Zespół Wilsona choroba genetyczna

neurologiczne.pl & zespół Wilsona choroba genetycznaChoroba Wilsona .. zespołem objawów wywołanych gromadzeniem miedzi w organizmie. Choroba ma podłoże genetyczne i jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Powstały defekt genu odpowiedzialnego za produkcję białka transportującego miedź powod ...