Obrzęk podpajęczynówkowy

neurologiczne.pl & obrzęk podpajęczynówkowyKrwotok podpajęczynówkowy .. obrzęk płuc pochodzenia neurogennego. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ...