W istocie białej półkul mózgu ogniska o charakterze naczyniopochodnym

neurologiczne.pl & w istocie białej półkul mózgu ogniska o charakterze naczyniopochodnymOgnisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. istocie białej podkorowej na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego po str prawej o charakterze naczyniopochodnym. Innych zmian ogniskowych w mózgowiu nie widać. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Czy jest moż ... Drobne ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym w istocie białej obu półkul .. istocie białej obu półkul mózgu rozsiane są drobne ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym. Cechy niewielkiej atrofii korowej. Reszta prezentuje się prawidłowo. Odebrałam wyniki badań MR głowy. C ... Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. istocie białej obu półkul mózgu w warstwach górnokomorowych i podszczytowych rozsiane liczne , słabo wyrażone hypodensyjne ogniska naczyniopochodne niedokrwienne o charakterze malacyjnym ,bliznowato - malacyjnym i drobne jamki pou ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ