Zaburzenia ośrodkowe

neurologiczne.pl & zaburzenia ośrodkoweZespoły bezdechu sennego .. Zaburzeniom oddychania towarzyszy zmniejszenie wysycenia hemoglobiny tlenem. Dlatego też najczęściej stosowanym leczeniem jest oddychanie powietrzem podawanym pod stale dodatnim ciśnieniem ( CPAP ). Ośrodkowy bezdech śródsenny Ośr ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzeniami odporności ( np. w AIDS, po przeszczepie ) i charakteryzuje się wówczas większą złośliwością. Za czynnik indukujący transformację nowotworową limfocytów B uważa się wirus Epsteina - Barr ( EBV ), choć przyczyna nie zo ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzenia świadomości, udar niedokrwienny. Częstym powikłaniem jest wodogłowie. Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN opiera się przede wszystkim na badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego przez ...

Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzenia widzenia, zaburzenia ruchu, mowy, zmiany w zachowaniu chorego. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów może trwać nawet 30 lat. W diagnostyce wykorzystywane są badania serologiczne, PMR, obrazowe. Leczenie obejmuje pr ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. zaburzenia genetyczne. Gwiaździaki mogą lokalizować się w obrębie móżdżku, pnia mózgu, w międzymózgowiu i półkulach mózgowych, rdzeniu kręgowym. Możliwe umiejscowienie się rdzeniaków to móżdżek, a wyściółczaków w obrębie układu ko ... Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzenia widzenia ( ubytki pola widzenia, zaniewidzenie ), zaburzenia pamięci, wodogłowie. Oprócz badań obrazowych ( CT, MR ) powinny zostać wykonane badania hormonalne, które mogą ujawnić zaburzenia w funkcjonowaniu nadnerczy i ...

Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. zaburzenia ruchu, bóle głowy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia koordynacji ruchowej, napady padaczkowe. Zmiany mnogie mogą być przyczyną otępienia. Diagnostyka wtórnych guzów OUN Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie zm ... Encefalopatia mocznicowa .. zaburzeniem prowadzącym do upośledzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego w wyniku gromadzenia aromatycznych i rozgałęzionych aminokwasów, które w warunkach prawidłowych są usuwane do układu krwionośnego, a stąd przez fi ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. zaburzeniem ośrodkowego układu nerwowego związanym z gwałtownym wzrostem ciśnienia tętniczego, obecnie rzadko występującym. Do rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej dochodzi w wyniku utraty zdolności autoregulacji krążenia mózgowe ...

Problemy z pamięcią przy chorobie serca .. zaburzenia pamięci związane z ważnymi datami może świadczyć o chorobie ośrodkowego układu nerwowego np. otępieniu. Warto skonsultować się z neurologiem osobiście, przepisze leki wpływające na pamięć. ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ