Odruch chwytny otępienie

neurologiczne.pl & odruch chwytny otępienieOtępienie czołowo - skroniowe .. odruch chwytny ) wskazujące na uszkodzenie układu piramidowego ( układ kontrolujący ruchy dowolne i postawę ciała ), objawy zespołu parkinsonowskiego i móżdżkowego. Choroba trwa około 10 lat. Wariant skroniowy obejmuje zaburzenia ... Otępienie naczyniopochodne .. odruchów chwytnych, zaburzeń ruchu ( chodu i równowagi ), brak dystansu czy krytycyzmu, wesołkowatość. Otępienie naczyniopochodne ma charakter postępujący i prowadzi do śmierci. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby ...