reakcja blokowania zaznaczona. Cz ... Stopnia stany patologiczne w okolicach potylicznych i skroniowych .. EEG wykazało niewielkiego stopnia stany patologiczne w okolicach potylicznych i skroniowych tylnych oraz środkowych z tendencja do napadowości. Czy to oznacza, że mam padaczkę? Nie napisała Pani co to dokładnie za zmiany. Nie musz ... Ucisk w potylicy przy przeważających falach theta w okolicach czołowych .. EEG ( na podstawie tych wyników zostaly przepisane mi leki ).: *W oklicach czołowych z przewagą po lewej rejestrują się grupy fal theta 6 Hz o ampl. 50 uV. Hv nasila zmiany i powoduje ich synchronizację woltaż wzrasta do 120 uV. C ...

Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. eeg, tomografia zatok, tomografia głowy, badanie stawu skroniowo żuchwowego, badanie tarczycy nie wykazały zmian. Natomiast wynik rezonansu magnetycznego całkiem sporo. Czy mogłabym prosić o pomoc w przybliżeniu znaczenia powyższe ... Częste zawroty głowy przy padaczce .. EEG, TK wykazały zmiany padaczkowe. Czy to możliwe, aby objawy mojej siostry były objawami padaczki? Nie można wykluczyć takiej możliwości. Jeśli ma Pani taką możliwość proszę przepisać wynik CT. ... Nerwowość i zaburzenia koncentracji przy czynności napadowej w EEG .. EEG wyszedł bardzo źle. Na wyniku pisze czynność napadowa ze zmianami ogniskowymi. Co to oznacza? dodatkowo dodam moja mam od dłuższego czasu bardzo jest nerwowa nie dociera do niej co się mówi, czasami nawet nie wie gdzie co poło ...

Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. eeg :w okolicach tylnych mózgu rejestruje się napadowo liczne 1 - 2 sekundowe grupy fal theta 6Hz o ampl do 50uV o zaostrzonym rysunku z tendencją do uogólniania.HV nasila te zmiany.Fst bez wpływu na zapis.Xapis eeg nieprawidłowy ... Serie fal wodnych u małego dziecka w zapisie EEG .. EEG pojawiają się w zapisie serie fal wolnych, uogólnione zmiany napadowe. Jak mogę rozumieć ten opis? Niestety opis powinien interpretować osobiście neurolog. Czasami mimo rozpoznanej padaczki ( kiedy występują objawy ) EEG jest ... Fale theta w odprowadzeniach czołowych i skroniowych .. EEG pod kątem padaczki. Wykazało zmiany w odprowadzeniach czołowych i skroniowych i fale theta. O czym świadczy to badanie? Co mam robić? Fale theta występują najczęściej w czasie medytacji, transu, hipnozy czy intensywnego marzen ...

Niekorzystne zmiany w EEG przy zażywaniu marihuany .. EEG wykazało niekorzystne zmiany. Kilka lat temu przez dość długi okres czasu brałem marihuanę. Czy to może być przyczyna tych zmian? Czy można w jakiś sposób doprowadzić do prawidłowego stanu? ... Drętwienia ręki i ust przy zmianach zlokalizowanych podczas Hv .. EEG. Chciałabym zasięgnąć porady o zapis badania, który mnie trochę zaniepokoił. Napisane jest w wyniku, że Hv aktywuje grupy fal wolnych w odprowadzeniach czołowo - skroniowo - centralnych. Zapis ze zmianami podczas Hv. Co to zna ... Wiarygodność wyniku EEG w diagnostyce padaczki .. EEG jednoznacznie stwierdza padaczkę? Nie, samo EEG może być prawidłowe, ważne są występujące objawy, ewentualne zmiany w badaniu MR głowy. U niektórych osób z nieprawidłowym EEG padaczka nie występuje. ...

Zmiany w jądrach podkorowych po zatruciu tlenkiem węgla .. EEG. Neuronie, Bardzo proszę napisz chociaż ogólnie jakie konsekwencje zdrowotne może to powodować. Brak odpowiedzi to jest to z czym zostawia się pacjentów. ... Zmiany w okolicach skroniowo-czołowych w badaniu EEG .. EEG, które wykazało, że podczas czuwania rejestruje się stosowną dla wieku czynność podstawową. W okolicach skroniowych zwłaszcza po lewej stronie znajdują się pojedyncze i w grupach fale. Podczas snu w okolicach skroniowo - czoło ... Zawroty głowy i otępienie przy zmianach w okolicy czołowo-skroniowo-centralnej w EEG .. EEG wykazuje nieliczne zmiany w okolicy czołowo - skroniowo - centralnej. Czy może to być przyczyną do zawrotów głowy i otępienia czołowo - skroniowego? Wszystko zależy jaki charakter mają zmiany, ale mogą być one wynikiem otępien ...

Zmiany napadowe w prawej okolicy skroniowej w EEG .. eeg i chciałabym sie dowiedzieć co jest w nich nieprawidłowego bo wizyte mam dopiero z miesiąc... opis: fale alfa 9hz ampl. do 50 uv tworza wymieniona w ok. ciemieniowych potylicznych oraz srodkowo i tylnio skroniowych w pozostały ... Częste infekcje oskrzeli przy lekach na padaczkę Westa .. EEG wykryło u niego zmiany w ośrodku mózgu. Dostaje leki Depakine i Sabril. Ma już mniej ataków, ale często choruje na infekcje oskrzeli. Czy to ma jakiś związek z lekami, które przyjmuje? Czy da się całkowicie wyleczyć tę chorobę ... Zmiany w okolicy skroniowej w EEG przy dysfunkcji oun .. EEG, które wykazało zmiany w lewej części skroni. Oprócz tego w testach neuropsychologicznych wystąpiły dysfunkcje OUN niewielkiego stopnia. Czy wynik EEG można łączyć z wynikiem testów? Tak, jak najbardziej zapis EEG jest związan ...

Wpływ marihuany na zmianę w falach mózgowych w zapisie EEG .. EEG, ale równie dobrze mogły one występować już wcześniej. ... Zmiany podrażnieniowe w potylicy z powodu nierozwiniętego mózgu .. EEG. Wykazało napadowe zmiany podrażnieniowe w potylicy. Lekarz powiedział, że przyczyną jest nie do końca dobrze rozwinięty mózg. Co mi jest? Co oznacza dla mnie wynik badania i diagnoza lekarza? Wszystko zależy od wieku, najpewn ... Regularne bóle głowy i wymioty u dziecka .. EEG i rezonans magnetyczny głowy, ale żadne z badań nie wykazało zmian patologicznych czy innych nieprawidłowości. Czy takie bóle mogą mieć inne niż neurologiczne podłoże? Możliwe, że to wynik migreny. Jeśli wyniki badań są prawid ...

Bóle głowy i szczęki przy zmianach w odprowadzeniach skroniowo-ciemieniowo-potylicznych .. EEG. Zrobiłam je ze względu na ból głowy i szczęki po stronie prawej. Orzeczenie brzmi następująco: zapis ze zmianami miernego stopnia w odprowadzeniach skroniowo - ciemieniowo - potylicznych po stronie prawej. Co to oznacza? Nies ... Aura w czasie EEG z prawidłowym wynikiem badania .. EEG miałem chwilową aurę. Do ataku nie doszło, choć czułem się tak, jak zazwyczaj przed atakiem. Wynik EEG wyszedł prawidłowy. Czy to możliwe, aby EEG nie wykazało żadnych zmian w organizmie pomimo aury? Badanie EEG nie jest jakim ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ