Ogniska niedokrwienia

neurologiczne.pl & ogniska niedokrwieniaBadania obrazowe mózgu .. ogniska niedokrwienia w zaburzeniach krążenia mózgowego. Jest to metoda w zasadzie nie inwazyjna. Wymaga ona zastosowania radioizotopu ( najczęściej Technetu ), który podaje się pacjentowi. Następnie aparat składający się z dwóch ... Pourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. ogniskowy bądź rozlany. Obrzęk mózgu Obrzęk mózgu można podzielić na cytotoksyczny, naczyniopochodny oraz śródmiąższowy. Obrzęk cytotoksyczny powstaje wskutek niedokrwienia mózgu, które prowadzi do zatrzymania wody wewnątrz komóre ... Udar niedokrwienny mózgu .. ogniska niedokrwiennego w mózgu. Zamknięcie przedniej tętnicy mózgu powoduje niedowład, zaburzenia czucia po stronie przeciwnej. Wystąpić mogą również nietrzymanie moczu, zaburzenia mowy, zaniedbywanie strony przeciwległej, zaburz ...

Konieczność stałej kontroli lekarskiej przy ciąży u kobiety z epilepsją .. ognisko niedokrwienne ( prawdopodobnie powikłania po przebytej w adolescencji anoreksji ). Lekarz mówi, że za rok spróbujemy odstawać leki. Mam pytanie dotyczące przyszłej ciąży. Czy jeżeli będę już bez leków, to ciążę powinnam za ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair zlokalizowane przykomorowo w obu półkulach mózgu z przewagą strony prawej odpowiadają leukoarajozie i zmianą naczyniowo pochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Wrodzone posze ... Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego .. ognisko niedokrwienne wielkości ok 6 mm. Pojedyncza, punktowa zmiana ogniskowa tego rodzaju znajduje się w przykorowej części wyspy po stronie lewej. Pozostałe struktury mózgowia i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w granicac ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. ognisko podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianie niedokrwiennej ewentualnie demienilizacyjnej. Bez cech świeżego niedokrwienia w sekw DWI. Nie stwierdza się nieprawidłowego wzmoc ... Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. ognisko w strukturach podkorowych wyspy lewej półkuli mózgu, najpewniej o etiologii naczyniowej niedokrwiennej. Jama przegrody przezroczystej. Poza tym struktury mózgu i móżdżku, bez cech patologii. Układ komorowy mózgu nie poszer ... Zapis z cechami podrażnienia skroni z prawostronną lateralizacją .. ognisku padaczkowym po stronie prawej. EKG - przebyte zmiany niedokrwienne serca. ...

Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. ogniskowych... i ogólnie dalej wszystko w normie. Potem było TK kontrolne - wynik taki sam. Następnie MR głowy. Oto opis: W strukturach głębokich prawej półkuli mózgowia ( istota biała środka półowalnego,głowa jadra ogoniastego, g ... Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej przy tylnych rogach komór bocznych, poza tym mózgowie o prawidłowym sygnale. Przestrzenne płynowe zachowanie. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany niedokrwienne w ... Niedokrwienie w okolicach kory mózgu .. Ognisko niedokrwienne zwiększa ryzyko udaru w przyszłości, dlatego warto wprowadzić profilaktykę; zmiana stylu życia na aktywny, badania laboratoryjne - lipidogram, ocena tętnic szyjnych oraz ew. farmakoterapia do decyzji lekarza. ...

Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. ogniska podwyższonego sygnału w T2 i flair wielkości 2 - 3 mm niespecyficzne naczyniopodobne? demielinizacyjne? Poza tym wszystko bez zmian, dodam, że nie podawano mi żadnego kontrastu a badanie MR miało potwierdzić wcześniejsze w ... Ognisko niedokrwienne mózgowia .. ognisko w T2FLAIR i ADC wielkości 4mm okołokomorowo w płacie potylicznym lewym - przebyta zmiana naczyniopochodna? Układ komorowy nie poszerzony, w osi. Dodam że badanie zostało wykonane ponieważ po porodzie ( podane znieczulenie ... Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego. Proszę o możliwe wyjaśnienie mi tego wyniku, o wskazówki do dalszego postępowania. Zmiany może być spowodowana niedokrwieniem mózgowia, jednak ab ...

Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych .. ognisk stłuczenia mózgu,świeżych zmian niedokrwiennych i patologicznych ognisk hipodensji w strukturach mózgowia w wykonanym badaniu nie wykazano. Struktury środkowe nie przemieszczone. Co oznacza taki wynik, szczególnie chodzi mi ... Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. ognisko podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrast ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. ogniska hyperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych. Hypoplastyczny początkowy odcinek P1 tętnicy tylnej mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI opisane są zmiany n ...

Hipodensyjne ognisko w płacie ciemieniowym o charakterze naczyniopochodnym .. ognisko 15x15x16 mm o charakterze naczyniopochodnym Co to może oznaczać? Opis może oznaczać lokalną zmianę niedokrwienną mózgowia. ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszc ...

Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. ognisko 4mm hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, poniedokrwienne? Nieznacznie poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe w istocie białych płatów ciemieniowych i pot ... Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. ognisko malacyjne 4x7mm. Poza tym mózgowie bez widocznych zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to r ... Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. ogniska hiperintensywne w sekwencji FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany 10 miesięcy po urazie głowy. Co oznacza taki wynik? Naczyniak żylny u dorosłych jes ...

Ciągły ucisk w okolicach skroni .. ognisko niedokrwienne. W MRI wyszło: W badaniu MR stwierdza się w lewej półkuli mózgu w centrum semiovale; dwukomorową 10mm zmianę płynową - lakuna lub torbiel. Ponadto nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu, mó ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. ogniska podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom niedokrwiennym ewentualnie demienilizacyjnym. Reszta w normie. To jest wynik mojego męża. Lekarz, który go skierował na MRI głowy ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. ogniskowych oraz cech patologicznego wzmocnienia sygnału po podaniu kontrastu - w DWI bez cech obecności świeżej zmiany niedokrwiennej - kompleksy nn. VII i VIII symetryczne , bez uchwytnych zmian w badaniu - układ komorowy nie po ...

Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. ognisko hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2 zależnych - jego charakter wskazuje na tło niedokrwienne. Pod - i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego. Sekwencja MR CISS - nie wykazuje zmian patologicznych w obrębie o ... Mnogie ogniska hiperintensywne pochodzenia naczyniowego .. Ogniska niedokrwienia mogą być wynikiem dłuższego skurczu naczyń, zamknięcia ich światła materiałem zatorowym tj. blaszka miażdżycowa, skrzep. Należy skonsultować się z lekarzem i ustalić możliwą przyczynę oraz leczenie przyczynow ... Drgania mięśni i mimowolne odruchy kończyn po nakłuciu lędźwiowym .. ognisk niedokrwiennych, czy prawda jest, iz mogly one powstac juz dawno temu, a objawy czyli uczucie stalej sennosci i przemeczenia wynikaja zupelnie z innej jednostki chorobowej?podstawowe badania krzepniecia krwi takze w normie, ...

Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. ogniska hypersygnałowe w obrazach T2 zależnych - drobne zmiany poniedokrwienne ( większa ze zmian po stronie lewej ma ok. 5mm ). Opisane ogniska nie ulegają wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Poza tym mózgowie bez zmian ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrwienia w DWI. Kąty mostowo - móżdżkowe obustronnie bez zmian ogniskowych. Kompleksy nerwo ... Drobne ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej .. ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej o śr. 8mm, prawdopodobnie fragment rogu tylnego prawej komory bocznej, do różnicowania z ogniskiem niedokrwiennym. Reszta wyniku w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku. Co ...

Torbiel uciskająca zakręty bieguna przedniego płata czołowego .. ognisk niedokrwiennych o wymiarach 3 i 2 mm.Pod - i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego. UWAGA*** W miejscu bifurkacji tętnicy środkowejmózgu lewej - obecność małego workowatego tętniaka o wymiarach worka 4,5mm na ... Przebyte ognisko naczyniopochodne .. ognisko naczyniopochodne. O co chodzi w takim zapisie? Czy coś mi grozi? Ognisko naczyniopochodne może oznaczać miejscowe niedokrwienie, ale także zmiany związane z wiekiem, wynik nadciśnienia tętniczego. Nie jest to nic niepokoją ... Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. ogniska naczyniopochodne niedokrwienne o charakterze malacyjnym ,bliznowato - malacyjnym i drobne jamki poudarowe. Zmiany powstały różnoczasowo miejscami zlewają się w większe obszary zmian niedokrwiennych i wstecznych. Podobne og ...

Drobne ogniska niedokrwienne w niemych obszarach mózgu .. ognisk niedokrwiennych z wyżej wymienionych działów medycyny zostały wykluczone, poza lekko podwyższonym cholesterolem. Przez około 6 miesięcy przybyło kilka ognisk niedokrwiennych, czy to może być ostatnią przyczyną ich powstawan ... Blizna glejowa naczyniopochodna .. ognisko hiperintensywne. We wnioskach napisano, że obraz odpowiada bliźnie glejowej naczyniopochodnej. W różnicowaniu uwzględnić należy proces demielinizacyjny. Co to znaczy? Zmiana naczyniopochodna może być zmianą niedokrwienną ( ... Hyperintensywne ognisko podkorowe w górnej części płata czołowego .. ognisko podkorowe flair, w górnej części płata czołowego. Prawdopodobnie zmiany są naczyniopochodne. O czym świadczy to badanie? Czy to coś poważnego? Może to być zmiana naczyniopochodna typu niedokrwiennego spowodowana miażdżycą ...

Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. ognisk o podwyższonym sygnale o charakterze niedokrwiennym, nieco szerszy zbiornik móżdżkowo - rdzeniowy. Proszę o odpowiedź: ) Zmiany o charakterze niedokrwiennym są związane zapewne z miażdżycą naczyń czy cukrzycą. Jeśli są prop ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ