Uszkodzenia płata ciemieniowego

neurologiczne.pl & uszkodzenia płata ciemieniowego



Apraksja .. uszkodzenia płata ciemieniowego półkuli dominującej i spotykana jest dość często. Apraksja wyobrażeniowa Apraksja wyobrażeniowa obejmuje brak umiejętności wyobrażenia ruchu ( jedzenie, ubieranie ) oraz jego spontanicznego planowan ... Aleksja, agrafia, amnezja .. uszkodzenia lewego płata ciemieniowego. Agrafia Agrafia jest zaburzeniem obejmującym utratę zdolności pisania i zwykle literowania. Agrafia powstaje w wyniku uszkodzenia w obrębie płata ciemieniowego półkuli dominującej. Może równ ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. uszkodzenia płata ciemieniowego w przebiegu procesu zapalnego, zwyrodnieniowego, guza, udaru. Wywołuje u chorego zaburzenia rozpoznawania przedmiotów, brak umiejętności liczenia, pisania, rozumienia słowa pisanego, napady padaczko ...