Badanie skroniowe

neurologiczne.pl & badanie skronioweOtępienie czołowo - skroniowe .. badaniach neuroobrazowych: tomografii komputerowej ( CT ) i rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz czynnościowych tj. pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) oraz emisyjna tomografia pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obn ... Zwapnienia w płacie skroniowym i czołowym .. badaniu tym stwierdzono zwapnienia w płacie skroniowym i czołowym. Czy to coś groźnego? Zwapnienia nie są niczym niepokojącym. Często są to indywidualne odrębności, dominują u osób starszych ... Padaczka skroniowa .. badania był atak z utratą przytomności, sztywnieniem, drgawkami, piana z ust, bezdechem i oddaniem moczu. Nie jestem pewna czy diagnoza jest trafna. Odczuwam tylko zmęczenie. W rozpoznaniu padaczki skroniowej świadczyć może wynik ...

Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. badania MR. Mam bóle głowy i lekarz zlecił mi to badanie. Opis jest taki: Badanie przeprowadzono na aparacie GE Signa 1,5T. Wykonano sekwencje FSE, FRFSE, FSPGR, SE uzyskując obraz T1 i T2 zależne oraz FLAIR w płaszczyznach poprze ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, w obrazach T1 i T2 zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Podkorowo w lewym płacie czołowym, pokorowo i w warstwach głębokich lewego płata skroni ... Asymetria układu komorowego .. badanie MR i w wyniku napisano: asymetria układu komorowego - róg skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. poza tym obraz ukladu komorowego i przestrzeni plynowych okołomózgowych prawidłowy Wyczytałam, że takie asymetrie dotycz ...

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. badanie EEG, które mówi: Dyskretne zmiany w odprowadzeniach skroniowych, gdzie rejestrują się grupy nieregularnych fal theta 5 - 7 c/s o amplitudzie tła. Kolejne natomiast: Badanie MR głowy, wykonane w sekwencjach FSE, FR FSE, DWI ... Bóle głowy i bóle ucha .. badanie obrazowe mózgowia i piramidy kości skroniowej. ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn Badanie MR głowy wykazało w prawej okolicy skroniowo - potyliczno - ciemieniowej, w warstwach od dolno - do nadkomorowych rozległą strefę hiperintensywną w obrazach T - 2zależnych i sekwencji FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin ...

Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego .. badania uwidoczniono nieżytowe zgrubienie błony śluzowej prawej zatoki szczękowej, przyległej części sitowia oraz zatok klinowych i szczękowych. Badanie MR głowy ( FSE , obrazy T1 i T2 zależne , przekroje poprzeczne i strzałkowe. ... Utrata przytomności i silne bóle głowy .. badanie EEG i nie wiem co ono oznacza. To mój wynik: Zapis z regularnym i symetrycznym rytmem fal alfa o częstotliwości 10Hz i amplitudzie 60uV.Rz - obecna. W odprowadzeniach skroniowych z przewagą strony prawej rejestrują się roz ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym Badanie wykonano w sekwencjach TSE, EFE, FLAIR w czasach T1, T2, zależnych. Odcinkowo poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości lewego płata ciemieniowego. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczo ...

Torbiel pajęczynówki i przegrody przezroczystej .. badania TK stwierdzono: Torbiel przegrody przezroczystej szerokości 13mm. Torbiel pajęczynówki lewej okolicy skroniowej o wym: 46x21mm. Poza tym struktury i przestrzenie płynowe w badaniu TK prawidłowe. Dodam, ze syn od ok. 1,5 ro ... Schizofrenia a padaczka skroniowa .. badaniach EEG : wyszło podrażnienie skroni z prawostronną lateralizacją, podejrzenie ogniska padaczkowego prawostronnego. Czy to tak zwana padaczka skroniowa? Czy to prawda, że zaburzenia poznawcze ( oraz podobne objawy schizofren ... Ogniska w płacie skroniowym Badanie wykonano w sekwencjach 3D FSPGRIR T1,frFSE T2 i FLAIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwach o grubości 2mm i 5mm. W topografii zakrętu przyhipokampowego po stronie lewej widoczne j ...

Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. Badanie KT przeglądowe głowy wykazuje w płacie skroniowym prawym ognisko nieregularnego owalnego( bardziej wysyconego na obwodzie ) o wymiarach 6x8 mm. Zmiana nie przylega do kości: położona jest brzeznie w odległości 1,5 mm od ko ... Rezonans po operacji guza mózgu skąpodrzewiaka .. badania: Stan po zabiegu operacyjnym i RTH z powodu guza płata skroniowego lewego. Loża pooperacyjna o wielkości 20x18 mm, bez cech wznowy miejscowej. W śródkościu i blaszce wewnętrznej kości ciemieniowej lewej ognisko o cechach ł ... Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. Badanie MR wykazało: w lewej okolicy skroniowej ognisko o śr 4 mm hiperintensywne we FLAIR I T2 ( bez obrzęku, wzmocnienia - najpewniej naczyniopochodne, ewentualnie demielinizacyjne ). Struktury mózgowia na i podnamiotowe bez zmi ...

Szersza przestrzeń Virchow-Robin Badanie TK mózgowia wykonano dwufazowo, w warstwach 2.5mm na tylny dół czaszki i 5mm na pozostałą część mózgowia. U podstawy struktur głębokich lewego płata skroniowego separuje się obszar hypodensyjny ( do 5mm ), niewzmacniający ... Drgawki bez utraty przytomności a padaczka .. badania: W zapisie spoczynkowym miernie regularny rytm alfa o częstości około 9 - 11 Hz i amp. do 30 uV. RZ obecna. Dość liczne fale ostre o amp. do 50 uV występujące synchronicznie,zmiany przeważają w odpr. czołowo - skroniowych ... Zapis o zmianach zlokalizowanych w okolicach centralno-skroniowo-cmieniowych obustronnie .. badanie CT głowy. ...

Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. badanie MR mózgu i proszę o interpretację wyniku, ponieważ niewiele z tego rozumiem. Podaję wynik w całości: W lewej okolicy czołowo - ciemienio - skroniowej nieregularna przestrzeń płynowa wlk.4 7x34x39mm/wym.APx poprzeczny, pion ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. badania TK brzmi: Badanie dwufazowe. Zmiany zanikowe w obu półkulach móżdżku oraz w strukturach głębokich obu półkul mózgu. Zaniki korowe w płatach czołowych i skroniowych. Nie stwierdza się ognisk krwiotocznych w OUN oraz innych ... Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. Badanie wykazuje podkorowo w lewej okolicy skroniowej w warstwach dolnokomorowych,dobrze ograniczone ,owalne ognisko ,o wymiarach ok. 0,8 x 0.5 cm, hiperintensywne w obrazach t2 - i nieznacznie hipointensywne w t1 zaleznych. W sek ...

Wzmożona czynność beta w EEG .. badania EEG brzmią następująco: Zapis z dominującą czynnością podstawową alfa,20 do 50 uV,od 7,8 do 10,5 Hz układającą się wrzecionowato wyraźniejszą w okolicach tylnoskroniowo - ciemieniowo - potylicznych przemieszaną z falami be ... Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. Badanie popłuczyn wykazało między innymi obecność bakterii coli. Wynik RM : Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych dla efektu masy. Pogrubiała do 7,5 mm przestrzeń podpajęczynówkowa u podstawy lewego płata skroniowego. Układ komo ... Odrętwiały tył głowy, ucha, nogi i ręki .. badanie elektroencefalograficzne, wiek 22lata. opis badania: w okolicach ciemieniowo - potylicznych rejestruje się rytm alfa 10Hz o amp do 30 uV. W okolicach skroniowych widoczne fale wolne 5 - 7 Hz o amp nieco wyższej od czynnośc ...

Obszar malacji w okolicy skroniowo-ciemieniowej przy padaczce .. badania pisze,ze w okolicy skroniowo - ciemieniowej prawej polkuli mozgu wystepuje obszar malacji.co to oznacza?jakie moga byc skutki takiej malacji?prosze o odpowiedz osobe dobrze zorietowana w temacie.z gory dziekuje. Obszar mal ... Zmiany o charakterze ogniska fal theta w okolicy skroniowo-czołowej przy bólach głowy .. badanie EEG dało następujący wynik: W okolicy skroniowo - czołowej lewej rejestruje się zmiany o charakterze ogniska fal theta 6 - 7c/sek i 5 - 7c/sek oraz fal ostrych. Jeden raz zarejestrowano w okolicy skroniowej lewej uogólniaj ... Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym .. badanie MR w którym pisze: W płacie czołowym lewym podkorowo widoczne drobne 4 do 5 mm ognisko wysokiego sygnału w obrazie T2 zal I FLAIR - bez cech wzmacniania po podaniu kontrastu oraz bez wzmożenia sygnału w obrazach dyfuzyjnyc ...

Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. badan eeg glowy, wykonywano je dwa razy,bo: zapis jest nieprawidlowy o zmianach zlokalizowanych w okolicach skroniowych po lewej stronie( skron srodkowa i tylna )pod postacia fal wolnych theta 4 - 5Hz o ampl. do 60 uV. Hyperwentyl ... Zapis z niewielkiego stopnia zmianami w odprowadzeniach skroniowo-potylicznych .. Badanie prowadzono w stanie czuwania. Czynność podstawową stanowią nieregularne , symetryczne fale alfa o częstotliwości 9,5 - 10,k Hz, o amplitudzie 25 - 45 uV. Rz - zaznaczona. W odprowadzeniach skroniowo - potylicznych, obustro ... Pulsujące bóle policzka i części skroniowej twarzy .. badania hispatologicznego. Stwierdzono epulis fibrosa cum keratosi focali epithelii plani oraz sinusitis chronica. Po operacji i okresie rekonwalescencji mamie dodatkowo ból sie nasilił. Mama była już u kilku lekarzy neurologów. J ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. Badanie Tk głowy i zatok obocznych nosa Prawej półkuli subtelnie podwyższona densyjność pogranicza czołowo - skroniowego na odcinku o wym. 47x21mm z redukcją przestrzeni płytowej szczeliny Sylwiusza - ognisko pourazowej nadzianki? ... Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. badaniu mózgu rezonansem magnetycznym szpary sylwiusza porzerzone w stosunku do wieku. w badaniu eeg obustronne zaburzenia skroniowe Może to oznaczać np. zanik części kory mózgowej, takie ukształtowanie mózgu nieprzejawiające się ... Ból w tylnej części głowy przy zmianach w okolicach skroniowo-ciemieniowych .. badania MR wykazuje zmiany w okolicach skroniowo ciemieniowych. Zostałem skierowany na to badanie, gdyż strasznie bolała mnie głowa, w tylnej części. Co oznacza taki wynik? Czy wskazuje na jakąś chorobę? Niestety trudno mi ocenić ...

Zmiany w okolicy skroniowo-ciemieniowo-potylicznej pod postacią fal theta w EEG .. badania EEG. W badaniu wyszły niewielkie zmiany w okolicy skroniowo - ciemieniowo - potylicznej; występują fale wolne theta i delta. Co to badanie oznacza dla męża? Czy to coś poważnego? ... Zmiany w okolicy skroniowo-potylicznej w EEG .. badaniem neuroobrazowym. Radzę osobiście skonsultować się z neurologiem. ... Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach .. badania krwi wykazały tylko bardzo niski poziom żelaza. Robiłam badania wzroku, wszystko jest w porządku ( mam małą wadę, ale lekarz polecił kupno okularów do czytania, ale nie kazał ). Miałam również rezonans magnetyczny głowy, r ...

Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. badanie kontrolne. Jeśli występują wymienione wyżej objawy, możliwe, że torbiel powiększa się i warto wykonać badania kontrolne. W tym celu najlepiej wyjaśnić problem u neurologa. Nie wykluczone także, że bóle głowy, zaburzenia ko ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. Badanie wykonano w trzech płaszczyznach, w sekwencji SE, FSE, FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniow ... Bóle głowy, problemy z koncentracją i uczucie odrętwienia .. badanie pod kątem boreliozy metodą Western Blot dla klasy JgG i JgM, wyniki były negatywne. Tomografia komputerowa głowy wykazała korowe zaniki półkuli móżdżku. Niewielki obszar dotyczy podstawy przedniej części płata skroniowego ...

Zmiany wysiękowe-zapalne w obrębie komórek powietrznych piramid kości skroniowych .. badanie mózgu, które wykazało wysiękowo - zapalne zmiany w obrębie komórek powietrznych piramid kości skroniowych oraz dużą torbiel w zatoce szczękowej. O czym to świadczy? Co powinnam zrobić? Należy z wynikiem zgłosić się do lary ... Nieregularna czynność alfa z odprowadzeń ciemieniowo-potylicznych .. badania: Z odprowadzen ciemieniowo - potylicznych rejestrowano nieregularną czynnosc alfa 10,5 Hz ampl 43 uV oraz w przedniej okolicy mózgu czynnosc beta 26 Hz. Rz zachowana Na tle tej czynnosci w odprowadzeniach z okolicy skronio ... Bóle i zawroty głowy przy patologicznym zapisie EEG u osoby z nerwicą .. Badanie EEG wykazało niewielkie obustronne zmiany w okolicach ciemieniowo - skroniowych tylnych z cechami napadowymi. Leczę się u psychiatry, mam nerwicę. Czy te złe wyniki są powiązane z moją chorobą? Co oznaczają? Czy mam padacz ...

Fale ostre w odprowadzeniach skroniowo-ciemieniowych obustronnie .. badanie EEG. Zarejestrowano w nim fale ostre w odprowadzeniach skroniowo - ciemieniowych obustronnie. Co to oznacza dla mnie? Czy to coś poważnego? Czy powinienem wykonać jakieś dodatkowe badania? Najlepiej dodatkowo wykonać MR gł ... Quo ad epi w wyniku EEG .. Badanie pokazuje zmiany w odprowadzeniach czołowo - skroniowo - centralnych z tendencja do uogólniania się. Rozpoznanie quo ad epi. O czym świadczy to badanie? Czy przyjaciółka ma padaczkę? ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym płata .. badaniu widoczny jest niewielki obszar hyperintensywny w czasie T2 - zależnym i w sekwencji FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach 16x 9 mm. Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy ...

Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. badaniu obecnym widoczny jest niewielki obszar hyperintensywny w czasie T2 - zależnym i w sekwencji FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach obecnie 16x 9 mm.Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do w ... Zmiany w okolicach centralno-skroniowo-politycznych u dziecka .. badanie. Wizytę u lekarza mam dopiero w połowie w marca. A mój synek nie miał do tej pory napadu padaczkowego a neurolog zalecił to badanie ze względu na to, że Maciuś jak na swój wiek bardzo słabo mówi no i przepisał nootropil, n ... Częste omdlenia i bóle głowy przy niewielkich zmianach w płatach skroniowych .. Badanie EEG wykazało niewielkie zmiany w płatach skroniowych i pojedyncze fale, nasilające się w czasie Hv. Co oznacza wynik badania i moje objawy? Co mi jest? ...

Stopnia stany patologiczne w okolicach potylicznych i skroniowych .. badania MR głowy. ... Zawroty głowy i niedowład połowiczny lewostronny przy zmianach w płacie skroniowym .. Badania wykazały dwie zmiany w płacie skroniowym oraz jedną w móżdżku. Co to oznacza dla mojego zdrowia? Czy jest możliwy odwrót choroby? Jak wygląda leczenie? ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. badania poprzedniego u podstawy płata skroniowego prawego w odcinku przednim widoczny jest słabo odgraniczony niewielki obszar nieznacznie hiperintensywny w obrazach T2 - zaleznych i FLAIR o wym ok 1.5 x 1.2, obecnie bez efektu ma ...

Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. badania morfologii, OB, białka CRP, dno oka, eeg, tomografia zatok, tomografia głowy, badanie stawu skroniowo żuchwowego, badanie tarczycy nie wykazały zmian. Natomiast wynik rezonansu magnetycznego całkiem sporo. Czy mogłabym pro ... Przecinkowata jamka płynowa w prawym płacie skroniowym .. badania neurologicznego. prosze o wyjaśnienie co mi dolega. Przecinkowata jamka płynowa o rozmiarach 6x3 mm lokalizuje się w rzucie struktur głębokich prawego płata skroniowego - raczej szeroka przestrzeń Robina - Vichrowa, mniej ... Fale theta w odprowadzeniach czołowych i skroniowych .. badanie EEG pod kątem padaczki. Wykazało zmiany w odprowadzeniach czołowych i skroniowych i fale theta. O czym świadczy to badanie? Co mam robić? Fale theta występują najczęściej w czasie medytacji, transu, hipnozy czy intensywneg ...

Przyczyny udaru mózgu Badanie MR głowy Sekwencje SE,FSE,FLAIR obrazy T21 i T2 zależne badanie angio - MR Przebyte zmiany naczyniopochodne w lewj okolicy skroniowo - potylicznej,obejmujące głównie korę mózgową ( obszar unaczynienia lewj PCA ) Drobne prz ... Grupy fal wolnych w odprowadzeniach czołowo-skroniowo-centralnych .. badanie nie jest podstawą do jej rozpoznania. Muszą występować typowe dla napadu padaczkowego objawy. Solarium najlepiej unikać, długiej pracy przy komputerze również. ... Drętwienia ręki i ust przy zmianach zlokalizowanych podczas Hv .. badanie EEG. Chciałabym zasięgnąć porady o zapis badania, który mnie trochę zaniepokoił. Napisane jest w wyniku, że Hv aktywuje grupy fal wolnych w odprowadzeniach czołowo - skroniowo - centralnych. Zapis ze zmianami podczas Hv. C ...

Zmiany w okolicach skroniowo-czołowych w badaniu EEG .. badania EEG, które wykazało, że podczas czuwania rejestruje się stosowną dla wieku czynność podstawową. W okolicach skroniowych zwłaszcza po lewej stronie znajdują się pojedyncze i w grupach fale. Podczas snu w okolicach skroniowo ... Torbiel pajęczynówki w okolicy bieguna przedniego lewego płata skroniowego .. badanie? Czy jestem chora? Torbiel pajęczynówki jest zmianą łagodną, zwykle wymagającą obserwacji. Usuwa się ją kiedy manifestuje się klinicznie. Jeśli chodzi o przewlekłego krwiaka podtwardówkowego to wymaga on także obserwacji, ... Zmiany w okolicy skroniowej w EEG przy dysfunkcji oun .. badanie EEG, które wykazało zmiany w lewej części skroni. Oprócz tego w testach neuropsychologicznych wystąpiły dysfunkcje OUN niewielkiego stopnia. Czy wynik EEG można łączyć z wynikiem testów? Tak, jak najbardziej zapis EEG jest ...

Pourazowe zawroty i bóle głowy przy strefach gliozy w płacie czołowym i skroniowym .. badaniem jest MR głowy, także koniecznie musi zostać przeprowadzone dla potwierdzenia skutków urazu głowy. Myślę, że nie ma jak na razie większych powodów do obawy, ponieważ są to najpewniej zmiany pourazowe. ... Torbiel pajęczynówki w biegunie przednim lewego płata skroniowego .. badania RM głowy wykryto w biegunieprzednimlewegopłataskroniowegoprzestrzeń płynowąwielkości 33mm14mm35mm obraz prawdopodobnie zależy od torbieli pajęczynówki czy to jest coś grożnego czy to można wyleczyć tabletkami czy jest koni ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ