Najczęstsze przyczyny omdlenia

neurologiczne.pl & najczęstsze przyczyny omdleniaOmdlenia .. najczęstsze przyczyny omdleń uznaje się przyczyny sercowo - naczyniowe np. nagły spadek ciśnienia tętniczego, leki, tętniak rozwarstwiający aorty, niewydolność mięśnia sercowego, blok serca. Natomiast przyczynami na podłożu neurol ...