Skąd pobiera się płyn mózgowo rdzeniowy

neurologiczne.pl & skąd pobiera się płyn mózgowo rdzeniowy



Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. pobierany przez nakłucie lędźwiowe. Wykonuje się je w pozycji leżącej na prawym boku z silnie podciągniętymi kończynami dolnymi. Następnie w warunkach całkowicie jałowych lekarz wkłuwa się w przestrzeń między 4 a 5 kręgiem lędźwio ...