Tomograf komputerowy płyn mózgowo rdzeniowy

neurologiczne.pl & tomograf komputerowy płyn mózgowo rdzeniowyJamistość rdzenia kręgowego .. tomografię komputerową ( CT ). Nieprawidłowości można się doszukać również w badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego ( PMR ), w którym stwierdza się podwyższone ciśnienie płynu, zwiększoną ilość białka oraz pleocytozę, czyli zwiększon ...