śpiączki

neurologiczne.pl & śpiączkiŚrodkowa mielinoza mostu .. śpiączka. Przebieg jest szybki a zgon występuje w ciągu kilku dniu bądź tygodni od pojawienia się objawów. Większość przypadków choroby zdiagnozowano pośmiertnie. U chorych, którzy przeżyli zwykle występują powikłania. Dorota Koze ... Krwiak podtwardówkowy .. śpiączka. Przy krwiakach podostrych występuje najczęściej ból głowy, nudności i wymioty, spowolnienie psychoruchowe, i niedowład połowiczy. Natomiast przewlekły krwiak może nie powodować objawów lub objawy mogą przyjąć postać umia ... Krwotok śródmózgowy .. śpiączka i niedowład czterokończynowy, a przy przebiciu do układu komorowego nawet śmierć. Rozpoznanie ustala się w oparciu o objawy neurologiczne, tomografię komputerową ( CT ), angio - CT i rezonans magnetyczny. Nakłucie lędźwio ...

Śpiączka .. śpiączki, której towarzyszy zatrzymanie oddechu, a ostatecznie zatrzymanie krążenia. W przypadku krwotoku dochodzi do nagłej utraty świadomości. Urazy mózgu poniżej namiotu móżdżku ( wypustka opony twardej oddzielająca półkule móz ... Diagnostyka i leczenie śpiączki .. śpiączki Leczenie śpiączki jest w zasadzie leczeniem objawowym i polega na zastosowaniu sztucznej wentylacji, leków wspomagających pracę układu krążenia, wyrównania zaburzeń metabolicznych i jonowych oraz leczeniu obrzęku mózgu, w ... Śmierć mózgu .. śpiączki. 4. Wykazano strukturalne uszkodzenie mózgu. 5. Uszkodzenie strukturalne mózgu jest nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu. Wykluczenia: 1. Chorych zatrutych i pod wpływem niektórych śro ...

Obrzęk mózgu .. śpiączka. Badania obrazowe we wczesnym okresie obrzęku są zwykle prawidłowe. Obrzęk śródmiąższowy mózgu Obrzęk śródmiąższowy jest następstwem wodogłowia zamkniętego i powstaje wskutek przedostawania się płynu mózgowo - rdzeniowego ... Toksoplazmoza .. śpiączka, bóle głowy, drgawki, zaburzenia mowy, zaburzenia czucia, równowagi, otępienie, objawy oponowe. Diagnostyka i leczenie toksoplazmozy W diagnostyce wykorzystuje się krew, płyn mózgowo - rdzeniowy ( PMR ), fragmenty tkanek ... Guzy okolicy szyszynki .. śpiączka, przedwczesne dojrzewanie płciowe, hipogonadyzm, moczówka prosta. Diagnostyka guzów okolicy szyszynki Podstawą rozpoznania guza szyszynki są badania obrazowe tj. tomografia komputerowa i przede wszystkim rezonans magnetyc ...

Encefalopatia wątrobowa .. śpiączki a nawet zgonu. Oceny zaburzeń dokonuje się przy pomocy pięciostopniowej skali. Stopień 0 - prawidłowy stan chorego Stopień 1 - splątanie, zaburzenia koncentracji, lęk, euforia, drżenie, zaburzenie rytmu dobowego Stopień 2 ... Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. śpiączki a nawet zgonu. Inne objawy wynikają z lokalizacji, która uległa niedotlenieniu. Mogą to być otępienie, mimowolne ruchy, drżenie, zaburzenia mowy, chodu. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia ... Encefalopatia hipoglikemiczna .. śpiączka czy napady padaczkowe. Naurohipoglikemia może przypominać u niektórych stan po spożyciu alkoholu. Chorzy powinni przede wszystkim nosić przy sobie coś słodkiego lub roztwór z 40 proc. glukozą. W razie utraty przytomności ...

Szanse wyjścia ze śpiączki .. śpiączce. Pół roku temu miała wypadek samochodowy, w którym odniosła wiele obrażeń. Czy jest szansa, że z tego wyjdzie? Ile procent osób z tego wychodzi? Lekarze nic nie obiecują. Prognozy dla pacjentów będących w śpiączce po uraz ... Śpiączka przy niedokrwiennym udarze mózgu .. śpiączce. Lekarz mówi,że *trzeba czekać*. Boję się,że coś przegapię, że można zrobić coś więcej niż tylko czekać. Czego powinnam oczekiwać od lekarza i co ja mam robić? Generalnie leczenie udarów ma charakter zachowawczy. Zatem po ... Głęboka sedecja .. śpiączki dłużej niż kilka dni, gdyż brak jest wtedy możliwości oceny neurologicznej chorego, jak i może dojść do uszkodzenia neuronów. Jednak w zakresie dawek terapeutycznych jest to mało prawdopodobne. ...

Krwiak mózgu i obrzęk .. śpiączce farmakologicznej. Dostaje leki na obniżenie ciśnienia śródczaszkowego. Stan jest ciężki. Lekarze każą nam czekać. Czy w tej sytuacji naprawdę nic nie można więcej zrobić? Obecnie istota leczenia polega na pielęgnacji i po ... Rozpoznanie padaczki przy jednym napadzie .. śpiączka, obrzęk mózgu ). Czasem drży mi całe ciało, ale bez utraty przytomności. Dwa lata leczono mnie lekami przeciwpadaczkowymi, ale lekarz nie wspomniał, że mam padaczkę. Chociaż wypytywał o objawy padaczkowe. W badaniach wysz ... Zaburzenia pamięci po stłuczeniu płatów czołowych .. śpiączce farmakologicznej, stan był bardzo ciężki. Na szczęście przeżył i jest już dużo lepiej, niestety częściowo utracił pamięć, pamięta rzeczy które były dawno natomiast zapomina co było przed chwilą, bardzo fantazjuje, zapomin ...

Śpiączka farmakologiczna przy nowotworze i terapii kardiologicznej .. śpiączki farmakologicznej. Czy to dobrze? Leży na intensywnej terapii kardiologicznej a lekarze nie chcą go przenieść na onkologię gdzie właśnie tam są pacjenci z takimi przypadkami. Czy to dobra decyzja? Niestety w przypadku uogó ... PW w farmakoterapii śpiączki Co może znaczać skrót PW 10 ml/h. Dodam że jest to nazwa leku w farmakoterapii. Skrót PWE oznacza płyn wieloelktrolitowy, ale samo PW to nie znam. ... Przedawkowanie morfiny a śpiączka .. śpiączki oraz w jaki sposób odtruć organizm od tej toksyny. Opis badania CT w granicach normy. Niestety przedawkowanie morfiny może powodować śpiączkę. Podaje się wtedy nalokson. ...

Farmakologia w śpiączce .. śpiączkę, ile ona może trwać, w jaki sposób można pomóc takiemu pacjentowi oraz jakie leki powinny być zastosowane, aby odtruć organizm i czy jest możliwe aby taka osoba się wybudziła? Jaki ośrodek jest najlepszy dla ludzi ze śpią ... Stan śpiączki farmakologicznej .. śpiączki? I czy człowiek który został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną może się z niej nie wybudzać i przejść we własną śpiączkę? W jaki sposób można pomóc chorym w takim stanie czy można coś kupić np. w sklepie medycznym? J ... Otwarte oczy a śpiączka spowodowana niedotlenieniem i zatrzymaniem akcji serca .. śpiączką? Ile może trwać śpiączka spowodowana niedotlenieniem i zatrzymaniem akcji serca ? Lekarze mówią że wyniki głowy są prawidłowe ( EEG i tomograf ), a moja siostra jest w śpiączce 3 miesiąc, gdy chcę dowiedzieć się co jej ta ...

Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. śpiączki. Zatem w każdej chwili jest to możliwe. Trudno powiedzieć czy w takim stanie zachowane jest odbieranie konkretnych bodźców, ale na pewno mówienie do pacjenta nie zaszkodzi, a wręcz pomoże. Tak, jak powiedział to już lekar ... Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki .. śpiączki farmakologicznej a następnie zapadł w śpiączkę mózgową, z której wybudził się po 9 dniach. Obecnie otwiera jedno oko ( jednak nie mam pewności czy widzi ), porusza kończynami zarówno górnymi jak i dolnymi, jest pobudzony( ... Krwiak mózgu w płacie czołowym i obrzęk mózgu .. śpiączce farmakologicznej.Stan jest ciężki.Lekarze każą nam czekać. Czy w tej sytuacji naprwde nic nie mozna wiecej zrobić? Truno powiedzieć, śpiączka farmakologiczna zmniejsza ryzyko narastania krwiaka. Może dojść do częściowego ...

Krwiak mózgu po wypadku .. śpiączki, jeśli wyniki badań będą lepsze. Czy po zabiegu wykonano kolejne badania obrazowe i ma Pani do nich dostęp? Bardzo proszę je napisać, może uda mi się coś więcej na ten temat napisać. bardzo dziekuje za odpowiedz,w tej chw ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. śpiączce farmakologicznej. Po tym mam właśnie problem taki, nie wiem co mi dolega bo oprócz niedowładu mam dziwne drętwienia w kończynie niewładnej dolnej, gdy chodze troche dłużej zaczzyna mi drętwieć noga i mam napięcia mimowoln ... Rokowania przy śpiączce wskutek wirusowego zapalenia mózgu .. śpiączkę. Okazało się, że ma wirusowe zapalenie mózgu. Ma 20 lat. Czy brat z tego wyjdzie? Jakie są szanse na całkowity powrót do zdrowia? Od czego to zależy? W przypadku wirusowego zapalenia mózgu możliwość terapii jest ograniczo ...

Szanse na wybudzanie z kilkuletniej śpiączki .. śpiączki farmakologicznej wybudzenie polega na zaprzestaniu podawania leków. W przypadku śpiączki powstałej po urazie w zasadzie pozostaje czekanie. Nie ma w tych przypadkach jako takiej metody wybudzania. ... Szanse na przeżycie przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i zatorze płucnym .. śpiączki farmakologicznej. Z powyższego opisu wynika, że rokowanie jest raczej pomyślne. ... Słyszenie i świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. śpiączce farmakologicznej słyszy to, co się do niej mówi? Mój tato trafił do szpitala z ostrą białaczką i niewydolnością oddechową i był w śpiączce kilka tygodni, potem zmarł. Chciałabym się dowiedzieć, czy słyszał to, co do niego ...

Lek Zolpiden w czasie śpiączki .. śpiączki? Czy może jest od czegoś innego? Zolpidem jest krótkodziałającym lekiem nasennym. Odkryto, że podawanie zolpidemu w niektórych przypadkach wybudza pacjentów ze śpiączki. ... Świadomość osoby w śpiączce otwierającej oczy .. śpiączce. Otwiera przy tym oczy. Czy mimo otwartych oczu nadal śpi, czy jest świadomy? ... Charakterystyka Zespołu Guillain-Barre .. śpiączkę farmakologiczną. Po 5 miesiącach na OIOM przekazany do domu na wentylację domową. ...

Śpiączka po operacji kamieni .. śpiączkę. Od tego czasu mija tydzień, znajoma się jeszcze nie wybudziła. Co możemy zrobić, by jej pomóc? Czy ta śpiączka to błąd lekarzy? Być może wystąpiły powikłania po zabiegu ( niewydolności oddechowej, krążenia ) lub znieczul ... Obrzęk mózgu i śpiączka po operacji usunięcia guza mózgu .. śpiączce. Skąd ten obrzęk po operacji? Czy są jakieś szanse, że z tego wyjdzie? ... Drgawki u osoby w śpiączce wskutek niedotlenienia przy przebitym płucu .. śpiączki farmakologicznej, lekarze odkryli przebite płuco. Ma drgawki, drżenia ciała. Brat reaguje na głosy i światło. Czy to coś poważnego? Czy brat wyjdzie z tego? Drżenie ciała może być wynikiem np. uszkodzenia mózgu, działanie ...

Szanse na wybudzenie ze śpiączki po uszkodzeniu układu nerwowego .. śpiączkę, leży już drugi tydzień, chociaż lekarze mówili, że powinien wybudzić się po tygodniu. Zaczął już powoli otwierać oczy, ale nadal nie ma z nim żadnego kontaktu. Lekarze podejrzewają uszkodzenia układu nerwowego. Czy są ja ... Wpływ długiej śpiączki powypadkowej na układ nerwowy .. śpiączkę. Jakie skutki w układzie nerwowym mogła wywołać tak długa śpiączka? Co należy robić w takiej sytuacji? Bardzo chciałabym jej pomóc, ale nie wiem jak. ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki osoby, której większość mózgu jest obumarła .. śpiączce, jej mózg jest obumarły w 70%. Czy są szanse, że mama się wybudzi? Czy są jakieś ośrodki dla takich osób? Tak, są specjalne ośrodki. Ze względu na małą liczbę miejsc trudno tam się dostać. Na pewno pomogą w tym lekarze op ...

Szanse na wybudzenie ze śpiączki osoby, która otwiera oczy .. śpiączce od 3 tygodni. Otwiera oczy, ale patrzy jakby przez mgłę, raz uronił łzę. Czy ma świadomość tego się wokół niego dzieje? Czy jest szansa, ze się wybudzi? Co trzeba zrobić? Takie reakcje w śpiączce mogą być obecne. Najlepie ... Jakość opieki w hospicjum nad osobą w śpiączce .. śpiączkę. Nie ma z nim kontaktu, jest pod respiratorem, serce nie pracuje. Za kilka dni teść będzie miał założoną rurkę tracheotomijną, a później ma przejść do hospicjum. Jak wygląda opieka nad osobami w hospicjum? Czy opieka tam ... Wybudzanie za śpiączki u dziecka po podtopieniu .. śpiączce. Niedługo ma zostać wybudzona. Jak wygląda takie wybudzanie? Jakie są szanse, że dziecko się obudzi? Czy taka śpiączka może trwać długo? Wybudzanie polega na podawaniu odpowiednich leków, np. zolpidemu. Trudno powiedzieć ...

Ból nogi mimo rehabilitacji przy uszkodzeniu nerwu strzałkowego .. śpiączce cukrzycowej, po obudzeniu się i po 3 miesiącach strasznie narzeka na ból w nodze przede wszystkim na ból stopy. Pomimo hospitalizacji, ból jest dalej. Stwierdzono u niego uszkodzenie nerwu strzałkowego, bierze leki przeci ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki przy uszkodzonym pniu mózgu .. śpiączkę. Badania wykazały uszkodzony pień mózgu. Czy jest szansa, żeby się wybudził? Co należy zrobić, by to przyspieszyć? czy wróci do normalności? ... Zasady rekonwalescencji osoby w śpiączce w domu .. śpiączce. Lekarze zaproponowali nam zabranie męża do domu. W jaki sposób powinnam przygotować mieszkanie? Jak powinna przebiegać rekonwalescencja? Opieka nad pacjentem w śpiączce jest trudna. Radzę rozważyć leczenie w specjalnym o ...

Żywienie osoby w śpiączce .. śpiączce. Ile razy dziennie powinna być karmiona przez sondę i jaki pokarm powinnam jej podawać, żeby wracała do sił? W przypadku osób w śpiączce należy pamiętać, iż nie wolno karmić ich drogą doustną. Jeśli chodzi o karmienie prz ... Ośrodki rehabilitacyjne dla osób w śpiączce we Wrocławiu .. śpiączkę. Do tej pory był w szpitalu jednak za parę dni zostaje wypisany. Czy są jakieś ośrodki rehabilitacyjno - opiekuńczo we Wrocławiu? Jaki jest miesięczny koszt utrzymania w takim ośrodku? Czy trzeba długo czekać na miejsce? ... Postępowanie wobec osoby wybudzonej ze śpiączki po zawale serca .. śpiączkę. Parę dni temu obudził się i zaczął samodzielnie oddychać. Co możemy zrobić dla wujka? Czy uda się przywrócić mu pełne zdrowie? Aby ocenić rokowanie ważne jest uzyskanie informacji na temat uszkodzenia mózgu, do którego n ...

Preparaty na odleżyny dla osoby w śpiączce .. śpiączce farmakologicznej. Lekarz powiedział, że mama jest całkowicie sparaliżowana i nie daje jej żadnych szans. Ja jednak ufam, że mama wyjdzie z tego. Co powinnam zrobić, żeby nie powstały odleżyny? Jakie preparaty kupić? Czy f ... Stwierdzenie śmierci mózgu przy obecności leku podtrzymującego śpiączkę .. śpiączkę farmakologiczną.7 dni po wypadku obrzęk się nie zmniejszył a lekarze stwierdzili śmierć mózgu i nie dawali szans na to że się obudzi. rodzina podpisała zgodę na pobranie narządów i 5 dni po stwierdzeniu śmierci mózgu miał ... Zaburzenia pamięci i niedowład jednej strony ciała po wypadku .. śpiączce farmakologicznej. Teraz oddycha już samodzielnie, ale nie je sam, ma niedowład jednej strony ciała. Nie poznaje bliskich, ma zaniki pamięci. Jaką rehabilitację można zastosować, żeby mu pomóc? Czy odzyska pamięć? Rehabili ...

Sine ręce i nogi u osoby w śpiączce po zawale serca .. śpiączce. Jej stan jest ciężki, ma sine i zimne ręce. Serce nie podejmuje pracy, kuzynka znajduje się cały czas pod respiratorem. Czy można coś zrobić, by uratować kuzynkę? Czy jest szansa, ze się obudzi? Co oznacza sinienie i zim ... Brak wybudzenia ze śpiączki po zawale .. śpiączki farmakologicznej. Mija już trzeci dzień, wybudzenie jeszcze nie nastąpiło. Czy mój ojciec ma szanse powrotu do zdrowia? Ma 49 lat. Prawdopodobnie doszło do poważnego uszkodzenia mózgu. Wszystko zależy od stanu chorego. Za ... Wybudzanie ze śpiączki za pomocą leków na bezsenność .. śpiączki. Wybudziło się po nim 50,60% osób. Czy lek ten jest już dostępny na rynku? Jaki jest postęp badań jeśli chodzi o wybudzanie ludzi ze śpiączki za pomocą konkretnych leków? Chodzi Pani o zolpidem, dostępny w Polsce. Czy pom ...

Ośrodki rehabilitacyjne dla osób w śpiączce na Dolnym Śląsku .. śpiączkę. W szpitalu zarażono ją jakąś bakterią, stan mamy jest bardzo ciężki. Szukam dobrych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce, szczególnie na Dolnym Śląsku. ... Karmienie przez sondę osoby w śpiączce .. śpiączkę. Od kilku dni przebywa w domu. Jak często należy podawać sondę i w jakich ilościach? Jakie posiłki najlepiej przygotowywać dla mamy? W takie informacje powinna Pani zostać poinformowana przy wypisie ze szpitala. Zalecenia ... Wytrzeszcz oczu, zaburzenia mówienia, czytania i chodzenia po wypadku .. śpiączce przez 5 miesięcy. Na obecną chwilę nie może chodzić, siedzieć wstawać, wszytskiego się uczy. Mówienia, czytania. Ma też wytrzeszcz oczu. Nie ma urazu kręgosłupa. Jakie są szanse na wyzdrowienie? Czy wytrzeszcz oczu sam zn ...

Problemy z wypróżnianiem u dziecka w śpiączce karmionego sondą .. śpiączce i jest karmiony sondą. Ma straszne problemy z wypróżnieniem. W szpitalu dostaje ciągle kaszki mleczne i zmiksowane obiady, żadnych lżejszych rzeczy. Jak powinnam go karmić? Można poprosić lekarzy aby przepisali w zlecenia ... Opuchlizna pośmiertna u osoby po zawale i śpiączce .. śpiączkę, w trakcie której wystąpiły obrzęki, które w podobnej postaci trwały około 2 tygodni. Potem zaczęły się nasilać. Po pewnym czasie z jego jamy ustnej oraz otworu w tchawicy wylewał się brunatny płyn. Niedawno tata umarł. P ... Śpiączka po operacji serca .. śpiączkę. Czy to normalna reakcja? Jak długo trwa śpiączka? Jakie konsekwencje niesie za sobą w organizmie? Niestety mało tu informacji klinicznych ( co to za operacja, dlaczego doszło do zaburzeń oddychania, czy śpiączka jest far ...

Sposoby na przyspieszenie wybudzenia z długotrwałej śpiączki .. śpiączki, kiedy nie znam dokładniejszych danych klinicznych. Im dłużej trwa jednak śpiączka tym szanse maleją na wybudzenie. ... Poruszanie oczami i usiłowanie mówienia podczas śpiączki .. śpiączki? Możliwe, że tak. Powinien to jednak stwierdzić specjalista po osobistym badaniu pacjenta. ... Odczuwanie bólu w śpiączce .. śpiączce, nie wiadomo dlaczego nie może się obudzić. Lekarze podejrzewają miażdżycę lub podłoże neurologiczne. Jak można pomóc babci? Możliwe, że w związku z przebytym zawałem odczuwa ból. Może to wina powikłań ( uszkodzenie serca ...

Ośrodek rehabilitacyjny dla osób w śpiączce w woj. opolskim .. śpiączce. Mój mąż od kilku tygodni przebywa w śpiączce i póki co nie ma szans na jego wybudzenie, jednak lekarze mają jakieś nadzieje. Chciałabym, żeby miał odpowiednią opiekę. Jesteśmy z opolskiego. ... Leczenie zaników pamięci po wybudzeniu ze śpiączki .. śpiączce ponad 4 tygodnie. Jak się obudziłem, doznałem zaniku pamięci, z czasem przypominałem sobie pewne zdarzenia, jednak nadal mam problemy z pamięcią. Czy jest jakiś sposób, żeby to wyleczyć? Zaburzenia pamięci mogą występować ... Przyczyny zapadania w śpiączkę u dzieci .. śpiączce. Jakie są przyczyny zapadania w śpiączkę? Kiedy jest możliwe wybudzenie? Jak długo trwa śpiączka? Najczęstszą przyczyną jest uraz głowy, niedotlenienie, choroby zakaźne, zatrucie. Nie da się dokładnie powiedzieć ile ona m ...

Rokowania przy samodzielnym oddychaniu i braku reakcji źrenic na światło w śpiączce .. śpiączki farmakologicznej, jej źrenice nie reagują na światło. Oddycha bez pomocy respiratora. Czy dziecko z tego wyjdzie? Od czego to zależy? Zależy to przede wszystkim od uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, tu wskutek nied ... Szanse na wyzdrowienie po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej po zapaleniu płuc .. śpiączki farmakologicznej. Nie ma z nim kontaktu, jedynie otwiera oczy, porusza ramionami. Czy jest szansa, że wyzdrowieje? Co można zrobić? Głównym problemem jest choroba płuc i dróg oddechowych. Należy ten problem rozwiązać. Jeś ... Śpiączka wskutek długotrwałego przebywania na mrozie .. śpiączkę w wyniku długotrwałego przebywania na mrozie? np. po upiciu się alkoholem i przeleżeniu kilku godzin w takim stanie na mrozie? W przypadku upojenia alkoholem nie odczuwa się zimna tak, jak u osoby zdrowej. Zatem dochodzi ...

Problemy z mową i nieskoordynowane ruchy po śpiączce w wyniku urazu .. śpiączce, po czy został wybudzony. Po wybudzeniu ma problemy z mową i nie ma do końca skoordynowane ruchy. Czy to znaczy, że lekarze za wcześnie go wybudzili? Czy to minie? To może być wynik urazu i powikłań z nim związanych ( krw ... Rola mówienia do chorego w śpiączce .. śpiączki. Zatem zależy ona w dużej mierze od rozległości uszkodzenia mózgu. ... Brak kontaktu z chorym z obrzękiem mózgu .. śpiączce farmakologicznej. Lekarze nie podają mu już środków usypiających, ale nadal nie reaguje na żadne bodźce. Czy może to być spowodowane tym obrzękiem mózgu? Czy możliwe jest wyleczenie tej choroby? Leki anestetyczne mogą jes ...

Świadomość osoby w śpiączce, potrafiącej płakać i zaciskać rękę .. śpiączki mówi, że występuje m.in. brak reakcji na bodźce zewnętrzne. Tak naprawdę nikt nie wyjaśnił tego czy chory w śpiączce słyszy. Zachęca się rodziny do przebywania z chorym, rozmową i próbą nawiązania kontaktu. Nie umiem odpo ... Napięcia mięśni kończyn u osoby w śpiączce .. śpiączce i pomimo ćwiczeń ma silne przykurcze mięśni. Kończyny zgięte są prawie pod kątem prostym. Dodam jeszcze, że napina ręce i nogi wtedy, gdy ma otwarte oczy. Czy jest jakiś lek na rozluźnienie mięśni aby nie były one tak nap ... Śpiączka wskutek krwiaka w mózgu pomimo prawidłowej pracy mózgu .. śpiączce z powodu krwiaka w mózgu wywołanego uderzeniem. Ma 19 lat.Lekarze twierdzą, że praca mózgu jest prawidłowa i nie wiedzą, dlaczego brat się nie wybudza. Jakie mogą być tego przyczyny i jak długo może potrwać śpiączka? ...

Poruszanie głową, otwieranie oczu i zaciskanie dłoni w śpiączce a zespół zamknięcia .. śpiączki farmakologicznej, leki odstawiono jednakże tatko śpi nadal, wydolnośc oddechowa jest słaba, toteż ciągle przebywa na OIOMIE pod respiratorem. Po badaniu mózgu ( nazywa się ono bodajże CT ) stwierdzono zamazanie struktury ... Nadmiar potasu, niewydolność nerek i mała ilość białych krwinek u osoby w śpiączce .. śpiączce, Ostatnie wyniki pokazały nadmiar potasu, prawdopodobnie nadczynność tarczycy, niewydolność nerek i zbyt małą ilość białych ciałek krwi, Proszę o wskazówki żywieniowe w tym wypadku, Chora jest karmiona przez sondę. Jeszcz ... Techniki rehabilitacyjne w pielęgnacji osoby w śpiączce farmakologicznej .. śpiączce farmakologicznej. Amputowano mu nogę po staw kolanowy, a po operacji dostał sepsy. Tato czasami otwiera oczy, ale nas nie poznaje. Stosujemy już masaże i muzykoterapię. Jakie techniki rehabilitacyjne możemy jeszcze zastos ...

Ośrodek rehabilitacyjny dla osoby w śpiączce, otwierającej oczy i poruszającej palcami .. śpiączce. Czasami otwiera oczy, ściska nas za rękę, rusza palcami. Nie ma z nim kontaktu. Czy jest w Polsce jakiś dobry ośrodek rehabilitacyjny dla takich osób? Dobrą renomą cieszą się ośrodki w Konstancinie - Jeziorna pod Warszaw ... Śpiączka przy zespole neurodegeneracyjnym z otępieniem i padaczką skroniową .. śpiączce. Lekarze zdiagnozowali zespół neurodegeneracyjny z otępieniem i padaczkę skroniową. Co to oznacza dla wujka? Czy się wybudzi? Czy można jakoś mu pomóc w wybudzeniu? Trudno mi cokolwiek powiedzieć, nie wiedząc czy śpiączka ... Profesjonalna pomoc przy niemowlęciu z napięciem mięśni po urazie głowy .. śpiączce z powodu urazu głowy. Od tamtej pory ma naprężone ciało, wbija sobie paznokcie w rączki, często płacze. Lekarze nie potrafią pomóc. Nie wiadomo na ile córeczka będzie sprawna czy będzie mówić i widzieć. Nie stać nas na pr ...

Szansa na operację przy wylewie podpajęczynówkowym mózgu .. śpiączce farmakologicznej. Chciałam zapytać, czy mnie słyszy? Na razie jest zbyt słaby na operację. Czy jest jakaś szansa na polepszenie jego stanu zdrowia na tyle, żeby lekarze mogli zlokalizować krwiaka i zatamować go? Nikt do k ... Ponowne zapadnięcie w śpiączkę pomimo braku całkowitego wybudzenia .. śpiączce po zawale serca. W tym czasie była lekka poprawa jej zdrowia, otwierała oczy, próbowała samodzielnie oddychać, zaczęła słyszeć. Od pewnego czasu lekarze znów musieli ją podłączyć do respiratora. Jakie mogą być tego przycz ... Objawy i leczenie encefalopatii .. śpiączki. Należy leczyć chorobę podstawową. ...

Problemy z rozpoznawaniem otoczenia po śpiączce cukrzycowej .. śpiączkę cukrzycową. Był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej, był intubowany, podłączono mu respirator. Są dni, kiedy nas poznaje, ale bywają i takie kiedy jest nieobecny, patrzy w jeden punkt. Z czym związany jest taki zmienn ... Śpiączka w pewien czas po udarze mózgu .. śpiączce. Co mu jest? Czy jest szansa, że wyzdrowieje? Jeśli miejsce miały już 2 epizody udaru, niestety mogło dojść do kolejnego. Prawdopodobnie czynniki ryzyka u Pani taty odgrywają dużą rolę i nie udało się im zapobiegać po już ... Ośrodek rehabilitacyjny dla osób po udarze z paraliżem połowicznym .. śpiączce, teraz gdy się obudził, jest rehabilitowany, ale nie widać skutków. Wujek jest sparaliżowany lewostronnie, bezwładna jest prawa ręka. Nie mówi, jedzenie trzeba mu podawać przez sondę. Po zapaleniu dróg moczowych jego stan ...

Picie alkoholu po urazie głowy .. śpiączce farmakologicznej. Szanse na przeżycie były znikome, ale udało się. Tata wraca do zdrowia. Ostatnio jednak zauważyliśmy, że pije alkohol. Czy wypicie 2 - 3 piw dziennie stanowi jakieś zagrożenie dla ojca? ... Szanse na wyzdrowienie po nagłym zatrzymaniu krążenia .. śpiączce. Kilka razy dostał gorączki, nie rusza się. Ma ruchy wyprostne. Co to znaczy? czy jest szansa, że tata wyzdrowieje? Czy można mu w jakiś sposób pomóc? 2o minutowe niedotlenienie mogło spowodować poważne uszkodzenie mózgu. ... Reakcje w organizmie przy śpiączce poalkoholowej .. śpiączką? Prawdopodobnie był to alkohol metylowy, czyli silna trucizna dla organizmu, w dużych ilościach prowadzi do ślepoty i śmierci. Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia mózgu a także innych organów. ...

Rehabilitacja osoby po udarze pnia mózgu .. śpiączce, teraz jest w trakcie rehabilitacji. Na razie nie widać jej efektów. Mama ma sparaliżowaną lewą stronę i prawą nogę. Ma problemy z mówieniem i przełykaniem. Poza tym dostała zapalenia dróg moczowych, lekarze założyli jej ... Rokowania przy zaburzeniu świadomości i mowy po groźnym upadku .. śpiączki, nie ma z nim kontaktu. Nic nie mówi, ma rozbiegany wzrok. Kiedy będzie można z nim nawiązać kontakt? Czy wyzdrowieje? Niestety opis nie pozwala na ocenę stanu ogólnego. Trudno też o ocenę bez żadnych wyników badań. Nie w ... Wprowadzenie chorego w śpiączkę farmakologiczną bez zgody rodziny .. śpiączkę farmakologiczną bez zgody najbliższej rodziny? Wszystko zależy od okoliczności, ale tak, jeśli sytuacja tego wymaga zgoda rodziny nie jest konieczna. ...

Otwieranie oczu, zaciskanie dłoni i prężenie się przy wybudzaniu ze śpiączki po zawale Niedawno mój tato miał zawał serca doszło wtedy do niedotlenienia mózgu. Stwierdzono uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Powoli jest wybudzany. Tata bardzo się pręży, robi dziwne miny, kaszle, wypycha język, nagle otwiera oc ... Organizowanie życia osobie w śpiączce .. śpiączce. W jaki sposób mogę zorganizować życie córki w domu? Jaki sprzęt jest niezbędny w opiece nad taką osobą i jak wyglądać powinna rehabilitacja? Czy powinnam zatrudnić do pomocy pielęgniarkę, czy też będę w stanie sama się n ... Rokowania przy śpiączce, krwotoku wewnętrznym i licznych złamaniach .. śpiączce. Ma krwotok wewnętrzny i liczne złamania. Lekarze powiedzieli, że może być nawet konieczna amputacja nogi. Czy on ma jakieś szanse na powrót do normalności? Ma dopiero 19 lat. Na pewno nie będzie to sprawność sprzed wypad ...

Ośrodki rehabilitacyjne dla osób w śpiączce .. śpiączkę farmakologiczną po wypadku, któremu uległ. Ponieważ się nie wybudził został skierowany do ośrodka opiekuńczo - leczniczego. Zauważyłem, że jedyne leczenie stanowi tam podawania kroplówek i odsysanie tchawicy. Jak powinna ... Konieczność odłączenia od aparatury po pęknięciu tętniaka .. śpiączce, oddycha dzięki respiratorowi. Lekarze mogą operować dopiero po zejściu obrzęku. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że wg lekarzy mama nie ma szans na przeżycie, namawiali nas do odłączenia jej od aparatury. Czy lekarze mogą coś ... Sposoby wybudzania ze śpiączki .. śpiączki? Jakie to sposoby? W jakich sytuacjach są stosowane? Tak można próbować wybudzić ze śpiączki osobę chorą poprzez podawanie leków ( np. zolpidem ), niestety nie w każdym przypadku jest to możliwe oraz skuteczne, ponadto zn ...

Szpital dla osoby w stanie czuwania przy uszkodzeniu ciała modzelowatego .. śpiączce, a od tygodnia jest w stanie czuwania ( bez kontaktu ). Musimy ją wypisać ze szpitala, kontynuowanie leczenia w innym mieście jest niemożliwe ze względu na brak miejsc. Jak mamy znaleźć inny szpital? Gdzie? ... Rokowania osoby w śpiączce, otwierającej oczy i reagującej na ból, dźwięki i dotyk .. śpiączce mózgowej. Reaguje na ból, dźwięki, dotyk, otwiera oczy. Ma tracheotomię, respirator, dializy w tygodniu. Co mnie czeka moją żonę? Lekarze mówią że zakład opiekuńczo - leczniczy nie wchodzi w rachubę. Jakie są jej rokowani ... Szanse na wyzdrowienie osoby wybudzonej z długotrwałej śpiączki .. śpiączkę z powodu niedotlenienia mózgu. Liczne obszary mózgu są u niego uszkodzone, rdzeń mózgu nie był zaatakowany. Po wybudzeniu był jak roślina. Po długiej rehabilitacji nastąpiła znaczna poprawa. Chodzi dość dobrze, jednak nad ...

Śpiączka wskutek choroby nerek .. śpiączkę. Lekarze nie dają mu już żadnej nadziei. Co mogę dla niego zrobić? Może Pani dostarczyć odpowiedniej opieki, zapobieganie odleżynom, higiena osobista. W zasadzie pozostaje wyczekiwanie. Trudno mi się wypowiadać na temat s ... Szanse na wyleczenie osoby w śpiączce z obrzękiem mózgu .. śpiączce farmakologicznej i nie ma z nią żadnego kontaktu. Czy są dla niej jakieś szanse? W zasadzie na podstawie tych informacji nie umiem powiedzieć nic konkretnego. Jeśli czas niedotlenienia mózgu nie był długi, obrzęk mózgu wy ... Niedowład ręki po zapaleniu mózgu i śpiączce .. śpiączce. Byłem poddany długiej rehabilitacji. Pozostał mi niedowład ręki. Co powinienem zrobić? Czy istnieją jakieś zabiegi likwidujące ten niedowład? Niestety takie objawy, jako powikłanie przebytego zapalenia mózgu mogą występo ...

Zaburzenia świadomości, prężenie się i drgawki po wirusowym zapaleniu mózgu .. śpiączki. Po wybudzeniu z córką nie ma kontaktu. Od paru dni ma wywalony język, często się pręży i ma drgawki. Co jej jest? Jak można to leczyć? Czy jest szansa, by wyzdrowiała? Najpewniejsze informacje uzyska Pani od lekarzy prow ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki wskutek obrzęku mózgu po operacji guza mózgu Witam serdecznie.moja mama 27.04 miala przeprowadzona operacje usuniecia guza na mozgu ( przezutowego, nie wiedza skad ). wczesniejszy miesiac spedzila w szpitalu po udarze mozgu.ma sparalizowana lewa strone ciala - od operacji mi ... Przyjęcie przez szpital publiczny chorego po wybudzeniu ze śpiączki .. śpiączki. Czy szpital publiczny przyjmuje osoby, które zostały wybudzone ze śpiączki, ale nie odzyskały pełnej sprawności? Wszystko zależy jaki jest powód przyjęcia. Jeśli znajduje się ona w stanie stabilnym, nie wymaga diagnostyk ...

Prywatny zakład opieki długoterminowej dla osoby w śpiączce .. śpiączki apalicznej. Mój tato zapadł w taką śpiączkę i chcemy zapewnić mu jak najlepszą opiekę. Dotychczasowa opieka ( w szpitalu ) nie spełniła naszych oczekiwań. Gdzie znajdę najlepszy ośrodek? Uwazam, ze tylko rodzina moze zape ... Śpiączka po operacji guzów na jelicie grubym .. śpiączce? Czy jest to rzeczywiście lepsze dla dziadka? Są to indywidualne decyzje lekarzy. Taka możliwość oczywiście istnieje, może potrwać dzień, dwa lub nieco dłużej. ... Rokowania przy uszkodzeniu móżdżka po operacji krwiaka .. śpiączce, porusza jedynie nogami. Babcia wcześniej chorowała na serce. Czy ma szansę wrócić do zdrowia? Niestety na podstawie tych informacji nie można się wypowiedzieć. Myślę, że lekarze prowadzący znają dokładnie stan Pani babci ...

Picie alkoholu przy padaczce bez przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. śpiączki. Aha więc najlepszym wyjściem było by w ogóle zrezygnowanie z alkoholu? wiem że nie można brać leków jak się pije, tak też było napisane na różnych forach, że jak się pije alkohol to wtedy wystarczy nie wziąć wieczornego ... Śpiączka po operacji naczyniaków .. śpiączce. Miał dwa naczyniaki. Po operacji miał robiony tomograf, który wykazał niedokrwienie mózgu. Lekarze nie dają szans mężowi na wybudzenie. Czy naprawdę nie ma żadnej możliwości wybudzenia? Od czego to zależy? ... Otwieranie oczu i poruszanie ręką w śpiączce .. śpiączce po zatrzymaniu akcji serca wskutek krwawienia z żylaków przełyku. Tato otwiera oczy, ale wydaje się był nieświadomy, nie patrzy na nas, w ogóle nas nie zauważa. Trochę porusza też ręką. Czy tato wróci jeszcze do poprzedni ...

Leczenie chorego w śpiączce na własną rękę Jakiś czas temu mój brat spadł z murku uderzając się o metalowy element. Brat ma uszkodzony mózg po prawej stronie. Prawie nie reaguje na światło. Nie jest karmiony normalnie, gdyż może to spowodować zachłyśnięcie. Czy może się ta ... Przyczyny niskiej temperatury ciała u osoby w śpiączce .. śpiączki? Mój mąż jest od kilku tygodni w śpiączce i ma temperaturę ciała poniżej normy, a dodatkowo jedną stronę ciała ma ciepłą, a drugą zimną. Co może być tego przyczyną? ... Śpiączka po wycięciu tętniaka aorty piersiowo-brzusznej .. śpiączce. Czy jest szansa, że tata się obudzi? Co należałoby zrobić, żeby mu pomóc? Rozumiem, że to wynik powikłania operacji czy śpiączka farmakologiczna, aby ograniczyć ruchy pacjenta i dać czas na wygojenie się ran? Operacja tę ...

Szanse na wyleczenie pacjenta w śpiączce z urazem mózgu .. śpiączce wkrótce się obudzi i będzie możliwy je powrót do zdrowia? Nie ma takich badań. Badaniem obrazowym można stwierdzić jak poważne jest uszkodzenie. Niestety upadek z takiej wysokości związany jest nie tylko z urazem głowy al ... Śpiączka po zakrztuszeniu .. śpiączkę. Ma uszkodzoną dużą część mózgu, nie oddycha samodzielnie. Czy tata ma szansę wrócić do zdrowia? Niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie jak długo trwa taki stan, czy jest stała poprawa czy bez zmian, cz ... Silny ból przy obrzęku mózgu .. śpiączkę farmakologiczną. Podają mu tylko leki na uspokojenie. W jaki sposób można zaradzić tym bólom? Ból jest wynikiem obrzęku mózgu. Należy leczyć przyczynowo. W takiej sytuacji typowe leki przeciwbólowe mogą nie być skuteczne. ...