Tomograf komputerowy rdzenia kręgowego

neurologiczne.pl & tomograf komputerowy rdzenia kręgowegoJamistość rdzenia kręgowego .. tomografię komputerową ( CT ). Nieprawidłowości można się doszukać również w badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego ( PMR ), w którym stwierdza się podwyższone ciśnienie płynu, zwiększoną ilość białka oraz pleocytozę, czyli zwiększon ... Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Inne badania to angiografia ( badanie radiologiczne z podaniem środka kontrastującego do naczyń krwionośnych ) i mielografia, czyli badanie radiologiczne, które polega na ...