Diagnostyka dystrofii

neurologiczne.pl & diagnostyka dystrofiiDystrofia miotoniczna .. Diagnostyka dystrofii miotonicznej W diagnostyce dystrofii miotonicznej przeprowadza się następujące badania: aktywność CK ( kinaza kreatyny ) w surowicy krwi, badanie EMG ( elektromiografia ), biopsję mięśnia oraz analizę DNA. Le ... Dystrofia twarzowo - łopatkowo - ramieniowa .. diagnostyce FSHD wykonuje się badanie aktywności CK ( kinaza kreatyny ) w surowicy, EMG ( elektromiografia ) i biopsję mięśnia. Brak leczenia przyczynowego. Stosuje się wyłącznie leczenie objawowe, czyli zabiegi operacyjne, które ...