Obturacyjny zespół bezdechu sennego

neurologiczne.pl & obturacyjny zespół bezdechu sennegoZespoły bezdechu sennego .. obturacyjny bezdech śródsenny. Obturacyjny bezdech śródsenny Obturacyjny bezdech śródsenny jest chorobą, w której bezdechy są spowodowane upośledzeniem drożności górnych dróg oddechowych. W rezultacie chorzy są senni w ciągu dnia ...