Wypuklina krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowy

neurologiczne.pl & wypuklina krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowyZmiany zwyrodnienia w postaci dehydratacji krążka międzykręgowego .. wypuklina tego krążka przewęża kanał kręgowy wraz z zachyłkami bocznymi uciskając worek oponowy oraz otwory międzykręgowe bez cech lateralizacji. - na granicy sklepienia pochwy i szyjki macicy torbielowata struktura o wym. około 2 ... Duża, pośrodkowo-prawoboczna krążka międzykręgowego .. wypuklina krązka m/k, która uciska nieco worek oponowy oraz śladowo zwęża otwory m/k. Na poziomie L1/L2 widoczna jest niewielka, pośrodkowa wypuklina krążka m/k uciskająca nieznacznie worek oponowy. Na powierzchniach nośnych trzon ... Wypuklina krążka międzykręgowego uciskająca prawy korzeń S1 .. wypuklina krążka międzykręgowego uciskająca prawy korzeń S1. Na poziomach L3/L4 i L4/L5 widoczne jest symetryczne uwypuklenie zarysu krązkow miedzykregowych typu *bulding disc * uciskajace worek oponowy i zwężające dolne odcinki o ...

Drętwienie biodra przy zmianach degeneracyjnych krążków lędźwiowych .. wypuklina krążka międzykręgowego, uciskająca worek oponowy. Na poziomie zabiegu widoczna jest pośrodkowo= - dwuboczna wypuklina krążka międzykręgowego, w większym stopniu skierowana na stronę prawą, uciskajaca worek oponowy i praw ... Bóle kręgosłupa promieniujące do nogi przy dyskopatii lędźwiowej .. wypuklina centralna uciskająca worek oponowy oraz miernie redukująca oba zachyki boczne. Na poziomie L.2 - L.3 centralna szerokopodstawna podwięzadłowa wypuklinamateriału krążka międzykręgowego uciskająca w części centralnej worek ... Wypuklina szerokopodstawna krążka międzykręgowego, uciskająca worek oponowy .. wypuklina szerokopodstawna krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowy z istotnym zmniejszeniem rezerwy przestrzeni podpajęczynówkowej przedniej i z dyskretnym modelowaniem brzusznej powierzchni rdzenia kręgowego.Wypuklina zwę ...