Interpretacja badania MR głowy

neurologiczne.pl & interpretacja badania MR głowyZmiana niedokrwienna w istocie białej .. interpretację badania. Mam 25 lat, od 15 roku życia mam silne bóle głowy, pierwszy atak padaczki miałam w wieku 20 lat. Po porodzie ( osiem miesięcy temu ) bóle znacznie się nasiliły. Opisywana zmiana spowodowana jest zaburzeniami ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. interpretację. Dodam, że nie ma jeszcze wyniku badania płynu mózgowo - rdzeniowego i odczuwam drętwienie kończyn górnych i dolnych, a także niewielkie zawroty głowy. Opis jest niejednoznaczny, zmiany nie wzmocniły się po kontraści ... Wynik EEG a napięciowe bóle głowy .. interpretację wyniku EEG ( badanie zrobione po raz kolejny, poprzednio w 2004r. wykazało zmiany patologiczne ), aktualny wynik: Opis badania: Badanie wykonano w czuwaniu. Zapis zróżnicowany przestrzennie. Czynność podstawowa, w ok ...

Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. interpretację mojego wyniku: Badanie MR głowy wykonano aparatem niskopolowym 0,3 T, w sekwencjach SE i FSE, w obrazach T1, T2/PD zależnych, w sekwencji FLAIR oraz w obrazach T1 zależnych po podaniu kontrastu. W środku półowalnym p ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. interpretacji wyniku badania. Wybieram się do lekarza, ale muszę zrobić jeszcze Rtg. kręgosłupa szyjnego. Cierpię na przewlekłe, tępe bóle głowy. Czy jest to niebezpieczne? Na podstawie MRI, zmiany niedokrwienne mózgowia oraz torb ... Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. interpretację wyniku. Na podstawie opisu badania MR nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Po urazie głowy mogą utrzymywać się bóle i zawroty głowy, mogą one też być pochodzenia nadciśnieniowego. ...

Zespół częściowo pustego siodła .. interpretację badania MR mózgu. Badanie było wykonane z powodu uporczywych bólów głowy. Jestem kobietą i mam 65 lat. Zespół pustego siodła może stanowić wskazanie do leczenie operacyjnego o ile są objawy kliniczne jak zaburzenia w ... Napadowe bóle głowy z prawej strony .. interpretację wyników: OPIS: Badanie mózgowe wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych, strzałkowych i cz ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. interpretację bo limit u tego lekarza już wyczerpany na ten rok. Wynik: Badanie mózgowia w sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez kontrastu. Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T ...

Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. interpretację wyniku badania wykonanego podczas mojego niedawnego pobytu w szpitalu. Na tym samym aparacie miałem robione TK głowy dwa lata temu, bez żadnych zmian. Co to jest za zmiana i jakie są jej objawy? Co jest jej przyczyną ... Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. interpretacji, jednak o badaniu CT powinien zdecydować neurolog dziecięcy. ... Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. interpretację wypisu ze szpitala mojej córki. W wieku 3 lat miała przeprowadzone badanie TK głowy w związku z występowaniem w okolicy ucha naczyniaka jamnistego ( szukano w głowie innych naczyniaków - nic nie znaleziono ). Natomia ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. interpretację, aby dowiedzieć się co oznaczają takie wyniki, co może być przyczyną i jakie są rokowania na dalsze leczenie. Wynik badania MRI głowy nie pokazuje poważnych patologii. Zmiany naczyniopochodne mogą występować u osób w ... Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. interpretacji tego badania EEG, co ono oznacza? Badanie EEG jest mało specyficzne, jednak Pani wynik jest nieprawidłowy i zaleciłbym badanie obrazowe jak CT lub MRI głowy. ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. interpretację wyników: 1 ) RM odcinka szyjnego kręgosłupa - badanie dwufazowe Wykonano dwufazowe badanie RM odcinka szyjnego kręgosłupa w obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych. Zmniejszona lordoza ...

Zapis z niewielkiego stopnia zmianami w odprowadzeniach skroniowo-potylicznych .. interpretacje mojego wyniku EEG głowy. Opis: Badanie prowadzono w stanie czuwania. Czynność podstawową stanowią nieregularne , symetryczne fale alfa o częstotliwości 9,5 - 10,k Hz, o amplitudzie 25 - 45 uV. Rz - zaznaczona. W odpr ... Zawroty głowy i drętwienie rąk przy przepuklinach kręgosłupa .. interpretację wyniku MR kręgosłupa szyjnego. Do lekarza jestem zapisana dopiero na styczeń przyszłego roku, a wynik badania jest dla mnie bardzo niepokojący. : * Na poziomie c3 - c4 lewoboczna przepuklina jądra miażdżystego uwypuk ... Silne bóle głowy przy zanikach korowych mózgu i móżdżku .. interpretacje wyniku mojej TK. Dziękuję z góry za pomoc. Najlepiej przepisać cały opis wyniku badania. Tak wyrywkowo trudno mi jednoznacznie stwierdzić czy to prawidłowe zaniki korowe charakterystyczne dla wieku. Oczywiście najlep ...

Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. interpretację wyniku rezonansu magnetycznego głowy: *Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowe ... Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. interpretacje badania. *w istocie białej przykomorowej płata skroniowego prawej półkuli mózgu widoczne są drobne, pojedyncze ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej. poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ognisk ... Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu .. interpretację wyniku. Opis badania MRI głowy prawidłowy. ...

Poszerzenie zbiornika wielkiego mózgu w części górnej .. interpretację wyników badania MRI głowy wynik nieznaczne poszerzenie zbiornika wielkiego mózgu w części górnej - odmiana rozwojowa ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. interpretacji badania rezonansu: Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE/T1, T2 i FLAIR, DWI w płaszczyznach poprzecznych oraz po dożylnym podaniu środka kontrastowego w sekwencji SE/T1 w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych ... Napięciowe bóle głowy, omdlenia i mrowienia ręki .. interpretacje mojego badania rzm Struktury mozgu i mozdzku bez zmian ogniskowych o prawidlowej o prawidlowej intensywnosci sygnalu tkanki nerwowej.Uklad komorowy o nieposzezonym swietle z dyskretna asymetria szerokosci rogow czolo ...

Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. interpretację wyników badania MR głowy: sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. zmian ogniskowych, ani cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie ujawniono. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. struktur ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. interpretację wyniku rezonansu magnetycznego żony: Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych efektu masy. Nadnamiotowo w istocie białej głębokiej i podkorowej mózgu, widoczne w obrazach FLAIR, co najmniej 5 hyperintensywnych ognisk* ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. interpretacji wyników MRI głowy. Badanie wyknan aparatem GE EchoSpeed 1,5T. w istocie białej lewej półkuli mózgu wokół rogu czołowego komry bocznej lewej widoczne pojedyncze nieprawidłowe ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ