Spect CT

neurologiczne.pl & spect CTBadania obrazowe mózgu .. SPECT ) Metoda SPECT pozwala na wykrycie wczesnych ognisk niedokrwienia, ognisk padaczkorodnych oraz na różnicowanie otępienia alzheimerowskiego od naczyniowego. Badanie to polega na dożylnym podaniu substancji znakowanej izotopem ... Otępienie czołowo - skroniowe .. SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w płatach czołowych i skroniowych. Wykonywane są również badania psychologiczne. Leczenie otępienia czołowo - skroniowego Leczenie otępienia czołowo - skroniowego jest wyłącznie objawowe ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okolicy czołowej i zwojach podstawy mózgu. Ostateczne potwierdzenie choroby dostarczają dane histopatologiczne badanych wycinków mózgu. Leczenie otępienia z ciałami Lewy Leczenie otępi ...

Diagnostyka choroby Alzheimera .. SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okolicy ciemieniowej i skroniowej. Oznaczyć również można stężenie A - beta - amyloidu i białka tau w płynie mózgowo - rdzeniowym. Poza tym płyn mózgowo rdzeniowy w normie. Przy wystąp ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. SPECT ) czy pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie padaczki Dobór odpowiedniego leku przeciwpadaczkowego oparty jest m.in. na podstawie typu napadów padaczkowych, stanu ogólnego chorego, działań niepożądanych leków. Poc ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. SPECT ). Ponadto powinna zostać wykonana punkcja lędźwiowa w celu oceny płynu mózgowo - rdzeniowego. Leczenie guzów mózgu u dzieci Podstawą leczenia guzów mózgu u dzieci jest operacja chirurgiczna, która dotyczy głównie zmian łago ...

Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. SPECT ), rzadziej stosowana tomografia komputerowa oraz badanie mowy i pamięci. W sytuacjach, kiedy możliwe jest zlokalizowanie obszaru mózgu odpowiedzialnego za napady można zastanowić się nad usunięciem fragmentu mózgu. Wykonywa ... Niezdiagnozowane omdlenia .. SPECT które podobno mogłoby pomóc zdiagnozować czy coś mi jest. Czy rzeczywiście to mogłoby coś wykazać? Czy powinnam powtórzyć wszystkie badania? Ostatnie miałam jakieś 5 lat temu, ale ostatnio mdleję częściej niż przedtem. Gdzie ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ