Rodzinna postać stwardnienia zanikowego bocznego

neurologiczne.pl & rodzinna postać stwardnienia zanikowego bocznegoStwardnienie zanikowe boczne .. rodzinnej postaci SLA dziedziczącej się częściej jako choroba autosomalna dominująca związana z mutacją genu dla dysmutazy nadtlenkowej. Objawy kliniczne mogą być wyzwalane przez następujące czynniki: radioterapia, zatrucie ołowie ...