Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny

neurologiczne.pl & przeciwciała przeciw receptorom acetylocholinyMiastenia .. przeciwciał klasy IgG przeciwko receptorom dla acetylocholiny ( AChR ) w synapsie nerwowo - mięśniowej. Przeciwciała te łączą się z większością receptorów i w ten sposób blokują je uniemożliwiając przyłączenie acetylocholiny, czyl ... Diagnostyka i leczenie miastenii .. przeciwciała przeciwko receptorom dla acetylocholiny oraz tomografię komputerową śródpiersia, aby stwierdzić obecność grasiczaka. Leczenie miastenii Leczenie miastenii jest procesem długotrwałym. Istnieje kilka metod leczenia. Zwy ...