Lambert Eaton zesp

neurologiczne.pl & Lambert Eaton zespZespół Lamberta - Eatona .. Lamberta - Eatona ( LEMS, Lambert - Eaton myasthenic syndrome ) należy do zespołów miastenicznych ( chorób przebiegających z zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego ) i jest chorobą autoimmunologiczną. Podobnie jak w miast ...