Spect mózgu

neurologiczne.pl & spect mózguBadania obrazowe mózgu .. SPECT ) Metoda SPECT pozwala na wykrycie wczesnych ognisk niedokrwienia, ognisk padaczkorodnych oraz na różnicowanie otępienia alzheimerowskiego od naczyniowego. Badanie to polega na dożylnym podaniu substancji znakowanej izotopem ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okolicy czołowej i zwojach podstawy mózgu. Ostateczne potwierdzenie choroby dostarczają dane histopatologiczne badanych wycinków mózgu. Leczenie otępienia z ciałami Lewy Leczenie otępi ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. SPECT ). Ponadto powinna zostać wykonana punkcja lędźwiowa w celu oceny płynu mózgowo - rdzeniowego. Leczenie guzów mózgu u dzieci Podstawą leczenia guzów mózgu u dzieci jest operacja chirurgiczna, która dotyczy głównie zmian łago ...

Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. SPECT ), rzadziej stosowana tomografia komputerowa oraz badanie mowy i pamięci. W sytuacjach, kiedy możliwe jest zlokalizowanie obszaru mózgu odpowiedzialnego za napady można zastanowić się nad usunięciem fragmentu mózgu. Wykonywa ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ